jump to navigation

Kulturen växer! 6 december 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , , , ,
2 comments

För drygt två månader sedan presenterades Stockholms stads budget för 2013. För kulturens del innebar budgeten flera viktiga förändringar och en ökning av budgeten med omkring 40 miljoner kronor – den största ökningen sedan alliansen vann makten i stadshuset och Folkpartiet fick ansvar för kulturpolitiken.

Redan i budgeten fanns ett antal kultursatsningar: Att Kulturhuset och Stadsteatern går samman till en gemensam organisation, att Stadsteaterns anslag ökar med 10 miljoner kronor, att Stadsmuseet och Medeltidsmuseet utökar antalet öppna måndagar under turistsäsongen, att El Sistema införs på prov, att Studion i Kulturhuset upplåts till de konstnärliga högskolorna och att Liljevalchs konsthalls efterlängtade renovering och utbyggnad fick klartecken.

Utöver detta aviserades i samband med budgeten ökade resurser till stadens kulturverksamheter under namnet besöksgenererande åtgärder: Satsningar som ska öka tillgängligheten, attraktiviteten och kvaliteten i stadens kulturverksamheter. Vad detta leder till har nu presenterats i kulturförvaltningens verksamhetsplan för 2013 som ska upp i kulturnämnden den 13 december.

Utökade öppettider för biblioteken. I nästa års verksamhetsplan anslås 4 miljoner kronor på att öka öppettiderna på Stockholms stadsbibliotek. En satsning som innebär att Strukturplanen för Stockholms stadsbiblioteks målsättning om att alla stadens bibliotek ska vara öppna minst fyra dagar per vecka, varav minst en helgdag, kan uppnås under 2013. Därutöver detta ska två av stadens ytterstadsbibliotek – ett i Söderort och ett i Järva – ska kunna ha öppet årets alla dagar. Även Kulturhuset får utökade öppettider nästa år. I verksamhetsplanen satsas 1,2 miljoner kronor på att, från och med 1 mars, utöka barn- och ungdomsverksamheternas, bibliotekens och utställningsverksamhetens ordinarie öppettider till veckans alla dagar. Kulturhuset kommer också under 2013 att vara öppet alla årets 365 dagar, inklusive julafton och nyår.

Förstärkt utställningsverksamhet. I verksamhetsplanen anslås 2,6 miljoner kronor på att förstärka utställningsverksamheten på Liljevalchs konsthall och 3,6 miljoner kronor på att göra detsamma på Stadsmuseet. 1 mnkr ska förstärka Stockholm konsts arbete med den offentliga konsten. Sistnämnda innebär en förstärkning av de medel Stockholm konst har för att arbeta med offentlig konst i redan bebyggda miljöer där det finns ett konstunderskott (den offentliga konsten finansieras vanligtvis genom den så kallade enprocentsregeln men den förutsätter att man bygger nytt, om eller till). Därutöver får Kulturfestivalen ytterligare 1,7 miljoner kronor som ska gå till förstärkt programverksamhet.

Renoveringar av stadens stadsdelsbibliotek. Nästa år läggs 15 miljoner kronor på att renovera en rad stadsdelsbibliotek. Tre av dessa renoveringar har påbörjats (Fruängen, Husby och Skärholmen) men eftersom dessa renoveringar inte blir klara förrän under 2013 kommer de främst att belasta nästa års budget. Därutöver kommer Björkhagens, Telefonplans, Sköndals och Hagsätras bibliotek att renoveras. Fler stadsdelsbibliotek kan tillkomma när planeringen av biblioteksrenoveringarna har kommit längre. Därmed kommer Kulturnämnden att kunna beta av ett flertal av de prioriteringar som Strukturplanen för Stockholms stadsbibliotek pekade ut.

/ Madeleine

Läs mer: Liljevalchs får mer pengar till konstutställningar
Läs mer: 15 miljoner satsas på bibliotek
Läs mer: Öppet året runt på Kulturhuset

Mer öppet på Stockholms kulturverksamheter 4 december 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , , ,
add a comment

mer öppet

Idag skriver Dagens Nyheter om att Stockholms stad nästa år gör en rad satsningar på utökade öppettider för stadens kulturverksamheter. Ska kulturen nå ut till fler måste stadens kulturverksamheter utöka öppettiderna. Inte minst under kvällar och helger.

Övergripande för stadens bibliotekspolitik de senaste åren har varit att biblioteken ska ha öppet när stockholmarna har tid att besöka dem. Därför arbetar Stockholms stadsbibliotek ständigt med att biblioteken i större utsträckning ska ha öppet på kvällar och helger. Det är ett arbete som fortsätter 2013.

I nästa års verksamhetsplan satsas 4 miljoner kronor på att öka öppettiderna på Stockholms stadsbibliotek. En satsning som innebär att Strukturplanen för Stockholms stadsbiblioteks målsättning om att alla stadens bibliotek ska vara öppna minst fyra dagar per vecka, varav minst en helgdag, kan uppnås under 2013. Därutöver innebär satsningen att två av stadens ytterstadsbibliotek – ett i Söderort och ett i Järva – ska kunna ha öppet årets alla dagar.

