jump to navigation

Vinterfotboll 24 februari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , ,
17 comments

De senaste veckorna har frågan om vinterfotboll diskuterats livligt. Det är bra att frågan tagits upp då det ger oss möjlighet att förklara våra ståndpunkter och prioriteringar. De är kortfattat följande, miljön går före utomhusfotboll i februari, långsiktiga investeringar som fler konstgräsplaner går före kortsiktiga som uppvärmning av enstaka planer, de mångas vinteridrottande går före de fås.

Iden bästa av världar skulle man inte behöva bry sig om kostnader, inte behöva bry sig om miljön och aldrig behöva prioritera. Men nu ser inte verkligheten så ut.

De senaste vintrarna har varit milda varför tillgången till stadens konstgräsplaner har funnits även under vintern. I ett läge då vi har den kallaste vintern på kanske över hundra hur och ett snötäcke som också slår rekord blir det många som drabbas på olika sätt. Vi har dock plogat såväl 6-7 grusplaner som konstgräsplanen i Gubbängen för att lösa de mest akuta problemen för fotbollen. Att uppvärma Stadshagens konstgräs har dock inte varit aktuellt sedan mera än ett år tillbaka. Idrottsförvaltningen, liksom alla andra förvaltningar i Stockholms stad, har ett uppdrag att spara energi som ett led i stadens klimatarbete.

Även ekonomin talar emot att värma Stadshagen. Faktum är att uppvärmning av en fotbollsplan under januari hade kostat 700 000 kronor. Det är nästan lika mycket som uppvärmningen av sim-och idrottshallarna i Västertorp, Åkeshov och Högdalen, som tillsammans kostade 750 000:- under samma månad, men som har hundratusentals besökare. På en kall vinter motsvarar det också en ny konstgräsplan per år. De senaste tre åren har vi byggt ett trettiotal nya konstgräsplaner i staden, som jag vet varit till stor glädje för många Stockholmare. Vi är därmed upp i ett 50-tal konstgräsplaner totalt. Det är en satsning vi prioriterat just för fotbollen och spontanidrotten. Att vi nu inte värmer upp och plogar planer för miljontals kronor utan istället låter de pengarna gå tillbaka till fotbollen i form av nya planer och omklädningsrum gör oss knappast fotbollsfientliga.

Att bara skotta konstgräsplanerna skulle innebära avsevärda kostnader. I kranskommunerna har skottning och underhåll av konstgräset ofta kostat 20 – 25 arbetstimmar i veckan per fotbollsplan. Om staden hade skottat de ca 50 konstgräsplanerna under vintern hade det varit omöjligt att ploga sjöisarna och bandyplanerna, och det hade inte blivit några skidspår. Dessutom är risken mycket stor att konstgräset hade tagit skada.

Många kanske tycker att det är rätt att prioritera fotbollen före alla andra idrotter, men jag har att ta ansvar för alla stockholmares möjligheter att motionera och idrotta. Och för mig är det helt orimligt att under den kallaste och snörikaste vintern på mycket mycket länge prioritera just fotboll, på bekostnad av alla vinteridrotter som för en gångs skull har fina förutsättningar.

Andra tycker att vi ska ploga bara för just de allsvenska fotbollslagen, och inte för alla andra. Men en sådan prioritering vill inte idrottsnämnden besluta om. Vi har tyckt att detta är någonting som ska stå fritt från politiskt inflytande. Vi har därför istället, hittills, överlåtit det ansvaret till Stockholms fotbollsförbund. Har dam eller ungdomslag problem med att få tider  på de plogade grusplanerna eller i Spångahallen är det framförallt till Stockholms fotbollsförbund man ska vända sig då det är de som prioriterar. Känner Stockholms fotbollsförbund att man har problem med att fördela tiderna som finns jämställt måste vi naturligtvis titta på hur det kan åtgärdas.

Den omprioritering, från stora delar av Stockholms vintersporter till fotbollen är någonting som bör diskuteras i framtiden. Skulle det vara så att Stockholmarna föredrar uppvärmda konstgräsplaner framför skidspår och skridskor under vinterhalvåret måste politiken förhålla sig till det, i nuläget är vi dock inte där.

