jump to navigation

Kulturhuset blir frimärke 11 januari 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet.
Tags: , ,
add a comment

Frimärke kulturhuset

År 2013 fyller Stockholms stadsarkivs unika samling av byggnadsritningar 300 år. Detta uppmärksammar Posten genom att ge ut 5 frimärken med olika ritningar över byggnader i Stockholm. Bland annat ett föreställande Stockholms Kulturhus.

Stockholms stads byggnadsritningar utsågs år 2011 till Världsminne. Handlingarna består av ritningar och planer över huvuddelen av alla hus som någonsin byggts eller byggts om i Stockholm under tidsperioden 1713–1978. 2013 fyller Stadsarkivets samling av byggnadsritningar 300 år eftersom den första ritningen är från 1713.

Stockholms stadsarkivs samlingar av byggnadsritningar är ett fantastiskt kulturarv som visar hur stadens fysiska miljö har utvecklats. Det är kul att Posten uppmärksammar att samlingarna i år fyller 300 år och särskilt roligt är att Kulturhuset blir frimärke just i år. I och med den planerade sammanslagningen med Stadsteatern kommer kulturens ställning vid Sergels Torg stärkas än mer, avslutar Madeleine Sjöstedt.

Förutom Kulturhuset är andra motiv ritningar på Kryddkrämare Ericssons hus, Bredenbergs varuhus, en villa i Södra Ängby och Gröna Gården i Barnängen.

/ Madeleine

Se bild och läs om frimärkena på Postens hemsida här
Läs mer om samlingarna här