jump to navigation

Nu är höstens program på Kulturhuset Stadsteatern här 15 augusti 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , ,
add a comment

kulturhuset stadsteatern

När Kulturhuset och Stockholms stadsteater gick samman i ett gemensamt allkonsthus förra året förverkligades en 40 år gammal dröm.

Tiden efter samgåendet har präglats av förändringsarbete. Dansen har flyttat in med eget kompani lett av Kenneth Kvarnström. Nya Lava bibliotek och verkstad har slagit upp dörrarna för alla unga stockholmare. Galleri Celsing har öppnat när 850 kvadratmeter som tidigare varit kontorslokaler frigjorts för publik kulturverksamhet. Marionetteatern har fått en egen scen. Kilen har öppnats på nytt och blivit scen för det fria kulturlivet.

Igår presenterades Kulturhuset Stadsteaterns höstprogram.

Internationell författarscen rivstartar med Richard Ford den 20 augusti. Under hösten följer bland andra Sofi Oksanen, Jonas T Bengtsson och David Grossman.

Fri scen flyttar hösten 2014 in på Kilen, en ”nygammal” scen för de fria grupperna. Första premiären blir Livet i två bitar av Teater Theatron. Senare i höst följer bland annat nyskrivna På alla fyra med Bahar Pars i rollen som en ung kvinna som lever sitt liv på Stockholms krogar.

I höst har inte mindre än 14 teaterföreställningar premiär. Vladimir Nabokovs Lolita, Höstsonaten av Ingmar Bergman, en dramatisering efter Per Wirténs bok om Herbert Tingsten Ansvaret är vårt/Tingsten, En folkefiende av Henrik Ibsen, Othello av Shakespeare, musikalen Chicago av Fred Ebb, Bob Fosse och John Kander och Ronja Rövardotter av Astrid Lindgren. Bara för att nämna några.

Dansen flyttar hösten 2014 in på Stora scenen. Den 8 november har Doubletake premiär– en föreställning med koreografi av Kenneth Kvarnström. Det blir även flera dansgästspel som har sina urpremiärer på Kulturhuset Stadsteater under hösten – bland annat ett verk av Virpi Pahkinen, Volti Subito.

Biblioteksverksamheten har förstärkts med ett nytt profilbibliotek för unga mellan 14-25 år: Lava bibliotek och verkstad. Det är det sjätte profilbiblioteket på Kulturhuset Stadsteatern och det tredje som har öppnat sedan maktskiftet 2006.

Kulturhuset Stadsteatern ska ”genom att erbjuda både det breda och det smala vara en angelägenhet för alla stockholmare med yttrandefriheten, den konstnärliga friheten och det fria ordet som grund”, enligt ägardirektiven. Det kan låta högtidligt att i dessa sammanhang dessa ord men Kulturhuset Stadsteatern lever verkligen upp till dem, det är ett allkonsthus som är en angelägenhet för alla stockholmare. Ett stolt kulturborgarråd fick igår på Sergels torg tacka alla fantastiska medarbetare och önska dem lycka till inför den nya säsongen.

/ Madeleine

Läs mer om allt som händer på Kulturhuset Stadsteatern i höst

Ännu ett bibliotek! 14 augusti 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
add a comment

lava

Igår invigdes Lava bibliotek och verkstad. Det nya profilbiblioteket – som blir Kulturhuset Stadsteaterns sjätte – kommer att rikta sig till ungdomar och unga vuxna mellan 14 och 25 år. Lava biblioteket och verkstad tar alltså åldersmässigt vid där profilbiblioteket TioTretton, som riktar sig mot barn mellan 10 och 13 år – slutar. Sedan 2006 har tre profilbibliotek öppnats i Kulturhuset: Biblioteket Plattan, TioTretton och nu Lava bibliotek och verkstad.

Att kunna läsa är helt väsentligt för både individens livschanser och för det demokratiska samhället i stort. Det är därför Stockholms stad lägger så stora resurser på biblioteken. Sedan maktskiftet 2006 har anslagen till Stockholms stadsbibliotek ökat från ca 223 miljoner kronor till ca 300 miljoner kronor för 2014. Prioriteringen av biblioteken har bland annat resulterat i Stockholms första tunnelbanebibliotek, flytt av befintliga bibliotek, att en mängd stadsdelsbibliotek renoverats och att öppettider på kvällar och helger prioriterats.

