jump to navigation

En snabb slant till spontanidrott 17 september 2008

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: ,
7 comments

Pressmeddelande
2008-09-17

Madeleine Sjöstedt (fp)
kultur- och idrottsborgarråd

EN SNABB SLANT TILL SPONTANIDROTT

– Vi vill uppmuntra barn och ungdomars egna initiativ till spontanidrott. Avsikten med ”En snabb slant” är att förenkla för ungdomar att söka stöd för bra idéer.

Det säger kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (fp) med anledning av att Stockholms stad kommer att introducera ”En snabb slant”, vilket är ett bidrag som barn och ungdomar kan söka för idrottsprojekt.

(mer…)

Beslut i idrottsnämnden 17 september 2008

Posted by Peter Ahlström in Kultur för fler.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Idrottsnämnden fattade några intressanta beslut på sitt möte i går eftermiddag. Ett litet axplock:

Evakueringsåtgärder på Spånga IP (domartorn mm) inför ombyggnaden av Kristinebergs IP. Det ska byggas ett bussgarage under ”Krillan” och då måste idrotten ha rimliga villkor under tiden.

(mer…)

Stopp för diskriminering i idrotten 8 oktober 2007

Posted by Erik in Demokrati och mänskliga rättigheter, Kultur för fler.
Tags: , , , ,
add a comment

På sistone har det ringt en del journalister och andra och undrat hur vi vill motarbeta diskriminering på grund av sexuell läggning inom idrotten. Debatten har hållit på sedan i somras när Madeleine tog initiativ till att ställa krav på de föreningar som får stöd av Stockholms stad att de också åtar sig att aktivt motarbeta diskriminering.

Poängen är självklart inte att idrottsföreningar ska bli av med sina bidrag. Utan att vi genom att lyfta toleransfrågorna i såväl riktlinjerna för bidrag till föreningar som i Stockholms stads idrottspolitiska program, aktualiserar frågan inom idrottsrörelsen på ett tydligt sätt. Målet är inte att straffa någon utan att förändra det som inte är bra.

Föreningar ska även återrapportera hur de arbetar för ökad tolerans. Det är bra för att vi ska kunna följa upp frågan och för att idrottslivet verkligen ska ta den på allvar.

Erik

Pinsamt för socialdemokraterna och för Sundsvalls tidning 11 september 2007

Posted by Erik in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , , ,
2 comments

ST frågar mig om Stockholm kräver att all den fritidsverksamhet som skattebetalarna stöder ska arbeta emot diskriminering.

(Anledningen till att debatten började var att folkpartiet i Stockholm krävde att arbete mot diskriminering på grund av sexuell läggning ska vara ett av kriterierna för att idrottsföreningar ska få stöd från staden.)

Svaret är ja. Jag tror att det är ett självklart krav för de flesta. I riktlinjerna för bidrag från Stockholms stad står det: ”en förutsättning för att stöd ska ges är att verksamheten inte strider mot intentionerna i FN:s barnkonvention”. Och ett av de grundläggande värdena i barnkonventionen är just kampen mot diskriminering.

Det står förstås alla fritt att bilda föreningar med precis vilka värderingar som helst. Men om de vill ha stöd från staden måste de aktivt arbeta för alla människors lika värde, det vill säga emot diskriminering.

Vad jag kan läsa mig till i Sundsvalls kommuns bidragsregler däremot så finns inga sådana krav på dem som får stöd av sundsvallsborna. Det är pinsamt för socialdemokraterna och pinsamt för ST som inte tagit kampen mot diskriminering ens i sin egen stad.

Läs Sundsvalls tidnings svar här.

Idrottsföreningar ska vara HBT-vänliga 13 augusti 2007

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
3 comments

För att motverka diskrimineringen av HBT-personer i Stockholms idrottsliv kommer idrottsnämnden under hösten att skärpa reglerna för föreningsbidrag. Förslaget behandlades även av DN.

Pressmeddelande – 2007-08-02

Pressekretarare Andreas Åström: 076-122 94 86

MADELEINE SJÖSTEDT (FP) VILL SKÄRPA BIDRAGSREGLER FÖR IDROTTSKLUBBAR

– Det är oacceptabelt att idrottare inte vågar vara öppna med sin sexualitet. Idrottsklubbarna måste jobba ännu mer med toleransfrågorna och förebygga förekomst av diskriminering på grund av sexuell läggning.

– Jag vill därför skärpa reglerna för hur ideella idrottsföreningar får bidrag i Stockholms stad. Det ska framgå att klubbarna måste arbeta med toleransfrågorna för att de ska kunna få bidrag.

Det säger kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (fp) i Stockholms stad. Sjöstedt föreslår en skärpning av idrottsförvaltningens regler för hur föreningsbidrag utbetalas. Toleransfrågorna måste lyftas upp och klubbarna måste redovisa hur de arbetar för att förhindra att människor diskrimineras. Detta gäller även olikheter beroende på kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, språk och funktionshinder. Det var nära tre år sedan reglerna för föreningsbidrag reviderades och Sjöstedt föreslår därför en översyn.