jump to navigation

Vinterfotboll 24 februari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , ,
trackback

De senaste veckorna har frågan om vinterfotboll diskuterats livligt. Det är bra att frågan tagits upp då det ger oss möjlighet att förklara våra ståndpunkter och prioriteringar. De är kortfattat följande, miljön går före utomhusfotboll i februari, långsiktiga investeringar som fler konstgräsplaner går före kortsiktiga som uppvärmning av enstaka planer, de mångas vinteridrottande går före de fås.

Iden bästa av världar skulle man inte behöva bry sig om kostnader, inte behöva bry sig om miljön och aldrig behöva prioritera. Men nu ser inte verkligheten så ut.

De senaste vintrarna har varit milda varför tillgången till stadens konstgräsplaner har funnits även under vintern. I ett läge då vi har den kallaste vintern på kanske över hundra hur och ett snötäcke som också slår rekord blir det många som drabbas på olika sätt. Vi har dock plogat såväl 6-7 grusplaner som konstgräsplanen i Gubbängen för att lösa de mest akuta problemen för fotbollen. Att uppvärma Stadshagens konstgräs har dock inte varit aktuellt sedan mera än ett år tillbaka. Idrottsförvaltningen, liksom alla andra förvaltningar i Stockholms stad, har ett uppdrag att spara energi som ett led i stadens klimatarbete.

Även ekonomin talar emot att värma Stadshagen. Faktum är att uppvärmning av en fotbollsplan under januari hade kostat 700 000 kronor. Det är nästan lika mycket som uppvärmningen av sim-och idrottshallarna i Västertorp, Åkeshov och Högdalen, som tillsammans kostade 750 000:- under samma månad, men som har hundratusentals besökare. På en kall vinter motsvarar det också en ny konstgräsplan per år. De senaste tre åren har vi byggt ett trettiotal nya konstgräsplaner i staden, som jag vet varit till stor glädje för många Stockholmare. Vi är därmed upp i ett 50-tal konstgräsplaner totalt. Det är en satsning vi prioriterat just för fotbollen och spontanidrotten. Att vi nu inte värmer upp och plogar planer för miljontals kronor utan istället låter de pengarna gå tillbaka till fotbollen i form av nya planer och omklädningsrum gör oss knappast fotbollsfientliga.

Att bara skotta konstgräsplanerna skulle innebära avsevärda kostnader. I kranskommunerna har skottning och underhåll av konstgräset ofta kostat 20 – 25 arbetstimmar i veckan per fotbollsplan. Om staden hade skottat de ca 50 konstgräsplanerna under vintern hade det varit omöjligt att ploga sjöisarna och bandyplanerna, och det hade inte blivit några skidspår. Dessutom är risken mycket stor att konstgräset hade tagit skada.

Många kanske tycker att det är rätt att prioritera fotbollen före alla andra idrotter, men jag har att ta ansvar för alla stockholmares möjligheter att motionera och idrotta. Och för mig är det helt orimligt att under den kallaste och snörikaste vintern på mycket mycket länge prioritera just fotboll, på bekostnad av alla vinteridrotter som för en gångs skull har fina förutsättningar.

Andra tycker att vi ska ploga bara för just de allsvenska fotbollslagen, och inte för alla andra. Men en sådan prioritering vill inte idrottsnämnden besluta om. Vi har tyckt att detta är någonting som ska stå fritt från politiskt inflytande. Vi har därför istället, hittills, överlåtit det ansvaret till Stockholms fotbollsförbund. Har dam eller ungdomslag problem med att få tider  på de plogade grusplanerna eller i Spångahallen är det framförallt till Stockholms fotbollsförbund man ska vända sig då det är de som prioriterar. Känner Stockholms fotbollsförbund att man har problem med att fördela tiderna som finns jämställt måste vi naturligtvis titta på hur det kan åtgärdas.

Den omprioritering, från stora delar av Stockholms vintersporter till fotbollen är någonting som bör diskuteras i framtiden. Skulle det vara så att Stockholmarna föredrar uppvärmda konstgräsplaner framför skidspår och skridskor under vinterhalvåret måste politiken förhålla sig till det, i nuläget är vi dock inte där.

I en appell som cirkulerat kräver man mobila värmekablar och tält över fotbollsplaner. Sådana avvägningar måste i så fall göras i sitt sammanhang där sådana åtgärder vägs mot de behov som även finns inom andra idrotter.

