jump to navigation

Hockey och demokrati 13 maj 2013

Posted by angusthlm in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , , , ,
add a comment

Vitryssland hockey

I slutet av förra veckan skrev Madeleine tillsammans med Daniele Fava (gruppledare för FP i idrottsnämnden) en artikel på svt.se/debatt om idrott och politik med anledning av de av Svenska Ishockeyförbundet förbjudna vitryska flaggorna. Artikeln kan du läsa här eller nedan.

/ Anders

HOCKEY OCH POLITIK När Svenska Ishockeyförbundets ordförande Christer Englund får frågor om flaggförbudet under VM svarar han maskinellt att idrott och politik ska hållas isär. Ironiskt nog är det en ståndpunkt som Englund själv tycks ha svårt att förhålla sig till. Inför hockey-VM i diktaturens Vitryssland nästa år är det skrämmande tyst. Var finns en hockeyns Loreen som vågar ta ställning? skriver Madeleine Sjöstedt och Daniele Fava, båda FP.

Det är hockeymatch i Globen. Tjeckien och Vitryssland spelar på isen. Bland åhörarna vecklas en vitrysk flagga ut. Ordningsvakterna ingriper snart. Det är fel flagga de vitryska supportrarna har använt. En för många legitim symbol för deras land men för vissa ett uttryck av opposition mot makthavarna i Minsk.

Hur ordningsvakterna kom fram till denna slutsats, kan man undra. Gemene svensk har ingen uppfattning om hur de två flaggorna skiljer sig åt och på vilket sätt de kan tolkas politiskt. Men ordningsvakterna hade det. Beskedet måste kommit från högre ort och det är anmärkningsvärt att tolkningen av flaggans symbolvärde överensstämmer med diktaturen Vitrysslands.

När Svenska Ishockeyförbundets ordförande Christer Englund får frågor svarar han maskinellt att idrott och politik ska hållas isär, och passar på att ta mig som exempel på en person som inte klarar detta (tyvärr med ett felaktigt citat). Paradoxalt och ironiskt nog är det en ståndpunkt som både förbundet och Englund har svårt att förhålla sig till.

Förra året, då Ryssland spelade i Globen, hade förbundet inget emot att ryska supportrar viftade med den röda sovjetfanan med hammare och skära trots att Ryssland sedan länge har en annan officiell flagga.

Nästa år arrangeras världsmästerskapet i Vitryssland. Hockey är diktatorn Aleksandr Lukasjenkos favoritsport. För honom är mästerskapet i allra högsta grad politik. Liksom det var för kommunistregimen i Kina när den stod värd för förra sommarolympiaden eller för militärjuntan i Argentina när den 1978 arrangerade världsmästerskapet i fotboll.

VM i Vitryssland blir ett tillfälle för Lukasjenko att visa omvärlden en annan bild av landet och visa sina undersåtar vilket skådespel han är kapabel att bjuda dem på. Ett tillfälle att flytta fokus från den kritik som riktas från människorätts- och pressfrihetsorganisationer. Avsaknaden av fria val och fri press. Att oppositionella trakasseras, fängslas, misshandlas.

Under upptakten till olympiaden i Berlin 1936 var argumentet detsamma när det kom till att försvara Sveriges deltagande. Svenskt deltagande i Adolf Hitlers olympiad – som nu som då var politik för arrangören – ansågs vara problemfritt. En av de röster som protesterade öppet och högljutt var liberalen Torgny Segerstedts:

”I det meningsutbyte om vårt lands deltagande i Berlin-olympiaden, som pågår, räknas det för ett axiom att idrott och politik bör hållas isär. Från denna utgångspunkt drages så slutsatsen att svenskarna böra deltaga i spelen. (…) Det finns ingen, som icke inser att av det axiom som säger att man bör hållas isär idrott och politik, följer slutsatsen att svenskarna icke bör deltaga i Berlinspelen. Varenda en begriper att dessa olympiska spel äro avsedda att bliva reklam för Hitlerismen.”

Segerstedts hållning håller än idag. Önskar ishockeyförbundet hålla isär idrott och politik bör det agera mot att världsmästerskap arrangeras av diktaturer – inte gömma sig bakom och aktivt medverka till att internationella idrottsorganisationer tilldelar förtryckarregimer stora mästerskap.