Om drygt en vecka invigs det nya biblioteket i Kista mitt inne Kista galleria. Det kommer att bli det näst största i hela Stockholms stad efter stadsbiblioteket.

/ Madeleine

Galleri Peter Celsing öppnar i Kulturhuset Stadsteatern – Designen först ut 15 april 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

kulturhuset nationalmuseum

Sedan Kulturhuset och Stockholms stadsteater blev ett allkonsthus förra året har ett stort renoveringsarbete pågått för att göra Kulturhusets tidigare kontorslokaler till utställningslokaler.

Nu står det klart att de nyrenoverade utställningsytorna från hösten 2014 kommer att fyllas med konsthantverk, form och design genom ett samarbete med Nationalmuseum. Det finns ett mycket stort intresse för dessa konstnärliga uttryck. Kulturhuset Stadsteatern blir den naturliga samlingspunkten för alla formintresserade i Stockholm.

Den nya utställningslokalen som är 850 kvadratmeter stor döps efter Peter Celsing, kulturhusets arkitekt. Galleri Peter Celsing ligger inne i själva Kulturhuset med en enastående utsikt över det moderna Stockholm: Sergels torg och Hötorgsskraporna.

Programverksamheten sker i samarbete med Nationalmuseum. Samarbetet inleds hösten 2014 och kommer att vara under tre år, det vill säga till 2017.

Tillsammans med de andra konstarterna i huset – teatern, bildkonsten, dansen, musiken, filmen och litteraturen – skapas nu ett verkligt allkonsthus med något för alla i Stockholms hjärta.

/ Madeleine

Läs mer: Rasmus Jonlund (FP) på sin blogg

Celsings kulturhusvision förverkligas 12 november 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , , , , , ,
2 comments

Idag skriver DN Kultur om nästa års verksamhet på Kulturhuset Stadsteatern – det första som ett gemensamt allkonsthus. Lagom till Kulturhusets 40 årsjubileum kan vi äntligen förverkliga visionen om ett allkonsthus vid Sergels torg, i Stockholms hjärta.

I och med samgåendet kan kontoren flytta ut och mer konsten flytta in. Därmed kan vi äntligen ta bort det provisorium som funnits ända sedan Kulturhuset öppnade 1974. Fler ommöbleringar kommer också att ske nästa år. Marionetteatern får en egen scen och Kilenscenen återuppstår.

Under 2014 görs en nysatsning på Lava som får en tydlig litteraturprofil helt i enlighet med litteraturutredningen och rönen om minskad läsförståelse. Det ligger helt i linje med den bibliotekspolitik som Stockholms stad fört sedan 2006 och de litteratur- och lässatsningar som finns i stadens budget för 2014.

En annan nyhet är att Kulturhuset Stadsteater nästa år har ambitionen att vidga huvudmannaskapet för fristadsförfattarprojektet till att även omfatta musikområdet. Det är mycket viktigt att det finns fristäder dit kulturskapare snabbt kan fly när trycket blir för stort i det egna landet. Att Kulturhuset Stadsteatern vill utvidga fristadsprojektet till att även omfatta musiker är därför mycket angeläget och något som ligger mig varmt om hjärtat.

I och med budgeten för Stockholms stad 2014 som klubbas inom kort kommer det sammanslagna Kulturhuset Stadsteatern få ökade anslag med 14 miljoner

Kulturhuset Stadsteatern 2014 i punktform:

  • Kilen öppnas upp för föreställningar och blir huvudsakligen hemmahamn för Fri Scen, Kulturhuset Stadsteaterns samarbete med det fria kulturlivet.
  • Marionetteatern får en egen scen i den tidigare konferenslokalen på plan 3 i Kulturhuset som också döps om till Marionetteatern – lokaliseringen innebär också ett närmare samarbete mellan Marionetteatern och Rum för barn.
  • Under 2014 görs en nysatsning på Lava som får en tydlig litteraturprofil helt i enlighet med litteraturutredningen och rönen om minskad läsförståelse – ytterligare ett profilbibliotek skapas därmed i Bryggans tidigare lokaler och den öppna verkstaden ges nya resurser.
  • Från och med 2014 har Kulturhuset Stadsteatern ett eget danskompani, K Kvarnström & Co, vilket också innebär att dansen integreras i institutionen och får ökade resurser. Särskilda medel från Statens kulturråd har beviljats för ändamålet.
  • Ambitionen är vidare att under året vidga huvudmannaskapet för fristadsförfattarprojektet till att även omfatta musikområdet.
  • En konsekvens av samgåendet är att ca 600 kvadratmeter på plan 4 i Kulturhuset fr.o.m. 2014 öppnas för publik verksamhet och att administrativa funktioner flyttas in i det s.k. teaterhuset. Det tidigare Kulturhussnickeriet frigörs och blir repetitionslokal för dansen.