Madeleine Sjöstedt

Kommentarer»

1. Henrik - 24 februari 2010

Bra sammanfattat! Bara att se framtiden an med tillförsikt!

2. BS - 25 februari 2010

Jag delar ovanståendes kommentar, se framtiden med tillförsikt! Bra med dialog!

Jag och många med mig önskar att du konkret svarar på de frågor som ställts.

Dessutom önskar jag att du inte uttrycker dig i termer som miljontals och hundratusentals…vad gäller besökare och kostnader. Det underminerar din trovärdighet.

Ta gärna reda på hur alternativen ser ut. Uppvärmning, snöborttagning, tält, samt mobila värmekablar för sig. Ställ alternativen mot varann och fatta ett beslut utifrån utvärderingen.

Att säga att det gick att spela på de ouppvärmdaoplogade planerna förra året stämmer inte, i stockholmsområdet försvann ca 40% av plantiden pga is och snö.

3. Viktoria - 25 februari 2010

Jag har från tid till annan läst en del bloggtexter på din hemsida. Efter att ha läst ditt svar på den appell som cirkulerat får man uppfattningen att du tagit intryck av den opinion som finns och sammanfattningen är mycket välskriven. Det som emellertid är svårt att förstå för en utomstående betraktare är de ”hundratusentals besökare som kom till Åkeshov, Högdalen och Västertorp under januari”. Jag vet inte vad uppvärmning av bassängerna kostar, jag är heller inte på det klara med vad kommunen betalar per kwh eller för den del hur många kubikmeter som måste värmas upp till en viss behaglig badtemperatur och hur detta sammantaget påverkar vår miljö.

Enligt stadens hemsida är dessa simhallar sammanlagt öppna 225 timmar per vecka, vilket innebär 900 timmar på fyra veckor. Om man multiplicerar 900 med 31/28 för att januari har 31 dagar uppgår den sammanlagda öppettiden till 996 timmar i januari. ”Hundratusentals” indikerar pluralis varför 200 000 kan vara ett minimalt antagande av antalet besökare. Det skulle innebära att det i snitt kommer 200 personer per timme till dessa anläggningar och omvandlat per anläggning blir motsvarande siffra 67 besökare per timme. Det betyder i klartext att det kommer en ny besökare var 54:e sekund och skulle man leka med tanken att entrén stänger en timme före badens stängningstid kommer man ner i intervallet 47 sekunder mellan varje besökare.

I tidigare svar angående förvaltningens prioriteringar framkommer att oerhört många är ute på naturisbanor och skidspår som idrottsförvaltningen underhåller. Utöver det är en stor del av populationen upptagen i skolor och på arbetsplatser under vardagar. Dessutom har väl kommunens övriga badanläggningar varit öppna och knappast tomma under januari?

Finns det mer konkreta fakta under ytan? För övrigt borde hela denna verksamhet hålla sig flytande om alla hundratusentals betalar entréavgift!?

teodork - 26 februari 2010

Hej Viktoria!
Jag ska be förvaltningen kolla detta och så återkommer jag.

/Teodor

teodork - 12 mars 2010

Hej igen Viktoria,
ursäkta dröjsmålet.
Här kommer förvaltningens siffror. Trevlig helg.

Teodor

Besökare (Åkeshov, Västertorp, Högdalen) Jan 2010 Ca 100 000 personer. Eftersom föreningslivet (simsport+basket, handboll
mm) inte registreras individuellt är det inte möjligt att sätta en exakt siffra. Samma siffra gäller för februari.

Fjärrvärme, el, vatten (Åkeshov, Västertorp, Högdalen) Jan 2010 Kostnad 1 017 000 kr Feb 2010 Kostnad 908 000 kr

4. Carl Stoltzmann - 26 februari 2010

Återigen fel i sakfrågan. Apellen som cirkulerar (rättare sagt har publicerats) kräver inte ”mobila värmekablar och tält”. Bara snöröjda planer att utöva idrotten på.

Att fortsätta hävda att fotbollen kräver ”lyxlösningar” vidar på ett ointresse för frågan, främst hos den du bett skriva inlägget, och ett klassiskt grepp i härskarteknik. Utöva gärna det gentemot meningsfränder i ditt politiska yrke, men inte mot de som förväntas utgöra din väljarbas.

teodork - 26 februari 2010

Hej Carl!

