jump to navigation

Stopp för diskriminering i idrotten 8 oktober 2007

Posted by Erik in Demokrati och mänskliga rättigheter, Kultur för fler.
Tags: , , , ,
add a comment

På sistone har det ringt en del journalister och andra och undrat hur vi vill motarbeta diskriminering på grund av sexuell läggning inom idrotten. Debatten har hållit på sedan i somras när Madeleine tog initiativ till att ställa krav på de föreningar som får stöd av Stockholms stad att de också åtar sig att aktivt motarbeta diskriminering.

Poängen är självklart inte att idrottsföreningar ska bli av med sina bidrag. Utan att vi genom att lyfta toleransfrågorna i såväl riktlinjerna för bidrag till föreningar som i Stockholms stads idrottspolitiska program, aktualiserar frågan inom idrottsrörelsen på ett tydligt sätt. Målet är inte att straffa någon utan att förändra det som inte är bra.

Föreningar ska även återrapportera hur de arbetar för ökad tolerans. Det är bra för att vi ska kunna följa upp frågan och för att idrottslivet verkligen ska ta den på allvar.

Erik