/ Madeleine

Läs mer: Rasmus Jonlund (FP) skriver på sin blogg om Kulturhuset Stadsteatern, Ett drömhus vid Sergels torg

Konstnärliga chefer på Kulturhuset Stadsteatern presenterade 15 augusti 2013

Posted by angusthlm in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , ,
3 comments

konstnärliga chefer

Den 1 juli gick Stockholms stadsteater och Stockholms kulturhus samman i en ny organisation, Kulturhuset Stadsteatern. Därigenom kunde Peter Celsings vision om ett allkonsthus vid Sergels torg förverkligas drygt 40 år efter att huset slagit upp portarna. Idag presenterades Kulturhuset Stadsteaterns konstnärliga chefer.

De åtta konstnärliga chefer kommer under de närmsta åren i samarbete med Benny Fredriksson sätta sin prägel på den nya kulturinstitutionen. Några av namnen känns igen från de två organisationerna sedan tidigare medan andra är nya. Var för sig, och än mer tillsammans, har de all kompetens, all erfarenhet och alla möjligheter att lyfta kulturens roll i Stockholms city. En ny era för Kulturhuset och Stadsteatern har nu börjat.

MUSIK – SARAH RIEDEL MUSIKCHEF
Sångerska och kompositör. Utbildad i sång och komposition på Högskolan för scen och musik i Göteborg 2006-2009. Har producerat ett flertal skivor för vilka hon bland annat varit Grammisnominerad 2008 och 2012.

MUSIK – NILS LANDGREN KONSTNÄRLIG LEDARE
Trombonist, sångare, konstnärlig ledare. Utbildad vid Musikhögskolan Ingesund Arvika åren 1974-78. Startade 1981 Nils Landgren Unit och har sen dess samarbetat med mängder av internationellt kända artister och musiker i olika konstellationer.

DANS – KENNETH KVARNSTRÖM
Koreograf och utbildad dansare. Grundade år 1987 det egna kompaniet K. Kvarnström & Co med vilket han turnerat runt i världen. Var professor i koreografi på Teaterhögskolan i Finland 1993-1994 och konstnärlig ledare för Helsingfors Stadsteaterns danskompani 1996-1997. 2004-2007 var han chef för Dansens Hus i Stockholm.

FORUM/DEBATT – JOHAN WIRFÄLT
Journalist och redaktör. Sedan 2012 huvudredaktör för debatt.svt.se. Utbildad bland annat vid Journalistprogrammet JMK vid Stockholms universitet. Tidigare chefredaktör för Rodeo (2004-2012), vikarierande debattredaktör på Expressen (2010-2012), redaktionschef för Bon Magazine (2001-2004).

KONST/DESIGN – MARIANNE LINDBERG DE GEER
Konstnär, dramatiker, debattör, regissör, scenograf, kostymör och maskör. Utbildad på Hovedskous målarskola i Göteborg och på Dramatiska Institutet. Är representerad med verk bland annat på Moderna museet, Wanås Stiftelse och Göteborgs konstmuseum

LITTERATUR – INGEMAR FASTH
Producent och sedan 1998 programledare för Internationell författarscen och På djupet. Utbildad vid Bibliotekshögskolan i Borås. Startade efter några år som bibliotekarie bland annat på Kulturhusets Läsesalong samtalsserien Internationell författarscen som blivit en stor framgång.

TEATER – EIRIK STUBØ
Regissör och teaterchef. Utbildad på regilinjen Statens Teaterhögskola i Oslo. Dessförinnan universitetsstudier i filosofi och statsvetenskap. Regidebut på Nationaltheatret 1994. Från 1994 fast regissör på Rogaland Teater i Stavanger. 1997-2000 teaterchef på Rogaland Teater. 2000-2009 regissör och teaterchef Nationaltheatret i Oslo.

