jump to navigation

Miljöpartiet minskar kulturens andel av statsbudgeten 24 oktober 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: ,
add a comment

Inför valet drev Miljöpartiet – sin överbudsvana trogna – frågan att minst en procent av statsbudgeten ska läggas på kultur. Det är omkring 0,2 procentenheter mer än vad staten spenderar på kultur innevarande år.

Igår var det dags för S-MP-regeringens första kulturbudget. Skulle löftet infrias om att 1 procent av statsbudgeten ska gå till kultur?

Nej, så blev det inte. Och faktum är att regeringen Löfven (S) viker en mindre andel av statsbudgeten åt kultur jämfört med då Fredrik Reinfeldt (M) var statsminister och alliansen styrde landet.

Räknar man samma utgiftsområdena för kulturområdesövergripande verksamhet, teater, dans och musik, litteratur, läsande och språk, bildkonst, arkitektur, form och design, kulturskaparnas villkor, arkiv, kulturmiljö, museer och utställningar samt film inom utgiftsområde 17 uppgår dessa till 0,7975 procent av budgetförslaget för 2015. Samma siffra för dessa områden var för 2014 0,79789 procent.

Därmed har alltså Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare och Konstnärernas Riksorganisation rätt när de i Kulturnyheterna påstår att regeringen satsar en mindre andel av statsbudgeten på kultur än vad alliansregeringen gjorde: ”kulturbudgeten som helhet är en besvikelse. Både MP och V har i valrörelsen varit tydliga med att man vill att en procent av statsbudgeten ska gå till kulturen. Nu minskar man istället andelen i sin första budget.”

Det är sunt att vara relativt kritisk till måttet ”andel av budgeten”. Ett sådant mått innebär ju att en budget samtidigt kan öka väldigt mycket i kronor och ören samtidigt som det andelsmässigt blir mindre. Eller det omvända för den delen. Men det intressanta i det här sammanhanget är att vi har ett parti – Miljöpartiet – som är ansvarigt för kulturpolitiken och som tycker att ”kulturens andel av budgeten” är ett mycket viktigt mått att använda.

Alltså: Miljöpartiet gick till val på att öka kulturens andel av statsbudgeten. När de idag lägger fram sin första kulturbudget någonsin är den ambitionen som bortblåst. Istället har de i sitt förslag till budget för 2015 sänkt kulturens andel av statsbudgeten jämfört med 2014.

På vanlig svenska kallas det valsvek.

/ Madeleine

Annonser

Regeringen lägger ned sin granskningsmyndighet 23 oktober 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: ,
add a comment

Sedan 2011 finns Myndigheten för kulturanalys. Dess uppdrag har bland annat varit att, med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. Nu vill kulturminister Alice Bah Kunhke (MP) lägga ned den myndighet som har till uppgift att granska regeringens kulturpolitik.

I förra veckan hamnade myndigheten i det kulturpolitiska strålkastarljuset efter att den nya regeringen aviserat att den till viss del vill införa fria entréer (i själva verket innebär förslaget att entréintäkterna minskar med 25 procent för de centrala museerna) på vissa statliga museer. Myndigheten för kulturanalys hade nämligen så sent som i slutet av förra året lämnat in promemorian Vem besöker de centrala museerna? till regeringen där man var kritisk till förslaget.

Oavsett vad man tycker i själva sakfrågan om det är rätt eller fel att införa fria entréer – Folkpartiet har länge slagits för just detta – är det intressant för både allmänheten och politiken, både majoritet och opposition, att veta vad den troliga effekten av ett visst förslag kommer att vara. Kommer åtgärder x verkligen att leda till resultatet y, som politikerna anger som motiv för en viss reform? Detta är givetvis obekvämt för politiken, särskilt om det rör en central och viktig reform.

I och med dagens budgetproposition föreslår alltså regeringen att den vill lägga ned Myndigheten för kulturanalys, läs budgeten för utgiftsområde 17 här. Mig veterligen har det inte funnits någon omfattande kritik av myndighetens arbete som skulle motivera en nedläggning. Tobias Nielsen, känd kulturekonom, kommenterar idag beslutet med att myndigheten – tvärtemot regeringens uppfattning, får man gissa- ”varit nyanserade och gjort mycket bra”.

Budgeten för 2015 innebär också att regeringen vill genomföra en luddig satsning på ”kulturverksamhet i miljonprogramsområden” och införa ett statligt stimulansbidrag för landets kulturskolor, två reformer som sammanlagt beräknas uppgå till 630 miljoner kronor under hela mandatperioden. Reformer som det i allra högsta grad kommer att vara intressant att följa för att se om de kommer att uppnå de mål som regeringen avser.

Det ser illa ut att regeringen lägger ned den myndighet som har till ansvar att granska och utvärdera kulturpolitiken. Räds den en oberoende granskning av den egna kulturpolitiken?

/ Madeleine

 

Budget för kulturnämnden och Stockholms stadsteater sedan 2007 16 oktober 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , ,
add a comment

K.Budget 2006-2014

Sedan Folkpartiet fick ansvar för kulturpolitiken har anslagen till kulturnämnden och Stockholms stadsteater successivt ökat. I den första budgeten vi lade, 2007, hade kulturnämnden (inklusive Stadsarkivet) och Stadsteatern ett sammanlagt anslag från staden på 979,7 miljoner kronor. Samma siffra för 2014 är 1186,9 miljoner kronor, i och med den budget för Stockholms stad som presenterades idag.

