jump to navigation

Celsings kulturhusvision förverkligas 12 november 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , , , , , ,
2 comments

Idag skriver DN Kultur om nästa års verksamhet på Kulturhuset Stadsteatern – det första som ett gemensamt allkonsthus. Lagom till Kulturhusets 40 årsjubileum kan vi äntligen förverkliga visionen om ett allkonsthus vid Sergels torg, i Stockholms hjärta.

I och med samgåendet kan kontoren flytta ut och mer konsten flytta in. Därmed kan vi äntligen ta bort det provisorium som funnits ända sedan Kulturhuset öppnade 1974. Fler ommöbleringar kommer också att ske nästa år. Marionetteatern får en egen scen och Kilenscenen återuppstår.

Under 2014 görs en nysatsning på Lava som får en tydlig litteraturprofil helt i enlighet med litteraturutredningen och rönen om minskad läsförståelse. Det ligger helt i linje med den bibliotekspolitik som Stockholms stad fört sedan 2006 och de litteratur- och lässatsningar som finns i stadens budget för 2014.

En annan nyhet är att Kulturhuset Stadsteater nästa år har ambitionen att vidga huvudmannaskapet för fristadsförfattarprojektet till att även omfatta musikområdet. Det är mycket viktigt att det finns fristäder dit kulturskapare snabbt kan fly när trycket blir för stort i det egna landet. Att Kulturhuset Stadsteatern vill utvidga fristadsprojektet till att även omfatta musiker är därför mycket angeläget och något som ligger mig varmt om hjärtat.

I och med budgeten för Stockholms stad 2014 som klubbas inom kort kommer det sammanslagna Kulturhuset Stadsteatern få ökade anslag med 14 miljoner

Kulturhuset Stadsteatern 2014 i punktform:

  • Kilen öppnas upp för föreställningar och blir huvudsakligen hemmahamn för Fri Scen, Kulturhuset Stadsteaterns samarbete med det fria kulturlivet.
  • Marionetteatern får en egen scen i den tidigare konferenslokalen på plan 3 i Kulturhuset som också döps om till Marionetteatern – lokaliseringen innebär också ett närmare samarbete mellan Marionetteatern och Rum för barn.
  • Under 2014 görs en nysatsning på Lava som får en tydlig litteraturprofil helt i enlighet med litteraturutredningen och rönen om minskad läsförståelse – ytterligare ett profilbibliotek skapas därmed i Bryggans tidigare lokaler och den öppna verkstaden ges nya resurser.
  • Från och med 2014 har Kulturhuset Stadsteatern ett eget danskompani, K Kvarnström & Co, vilket också innebär att dansen integreras i institutionen och får ökade resurser. Särskilda medel från Statens kulturråd har beviljats för ändamålet.
  • Ambitionen är vidare att under året vidga huvudmannaskapet för fristadsförfattarprojektet till att även omfatta musikområdet.
  • En konsekvens av samgåendet är att ca 600 kvadratmeter på plan 4 i Kulturhuset fr.o.m. 2014 öppnas för publik verksamhet och att administrativa funktioner flyttas in i det s.k. teaterhuset. Det tidigare Kulturhussnickeriet frigörs och blir repetitionslokal för dansen.

/ Madeleine

Läs mer: Rasmus Jonlund (FP) skriver på sin blogg om Kulturhuset Stadsteatern, Ett drömhus vid Sergels torg

#Fristad 13 juni 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
add a comment

Fristad

Expressen och Svenska PEN har dragit igång kampanjen #Fristad för att uppmärksamma behovet av att fler kommuner ska bli en fristad för en förföljd författare. I kampanjen har Expressen hört av sig till flera kommuner som rimligen borde ha förutsättningar för att ta emot en förföljd författare och frågat varför de inte gör det. I svaren utmärkte sig Mats Gerdau (M) i Nacka för sin okunskap och Lennart Holmlund (S) i kulturhuvudstaden Umeå. Jag skriver idag ett inlägg på Expressens kultursida om vikten av fristadssystemet, läs inlägget här eller nedan. Ovan kan du se en karta över större svenska städer som inte är med och deras motivering till varför de inte är det.

Fristadssystemet ligger mig som liberalt varmt om hjärtat. Det fria ordet är ofrihetens och samhällslögnernas främsta fiende. Därför är det oerhört viktigt att det finns fristäder dit författare och journalister snabbt kan komma när förföljelsen och hoten börjar. När fristadsnätverket Icorn förra året höll sin kongress i Kulturhuset skrev jag en artikel i SvD där jag framhöll att fler kommuner borde ta emot förföljda författare.

Stockholm har varit stolt fristad sedan 1998. Just nu är Mezgebu Hailu Habtewold Stockholms fristadsförfattare. Läs förre kulturchefen på SvD Kaj Schuelers intervju med honom här.

/ Madeleine

Läs: Fritt från fristad
Läs: En fristad för nyliberalismen
Läs: Sökes: fler fristäder
Läs. Tre frågor

Sverige har en av världens äldsta tryckfrihetslagstiftningar. Det är ett arv som förpliktigar. I Chydenius anda bör Sverige ta ledartröjan i kampen för det fria ordet.