I en appell som cirkulerat kräver man mobila värmekablar och tält över fotbollsplaner. Sådana avvägningar måste i så fall göras i sitt sammanhang där sådana åtgärder vägs mot de behov som även finns inom andra idrotter.

Madeleine Sjöstedt

Fotbollsdamerna vill ha snöfritt Stockholm – men det är det inte 11 februari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , ,
29 comments

Vår ambition är att fortsätta att vara Europas miljöhuvudstad, därför har alla nämnder inom staden åtagit sig att spara energi. Uppdraget gavs för 1.5 år sedan. Idrottsnämnden har i uppdrag att dra ner på energikostnaderna med 15 procent.

Inte sedan 1829 har temperaturen varit så låg i Stockholm. Nu kräver damfotbollen att värmen slås på under konstgräsplanen på Stadshagen. Jag säger nej eftersom klimatfrågorna ska tas på allvar och för att det skulle kosta ca 700 000 kronor per månad (om det är kallt som i januari 2010), exklusive övriga driftskostnader som personal och liknande.

Att konstgräset inte skulle värmas har varit känt i mera än ett år. Att vi lever i ett vinterklimat har vi vetat sedan vi föddes. Därför bör inte damfotbollen vara förvånad över dagens vädersituation.

Carin Jämtin rasar i sin tur mot det borgerliga vädret på sin blogg :

Märkligast av allt i frågan om Stadshagen är att Idrottsborgarrådet tycker att det är bra med uppvärmt Grimsta för det allsvenska BP (herrlag) men struntar i det allsvenska damlaget Djurgården. Borgerliga jämställdhetsprioriteringar??”

För att lugna Carin bifogar vi en nytagen bild från Grimsta och väntar med spänning på en kommentar. Det är därtill tråkigt att socialdemokraterna inte anser att 700 000 kronor är mycket pengar, och att de verkar ta väldigt lätt på det klimathot världen står inför. För mig är 700.000 kronor mycket pengar, och klimathoten värda att ta på allvar. Och Stockholm har mera prioriterade skottningar att göra då gamla och handkappade nu har svårt att ta sig ut.

I dagens DN framställdes detta som en genusfråga vilket är underligt. Kanalplan har rustats upp för 15 miljoner kronor i nära samarbete med Hammarby damfotboll. Samtidigt har det sedan 2006 byggts 32 nya konstgräsplaner i Stockholm. På så vis har användandet, och framförallt damfotbollen, kunnat öka stort i hela Stockholms stad. Trots att vi gjort en historisk konstgrässatsning har vi också satsat på ridsporten som tidigare fått stå tillbaka, vilket i alla fall än så länge är en utpräglad tjejidrott. Vi kommer fortsätta satsa på damfotbollen och fortsätta att prioritera andra tjejidrotter då den under många år varit eftersatt i investeringsbudgeten.

För att tillfredsställa damfotbollen plogar vi just nu upp flera grusplaner, och Gubbängens konstgräsplan har varit plogad sedan länge. Men vi vet också att plogning förstör konstgräset, även i andra kommuner. Därför vill vi inte släppa ut de tunga maskinerna på nytt konstgräs. Då kortas livslängden.

Stockholms fotbollsförbund fördelar tiderna i Spångahallen som är stadens inomhushall för fotboll. Från vår sida har vi aldrig lagt oss i hur den fördelningsnyckeln ser ut men är det så att damfotbollen hålls tillbaka där måste vi naturligtvis agera.

Till syvende och sist handlar det om prioringar och om att ta ansvar. Vill vi ha färre konstgräsplaner nio månader om året för att vi värmer upp andra två månader om året, eller är det precis tvärtom vår prioritering ska vara? Vi väljer att se till att många barn och unga får spela på konstgräs under gräsets hela livslängd. Vi gör inga slit- och slänginvesteringar.

Vi väljer också att satsa på hållbara lösningar. Planerna ska hålla länge, därför plogas de inte med tunga maskiner. Jorden ska hålla ännu längre, och därför värmer vi inte upp fotbollsplaner i januari med fjärrvärme som i vintras hade ett stort inslag extrainsatt kol i sig på grund av den historiskt kalla vintern.

Om socialdemokraterna får bestämma lär klimathoten bli allvar. Då kan vi sluta oro oss över för mycket snö på vintern. Men istället lär det finnas större frågor att fundera över.

/Madeleine