jump to navigation

Nytt bibliotek i Hässelby gård invigt 17 februari 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
add a comment

hässelby

I lördags var det dags för ännu en biblioteksinvigning. Denna gång i Hässelby gård. Det nya biblioteket slår upp dörrarna i helt nyrenoverade lokaler, vägg i vägg med stadsdelsnämndens medborgarkontor. Det är alltid en fantastisk upplevelse att få inviga ett nytt bibliotek – inte minst när man får göra det inför så många stockholmare som i lördags.

När staden renoverar, moderniserar eller öppnar nya bibliotek är ambitionen att biblioteken ska anpassas efter lokala förutsättningar. För biblioteket i Hässelby gård har några av de lokala förutsättningarna varit att det i stadsdelen finns relativt många arbetslösa och att genomsnittsbetygen är låga. Det har lett till att det i anslutning till biblioteket även finns medborgarservice, budget- och skuldrådgivning och yrkesvägledning.

Det nya biblioteket i Hässelby gård är en del i arbetet med att förverkliga Stockholms stads strukturplan för Stockholms stadsbibliotek som antogs i kulturnämnden våren 2012. Sedan dess har Stockholms stadsbibliotek och nämnden arbetat målmedvetet med att förverkliga planens mål:

  • Biblioteken i Skärholmen, Gröndal, Hagsätra, Aspudden, Björkhagen, Sköndal och Husby har moderniserats och renoverats.
  • Alla bibliotek har nu öppet minst fyra dagar i veckan.
  • Alla bibliotek har nu helgöppet (en söndag eller lördag).

Förslagen har kunnat bli verklighet genom de biblioteksutvecklingsmedel som staden beslutade om i budgeten för Stockholm 2013, läs mer här.

Under 2014 kommer vi att fortsätta arbetet med strukturplanen. Arbetet med det nya biblioteket i Kista är i full gång liksom arbetet med renoveringarna av biblioteken i Enskede och Gubbgängen. På Kulturhuset Stadsteatern kommer det i år även att öppnas ett nytt bibliotek med tonåringar som målgrupp och tillsammans med bland annat stadens förskolor genomförs en lässatsning.

Att utveckla stadens bibliotek ligger mig varmt om hjärtat, både som bokälskare och som liberal. I böckernas värld förstår man sig själv genom att man förstår hur andra människor, i andra tider, på andra platser – känt, tänkt och levt. Det är med utbildning och bildning som individen kan göra en klassresa, utveckla sig själv och påverka samhället.

Folkpartister brukar säga att klassresan börjar i klassrummet. Det gäller i högsta gran även för biblioteken.

/ Madeleine

Läs mer: Hässelby har nytt bibliotek
Läs mer: Barnen får en egen poesikoja

Fler besökare i Husby och Björkhagen efter biblioteksrenoveringar 4 februari 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
1 comment so far

Förnyelsen av stadens bibliotek utgör kärnan i Folkpartiets kulturpolitik i Stockholm. Sedan maktskiftet 2006 har fokus legat på att flytta och öppna bibliotek där stockholmarna befinner sig i sin vardag, att de ska vara öppna på kvällar och helger då stockholmarna har tid att besöka dem och att de ska ha attraktiva, ändamålsenliga och moderna lokaler som stockholmarna trivs att vara i.

Exempel på sistnämnda är den omfattande prioriteringen att renovera och modernisera en rad stadsdelsbibliotek, från 2012 bland annat biblioteken i Björkhagen, Gröndal, Skärholmen, Farsta, Husby, Sköndal, Aspudden och Hagsätra. Om drygt två veckor invigs ett nytt bibliotek i Hässelby gård och i augusti kommer – om allt går enligt tidtabell – de helt nya lokalerna för Kista bibliotek att invigas.

Färsk statistik från biblioteken ger exempel på hur upprustningsprojekten gett positiva effekter. Utvecklingen för Husby bibliotek som nyinvigdes i mars 2013 är ett exempel, Björkhagens bibliotek som nyinvigdes september 2013 ett annat. Antalet besök för december 2013 var för Husby bibliotek 3896, att jämföra med 1328 besök samma månad 2012. I Björkhagen var antalet besök i december 2013 5100, att jämföra med 2570 samma månad 2012.

Särskilt glädjande är att personalen i Husby uppger att verksamheten sedan biblioteksrenoveringen och det nya samarbetet med Berättarministeriet även nått nya grupper stockholmare. Det är särskilt viktigt för biblioteken att nå de grupper som vanligtvis inte besöker ett bibliotek och där steget till böckernas värld är lite längre än för andra grupper.

/ Madeleine

Tre nyrenoverade bibliotek återinvigda 20 januari 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Sköndal invigning

Strax före jul öppnade tre nyrenoverade bibliotek dörrarna för stockholmarna. I helgen ägde de officiella återinvigningarna rum på biblioteken i Sköndal, Aspudden och Hagsätra.

Förnyelsen av stadens bibliotek utgör kärnan i Folkpartiets kulturpolitik i Stockholm. Sedan maktskiftet 2006 har fokus legat på att flytta och öppna bibliotek där stockholmarna befinner sig i sin vardag, att de ska vara öppna på kvällar och helger då stockholmarna har tid att besöka dem och att de ska ha attraktiva, ändamålsenliga och moderna lokaler som stockholmarna trivs att vara i.

Renoveringarna av Sköndals, Hagsätras och Aspuddens bibliotek är de senaste exemplen på sistnämnda men i närtid har också biblioteken i Björkhagen, Gröndal, Skärholmen, Farsta, Husby med flera renoverats. Och i februari ska det nya biblioteket i Hässelby gård invigas och i augusti det nya biblioteket i Kista. Till detta ska givetvis också läggas att Kulturhuset Stadsteatern, som ett resultat av samgåendet, nu flyttar fram positionerna för litteraturen i huset genom att både ge Lava en litteraturprofil och bygga ut Rum för barn.

Nedan kan du läsa lite kort om vad som gjorts på biblioteken i Sköndal, Aspudden och Hagsätra.

  • Ombyggnationen av biblioteket i Sköndal har utförts så att biblioteket kan vara förtroendeöppet. Det innebär att alla med bibliotekskort kan komma in på biblioteket även under tidiga morgnar och efter det att biblioteket har stängt för dagen. Barnavdelningen på biblioteket har dessutom blivit större och ett aktivitetsrum har byggts för olika former av programverksamhet.
  • I barntäta Aspudden har en scenograf omgestaltat barnavdelningen, vilket bland annat innebär att fler kan vara där på samma gång. Den nya barnavdelningen inspirerar verkligen till läsning. Här kommer många aspuddsbarn att hitta sina favoritböcker. På biblioteket har även ljudmiljön förbättras för att skapa en bättre inomhusmiljö när biblioteket har många besökare. Studieplatserna har också blivit fler och entrén har flyttats och tillgänglighetsanpassats.
  • Hagsätra bibliotek har genom förändrad planlösning blivit ett öppnare bibliotek som lätt kan anpassas till olika aktiviteter. Ombyggnaden gör det möjligt att ta emot fler grupper under ordinarie öppettid. Renoveringen av biblioteket har också inneburit fler bekväma läsplatser, barnavdelningen har gjorts om, och fler studieplatser.

/ Madeleine

Välkommen till tre nyrenoverade bibliotek 18 december 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , ,
1 comment so far

Sköndal

Under hösten och vintern 2013 har tre stockholmsbibliotek renoverats: Sköndals, Aspuddens och Hagsätras bibliotek. I måndags öppnade biblioteken i Sköndal och Aspudden och idag öppnar biblioteket i Hagsätra.

Sedan dag ett efter maktskiftet i Stadshuset 2006 har utvecklingen av biblioteken varit i centrum för kulturpolitiken. Efter de biblioteksnedskärningar som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet drev igenom 2002-2006 har alliansen successivt höjt anslagen till Stockholms stadsbibliotek.

2006 var anslaget till stockholmsbiblioteken 223 miljoner kronor, att jämföra med 300 miljoner kronor för 2014. Ambitionshöjningen har inneburit nya bibliotek, Stockholms första tunnelbanebibliotek, kvälls- och helgöppet, utveckling av det digitala biblioteket samt en lång rad renoveringar av stadsdelsbibliotek.

Det senaste exemplet på detta är renoveringarna av biblioteken i Sköndal, Aspudden och Hagsätra.

Ombyggnationen av biblioteket i Sköndal har utförts så att biblioteket kan vara förtroendeöppet. Det innebär att alla med bibliotekskort kan komma in på biblioteket även under tidiga morgnar och efter det att biblioteket har stängt för dagen. Barnavdelningen på biblioteket har dessutom blivit större och ett aktivitetsrum har byggts för olika former av programverksamhet.

I barntäta Aspudden har en scenograf omgestaltat barnavdelningen, vilket bland annat innebär att fler kan vara där på samma gång. Den nya barnavdelningen inspirerar verkligen till läsning. Här kommer många aspuddsbarn att hitta sina favoritböcker. På biblioteket har även ljudmiljön förbättras för att skapa en bättre inomhusmiljö när biblioteket har många besökare. Studieplatserna har också blivit fler och entrén har flyttats och tillgänglighetsanpassats.