Expressen kunde i måndags visa att bara sex av de 25 största kommunerna erbjuder fristäder. Kunskapen om fristadssystemet verkar vara påfallande låg på sina håll. Att moderatledaren i Nacka, Mats Gerdau, tror att fristadssystemet skulle innebära att ett Christiania öppnas i hans hemkommun är pinsamt.

På andra håll saknas viljan. I Umeå har Lennart Holmlund (S) med vidöppen plånbok bjudit in till kulturhuvudstadsår, samtidigt saknas pengar när en förföljd författare knackar på dörren.

Det hela är mycket enkelt. Principen i fristadssystemet är att en kommun åtar sig att under en begränsad tid härbärgera en utsatt författare när trycket blir för stort i det egna landet.

Den fria kulturen har en oerhörd kraft. I den kan samtidens villkor skildras och det som skulle kunna ersätta missförhållanden rymmas. Den som inte förstår kulturens betydelse bör studera hur auktoritära ledare skyr fria bibliotek, fri press och fria kulturinstitutioner. Det är därför tortyr, trakasserier och fängslanden tillhör många kulturskapares vardag i auktoritära stater. Och det är därför vi demokrater ska sträcka ut en hjälpande hand, bland annat i form av kulturbistånd, när förföljelsen börjar.

Sverige har i dag sju fristäder. Det räcker inte på långa vägar. För varje ny eller ledig plats står det 40-50 förföljda författare i kö. En rad kommuner borde rimligen ha förutsättningar att erbjuda en plats om bara den politiska viljan fanns. Kan Norge ha dubbelt så många fristäder, kan Sverige ha fler.

För mig som liberal är det en stor ära att Stockholm kan ta emot en skribent som vägrat vika sig. Fristadssystemet knyter an till kärnan i kulturpolitiken: yttrandefriheten. Innan fler kommuner erbjuder en fristad för förföljda författare, och kanske även andra kulturskapare, klingar honnörsorden falskt.

Madeleine Sjöstedt (FP)
Kultur- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad.

Stockholms fristadsförfattare intervjuas i SvD 13 februari 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
1 comment so far

Fristadsförfattare

Ikväll kommer jag att tala på den mottagning Kulturhuset håller för Stockholms nye fristadsförfattare Mezgebu Hailu Habtewold. Med anledning av kvällens evenemang har Svenska Dagbladet idag en lång intervju med Mezgebu skriven av den förre kulturchefen på SvD Kaj Schueler som också medverkar på scen ikväll.

I samband med bildandet av det internationella författarparlamentet 1993, bildades ett nätverk av städer som erbjuder förföljda författare en fristad. 1998, då Salman Rushdie var ordförande, blev Stockholm fristad.

Fristadssystemet ligger mig som liberalt varmt om hjärtat. Det fria ordet är ofrihetens och samhällslögnernas främsta fiende. Därför är det oerhört viktigt att det finns fristäder dit författare och journalister snabbt kan komma när förföljelsen och hoten börjar. När fristadsnätverket ICORN förra året höll sin kongress i Kulturhuset skrev jag en artikel i SvD där jag framhöll att fler kommuner borde ta emot förföljda författare.

Stockholms nye fristadsförfattare har arbetat som journalist för den oberoende tidningen Addis Neger, först för den nu nedlagda pappersutgåvan, sedan för nätupplagan www.addisnegeronline.com som nu är blockerad så att den inte kan läsas i Etiopien. Tidningens sista pappersupplaga publicerades den 28 November 2009, bara några dagar senare lämnade tre av grundarna Etiopien efter en lång tids förföljelser, hot och fängelsestraff. Mezgebu har också startat en blogg med namnet By the Rivers of Babylon.

/ Madeleine

Läs mer om Stockholms stads fristadsprojekt här.
Läs mer: Hailu Habtewold ny fristadsförfattare i Stockholm

Ny fristadsförfattare till Stockholm 15 november 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
add a comment

I samband med bildandet av det internationella författarparlamentet 1993, bildades ett nätverk av städer som erbjuder förföljda författare en fristad. 1998, då Salman Rushdie var ordförande, blev Stockholm fristad. Det fria ordet är ofrihetens och samhällslögnernas främsta fiende. Därför är det oerhört viktigt att det finns fristäder dit författare och journalister snabbt kan komma när förföljelsen och hoten börjar.

Idag har jag glädjen att meddela att Stockholms stad har fått en ny fristadsförfattare, journalisten och författaren Mezgebu Hailu Habtewold.  Som journalist skrev han för den oberoende tidningen Addis Neger, först för den nu nedlagda pappersutgåvan, sedan för nätupplagan www.addisnegeronline.com som nu är blockerad så att den inte kan läsas i Etiopien. Han har särskilt skrivit om sociala frågor, politik och kultur. Tidningens sista pappersupplaga publicerades den 28 November 2009, bara några dagar senare lämnade tre av grundarna Etiopien efter en lång tids förföljelser, hot och fängelsestraff.

Mezgebu Hailu Habtewold närvarar vid Svenska PENs högtidlighållande av Fängslade författares dag på Kulturhuset i Stockholm senare idag. Mer information om fristadsprogrammet finns på Kulturhusets webbsida. http://kulturhuset.stockholm.se/Om-Kulturhuset1/

/ Madeleine

Läs mer: Etiopisk författare får fristad i Stockholm