jump to navigation

Kravställaren ska vara med och betala 27 oktober 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Jag var igår kväll med i Aktuellt, och även i ett inslag på Sportnytt, och diskuterade den mycket viktiga frågan om vem som ska stå för kostnaderna när specialidrottsförbunden sätter upp krav på arenaförändringar och nybyggen. Den ordning som finns idag, där förbunden sätter upp kraven och sedan förväntar sig att det bara är att skicka faktura till skattebetalarna, är oacceptabel och ohållbar.

Jag välkomnar därför den debatt kring behovet av nya arenor som växt fram de senaste åren. Det verkar som om det byggs arenor överallt och i media ställs frågor kring huruvida det verkligen är välinvesterade pengar och om det verkligen går att fylla alla dessa nya arenor med innehåll. Båda dessa frågor är viktiga. Sveriges kommuner och landsting (SKL) uppskattar att de sammanlagda kostnaderna för arenaförändringar och byggen som olika specialidrottsförbund har krävt under 2000-talet överstiger miljardbelopp. Det är alltså inga småsummor vi pratar om.

Inte minst gäller detta de hårda kraven på investeringar som fotbollsförbundet ställer på landets fotbollsarenor. De handlar exempelvis om att arenorna ska ha en specifik belysning, 900 vip-stolar och 400 kvadratmeter för serveringar och utställningsområden för sponsorer. 80 procent av platserna ska vara anatomiskt utformade och 50 pressplatser under tak måste finnas. För många kommuner handlar det om investeringar i mångmiljonklassen. Vilka förutsättningar kommunerna har att tillmötesgå dessa krav är givetvis mycket varierande, men det är uppenbart att många kommuner drabbas hårt. Från SKL:s sida vill vi därför diskutera dessa krav med fotbollsförbundet. Men hitintills har vi bara fått ett tvärt nej.

Att fotbollsförbundet inte förstår värdet av att skapa ett forum där politiken och idrotten kan sätta sig ner och diskutera detta gemensamma problem, som vi måste lösa, är anmärkningsvärt. Det sista vi vill är att hamna i en situation där kommunerna tvingas säga nej, då skattepengarna behövs till annat. Vi vill inte heller hamna i en situation där bredden ställs mot eliten. Det kommer alla förlora på. Det måste alltid handla om både och.

Jag vill att vi ska landa i något som vi kallar för finansieringsprincipen. Det vill säga; den som kräver arenaförbättringar för elitidrotten ska också vara med och betala för det. Kommuner ska inte tvingas skära i annan verksamhet eller höja skatten för att finansierade krav som ställs av för eliten av idrottsförbunden. Det tror jag att de flesta människor tycker är ganska rimligt.

/Madeleine

SVT Aktuellt (ca 19:55 min in i klippet): Arenor – tung börda för kommunerna
SVT Sportnytt: Politiker sätter krav

Stockholmsarenan fyller en lucka i Stockholms kultur- och idrottsutbud 20 januari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
1 comment so far

I dag skriver SvD om de nya arenor som planeras i Stockholmsregionen. Kritiken går ut på att det med de nya arenorna kommer att skapa en överkapacitet i Stockholmsregionen. Utöver det något märkliga i att låta Solna kommuns oppositionspolitiker, Johanna graf (S)  recensera mig i grannkommunen Stockholm, innehåller artikeln en del missförstånd.

Vi bygger Stockholmsarenan därför att det finns ett behov av en arena i den storleken, med plats för 30 000 personer. Vår uppfattning är att det är en bra mellanstorlek som kommer att svara mot en efterfrågan i området.

Stockholmsarenan kommer att vara kronan på hela det Stockholm Entertainment District som nu skapas vid Globen. Genom flera olika arenor nära varandra så skapas flexibilitet, stordriftsfördelar och därmed minskar de ekonomiska riskerna. Ett område som inte bara kommer flytta ut gränserna för innerstaden, utan även tillföra Stockholm stora värden. 

Stockholmsarenan har också sin finansiering klar. Med hjälpa av internationella experter har staden vänt på varje sten för att slippa obehagliga överraskningar. Antalet arenor i området kommer att vara detsamma då Söderstadion ska rivas. Exploateringen av den mark som Söderstadion i dag ligger är en viktig del av finansieringen. Rivningen av Söderstadion minskar ju också kortsiktigt tillgången på fotbollsarenor i staden.

Det andra benet i finansieringen är driften som kommer skötas av AEG, ett av världens största inom underhållning och sport. Det borgar för god och trygg ekonomi.

/Madeleine