jump to navigation

Stopp för diskriminering i idrotten 8 oktober 2007

Posted by Erik in Demokrati och mänskliga rättigheter, Kultur för fler.
Tags: , , , ,
add a comment

På sistone har det ringt en del journalister och andra och undrat hur vi vill motarbeta diskriminering på grund av sexuell läggning inom idrotten. Debatten har hållit på sedan i somras när Madeleine tog initiativ till att ställa krav på de föreningar som får stöd av Stockholms stad att de också åtar sig att aktivt motarbeta diskriminering.

Poängen är självklart inte att idrottsföreningar ska bli av med sina bidrag. Utan att vi genom att lyfta toleransfrågorna i såväl riktlinjerna för bidrag till föreningar som i Stockholms stads idrottspolitiska program, aktualiserar frågan inom idrottsrörelsen på ett tydligt sätt. Målet är inte att straffa någon utan att förändra det som inte är bra.

Föreningar ska även återrapportera hur de arbetar för ökad tolerans. Det är bra för att vi ska kunna följa upp frågan och för att idrottslivet verkligen ska ta den på allvar.

Erik

Idrottsföreningar ska vara HBT-vänliga 13 augusti 2007

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
3 comments

För att motverka diskrimineringen av HBT-personer i Stockholms idrottsliv kommer idrottsnämnden under hösten att skärpa reglerna för föreningsbidrag. Förslaget behandlades även av DN.

Pressmeddelande – 2007-08-02

Pressekretarare Andreas Åström: 076-122 94 86

MADELEINE SJÖSTEDT (FP) VILL SKÄRPA BIDRAGSREGLER FÖR IDROTTSKLUBBAR

– Det är oacceptabelt att idrottare inte vågar vara öppna med sin sexualitet. Idrottsklubbarna måste jobba ännu mer med toleransfrågorna och förebygga förekomst av diskriminering på grund av sexuell läggning.

– Jag vill därför skärpa reglerna för hur ideella idrottsföreningar får bidrag i Stockholms stad. Det ska framgå att klubbarna måste arbeta med toleransfrågorna för att de ska kunna få bidrag.

Det säger kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (fp) i Stockholms stad. Sjöstedt föreslår en skärpning av idrottsförvaltningens regler för hur föreningsbidrag utbetalas. Toleransfrågorna måste lyftas upp och klubbarna måste redovisa hur de arbetar för att förhindra att människor diskrimineras. Detta gäller även olikheter beroende på kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, språk och funktionshinder. Det var nära tre år sedan reglerna för föreningsbidrag reviderades och Sjöstedt föreslår därför en översyn.