● Det gäller Gunilla Lindberg, Arne Ljungqvist och Pernilla Wiberg, svenska ledamöter av den Internationella olympiska kommitté, som glatt förlade de Olympiska spelen till Peking.

● Det gäller förstås i högsta grad även Christer Englund. Han är inte bara ordförande för Svenska Ishockeyförbundet, utan också ledamot av Internationella hockeyförbundet. Samma förbund som – just det – tilldelade Vitryssland världsmästerskap i ishockey 2014.

Och ishockeyförbundet bör förstås inte heller gå i diktaturernas ledband när de avgör vad som är politiska symboler.

Ett ansvar faller också på de deltagande idrottarna. Vitryska idrottare har inte de rättigheter som den svenska idrottsrörelsen ser som självklarheter. De har inte rätt att fritt bilda idrottsföreningar och de kan inte gå till en fri press om en uttagningsprocess till internationella tävlingar präglas av svågerpolitik. Och om människor drabbas av övergrepp i en idrottsförening kan de inte få upprättelse i oberoende domstolar.

När Loreen framträdde i en annan diktatur – Azerbajdzjan – vågade hon använda den mediala uppmärksamheten för att rikta strålkastarljuset mot dem som fanns utanför arenorna. De som förvägras den frihet som både hon och alla vi svenskar tar för självklar.

Än så länge har ingen hockeyspelare markerat sin solidaritet med det vitryska folket. Inför världsmästerskapet i Vitryssland nästa år är det skrämmande tyst. Finns det någon hockeyns Loreen ute på is? Det är i så fall dags att kliva fram nu.

Madeleine Sjöstedt (FP), kultur- och fastighetsborgarråd Stockholm,
f d idrottsborgarråd, ansvarig för idrottsfastigheter

Daniele Fava (FP), gruppledare idrottsnämnden Stockholms stad

TeliaSonera och de mänskliga rättigheterna 23 april 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter, Internet och kulturen.
Tags: , , , , ,
4 comments

Imorse satt jag i en radiodebatt tillsammans med Thomas Jönsson från TeliaSonera och diskuterade företagets agerande i flertalet postsovjetiska länder, däribland Vitryssland i vilket TeliaSonera har intressen. Man kan efter debatten enbart konstatera att ju mer TeliaSonera försöker förklara sig, desto oklarare blir det hur företaget tänkt. Jag hade hoppats på förklaringar kring hur man ser på gränserna mellan fri kommunikation och övervakning, relationer till oppositionen och strategier för samhällsansvar öven i länder med totalitärt styre. Tyvärr kan jag konstatera att TeliaSonera inte förefaller dela problembilden.

Jag tänkte försöka sätta min kritik av TeliaSonera i ett större sammanhang. Kampen för demokratin är och har alltid varit en mycket central fråga för Folkpartiet. Under hela 1900-talet har Folkpartiet enträget motarbetat alla auktoritära politiska strömningar i Sverige och varit tydligt med att Sverige i utrikespolitiken måste ta ställning för demokrati. Det är ingen slump att Folkpartiets symbol, blåklinten, härstammat från rösträttsrörelsen. Två liberala statsministrar, Karl Staaff och Nils Edén var ledande politiker och opinionsbildare i kampen för demokrati i Sverige. När de totalitära vindarna under mellankrigstiden blåste över Europa och det var på mode med såväl fascism som kommunism i Sverige gick Folkpartiet till val med en affisch vars text lydde ”Bort med varje tendens till diktatursträvanden” och med en bild på en man som sopar bort en svastika respektive hammaren och skäran. Affischen hänger väl synlig på min arbetsplats.

