jump to navigation

Många frågetecken att räta ut Telia Sonera 14 september 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , ,
3 comments

Så har det hänt igen. Igår rapporterade Dagens Nyheter att mobiloperatören Kcell, ägd av Telia Sonera, stängt ned 3G-nätet i staden Zhanaozen på begäran av Kazakstans kommunikationsministerium. På företagets hemsida kan man läsa det kortfattade meddelandet som Kcell skickat ut till sina kunder med anledning av att nätet slocknat:

“Dear subscribers in Zhanaozen,

Under the resolution of the authorized body, 3G services have been temporarily stopped in the town of Zhanaozen, Mangistau oblast. We will inform you of restoration of the 3G services additionally. We apologize for any inconveniences.”

Mer än så får varken kazaker, aktieägare eller allmänhet veta om vad som föranlett beslutet som innebär att omkring ”några tiotusentals kunder” förlorat tillgången till 3G-nätet. Än mer kortfattat meddelar Telia Sonera att man idag öppnat 3G-nätet.  

För drygt en månad sedan hände något liknande i Tadzjikistan då Telia Soneras dotterbolag Tcell blockerade tillgången till vissa nyhetsportaler på uppdrag av regimen i landet. Ett agerande som med all rätt mötte hård kritik från såväl Reportrar utan gränser, Tadzjikiska riksförbundet för oberoende medier, Amnesty som aktieägaren Folksam.

I Tadzjikistan har yttrandefrihetsorganisationer, enligt Sveriges Radio, utan framgång försökt få en bekräftelse från Tcell att företaget blockerar nyhetsportaler på uppmaning av regimen. En bekräftelse som skulle vara yttrandefrihetsorganisationerna behjälplig i deras försök att genom rättsystemet visa att internetcensuren strider mot landets grundlag.

Det pågår ett arbete med CSR-frågor (Corporate Social Responsibility) inom Telia Sonera, har vi fått höra sedan Uppdrag granskning avslöjande hur Telia Sonera och dess dotterbolag sköter sina affärer i ett antal postsovjetiska länder. Vd Lars Nyberg verkar vara uppriktig i sina ansträngningar att företaget ska agera på ett annorlunda sätt. Man undrar när det slår igenom. Hitintills verkar frågetecknen kring Telia Soneras affärer dessvärre bara bli allt fler.

/ Madeleine

Svensk-kubanska föreningen på Zita. Stödda av Kubas ambassad? 29 augusti 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , , , , ,
add a comment

Igår fick jag ett tips om att den fristående stockholmsbiografen Zitas satsning på kubansk film kantad av bland annat ett samtal om mänskliga rättigheter på Kuba. Gammal demokrati- och MR-aktivist som jag är väcktes givetvis mitt intresse. Kulturella utryck brukar ofta vara en god ingång till att diskutera brännande samhällsfrågor. Särskilt så när föremålet för diskussion är Kuba – en av få kvarvarande kommunistiska diktaturer.

Min glädje över initiativet ”Kubansk september”, som satsningen kallas, grusades dock när jag efter några klick på Zitas hemsida insåg att evenemanget sker i samarbete med Svensk-Kubanska föreningen som också ska finnas representerad i MR-debatten.

För er som inte känner till denna illustra sammanslutning av gamla revolutionsromantiker, låt mig citera föreningens portalparagraf:

”SVENSK-KUBANSKA FÖRENINGEN är en partipolitiskt obunden förening med målet att stödja den socialistiska revolutionen på Kuba och det kubanska folkets kamp mot imperialismen samt att främja kontakter och samarbete mellan de svenska och kubanska folken.”

Eller i klartext: Att vara det kommunistiska Kubas stödförening och megafon framför andra i Sverige. En kvarleva från den vänster som aldrig tyckte att gränsen mellan demokrati och diktatur var särskilt intressant att dra. Den som tvekar kring föreningens hållning kan snabbt bilda sig en egen uppfattning på föreningens hemsida där ett slags alternativ nyhetsförmedling kring situationen på Kuba återfinns. Lika roande som skrämmande läsning.

Vilka former samarbetet har tagit har jag ingen närmare kunskap om men bara det faktum att Svensk-Kubanska föreningen står som avsändare för satsningen ingjuter inget större förtroende om evenemangets objektivitet. Och nog vill man gärna ha svar på frågan hur Kubas ambassad är inblanad, vilket kortfattat nämns i en broschyr framtagen av Svensk-Kubanska föreningen inför filmvisningarna.

Situationen på Kuba förtjänar mer än väl att uppmärksamas. Landet är en kommunistisk enpartistat med riggade val. Ingen organiserad politisk opposition tillåts. Grundläggande mänskliga rättigheter som yttrande-, informations- och organisationsfriheterna är kringskurna. För den lilla opposition som finns är godtyckliga förhör, arresteringar och trakasserier vardagsmat. Oberoende journalister och bibliotekarier, av vilka jag känner flera, har fått tillbringa lång tid i fängelse och hotas ständigt. Förhållanden som Svensk-Kubanska föreningen kategoriskt försöker sopa under mattan.

/ Madeleine

Här kan du hitta info om vad som verkligen sker på Kuba.