Såhär står det längs ned i den appell vi mottagit:
”Vi kräver följande:

Utred möjligheterna att borsta de befintliga konstgräsplanerna enligt samma tillvägagångssätt som exempelvis i Nacka kommun
Utred möjligheterna att resa icke uppvärmda tält över exempelvis sjumannaplaner
Utred möjligheterna att under stundom tina planerna med mobila värmekablar som exempelvis används inom byggbranschen”

Du får därför gärna utveckla vari vårt fel i sakfrågan består.

Med vänliga hälsningar
Teodor Koistinen

Carl Stoltzmann - 26 februari 2010

Hej Teodor,

Tack för ditt svar. Dock kräver man en utredning, vilket tyder på att man vill att frågan utreds. Dock kan jag hålla med att jag har fel i sak. Jag avsåg det tidigare kravet som presenterats i ett öppet brev, där kravet gällde snöröjning. Om utredningen skulle visa att snöröjning är ett bättre alternativ faller frågan om värmekablar.

Carl

PS. Jag kan tänka mig att systemet med blogg automatiskt genererar användarnamn. I ditt fall blev resultatet mindre lyckad.

teodork - 26 februari 2010

Hej igen!
Du har helt rätt i att den här frågan måste utredas, det ska vi nu också göra. Mer om det här på bloggen så klart, då vi ser fram emot att få hjälp med tips och avvägningar.
Vad gäller mitt användarnamn så är det en djupt olycklig effekt av just det du beskriver. Men jag bär det ändå med stolthet ty det är mitt användarnamn.

Trevlig helg

Teodor

5. Satsa pengarna på idrotten Sten! - 26 februari 2010

Kvalitativ verksamhet och starkt bokslut för Stockholm 2009

Idag har finansborgarrådet Sten Nordin (M) presenterat årsredovisningen 2009 med uppföljning av budget för Stockholms stad. Bokslutet visar att Stockholms stad dels uppfyller de uppsatta målen för kvalitativ verksamhet och att nämnder och bolag har en god budgethållning. Kommunkoncernens resultat efter finansnetto och skatter uppgick till cirka 5,7 miljarder kronor. Stadens resultat efter skatteintäkter och finansnetto uppgick till 1,2 miljarder kronor.

– Först och främst är uppdraget att leverera kvalitativ verksamhet till stockholmarna och jag kan nu konstatera, även om det finns saker kvar att göra, att nämnderna lever upp till de uppsatta målen. Dessutom visar de undersökningar som vi gjort under 2009 att stockholmarna är mycket nöjda med till exempel förskola och stadsmiljö. Därmed är jag mycket nöjd med bokslutet, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

– Det goda resultatet beror på god budgethållning i nämderna samt på att människor har fått möjlighet att friköpa sina bostäder vilket har gett stora vinster till bostadsbolagen. Dessa pengar använder vi nu för att rusta upp miljonprogramshusen och för att bygga fler bostäder, säger Sten Nordin (M).

– Det är positivt för Stockholm att vi har ett tillskott i kassan för extraordinära händelser. Till exempel i år har vi fått skjuta till 25 miljoner extra för snöröjningen då det kommit mycket mer snö än planerat, säger Sten Nordin (M).

6. Nils Larsson - 26 februari 2010

Utan att ta ställning till fotbollens önskemål är jag glad att staden har lagt resurser på sjöisbanor och skidspår. Det gynnar medborgarnas folkhälsa och friskvård.

7. BS - 26 februari 2010

Lite fakta från BS. funnen på stockholm.se Läs speciellt delen om intäktsökningen på 13.2 msek och nettoöverskottet.

