jump to navigation

Stockholms stadshus – nu miljöcertifierat! 30 april 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , ,
add a comment

 Stadshuset             BREEAM

                            Foto: Yanan Li

Någon frågar sig säkert varför man ska ge sig på att miljöcertifiera en byggnad som Stockholms stadshus. En kulturhistorisk ikon, en unik byggnad både vad det gäller utformning och användning. Det måste väl vara jättesvårt att göra Stadshuset mer miljövänligt med tanke på alla krav, regler och hänsynstaganden som en sådan byggnad omgärdas av?  Eller så kan man tänka tvärt om. Om man verkligen menar allvar med att göra Stockholm till en hållbar storstad – varför inte börja med stadens signaturbyggnad?

I Fastighetsnämnden har vi bestämt oss för att alla fastigheter vi äger och förvaltar ska miljöklassas. Det kommer att bli en utmaning med sådana unika hus som Stadsbiblioteket, Kulturhuset och Stadsmuseet.  Den konkreta ambitionen är att klara av 20 om året de närmaste fem åren.  Men det går inte att hoppa över arbetet med att mäta och jämföra sig om man utvecklas så snabbt som möjligt. Om vi ska lyckas med vår ambition att ha ett miljö- och klimatarbete i världsklass måste vi se till att systematiskt utmana våra egna prestationer.

Nästan alla miljöklassningar av byggnader är skapade för nyggbyggnationer. Det är naturligtvis inte optimalt att använda en sådan modell för sedan länge byggda unika kulturbyggnader. Glädjande nog håller det mest använda miljöklassificeringssystemet i världen, BREEAM, på att utveckla en internationell standard för redan existerande byggnader. Den kallas ”BREEAM-in-use” och det är inom denna standard som stadshuset har klassificerats.

Stadshuset är som första stadshus i Europa, utanför BREEAM:s hemland Storbitanien, klassificerat och det med betyget ”good”.  Nästa byggnad på tur är Oscarsteatern. Sedan fortsätter vi enträget mot slutmålet – byggnader, förvaltning och inomhusmiljö i toppklass.

TV4 har gjort ett inslag för den som är nyfiken, det börjar 01:10 in i programmet och du hittar det här 

/ Madeleine

Kulturnatten slog rekord. Igen! 23 april 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , , , , , , , , ,
add a comment

Sedan staden startade Kulturnatt Stockholm har evenemanget växt år till år. 2010 var besökssiffran 6.000. 2011 var den 60.000. 2012 var den 94.000. Och 2013 års kulturnatt lockade hela 110.000 stockholmare. Ett rekord var redan slaget på förhand, nämligen att det var rekordmånga arrangörer som deltog med sammanlagt omkring 350 programpunkter. Kulturnatt Stockohlm har verkligen blivit en riktig kulturfest!

En särskild plats i årets kulturnatt intog Stockholms stadshus eftersom kulturnatten inföll på stadsfullmäktiges 150 årsdag. Dagen till ära hände därför väldigt mycket kulturaktiviteter i stadshuset. Att Kulturnatten invigdes här i Stadshuset var också stämningsfult.

Jag skaffade nyligen ett Instagram-konto. Under Kulturnatten kom det verkligen till användning. Här kan du se foton från olika evenamang jag besökte under natten. Mitt användarnamn är madeleinesjo.

Stort tack till alla arrangörer!

/ Madeleine

Förbättrad tillgänglighet i Stadshuset 6 mars 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , ,
2 comments

Fastighetsnämnden arbetar hårt med att uppfylla stadens ”Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016”. I arbetet ingår, bland mycket annat, att i högsta möjliga mån tillgänglighetsanpassa stadens fastigheter. Vid en kartläggning av Stadshuset har flera brister avseende tillgängligheten för personer med fysisk funktionsnedsättning identifierats. Bland annat konstateras att personer med fysisk funktionsnedsättning inte på ett enkelt sätt på plats har kunnat följa möten i Rådssalen och dessutom behöver tillgänglighetsproblematiken kring den stora trappan på Borgargården lösas. 

Under gårdagens fastighetsnämnd tog vi ett första steg mot en förbättrad tillgänglighet i Stadshuset, då vi fattade beslut om att förlänga Tornmuseets hiss upp till Rådssalen. På plan 5 byggs ett helt nytt hissvåningsplan och en öppning skapas genom väggen, in till åhörarläktaren, så att man lätt kan nå läktaren utan nivåskillnader. I och med åtgärderna för förbättrad tillgänglighet till Rådssalens åhörarläktare möjliggörs även en alternativ utrymningsväg från denna i enlighet med önskemål från brandmyndigheten.

Jag hoppas att inom kort kunna återkomma angående projektet Värdig Entré, med en lösning som säkrar tillgängligheten i den stora trappan på Borgargården.

Ska Stockholm bli en stad i världsklass krävs det att staden blir en tillgänglig och trygg plats utan sociala och fysiska hinder. Detta arbete pågår kontinuerligt, och Fastighetsnämnden spelar här en viktig roll.

/Madeleine