Detta arv förvaltas på många sätt vidare i dagens liberala rörelse. Folkpartiet är det mest EU- och eurovänliga partiet för att vi tror att ett europeiskt samarbete är förutsättningen för att sprida demokratin över vår kontinent. I omläggningen av det svenska biståndet har vi framhållit vikten av att det ska främja demokratins spridning runtom i världen – vilket det nu också gör. I debatten om svensk vapenexport har Folkpartiet varit drivande för att det införs ett demokratikriterium. Internationellt har den liberala rörelsens biståndsorganisation Swedish International Liberal Center, SILC, arbetat med att stödja demokrater i bland annat Kuba, Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Gällande just sistnämnda land kan det vara på sin plats att nämna det långvariga och omfattande arbete som SILC och Folkpartiet ägnat sig åt i landet. Dessutom, läs gärna Tobias Ljungvalls utmärka bok Kontroll om situationen i Vitryssland, utgiven på SILC förlag.

Helt enkelt. Folkpartiet har alltid och kommer alltid att ta ställning för demokrati och emot diktatur – oavsett om kraven på diktatur kommer från höger eller vänster, oavsett om situationen gäller Sverige eller något annat land ute i världen. Detta är ett skäl till varför jag är liberal.

Jag tycker dock att det är oerhört viktigt att påpeka att demokratins sak inte uteslutande är en fråga för politiker. Ska demokratin spridas och de auktoritära staterna motarbetas krävs att även andra delar av samhället tar ställning. Svenska företag måste ta ett ansvar när de gör affärer i auktoritära länder. Ett grundläggande ansvar enligt min mening är att de inte ska hjälpa en auktoritär stat som Vitryssland att förfölja oppositionella. Uppträder svenska företag på ett oetiskt sätt står det oss alla fritt som konsumenter att markera en avvikande åsikt genom att välja ett annat företag, att rösta med fötterna. Sådana val gör jag själv när jag handlar och det tycker jag även att Stockholms stad som är en av Sveriges största konsumenter bör göra.

/ Madeleine

Se inslaget i TV4 här
Läs artikeln i DN här
Läs artikeln i SvD här
Se inslaget i SVT här
Läs Helsingborgs Dagblads ledarartikel här
Lyssna på intervjun i Ekot här
Lyssna på debatten i P1-morgon här

Demokratikriterium för upphandlingar 21 april 2012

Posted by angusthlm in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , , ,
3 comments

Idag intervjuades Madeleine Sjöstedt i Sveriges Radio angående  Lars Nybergs, TeliaSoneras koncernchef,  inlägg på DN-debatt . I artikeln försvarar Nyberg TeliaSoneras agerande i Vitryssland och andra diktaturer och menar att enskilda företag måste lyda de lagar som finns i de länder där de agerar, trots att det kan betyda att företaget därmed bistår en diktatur i dess arbete att förfölja demokratiaktivister. Folkpartiet i Stockholms stad vill nu att staden ser över om det kan införas ett demokratikriterium när staden upphandlar varor och tjänster.

/ Anders

Lyssna på intervjun: Stockholms borgarråd kritiserar Telia Sonera
Läs: Det är inte vi som bryter mot mänskliga rättigheter

Inför demokratikriterium i upphandling av kommunikationstjänster 19 april 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter, Internet och kulturen.
Tags: , , , ,
7 comments

I onsdagens Uppdrag granskning berättades det om TeliaSoneras samarbete med flera diktaturer i Östeuropa och hur det har möjliggjort att länder som Uzbekistan, Kazakstan, Tadzjikistan, Azerbajdzjan, Georgien och Vitryssland fått tillgång till information om ”journalister, människorättsaktivister och oppositionella” som uppfattats som ett hot mot regimerna. Många frågor lämnades i programmet obesvarade och jag konstaterar att TeliaSonera blir svaret skyldig. Den officiella bilden stämmer uppenbarligen inte överens med hur det verkligen går till i TeliaSoneras utlandsexpansion.

Stockholm stad, med över 40 000 anställda, har avtal med TeliaSonera för mobiltelefoni. Vid nästa upphandling av kommunikationstjänster i staden vill jag att det ska finnas ett demokratikriterium med som en parameter i upphandlingen.

Staden ska inte genom sina avtal indirekt via TeliaSonera, eller annat företag heller för den delen,  bidra till att säkerhetstjänster i några av världens mest brutala diktaturer får fri tillgång till all information eller stödja företag som medverkar till systematiska trakasserier och fängslanden av oppositionella.

/ Madeleine