Hagsätra bibliotek har genom förändrad planlösning blivit ett öppnare bibliotek som lätt kan anpassas till olika aktiviteter. Ombyggnaden gör det möjligt att ta emot fler grupper under ordinarie öppettid. Renoveringen av biblioteket har också inneburit fler bekväma läsplatser, barnavdelningen har gjorts om, och fler studieplatser.

Biblioteksrenoveringarna är en del av genomförandet av Strukturplanen för Stockholms stadsbibliotek som kulturnämnden fattade beslut om i mars 2012. I planen ingår även det nya biblioteket i Hässelby gård (invigning i februari 2014) och de helt nya bibliotekslokalerna för Kista bibliotek (preliminär invigning augusti 2014) liksom övriga renoveringar av stadsdelsbibliotek som genomförts under 2012 och 2013.

/ Madeleine

Läs mer: Biblioteket som har öppet när det är stängt
Läs mer: Nyrenoverade bibliotek
Läs mer: Nu nyöppnar vi tre bibliotek i Söderort

Nyrenoverade bibliotekslokaler och unikt samarbete med Berättarministeriet 26 mars 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
3 comments

Berättarministeriet alla

 

Berättarministeriet

Idag öppnas och invigs det nyrenoverade stadsdelsbiblioteket i Husby. Men att Husby bibliotek återinvigs är inte den enda nyheten för Husby idag. För idag invigs också Stockholms första skrivarverkstad för barn och unga mellan 8 och 18 år, Berättarministeriet, vägg i vägg med biblioteket. I och med att Berättarministeriet öppnar i Husby inleds ett unikt samarbete mellan Berättarministeriet och Stockholms stadsbibliotek med fokus på barns och ungas läsande och skrivande.

Berättarministeriets verksamhet är tänkt att vara ett komplement till kulturnämndens verksamheter och framför allt öka intresset för kreativt berättande. Berättarministeriet vill genom sina kostnadsfria skrivarverkstäder lyfta fram alla de berättelser som kanske inte skulle hörts annars, få de barn och unga som skriver historierna att känna en större samhörighet och delaktighet i samhället. Berättarministeriets arbete syftar till att stärka barn och ungas relation till det skrivna ordet. Skrivarverkstäderna är öppna för barn och unga mellan 8 och 18 år. På förmiddagarna kommer hela skolklasser (8-11 år) på besök och skriver en bok tillsammans på två timmar.

Husby bibliotek hade 2011 21 000 besökare i olika åldrar. Redan idag finns ett flertal arrangemang på biblioteket för de yngre besökarna. Exempelvis erbjuds sagostunder och det finns boksamarbete med BVC och Öppna förskolan. På biblioteket erbjuds även läxhjälp varje måndag kl. 16-19 samt lovaktiviteter i form av skrivarkurs och skapandeverkstäder. Biblioteket har redan idag samarbete med flera övriga kulturaktörer i Husby som Kulturskolan och Husby konsthall som ett led i kulturförvaltningens växtplatssatsning på stadens ytterområden.

Samarbetet mellan Berättarministeriet och Stockholms stadsbibliotek innebär en spännande verksamhetsutveckling genom att det gör bibliotekets verksamhet ännu mer intressant, angelägen och varierad för ännu fler.

Samarbetet innebär också att man kan dela varandras resurser på ett bra sätt. När Berättarministeriet inte har aktiviteter i sina lokaler ska det vara möjligt för biblioteket att efter gemensam överenskommelse nyttja skrivarverkstaden till annan verksamhet och annan målgrupp än Berättarministeriets. På samma sätt kan Berättarministeriet använda bibliotekets lokaler för sin verksamhet förutsatt att det är ett öppet evenemang i enlighet med Stockholms stadsbiblioteks uppdrag. Berättarministeriet ska även ha möjlighet att göra klassbesök under ledning av sin egen personal i biblioteket utanför ordinarie öppettid.

Renoveringen av Husby bibliotek är en del av kulturnämndens satsning på att renovera och modernisera flera av stadens stadsdelsbibliotek. I Stockholms stads strukturplan som antogs av kulturnämnden i mars 2012 pekades 14 bibliotek ut som är i behov av renovering eller modernisering. Under 2013 kommer Björkhagen, Aspudden, Brommaplan, Enskede, Gubbängen, Hagsätra, Sköndal, Telefonplan, Tensta och Årsta att moderniseras eller renoveras. För inte så längesedan öppnades biblioteket i Skärholmen efter en kortare renovering och strax före årsskiftet gjorde biblioteket i Fruängen detsamma. Kostnaden för 2013 uppgår till omkring 18 miljoner kronor.

