jump to navigation

Hockey och demokrati 13 maj 2013

Posted by angusthlm in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , , , ,
add a comment

Vitryssland hockey

I slutet av förra veckan skrev Madeleine tillsammans med Daniele Fava (gruppledare för FP i idrottsnämnden) en artikel på svt.se/debatt om idrott och politik med anledning av de av Svenska Ishockeyförbundet förbjudna vitryska flaggorna. Artikeln kan du läsa här eller nedan.

/ Anders

HOCKEY OCH POLITIK När Svenska Ishockeyförbundets ordförande Christer Englund får frågor om flaggförbudet under VM svarar han maskinellt att idrott och politik ska hållas isär. Ironiskt nog är det en ståndpunkt som Englund själv tycks ha svårt att förhålla sig till. Inför hockey-VM i diktaturens Vitryssland nästa år är det skrämmande tyst. Var finns en hockeyns Loreen som vågar ta ställning? skriver Madeleine Sjöstedt och Daniele Fava, båda FP.

Det är hockeymatch i Globen. Tjeckien och Vitryssland spelar på isen. Bland åhörarna vecklas en vitrysk flagga ut. Ordningsvakterna ingriper snart. Det är fel flagga de vitryska supportrarna har använt. En för många legitim symbol för deras land men för vissa ett uttryck av opposition mot makthavarna i Minsk.

Hur ordningsvakterna kom fram till denna slutsats, kan man undra. Gemene svensk har ingen uppfattning om hur de två flaggorna skiljer sig åt och på vilket sätt de kan tolkas politiskt. Men ordningsvakterna hade det. Beskedet måste kommit från högre ort och det är anmärkningsvärt att tolkningen av flaggans symbolvärde överensstämmer med diktaturen Vitrysslands.

När Svenska Ishockeyförbundets ordförande Christer Englund får frågor svarar han maskinellt att idrott och politik ska hållas isär, och passar på att ta mig som exempel på en person som inte klarar detta (tyvärr med ett felaktigt citat). Paradoxalt och ironiskt nog är det en ståndpunkt som både förbundet och Englund har svårt att förhålla sig till.

Förra året, då Ryssland spelade i Globen, hade förbundet inget emot att ryska supportrar viftade med den röda sovjetfanan med hammare och skära trots att Ryssland sedan länge har en annan officiell flagga.

Nästa år arrangeras världsmästerskapet i Vitryssland. Hockey är diktatorn Aleksandr Lukasjenkos favoritsport. För honom är mästerskapet i allra högsta grad politik. Liksom det var för kommunistregimen i Kina när den stod värd för förra sommarolympiaden eller för militärjuntan i Argentina när den 1978 arrangerade världsmästerskapet i fotboll.

VM i Vitryssland blir ett tillfälle för Lukasjenko att visa omvärlden en annan bild av landet och visa sina undersåtar vilket skådespel han är kapabel att bjuda dem på. Ett tillfälle att flytta fokus från den kritik som riktas från människorätts- och pressfrihetsorganisationer. Avsaknaden av fria val och fri press. Att oppositionella trakasseras, fängslas, misshandlas.

Under upptakten till olympiaden i Berlin 1936 var argumentet detsamma när det kom till att försvara Sveriges deltagande. Svenskt deltagande i Adolf Hitlers olympiad – som nu som då var politik för arrangören – ansågs vara problemfritt. En av de röster som protesterade öppet och högljutt var liberalen Torgny Segerstedts:

”I det meningsutbyte om vårt lands deltagande i Berlin-olympiaden, som pågår, räknas det för ett axiom att idrott och politik bör hållas isär. Från denna utgångspunkt drages så slutsatsen att svenskarna böra deltaga i spelen. (…) Det finns ingen, som icke inser att av det axiom som säger att man bör hållas isär idrott och politik, följer slutsatsen att svenskarna icke bör deltaga i Berlinspelen. Varenda en begriper att dessa olympiska spel äro avsedda att bliva reklam för Hitlerismen.”

Segerstedts hållning håller än idag. Önskar ishockeyförbundet hålla isär idrott och politik bör det agera mot att världsmästerskap arrangeras av diktaturer – inte gömma sig bakom och aktivt medverka till att internationella idrottsorganisationer tilldelar förtryckarregimer stora mästerskap.

● Det gäller Gunilla Lindberg, Arne Ljungqvist och Pernilla Wiberg, svenska ledamöter av den Internationella olympiska kommitté, som glatt förlade de Olympiska spelen till Peking.

● Det gäller förstås i högsta grad även Christer Englund. Han är inte bara ordförande för Svenska Ishockeyförbundet, utan också ledamot av Internationella hockeyförbundet. Samma förbund som – just det – tilldelade Vitryssland världsmästerskap i ishockey 2014.

Och ishockeyförbundet bör förstås inte heller gå i diktaturernas ledband när de avgör vad som är politiska symboler.

Ett ansvar faller också på de deltagande idrottarna. Vitryska idrottare har inte de rättigheter som den svenska idrottsrörelsen ser som självklarheter. De har inte rätt att fritt bilda idrottsföreningar och de kan inte gå till en fri press om en uttagningsprocess till internationella tävlingar präglas av svågerpolitik. Och om människor drabbas av övergrepp i en idrottsförening kan de inte få upprättelse i oberoende domstolar.

När Loreen framträdde i en annan diktatur – Azerbajdzjan – vågade hon använda den mediala uppmärksamheten för att rikta strålkastarljuset mot dem som fanns utanför arenorna. De som förvägras den frihet som både hon och alla vi svenskar tar för självklar.

Än så länge har ingen hockeyspelare markerat sin solidaritet med det vitryska folket. Inför världsmästerskapet i Vitryssland nästa år är det skrämmande tyst. Finns det någon hockeyns Loreen ute på is? Det är i så fall dags att kliva fram nu.

Madeleine Sjöstedt (FP), kultur- och fastighetsborgarråd Stockholm,
f d idrottsborgarråd, ansvarig för idrottsfastigheter

Daniele Fava (FP), gruppledare idrottsnämnden Stockholms stad