Även Kulturhuset får utökade öppettider nästa år. I verksamhetsplanen satsas 1,2 miljoner kronor på att, från och med 1 mars, utöka barn- och ungdomsverksamheternas, bibliotekens och utställningsverksamhetens ordinarie öppettider till veckans alla dagar. Kulturhuset kommer också under 2013 att vara öppet alla årets 365 dagar, inklusive julafton och nyår.

För att öka tillgängligheten till stadens museer satsas 300.000 kronor på att Stadsmuseet och Medeltidsmuseet ska kunna utöka öppettiderna under turistsäsongen genom att ha öppet alla måndagar från juni till och med september. En förändring som gynnar både besökare i huvudstaden och semesterlediga stockholmare.

/ Madeleine

Stockholms stadsmuseum 75 år 16 november 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags:
add a comment

För 75 år sedan, 1937, öppnade Stockholms stadsmuseum i 1600-talspalatset Södra stadshuset. För att uppmärksamma jubileet blir det stort firande nu till helgen med gott och blandat ur Stadsmuseets enorma kunskapsbank om huvudstadens historia.

Stockholms stadsmuseum är en angelägen verksamhet för både nya och gamla stockholmare. Genom utställningarna i museet skildras både hur Stockholm och stockholmarnas liv har förändrats genom tiderna. I visningslägenheterna ges direkt inblick i hur stockholmarnas hem såg ut förr.

Förutom den publika verksamheten är Stadsmuseet stadens experter i byggnadshistoriska och arkeologiska frågor – ett viktigt arbete för att Stockholm inte ska förlora sin historia när det byggs nytt och byggs om.

Under helgen bjuds det in till exklusiva visningar av museets magasin i Frihamnen och på museet blir det filmvisning och föredrag om Stockholms historia. Dessutom serveras i Kafé Ryssgården födelsedagskaka till ett specialpris. Programmet i sin helhet kan du läsa här.

/ Madeleine

Se min gratulationsvideo till Stadsmuseet här.

Publikrekord på Stadsmuseet 4 januari 2010

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: ,
1 comment so far

Under 2009 besökte 241 582 personer Stockholms stadsmuseum vilket innebär en ökning med 27 procent jämfört med 2008 då 190 642 personer besökte museet. Det tidigare rekordet låg på 233 029 personer år 2006.

Hans Öjmyr, utställningschef på museet förklarar i ett pressmeddelande att det framför allt är den stora filmutställningen ”I huvudrollen: Stockholm” som dragit stor publik. (Utställningen är öppen till och med den 10 januari, så det finns fortfarande möjlighet att se den.) Men också sommarens kolonilottsutställning på museets gård och Millenniumvandringarna har bidragit till publiktillströmningen.

Erik

Hjälp oss att skriva ett kommunalt internetpolitiskt program 19 augusti 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter, Internet och kulturen.
Tags: ,
9 comments

Om man har hot, konspirationer och censur som väderkvarnar är kommunpolitiken helt fel forum. När Rick Falkvinge och Piratpartiet härom dagen lade upp sin kommunala strategi, var potentiella hot mot människors integritet – eller rent av rikets säkerhet – utgångspunkten, inte vad internet skulle kunna göra för att förstärka medborgarnas inflytande över kommunen.

Vi tror att stockholmarna är entusiastiska inför de helt nya utmaningar som förvaltningar och verksamheter står inför när de ska bygga sina organisationer kring internet.  Utmaningarna är mycket stora, angelägna och välkomna. Och vi vill ha hjälp med att utforma en ny liberal politik kring detta.

Därför har vi tagit fram ett utkast till ett kommunalt internetpolitiskt program (här), men vi hoppas också att alla som är intresserade ska hjälpa till att fördjupa och förbättra programmet genom att arbeta tillsammans med oss i wiki-versionen som finns här. (Lotta Edholm skriver om programmet på Newsmill.)

Ny teknik förverkligar gamla principer

Internet skapar möjligheter att förverkliga offentlighetsprincipen som Anders Chydenius aldrig kunde ha drömt om, och förstärka demokratin som Karl Staaff aldrig kunde föreställa sig. Men principerna om öppenhet och demokrati är lika riktiga och viktiga nu som då. Vad som hänt är att förutsättningarna för medborgarnas insyn och inflytande över offentliga institutioner och verksamheter är helt nya, och oändligt mycket bättre.

Men möjligheterna kan man bara se och utnyttja om man har en tydlig ideologisk värdering att utgå ifrån, om man står fast förankrad och är engagerad i den kommunala kärnverksamheten, samtidigt som man vågar tänka fritt och öppet om teknikens möjligheter.

Det informationspolitiska perspektiv som Falkvinge hoppas lägga på kommunpolitiken, kommer bara att ge intressanta insikter om man vet hur verksamheten fungerar och vad man vill genomföra. Piratpartiet ger inga svar: information i alla ära men var står man i de frågor som för en liberal kommunalpolitiker kräver ställningstaganden i vardagen – i arbetet mot rasism, för bättre välfärd och ekonomiskt ansvarstagande?