/ Madeleine

Läs mer: Pressinbjudan: Berättarministeriet öppnar på Järva och Husby bibliotek återinvigs
Läs mer: Moderaterna och Folkpartiet backar upp Berättarministeriet

Nyrenoverat bibliotek i Skärholmen 25 februari 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: ,
add a comment

skärholmen

Staden utvecklar och moderniserar ständigt sina bibliotek för att öka läsandet och stärka litteraturens ställning. Idag slog Skärholmens bibliotek upp portarna efter att ha varit stängt för renovering under några veckor.

Allt är inte rikligt helt klart än på Skärholmens bibliotek men tillräckligt för att välkomna sportlovslediga skärholmsbor till det uppfräschade biblioteket. Biblioteksrenoveringen har bland annat inneburit att biblioteket fått nyrenoverade studieplatser, sammanlagt 22 stycken. Mindre renoveringsarbeten kommer att fortsätta ett tag till och en del möbelleveranser väntas också inom en snar framtid.

/ Madeleine

Kulturen växer! 6 december 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , , , ,
2 comments

För drygt två månader sedan presenterades Stockholms stads budget för 2013. För kulturens del innebar budgeten flera viktiga förändringar och en ökning av budgeten med omkring 40 miljoner kronor – den största ökningen sedan alliansen vann makten i stadshuset och Folkpartiet fick ansvar för kulturpolitiken.

Redan i budgeten fanns ett antal kultursatsningar: Att Kulturhuset och Stadsteatern går samman till en gemensam organisation, att Stadsteaterns anslag ökar med 10 miljoner kronor, att Stadsmuseet och Medeltidsmuseet utökar antalet öppna måndagar under turistsäsongen, att El Sistema införs på prov, att Studion i Kulturhuset upplåts till de konstnärliga högskolorna och att Liljevalchs konsthalls efterlängtade renovering och utbyggnad fick klartecken.

Utöver detta aviserades i samband med budgeten ökade resurser till stadens kulturverksamheter under namnet besöksgenererande åtgärder: Satsningar som ska öka tillgängligheten, attraktiviteten och kvaliteten i stadens kulturverksamheter. Vad detta leder till har nu presenterats i kulturförvaltningens verksamhetsplan för 2013 som ska upp i kulturnämnden den 13 december.

Utökade öppettider för biblioteken. I nästa års verksamhetsplan anslås 4 miljoner kronor på att öka öppettiderna på Stockholms stadsbibliotek. En satsning som innebär att Strukturplanen för Stockholms stadsbiblioteks målsättning om att alla stadens bibliotek ska vara öppna minst fyra dagar per vecka, varav minst en helgdag, kan uppnås under 2013. Därutöver detta ska två av stadens ytterstadsbibliotek – ett i Söderort och ett i Järva – ska kunna ha öppet årets alla dagar. Även Kulturhuset får utökade öppettider nästa år. I verksamhetsplanen satsas 1,2 miljoner kronor på att, från och med 1 mars, utöka barn- och ungdomsverksamheternas, bibliotekens och utställningsverksamhetens ordinarie öppettider till veckans alla dagar. Kulturhuset kommer också under 2013 att vara öppet alla årets 365 dagar, inklusive julafton och nyår.

Förstärkt utställningsverksamhet. I verksamhetsplanen anslås 2,6 miljoner kronor på att förstärka utställningsverksamheten på Liljevalchs konsthall och 3,6 miljoner kronor på att göra detsamma på Stadsmuseet. 1 mnkr ska förstärka Stockholm konsts arbete med den offentliga konsten. Sistnämnda innebär en förstärkning av de medel Stockholm konst har för att arbeta med offentlig konst i redan bebyggda miljöer där det finns ett konstunderskott (den offentliga konsten finansieras vanligtvis genom den så kallade enprocentsregeln men den förutsätter att man bygger nytt, om eller till). Därutöver får Kulturfestivalen ytterligare 1,7 miljoner kronor som ska gå till förstärkt programverksamhet.

Renoveringar av stadens stadsdelsbibliotek. Nästa år läggs 15 miljoner kronor på att renovera en rad stadsdelsbibliotek. Tre av dessa renoveringar har påbörjats (Fruängen, Husby och Skärholmen) men eftersom dessa renoveringar inte blir klara förrän under 2013 kommer de främst att belasta nästa års budget. Därutöver kommer Björkhagens, Telefonplans, Sköndals och Hagsätras bibliotek att renoveras. Fler stadsdelsbibliotek kan tillkomma när planeringen av biblioteksrenoveringarna har kommit längre. Därmed kommer Kulturnämnden att kunna beta av ett flertal av de prioriteringar som Strukturplanen för Stockholms stadsbibliotek pekade ut.

/ Madeleine

Läs mer: Liljevalchs får mer pengar till konstutställningar
Läs mer: 15 miljoner satsas på bibliotek
Läs mer: Öppet året runt på Kulturhuset