SKÄRHOLMSSCENEN – CAROLINA FRÄNDE (sedan tidigare)

PARKTEATERN – LINDA ZACHRISON (sedan tidigare)

/ Madeleine

Läs mer om cheferna här.

Mer offentlig konst diskuteras på Liljevalchs 22 april 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , , , ,
add a comment

offkonst liljevalchsd

Stockholm är och har länge varit en fantastisk konststad. Konsten är en av de konstarter som placerar Stockholm på den internationella kulturkartan. Institutionerna är många och levande. Gallerierna likaså. Många av våra konstnärer återfinns bland den internationella konsteliten. Och så har staden en lång tradition av offentlig konst i stadsbilden – det mest demokratiska av alla utställningsrum. Idag håller Liljevalchs konsthall/Stockholm konst en seminariedag om den offentliga konsten med många internationella utblickar.

Sedan alliansen vann makten 2006 har vi flyttat fram positionerna för konsten gång på gång. Stockholm är en av få kommuner i landet som tillämpar det så kallade MU-avtalet för professionella konstnärer – vilket betyder att staden tar ett ansvar för att betala skäligt när konstnärer ställer ut. Läs mer här. Liljevalchs konsthall/Stockholm konst har fått en rejäl budgetförstärkning, från omkring 16 mnkr/år 2006 till omkring 22 mnkr/år 2013. Läs mer här. Vi har gjort satsningar på offentlig konst i utrymmen som redan är ”färdigbyggda” sedan länge men där man glömt bort konsten av olika skäl. Läs mer här. Liljevalchs kommer att få en nödvändig ombyggnad för att bättre klara av kraven att visa konst och en tillbyggnad som ska göra att konsthallen ska kunna visa flera större utställningar parallellt. Läs mer här. De senaste åren har också antalet privata konsthallar blivit fler – Magasin 3 har nu kompletterats med Fotografiska, Sven-Harrys, Bonniers konsthall. Tidigare i år gav också stadens kulturförvaltning ett bidrag till Stockholm Art Week – ett initiativ som ska knyta samman alla aktiviteter som sker runt galleriernas stora event Market.

I budgeten för Stockholms stad 2013 var en av nyheterna att Stockholms stadsteater och Stockholms kulturhus ska gå samman i en ny organisation – Kulturhuset Stadsteatern. När den nya organisationen presenterades i förra veckan stod det klart att en av konstarterna som kommer att uppmärksammas än mer i framtiden är just konsten. Den nya avdelningen för detta heter dessutom konst/design vilket innebär att designen ska få en mer självklar plats. Många har länge efterfrågat att designen uppmärksammas mer inom kulturpolitiken – exempelvis förslagen om ett designmuseum och Arkitekturmuseums breddade uppdrag. Läs mer om detta här.

Och så har vi den offentliga konsten som idag uppmärksammas på Liljevalchs. Stockholms stad tillämpar sedan 1963 den så kallade enprocentsregeln. Regeln betyder att en procent ska gå till konsten när staden bygger nytt, till eller om. Det har gett upphov till en mängd intressanta konstverk runtom i Stockholm. Ett som uppmärksammats på senare tid är bron i Annedal som binder samman Stockholms och Sundbybergs kommun.

Den offentliga konsten ligger mig särskilt varmt om hjärtat. Jag talar ofta om att kulturen ska nå ut till fler – och det gör verkligen den offentliga konsten som finns på våra gator, torg, parker, kajer, saluhallar, tunnelbanan osv. Där möter samtidskonsten alla stockholmare, vilket man som politiker ofta får höra genom såväl ris som ros.

Just nu pågår en undersökning som Konstnärsnämnden håller i som ska undersöka i vilken utsträckning enprocentsregeln förekommer bland Sveriges kommuner. Jag hoppas att den ska bli en hävstång för fler kommuner att göra precis som Stockholm – satsa på den offentliga konsten.

