jump to navigation

Kravställaren ska vara med och betala 27 oktober 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Jag var igår kväll med i Aktuellt, och även i ett inslag på Sportnytt, och diskuterade den mycket viktiga frågan om vem som ska stå för kostnaderna när specialidrottsförbunden sätter upp krav på arenaförändringar och nybyggen. Den ordning som finns idag, där förbunden sätter upp kraven och sedan förväntar sig att det bara är att skicka faktura till skattebetalarna, är oacceptabel och ohållbar.

Jag välkomnar därför den debatt kring behovet av nya arenor som växt fram de senaste åren. Det verkar som om det byggs arenor överallt och i media ställs frågor kring huruvida det verkligen är välinvesterade pengar och om det verkligen går att fylla alla dessa nya arenor med innehåll. Båda dessa frågor är viktiga. Sveriges kommuner och landsting (SKL) uppskattar att de sammanlagda kostnaderna för arenaförändringar och byggen som olika specialidrottsförbund har krävt under 2000-talet överstiger miljardbelopp. Det är alltså inga småsummor vi pratar om.

Inte minst gäller detta de hårda kraven på investeringar som fotbollsförbundet ställer på landets fotbollsarenor. De handlar exempelvis om att arenorna ska ha en specifik belysning, 900 vip-stolar och 400 kvadratmeter för serveringar och utställningsområden för sponsorer. 80 procent av platserna ska vara anatomiskt utformade och 50 pressplatser under tak måste finnas. För många kommuner handlar det om investeringar i mångmiljonklassen. Vilka förutsättningar kommunerna har att tillmötesgå dessa krav är givetvis mycket varierande, men det är uppenbart att många kommuner drabbas hårt. Från SKL:s sida vill vi därför diskutera dessa krav med fotbollsförbundet. Men hitintills har vi bara fått ett tvärt nej.

Att fotbollsförbundet inte förstår värdet av att skapa ett forum där politiken och idrotten kan sätta sig ner och diskutera detta gemensamma problem, som vi måste lösa, är anmärkningsvärt. Det sista vi vill är att hamna i en situation där kommunerna tvingas säga nej, då skattepengarna behövs till annat. Vi vill inte heller hamna i en situation där bredden ställs mot eliten. Det kommer alla förlora på. Det måste alltid handla om både och.

Jag vill att vi ska landa i något som vi kallar för finansieringsprincipen. Det vill säga; den som kräver arenaförbättringar för elitidrotten ska också vara med och betala för det. Kommuner ska inte tvingas skära i annan verksamhet eller höja skatten för att finansierade krav som ställs av för eliten av idrottsförbunden. Det tror jag att de flesta människor tycker är ganska rimligt.

/Madeleine

SVT Aktuellt (ca 19:55 min in i klippet): Arenor – tung börda för kommunerna
SVT Sportnytt: Politiker sätter krav

Nytt idrottspolitiskt program 7 augusti 2008

Posted by Peter Ahlström in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
add a comment

I veckan presenterades det nya liberala idrottspolitiska programmet av Hans Backman, riksdagsledamot (fp) och ordförande i den arbetsgrupp som tagit fram programmet, och Mats Hasselgren, oppositionsråd (fp) i Täby. Madeleine har också ingått i gruppen.

DN(ej på nätet) uppmärksammade framför allt förslaget att upphöra med det särskilda stödet till SOK och istället ge hela summan till Riksidrottsförbundet som sedan kan fördela pengarna mellan olika behov.

Bland andra förslag kan nämnas:

– Garantera minst tre lektionstillfällen idrott i veckan för både grundskole- och gymnasieelever. Svenska barn behöver röra på sig mer. Tre schemalagda tillfällen tillsammans med mer individuellt anpassad verksamhet skulle hjälpa många barn som i dag inte rör sig alls.

– Avskaffa stödet från Svenska spels utdelning och inför ett direkt statligt stöd. Dagens system innebär en stor riskfaktor för idrotten eftersom bolagets utdelning inte kan beräknas på samma sätt som ett direkt stöd från staten.

– Regelförenklingar för de ideella föreningarna. En ofta bortglömd faktor inom idrotten är arbetssituationen för alla de ideella föreningsledarna runt om i landet. En anledning till att det blir allt svårare att få människor att ta på sig uppdrag som tex kassörer i sin förening är den stora regelbördan. Det är lätt att göra fel och bli uthängd som fuskare även för den som försöker göra rätt. Vi har flera konkreta förbättringar för dessa i programmet.

Programmet tar naturligtvis upp andra ämnen som ledarutveckling, idrottens värdegrund, anläggningar och huliganism mm.

Här kan du läsa hela programmet (pdf).

Peter