Värt att notera i budgeten är att kostnaden för Kulturhuset från och med nästa år flyttar från kulturnämnden till Kulturhuset/Stadsteatern som en följd av att Kulturhuset och Stadsteatern har gått samman i en institution.

I tabellen ovan kan man se hur utvecklingen för kulturnämnden (inklusive Stadsarkivet) och Kulturhuset/Stadsteatern  sedan 2007.

/ Madeleine

Kulturen växer! 6 december 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , , , ,
2 comments

För drygt två månader sedan presenterades Stockholms stads budget för 2013. För kulturens del innebar budgeten flera viktiga förändringar och en ökning av budgeten med omkring 40 miljoner kronor – den största ökningen sedan alliansen vann makten i stadshuset och Folkpartiet fick ansvar för kulturpolitiken.

Redan i budgeten fanns ett antal kultursatsningar: Att Kulturhuset och Stadsteatern går samman till en gemensam organisation, att Stadsteaterns anslag ökar med 10 miljoner kronor, att Stadsmuseet och Medeltidsmuseet utökar antalet öppna måndagar under turistsäsongen, att El Sistema införs på prov, att Studion i Kulturhuset upplåts till de konstnärliga högskolorna och att Liljevalchs konsthalls efterlängtade renovering och utbyggnad fick klartecken.

Utöver detta aviserades i samband med budgeten ökade resurser till stadens kulturverksamheter under namnet besöksgenererande åtgärder: Satsningar som ska öka tillgängligheten, attraktiviteten och kvaliteten i stadens kulturverksamheter. Vad detta leder till har nu presenterats i kulturförvaltningens verksamhetsplan för 2013 som ska upp i kulturnämnden den 13 december.

Utökade öppettider för biblioteken. I nästa års verksamhetsplan anslås 4 miljoner kronor på att öka öppettiderna på Stockholms stadsbibliotek. En satsning som innebär att Strukturplanen för Stockholms stadsbiblioteks målsättning om att alla stadens bibliotek ska vara öppna minst fyra dagar per vecka, varav minst en helgdag, kan uppnås under 2013. Därutöver detta ska två av stadens ytterstadsbibliotek – ett i Söderort och ett i Järva – ska kunna ha öppet årets alla dagar. Även Kulturhuset får utökade öppettider nästa år. I verksamhetsplanen satsas 1,2 miljoner kronor på att, från och med 1 mars, utöka barn- och ungdomsverksamheternas, bibliotekens och utställningsverksamhetens ordinarie öppettider till veckans alla dagar. Kulturhuset kommer också under 2013 att vara öppet alla årets 365 dagar, inklusive julafton och nyår.

Förstärkt utställningsverksamhet. I verksamhetsplanen anslås 2,6 miljoner kronor på att förstärka utställningsverksamheten på Liljevalchs konsthall och 3,6 miljoner kronor på att göra detsamma på Stadsmuseet. 1 mnkr ska förstärka Stockholm konsts arbete med den offentliga konsten. Sistnämnda innebär en förstärkning av de medel Stockholm konst har för att arbeta med offentlig konst i redan bebyggda miljöer där det finns ett konstunderskott (den offentliga konsten finansieras vanligtvis genom den så kallade enprocentsregeln men den förutsätter att man bygger nytt, om eller till). Därutöver får Kulturfestivalen ytterligare 1,7 miljoner kronor som ska gå till förstärkt programverksamhet.

Renoveringar av stadens stadsdelsbibliotek. Nästa år läggs 15 miljoner kronor på att renovera en rad stadsdelsbibliotek. Tre av dessa renoveringar har påbörjats (Fruängen, Husby och Skärholmen) men eftersom dessa renoveringar inte blir klara förrän under 2013 kommer de främst att belasta nästa års budget. Därutöver kommer Björkhagens, Telefonplans, Sköndals och Hagsätras bibliotek att renoveras. Fler stadsdelsbibliotek kan tillkomma när planeringen av biblioteksrenoveringarna har kommit längre. Därmed kommer Kulturnämnden att kunna beta av ett flertal av de prioriteringar som Strukturplanen för Stockholms stadsbibliotek pekade ut.

/ Madeleine

Läs mer: Liljevalchs får mer pengar till konstutställningar
Läs mer: 15 miljoner satsas på bibliotek
Läs mer: Öppet året runt på Kulturhuset

Oppositionens budgetar presenterade 28 oktober 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
1 comment so far

Slopad kulturbonus och ännu mer pengar till fler lokaler. Det är den rödgröna kulturvisionen för Stockholm.Igår presenterade den rödgröna oppositionen sina budgetförslag för Stockholm, med en kraftig skattehöjning som flaggskepp. Nog känns det konstigt att i en ekonomiskt svår tid dra åt stockholmarnas hushållskassor istället för att stimulera konsumtion.

Men man kan höja ögonbrynen även över kultur- och idrottsbudgetarna. Det finns flera delar som förtjänar en kommentar. Den största kultursatsning Socialdemokraterna gör är att lägga 14 mkr extra på samlingslokaler. Jag blir häpen. Jag kan inte förstå hur kulturverksamhetens kvalitet kan ligga i fler eller större lokaler. För mig kommer alltid verksamhet att vara prioriterat framför lokaler. (mer…)