Falkvinge säger att det saknas informationspolitisk förståelse i kommunpolitiken. Det är säkert sant på många håll. Men det betyder inte att Piratpartiet har patent på internetpolitiken i Sverige.

Vi har redan börjat

I Stockholm genomför vi en stor reform för att göra stadens tjänster tillgängligare för alla medborgare via internet. Vi har under de senaste åren i vårt svar till kulturutredningen krävt en ny upphovsrättslagstiftning som ska bejaka de möjligheter för kulturspridning som internet ger. Vi har tagit fram en ny barn- och ungdomskulturplan som tar sin utgångspunkt i ungdomars kulturliv, bland annat på internet.

Stadens tillgänglighetsguide och Friluftsguide ska publiceras i format som medborgarna kan vara med och uppdatera, t ex wiki-format. Stadens bibliotek har fått tydliga direktiv om att deras trådlösa nätverk ska vara helt öppna. Stadsmuseet och stadsarkivet har fått i uppdrag att publicera allt material som man äger upphovsrätten till med en så öppen licens som möjligt.

Men detta är fortfarande bara ett antal mindre projekt i det stora hela. En stor kommun som har ansvar för verksamhet som är avgörande för mer än 800 000 stockholmares vardag kan inte ta för stora risker, eller arbeta med att leta konspirationer och hot. Tro mig: en kommunalpolitiker behöver ta ställning till betydligt mer än det.

Madeleine

Popularitet ska inte avgöra kulturskydd 10 juni 2009

Posted by annaws in Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
7 comments

Kulturhistorisk klassificering handlar inte om vad som för tillfället är populärt hos styrande politiker, utan om vad som har ett kulturhistoriskt värde från olika tidsåldrar. Det skriver Madeleine på Svenska Dagbladets debattsida idag, som ett svar på en artikel av stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal. Se Madeleines artikel nedan.

Anna

För att en stad ska växa, utvecklas och bevara sin skönhet och funktion krävs en aktiv och kompetent stadsplanering. Kulturhistorisk klassificering är en del av detta. Som politiker måste vi ha respekt för sakkunskapen inom olika områden och använda den för att göra en samlad bedömning.

Stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal skriver i Svenska Dagbladet den 4 juni att Stadsmuseets klassificeringssystem hindrar en förbättring av staden och att 60- och 70-talsbyggnader inte bör ha samma klassning som äldre byggnader.

Det är svårt att värdera den miljö man har omkring sig. För 100 år sedan var det till exempel aktuellt att göra en ny radikal stadsplan för Gamla stan. Idag är nog de flesta glada för att det inte blev så. Likaså var de röda kulturhusen på söder en gång i tiden mer eller mindre slumkvarter, men numera är de hett eftertraktade.

Var tid har sina uttrycksformer. Stadsmuseets klassificeringssystem handlar inte om vad som för tillfället är populärt hos styrande politiker, utan om vad som har ett kulturhistoriskt värde från olika tidsåldrar. Inventeringen av city som har gjorts har ökat kunskapen om den prägel som framförallt 60- och 70-talets stadsplane- och arkitekturideal har gett Stockholms stadskärna. Den omdaning av city som genomfördes i Stockholm under denna tid låg i många hänseenden i stadsplaneringens framkant. På det sättet har även Stockholm city blivit ett kulturarv från en period som är av stor betydelse för Sveriges historia.

Men visst sker det misstag ibland. Nu i efterhand är många överens om att rivningen av Klarakvarteren var olycklig, man fann inte att värdera den tillräckligt högt under den tiden. På samma sätt ska man akta sig för att döma ut byggnader som man idag tycker är fula. Det som byggdes efter rivningen av Klarakvarteren har ett kulturhistoriskt värde som bör beaktas. Det är bebyggelse från olika tidsepoker som skapar stadens karaktär. I framtiden kommer dagens intressanta byggnader att värderas på samma sätt.

Madeleine Sjöstedt (FP)

Kultur- och idrottsborgarråd

Kulturnämndsmöte på tisdagen 13 februari 2008

Posted by annaws in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
add a comment

Igår höll kulturnämnden sitt första möte för året, med en diger föredragningslista. Viktiga ärenden var verksamhetsberättelser för kulturförvaltningen och Stadsarkivet. Man kan konstatera att 2007 har varit ett lyckat år på många sätt. Som några exempel har Stadsbiblioteket med dess alla stadsdelsbibliotek ökat öppettiderna och fått fler besökare, Stadsmuseet har utsetts till bästa museum på www.alltomstockholm.se och det fria kulturlivet lever överallt i staden.

Stadsarkivet har fortsatt att göra arkivfrågorna levande i Stockholm. Arkivet bevisar regelbundet att arkivverksamhet inte är ålderdomlig och dammig, tvärtom är innovationstänkandet stort. Uppdraget att tillgängliggöra arkiven och arkivfrågorna tas på största allvar. Under sammanträdet valdes också kulturnämndens arkivutskott, som arbetar särskilt med Stadsarkivets frågor.

(mer…)