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-01-22.
Idrottsnämnden har ett grunduppdrag och det är att få fler stockholmare fysiskt aktiva. För att lyckas är det viktigt att ha ett brett utbud av aktiviteter för idrott och motion med en god sprid-ning över staden. Idrottsnämnden driver verksamheter som attraherar människor i alla åldrar. Framför allt bland barn och ungdomar är föreningslivet en väg till idrott och motion. Idrottsan-läggningarna har ett utbud som är så brett att de allra flesta kan hitta något som lockar vare sig det handlar om fotboll, gymträning, simning, fäktning eller någon annan av de otaliga aktivite-ter som finns, och vare sig det sker i organiserad form genom skolan, föreningslivet eller indi-viduellt.
Idrottsnämnden redovisar ett nettoöverskott inom driftbudgeten exklusive kapitalkostnader och efter resultatdisposition uppgår till 10,3 mnkr. Överskottet beror på att budgetmedel reservera-des på kostnadssidan för att täcka osäkerheten när det gällde årets intäktsutfall. Jämfört med 2008 har intäkterna ökat med 13,4 mnkr. Nämndens investeringsutgifter uppgick till totalt 322,5 mnkr, och inkomsterna uppgick till 15,2 mnkr. Resultatet för investeringar visar ett net-toöverskott om 26,5 mnkr, vilket är något lägre än beräknat i prognoser under året. Större pro-jekt som har pågått under året är byggnation av ett nytt ridhus vid Åkeshovs ridanläggning, nytt stall på Enskede ridanläggning, fortsatt upprustning av skolidrottshallarna, byggnation av Skanstullshallen, ombyggnation av Tensta sim- och idrottshall, upprustning av Stadion och Nälstabadet, uppgradering av friidrottsanläggningen på Spånga idrottsplats, upprustning av motionsspår i Nackareservatet och energibesparande åtgärder. Under året har konstgräsplaner färdigställts på Älvsjö idrottsplats och bollplanerna Långbro, Elinsborg och Bellevue.

8. BS - 26 februari 2010

Hej Teodor,

Jag ser i MS:s blogg att du ska utreda diverse saker bl a simhallsbesökarna. Här får du hjälp på traven. Vi samtalar i vår lilla gruoo om möjligheter och tillvägagångssätt att få ta del av en konkret handlingsplan. Vi önskar verkligen att det händer något snart. Förra året var jag i kontakt med Peter Ahlström i detta ärende, han tackade för synpunkterna och lovade att utreda saken. Samma svar får vi nu när det är valår.

Det som efterfrågas är att frågan utreds, dokumenteras och redovisas i konkreta siffror. Kan man det inom politiken?

9. Carin Ekhammar - 12 mars 2010

Madeleine, Teodor!

Ang svar till Viktoria

Har jag förstått rätt om jag tolkar att ”hundratusentals” besökare är, mycket approximativt,100.000 i detta fall och att kostnaden på trekvarts miljon kronor i själva verket var drygt en miljon kronor? Annorlunda uttryckt var antalet besökare 50% färre och uppvärmningskostnaden 35,6% (1017000/750000) högre än i den ursprungliga bloggtexten. Tacksam för bekräftelse i syfte att undvika missförstånd.
Tack på förhand och trevlig helg

Mvh

Carin Ekhammar

10. BS - 18 mars 2010

I dag har vi tillsammans med fyra andra lag tränat på stora mossens snöfria konstgräsplan. Det var inte utan glädje jag kände att våra diskussioner de senaste veckorna burit frukt. Att beslut fattats att få bort snön på andra konstgräsplaner gör mig ännu gladare.

Gör det på resterande planer också, lös innerstadsplanerna! De lagen har ingenstans att ta vägen.

Ett gott råd till idrottsborgarrådet är att tydligt formulera sig i löftesform vad man avser göra nästa och nästa vinter. Då kan väljarna ta ställning. Även om det tog sin tid agerade ni.

I kväll var det ett par hundra spelare bara på Stora mossen.

Tack så länge.

teodork - 19 mars 2010

Hej!
Roligt att det fungerar med träningen.
Även om vi inte ska förutsätta att alla vintrar kommer att bli som denna så håller vi nu på att ta fram en organisation med representanter från staden och idrottslivet. Den ska i god tid till nästa vinter ha en färdig handlingsplan om samma situation skulle uppstå då. Självklart tog vi till oss av de diskussioner som har förts, och vi hoppas att de kommer fortsätta att föras. Vi kan å andra sidan nu se tillbaka på en rekordvinter för den delen av stockholmarna som gillar vintersporter då det aldrig varit så många isar och skidspår iordningställda, det är också framgångsrik idrottspolitik.

Trevlig helg

/Teodor

11. Björn - 14 juli 2010

Nu mitt i sommaren ställer man sig frågan om hur utredningen fortskrider. Eventuella beslut som fattats? Uppenbarligen lyckades man ploga konstgräsplanerna utan att de skadades allt för mycket. Har man planerat att ploga samtliga konstgräsplaner i Stockholms kommun när snön kommer om några månader?

Det är val i September om jag inte missminer mig.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: