jump to navigation

Svensk-kubanska föreningen på Zita. Stödda av Kubas ambassad? 29 augusti 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , , , , ,
add a comment

Igår fick jag ett tips om att den fristående stockholmsbiografen Zitas satsning på kubansk film kantad av bland annat ett samtal om mänskliga rättigheter på Kuba. Gammal demokrati- och MR-aktivist som jag är väcktes givetvis mitt intresse. Kulturella utryck brukar ofta vara en god ingång till att diskutera brännande samhällsfrågor. Särskilt så när föremålet för diskussion är Kuba – en av få kvarvarande kommunistiska diktaturer.

Min glädje över initiativet ”Kubansk september”, som satsningen kallas, grusades dock när jag efter några klick på Zitas hemsida insåg att evenemanget sker i samarbete med Svensk-Kubanska föreningen som också ska finnas representerad i MR-debatten.

För er som inte känner till denna illustra sammanslutning av gamla revolutionsromantiker, låt mig citera föreningens portalparagraf:

”SVENSK-KUBANSKA FÖRENINGEN är en partipolitiskt obunden förening med målet att stödja den socialistiska revolutionen på Kuba och det kubanska folkets kamp mot imperialismen samt att främja kontakter och samarbete mellan de svenska och kubanska folken.”

Eller i klartext: Att vara det kommunistiska Kubas stödförening och megafon framför andra i Sverige. En kvarleva från den vänster som aldrig tyckte att gränsen mellan demokrati och diktatur var särskilt intressant att dra. Den som tvekar kring föreningens hållning kan snabbt bilda sig en egen uppfattning på föreningens hemsida där ett slags alternativ nyhetsförmedling kring situationen på Kuba återfinns. Lika roande som skrämmande läsning.

Vilka former samarbetet har tagit har jag ingen närmare kunskap om men bara det faktum att Svensk-Kubanska föreningen står som avsändare för satsningen ingjuter inget större förtroende om evenemangets objektivitet. Och nog vill man gärna ha svar på frågan hur Kubas ambassad är inblanad, vilket kortfattat nämns i en broschyr framtagen av Svensk-Kubanska föreningen inför filmvisningarna.

Situationen på Kuba förtjänar mer än väl att uppmärksamas. Landet är en kommunistisk enpartistat med riggade val. Ingen organiserad politisk opposition tillåts. Grundläggande mänskliga rättigheter som yttrande-, informations- och organisationsfriheterna är kringskurna. För den lilla opposition som finns är godtyckliga förhör, arresteringar och trakasserier vardagsmat. Oberoende journalister och bibliotekarier, av vilka jag känner flera, har fått tillbringa lång tid i fängelse och hotas ständigt. Förhållanden som Svensk-Kubanska föreningen kategoriskt försöker sopa under mattan.

/ Madeleine

Här kan du hitta info om vad som verkligen sker på Kuba.

Mer pengar till filmen även från landstinget 15 december 2011

Posted by angusthlm in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
3 comments

I tisdags fattade Stockholms stads kulturnämnd beslut om verksamhetsstöden till det fria kulturlivet. I kulturförvaltningens förslag fanns en särskild satsning på filmscenen i staden vilket betyder att både Bio Rio och Stockholms Filmfestival kommer att få ökade anslag nästa år. Från Folkpartiets sida tycker vi detta är mycket positivt då filmen  som konstart tidigare har fått en relativ låg andel av det samlade stödet i förhållande till hur många den når.

Den största procentuella ökningen får Bio Rio vars verksamhetsstöd höjs med knappt 29 procent (från 350 000 kronor till 450 000 kronor). Stockholms Filmfestival får 200 000 kronor i ökat verksamhetsstöd.

Glädjande nog höjer nu även Stockholms läns landsting anslagen till filmscenen i Stockholm. Både Stockholms Filmfestival (+60 000 kronor) och Folkets Bio/Zita (+25 000 kronor) får ökade anslag för sin verksamhet nästa år. På kulturlandstingsrådet Anna Starbrinks (FP) blogg kan du läsa mer om landstingets fördelning av verksamhetsstöd för 2012.

/Anders