Ett litet steg framåt för Telia Sonera 24 augusti 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , , ,
1 comment so far

I våras rönte Uppdrag gransknings reportage om Telia Soneras och dess dotterbolags agerande i ett antal auktoritära stater stor uppmärksamhet. Och så sent som för två veckor sedan avslöjade Sveriges Radio att ett dotterbolag till Telia Sonera i Tadzjikistan har blockerat nyhetsportaler på uppdrag av regimen i landet.

Men för första gången verkar det nu synas tecken på att Telia Sonera tar till sig kritiken och annonserar åtgärder. I Aktuellt igår medges att man brytt sig för lite om mänskliga rättigheter och att man nu ska ha bättre kontroll på de länder man har avtal med. Rent konkret så ska beslut om att stänga ner nät flyttas upp till koncernledningen.

Det är ett litet steg i rätt riktning och jag hoppas nu att Telia Sonera menar allvar. Stockholm stad, med över 40 000 anställda, har, som jag skrivit tidigare, avtal med TeliaSonera för mobiltelefoni. På Folkpartiets initiativ, men med stöd av våra allianskollegor, ser stadens jurister över möjligheten att införa ett slags demokratikriterium när staden upphandlar varor och tjänster.

Att beslut om att stänga ner nät flyttas till koncernledningen i Stockholm, istället för att beslut tas i respektive land, kan förhoppningsvis leda till det bättre. Men då krävs det ett annat tänk än det som VD:n Lars Nyberg gav uttryck för i på DN-debatt i samband med de första avslöjandena i våras. Då försvarade Nyberg TeliaSoneras agerande i Vitryssland och andra diktaturer och menar att enskilda företag måste lyda de lagar som finns i de länder där de agerar, trots att det kan betyda att företaget därmed bistår en diktatur i dess arbete att förfölja demokratiaktivister. Om detta förenklade tankesätt råder i koncernledningen finns risk att gårdagens beslut inte förändrar något i sak. Låt oss hoppas att så inte är fallet

Madeleine

Oroväckande Telia 14 augusti 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , , , , ,
2 comments

I våras rönte Uppdrag gransknings reportage om Telia Soneras och dess dotterbolags agerande i ett antal auktoritära stater stor uppmärksamhet. En kritikerstorm ledde till att Telia Sonera sedan gjorde en pudel och påbörjade ett arbete med att se över hur företaget ska arbeta på marknader i auktoritära stater. Nu verkar det dessvärre inte bättre än att Telia Sonera står inför en ny debatt om mänskliga rättigheter och demokrati. Enligt Sveriges Radio har ett dotterbolag till Telia Sonera i Tadzjikistan blockerat nyhetsportaler på uppdrag av regimen i landet.

”Vi tar avstånd från alla kränkningar av mänskliga rättigheter och vill skicka en tydlig signal om att vi tagit till oss kritiken och är beredda att göra det vi kan för att stödja strävan mot ett öppnare samhälle i alla de länder vi finns”, hette det i ett pressmeddelande från Telia Soneras ordförande Anders Narvinger för några månader sedan när företaget gjorde en pudel och backade från tidigare uttalanden då företaget urskuldade sig med att de endast följde lagstiftningen i respektive land.

Man kan undra vad det utlovade arbetet med att ta större hänsyn till mänskliga rättigheter och demokrati har tagit vägen när företaget nu mottar hård kritik från bland annat Reportrar utan gränser och det tadzjikiska riksförbundet för oberoende medier. Johann Bihr, europachef för Reportrar utan gränser, säger till ekot att Telia Sonera ”borde (…) vänta på ett domstolsbeslut och hänvisa till de internationella avtal som Tajikistan skrivit under” innan de blockerar sajter på uppmaning av landets säkerhetstjänst. Och Nuriddin Karsjibojev, ordförande i det tadzjikiska riksförbundet för oberoende mediet, säger till ekot att” TCell går i den tadzjikiska regeringens ledband, och de blir därmed delaktiga i kränkningarna av tadzjikernas rätt till fri och oberoende information.”

Tadzjikistan är onekligen ett land som borde kräva stor försiktighet och varsamhet från Telia Soneras sida. Human Right Watchs beskriver i sin World Report 2012 Tadzjikistan föga smickrande: ”The human rights situation in Tajikistan remains poor. The government persisted with enforcing a repressive law on religion and introduced new legislation further restricting religious expression and education. Authorities continued to restrict media freedoms.”

Min kritik av Telia Soneras ryggradslösa agerande ledde i våras till att Stockholms stad inledde ett arbete med hur stadens upphandlingspolicy kan förändras så att krav ställs på att de företag staden upphandlar varor och tjänster av ska respekterar grundläggande etiska och sociala krav. En stad som värnar demokrati och mänskliga rättigheter kan inte anlita företag som samvetslöst går i diktaturernas ledband för att tjäna pengar.

De nya uppgifterna om TCell är oroväckande och jag hoppas att en mediegranskning följer kring hur företaget har skött sina kontakter med de tadzjikiska myndigheterna. Det vore fullständigt oacceptabelt om det visade sig att Telia Sonera nu beter sig likartat i Tadzjikistan som det tidigare gjort i ett flertal auktoritära öststater.

/ Madeleine