/ Madeleine

Konsten in – kontoren ut 19 april 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Konstnärlig frihet, Kultur för fler.
Tags: ,
1 comment so far

Nu börjar visionen om ett allkonsthus vid Sergels torg ta form. I Peter Celsings anda fattade fullmäktige beslut om detta i höstas. Kortfattat flyttar nu utövande konstnärer in som ledare, kontoren flyttar ut ur de vackraste ytorna och den omtyckta scenen Kilen öppnas igen.

I dagens SvD intervjuas Benny Fredriksson, vd Stockholms stadsteaters, om den nya organisationen för Kulturhuset Stadsteatern som ska börja gälla från och med att de två verksamheterna går samman 1 juli. Med den nya organisationen är grunden nu lagd för det nya Kulturhuset Stadsteatern. En institution som kommer att stärka kulturen och dess roll i Stockholms City.

Kulturhuset och Stadsteatern är två av Stockholms mest kända och etablerade kulturinstitutioner. Sedan 1990 ligger de vägg i vägg i Celsings väldiga kulturpalats vid Sergels Torg. Att Stadsteatern flyttade in så sent var ett resultat av att Sveriges riksdag huserade i Kulturhuset då riksdagshuset på Helgeandsholmen byggdes om. När Stadsteatern äntligen kunde flytta in i de lokaler som en gång byggts för den förverkligades tanken med Kulturhuset. Och i och med att de administrativa väggarna i huset nu rivs fullbordas processen med ett allkonsthus mitt i Stockholms hjärta.

Den nya organisationen kommer att ha omkring 360 miljoner kronor i offentliga anslag och en budget på ca 450 miljoner kronor (ungefärligt eftersom intäkterna varierar år från år). Det betyder att Kulturhuset Stadsteatern kommer att ha starka ekonomiska muskler att utveckla kulturverksamheterna och hävda kulturens roll.

En av nyheterna med samgåendet som redan blivit känd är att dansen framöver kommer att få en mycket mer framträdande roll både i både Kulturhusets och Stadsteaterns lokaler. Detta skrev Dagens Nyheter om för inte så längesedan. Det är ett exempel på hur man kan använda lokalerna på ett mycket bättre sätt i och med den nya organisationen och därigenom lyfta fram en konstart som allt för ofta hamnar i skymundan – dansen.

Ännu en lokalvinst framgår av dagens artikel där det blir känt att de kontorsytor som finns inne i Kulturhuset – ett provisorium sedan huset byggdes – kan flytta in till mindre publikt attraktiva ytor På så sätt skapas ytterligare ca 900 kvadratmeter publik yta i Kulturhuset.

Förutom att dansen nu ska lyftas skapas i den nya organisationen också en avdelning för debattverksamhet – kallad Forum. Tanken är att debatten och diskussionen ska kunna få en än mer central plats på Kulturhuset Stadsteatern vilket är mycket glädjande med tanke på att just yttrandefriheten är en grundpelare inom kulturpolitiken.

Under vissa perioder har konsten haft en framträdande plats på Kulturhuset. Ambitionen är att Kulturhuset Stadsteatern återigen ska kunna flytta fram positionerna inom området med den nya organisationen. Den nya avdelningen för detta heter dessutom konst/design vilket innebär att designen ska få en mer självklar plats. Många har länge efterfrågat att designen uppmärksammas mer inom kulturpolitiken – exempelvis förslagen om ett designmuseum och Arkitekturmuseums breddade uppdrag. Nu drar staden sitt strå till stacken till att uppmärksamma de många duktiga form- och designskapare som finns i Sverige och Stockholm.

Dansen, Forum och Konst/Design är alltså tre avdelningar. De övriga är Musik, Litteratur, Teater, Skärholmen samt Parkteatern. Detta betyder att teaterverksamheten läggs i tre olika avdelningar. En inne i Kulturhuset Stadsteatern, en i Skärholmen och sedan den turnerande verksamheten Parkteatern. Det betyder samtidigt att Stadsteatern får en ny chef.

Det nya Kulturhuset Stadsteatern kommer alltså både att bredda sig rent konstnärligt och använda de befintliga lokalerna på ett mycket bättre sett. Att alla konstarter ligger inom en och samma organisation betyder också att förutsättningar för mer konstartsövergripande verksamhet blir bättre. När den nya kulturinstitutionen väl är igång kommer kulturen ha en mer framträdande roll i Stockholms City.

Madeleine

Läs mer: Summan blir mer än två när Kulturhuset och Stadsteatern blir ett