jump to navigation

En lätt börda att bära 18 februari 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , ,
2 comments

I dagens SvD kultur uttrycker tidningens teaterkritiker oro inför kvällens fullmäktigemöte då samgåendet av Stadsteatern och Kulturhuset ska avhandlas. Hans huvudsakliga kritik mot förslaget består i att arbetsbördan för den framtida chefen kan bli för stor. Ja, Lars Ring, det är en risk alla kulturchefer i Stockholms stad löper när kulturen växer.

Sedan alliansen tog över makten i Stockholms stad har kulturen växt. Stockholms stadsteater har gått från ett anslag på196 till 230 miljoner kronor samtidigt som de egna intäkterna vuxit med 50 procent. För Stockholms stadsbibliotek har anslaget växt från 223 till 292 miljoner kronor. För Liljevalchs konsthall/Stockholm konst från 16 till 22 miljoner kronor. Anslagen till det fria kulturlivet har gått från 70 till 116 miljoner kronor. Inte en enda gång har jag hört någon chef beklaga sig över den ökade arbetsbörda anslagen har inneburit. Tvärtom. Varje gång staden har höjt ambitionerna har det setts som något positivt.

Kvällens beslut – jag säger så redan nu eftersom ett samgående av Kulturhuset och Stadsteatern stöds av ca 80 procent av fullmäktige – kommer att stärka kulturens roll i City och utveckla de båda institutionernas kulturverksamheter. Med ca 360 miljoner kronor i offentliga anslag och en budget på ca 450 miljoner kronor (ungefärligt eftersom intäkterna varierar år från år) kommer den nya organisationen att ha starka ekonomiska muskler att utveckla kulturverksamheterna och hävda kulturens roll vid Sergels Torg. I och med att en organisation har hand om hela huset kan ytorna disponeras bättre till vinst för den publika verksamheten. Genom att samla alla konstarterna i huset i en och samma organisation skapas förutsättningar för ökat konstartsövergripande arbete och att strategiskt utveckla husets roll i Stockholms kulturliv. En förhoppning är också att en sammanslagning kan generera vissa samordningsvinster till fördel för den konstnärliga verksamheten.

Om man lägger omsorgerna om den framtida chefens arbetsbördor åt sidan är det erkännande Ring ger Stadsteatern för de senaste årens stora framgångar värt att notera i artikeln. Stockholms stadsteater har utvecklats till det ledande teaterhuset i Norden, all heder åt det.

Den kritik som framförts av Vänsterpartiet och Miljöpartiet – de två partier som inte stöder förslaget – har jag bemött tidigare, läs det här.

/ Madeleine