jump to navigation

Demokratikriterium i telefoniupphandling 5 oktober 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , , , ,
1 comment so far

I våras rönte Uppdrag gransknings reportage om Telia Soneras och dess dotterbolags agerande i ett antal auktoritära stater stor uppmärksamhet. Jag och Folkpartiet i Stockholms stad krävde med anledning av detta att staden skulle se över om det kan införas ett demokratikriterium när staden upphandlar varor och tjänster. Den 31 juli 2014 går ramavtalet avseende ”Helhetsåtagande avseende tjänster inom IT, telefoni och ServiceCentrum” ut permanent utan möjligheter till vidare förlängning. I samband med att en ny upphandling genomförs har mitt tidigare krav resulterat i nedanstående skrivning när staden nu går ut med en ny förfrågan:

Staden ser det som ytterst angeläget att de leverantörer staden anlitar delar stadens värderingar i fråga om grundläggande mänskliga rättigheter och demokratiska fri- och rättigheter. Staden förutsätter därför att leverantören, såväl lokalt som globalt, anammar ett ansvarsfullt företagande i en global värld med värnande av mänskliga rättigheter, antikorruption och frihet på nätet och följer den vägledande CSR-standarden ISO 26000 (särskilt avseende avsnittet ”undvika medskyldighet”, kapitel 6.3.5) eller motsvarande.

Det är uppenbart för mig att vi som offentlig upphandlare måste bli bättre på att ställa krav på företagens CSR -arbete. Avseende Telia Sonera har rapporterna strömmat in sedan i våras.  I Tadzjikistan har man blockerat nyhetsportaler på uppdrag av regimen i landet. För ett par veckor sedan rapporterades att mobiloperatören Kcell, ägd av Telia Sonera, stängt ned 3G-nätet i staden Zhanaozen på begäran av Kazakstans kommunikationsministerium. Senast igår ville ansvarig minister Peter Norman se en ny styrelse i Telia.

Det är glädjande att Stockholms stad nu tar ett första steg i att ställa krav på sina leverantörer när det gäller mänskliga rättigheter. För mig som liberal är det självklart att de leverantörer som staden anlitar ska ta sitt ansvar och verka för demokrati och mänskliga rättigheter. Konsumentmakten är fundamental för oss som tror på marknadsekonomi.

Madeleine

Många frågetecken att räta ut Telia Sonera 14 september 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , ,
3 comments

Så har det hänt igen. Igår rapporterade Dagens Nyheter att mobiloperatören Kcell, ägd av Telia Sonera, stängt ned 3G-nätet i staden Zhanaozen på begäran av Kazakstans kommunikationsministerium. På företagets hemsida kan man läsa det kortfattade meddelandet som Kcell skickat ut till sina kunder med anledning av att nätet slocknat:

“Dear subscribers in Zhanaozen,

Under the resolution of the authorized body, 3G services have been temporarily stopped in the town of Zhanaozen, Mangistau oblast. We will inform you of restoration of the 3G services additionally. We apologize for any inconveniences.”

Mer än så får varken kazaker, aktieägare eller allmänhet veta om vad som föranlett beslutet som innebär att omkring ”några tiotusentals kunder” förlorat tillgången till 3G-nätet. Än mer kortfattat meddelar Telia Sonera att man idag öppnat 3G-nätet.  

För drygt en månad sedan hände något liknande i Tadzjikistan då Telia Soneras dotterbolag Tcell blockerade tillgången till vissa nyhetsportaler på uppdrag av regimen i landet. Ett agerande som med all rätt mötte hård kritik från såväl Reportrar utan gränser, Tadzjikiska riksförbundet för oberoende medier, Amnesty som aktieägaren Folksam.

I Tadzjikistan har yttrandefrihetsorganisationer, enligt Sveriges Radio, utan framgång försökt få en bekräftelse från Tcell att företaget blockerar nyhetsportaler på uppmaning av regimen. En bekräftelse som skulle vara yttrandefrihetsorganisationerna behjälplig i deras försök att genom rättsystemet visa att internetcensuren strider mot landets grundlag.

Det pågår ett arbete med CSR-frågor (Corporate Social Responsibility) inom Telia Sonera, har vi fått höra sedan Uppdrag granskning avslöjande hur Telia Sonera och dess dotterbolag sköter sina affärer i ett antal postsovjetiska länder. Vd Lars Nyberg verkar vara uppriktig i sina ansträngningar att företaget ska agera på ett annorlunda sätt. Man undrar när det slår igenom. Hitintills verkar frågetecknen kring Telia Soneras affärer dessvärre bara bli allt fler.

/ Madeleine

Ett litet steg framåt för Telia Sonera 24 augusti 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , , ,
1 comment so far

I våras rönte Uppdrag gransknings reportage om Telia Soneras och dess dotterbolags agerande i ett antal auktoritära stater stor uppmärksamhet. Och så sent som för två veckor sedan avslöjade Sveriges Radio att ett dotterbolag till Telia Sonera i Tadzjikistan har blockerat nyhetsportaler på uppdrag av regimen i landet.

Men för första gången verkar det nu synas tecken på att Telia Sonera tar till sig kritiken och annonserar åtgärder. I Aktuellt igår medges att man brytt sig för lite om mänskliga rättigheter och att man nu ska ha bättre kontroll på de länder man har avtal med. Rent konkret så ska beslut om att stänga ner nät flyttas upp till koncernledningen.

Det är ett litet steg i rätt riktning och jag hoppas nu att Telia Sonera menar allvar. Stockholm stad, med över 40 000 anställda, har, som jag skrivit tidigare, avtal med TeliaSonera för mobiltelefoni. På Folkpartiets initiativ, men med stöd av våra allianskollegor, ser stadens jurister över möjligheten att införa ett slags demokratikriterium när staden upphandlar varor och tjänster.

Att beslut om att stänga ner nät flyttas till koncernledningen i Stockholm, istället för att beslut tas i respektive land, kan förhoppningsvis leda till det bättre. Men då krävs det ett annat tänk än det som VD:n Lars Nyberg gav uttryck för i på DN-debatt i samband med de första avslöjandena i våras. Då försvarade Nyberg TeliaSoneras agerande i Vitryssland och andra diktaturer och menar att enskilda företag måste lyda de lagar som finns i de länder där de agerar, trots att det kan betyda att företaget därmed bistår en diktatur i dess arbete att förfölja demokratiaktivister. Om detta förenklade tankesätt råder i koncernledningen finns risk att gårdagens beslut inte förändrar något i sak. Låt oss hoppas att så inte är fallet

Madeleine