jump to navigation

Fritid för alla 19 december 2008

Posted by annaws in Kultur för fler.
Tags: , , ,
1 comment so far

Passa in utan att anpassa dig.  Detta motto är utgångspunkten för Stockholms stads projekt Fritid för alla, som numera har en hemsida, där allt som presenteras är tillgängligt.

Grunden utredningen Spindeln i fritidsnätet, som visade att de aktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning som finns, ofta är kända bara i den egna stadsdelen. Det har gjort att barn och unga som har velat delta i aktiviteter inte har kännt till många av dem som finns.

Kommunfullmäktige har med anledning av detta fattat beslut om att utbudet av aktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska samlas så att det blir tillgängligt för fler. Hemsidan finns nu som ett svar på detta. Kolla in Fritid för alla!

Anna

Kulturskolans verksamhet på fritiden är viktigast 14 februari 2008

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

(Denna artikel publicerades i senaste numret av Bänkpressen, Lärarnas riksförbunds nyhetsbrev i Stockholm.)

Debatten om kulturskolan har varit livlig under hösten, och full av missförstånd. I förra numret av Bänkpressen fanns ytterligare ett. Alda Larsson oroade sig för att Kulturskolans budget inte längre ska räcka till för att barn och ungdomar ska ”få kreativa upplevelser och en meningsfull fritid”. Men det är precis vad jag också oroar mig för. Vi delar problembeskrivning och borde inte stå emot varandra i denna debatt.

Det tråkigaste i höstens stundom hårda debatt har nämligen varit att innehållet i Kulturskolans verksamhet har diskuterats så lite. Ambitionen från kulturnämnden är nämligen att stärka Kulturskolans verksamhet på barn och ungdomars fritid så att fler kan få bra undervisning i olika kulturella uttryck.

(mer…)

”Tonårspeng” mot tidig utslagning inom idrotten 15 december 2007

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , , , , ,
7 comments

I dagens SvD beskrivs det uppdrag som majoriteten i idrottsnämnden kommer att ge idrottsförvaltningen vid sammanträdet på tisdag. Nedan presenteras själva uppdraget.

Erik

(mer…)

Kulturskola för fler barn 9 november 2007

Posted by annaws in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
13 comments

När jag växte upp i Lidköping, tillbringade jag mycket tid med musik. Kommunala musikskolan gav mig chansen att få lära mig spela klarinett och uppleva musik. Kulturskolan i Stockholm är så viktig för väldigt många barn. Därför ska den utvecklas och fler barn ska få plats.

Tyvärr har olika rykten om enorma besparingar på Kulturskolan florerat under en tid. På måndag ska en manifestation om Kulturskolans framtid hållas med bakgrund av detta. Jag kommer då att träffa representanter för denna för att föra ett samtal och lyssna till vad de har att säga. Jag tror och hoppas att jag kommer att kunna lugna deras oro. De rykten som sprids är osanna, det finns inga planer på några massbeparingar inom Kulturskolan. Så här ligger det till: (mer…)