jump to navigation

Eritreafestivalen genomförd och Eritrea angriper Dawit! 5 augusti 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: ,
3 comments

I helgen genomfördes en eritreansk kulturfestival på Järvafältet. Jag uppmanade Stockholmarna att bojkotta festivalen.  Jag skrev ett upprop tillsammans med Essayas Isaak och Nair Fesseha i Expressen. Detta kommenterades i SvDRapport och Dagens Eko.

Samtidigt publicerade Aftonbladet en intervju med presidentens rådgivare som visade att den eritreanska regeringen inte har för avsikt att vika sig.

Trycket på Eritrea måste öka.

Madeleine

Vi kräver tillbaka pengarna från Eritreafestivalen 1 augusti 2009

Posted by Erik in Demokrati och mänskliga rättigheter, Från huvudstad till världsstad.
Tags:
6 comments

I dag publiceras denna artikel av Madeleine på Expressens ledarsida med anledning av tidningens kritik mot stadens stöd till en regimvänlig Eritreafestival i Stockholm i helgen.

Stockholms stad: ”Vi kräver pengarna tillbaka”

Stockholms skattebetalare ska inte bidra till finansieringen av evenemang som försvarar förtryck av mänskliga rättigheter. Trots det har Stockholms stads kulturförvaltning fördelat 50 000 kronor till den Eritreafestival som genomförs i Stockholm i helgen. Expressen (30/7) har rätt i sin kritik av detta.

Kulturförvaltningen får nu i uppdrag att kräva tillbaka pengarna och se över sina rutiner för stödet. Riktlinjerna för kultur- och integrationsstödet säger att stöd ska ges till ”ideella verksamheter som i integrationssyfte främjar mänskliga rättigheter och demokrati”. Det betyder att stöd inte kan ges till verksamheter som försvarar förtryck eller förtryckarna.

Men det är precis vad festivalen gör. Var och varannan programpunkt handlar om den eritranska presidenten Isaias Afewerkis parti PFDJ. Det är Afewerki och PFDJ som är ansvariga för att Eritrea ligger sist på Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex, och tillhör den mest ofria katagorin i Freedom house frihetsindex.  Afewerki och PFDJ håller dessutom flera tiotal journalister fängslade sedan många år, däribland den svenske journalisten Dawit Isaak. Amnesty skriver i sin årsrapport att ”thousands of prisoners of conscience were held”.

Det överordnade målet med stadens kulturpolitik är att främja yttrandefriheten. Just därför har arrangörerna all rätt att genomföra evenemanget. De representanter för PFDJ som kommer hit, ska dock inte tro att de är bland vänner.

Madeleine Sjöstedt (FP)
Kultur- och idrottsborgarråd i Stockholms stad.

Festivalens program har bla följande punkter:
– ”Abdela Jabir eritreanska regeringens sändebud”. Han är också ordföranden för regeringspartiet PFDJs organisationskommitté.
– Eritreas ambassad
– Träff för PFDJ-medlemmar

Ur programmet för ungdomar:
– PFDJ/YPFDJ möte med ”Hedersgäst”
– YPFDJ mingel party,
– YPFDJ BRUNCH

Andra bloggar och medier om festivalen: jj.n, Högrelius, Ingarö, Hemlös, Lindrig huliganism, SvD. Kulturförvaltningen kommenterar festivalen här.

Erik

Inga skattepengar till Isaaks fångvaktare 29 mars 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , ,
add a comment

I ett fängelse i Eritrea sitter den svenske journalisten Dawit Isaak fängslad sedan 2001 för sin kamp för det fria ordet. Om han fortfarande är i livet eller ej vet ingen idag. Ytterst ansvarig för Isaaks situation är Eritreas diktator Isaias Afewerki och hans parti PFDJ – Folkfronten för demokrati och rättvisa.

Nu har Expressen avslöjat att PFDJ:s ungdomsorganisation YPFDJ har hyrt lokaler av Gamlestadens medborgarhus av Göteborgs kommun – Isaaks egen hemkommun – för evenemanget ”Shalot European Tour”. Till arrangemanget är inga journalister eller meningsmotståndare välkomna. YPFDJ vill kunna hålla sitt propagandajippo ostört och utan insyn. Den starka opinion som finns i Sverige för Isaaks sak ska på detta sätt kvävas.

Det är givetvis ytterst olämpligt att Göteborgs kommun hyr ut en lokal, till råga på allt ett medborgarhus, till den eritreanska diktatorns ungdomsorganisation. Lika beklämmande är att ansvarig tjänsteman i Göteborg försvarar beslutet med att det råder mötes- och yttrandefrihet i Sverige. Att tala och mötas står givetvis alla fritt, men mötes- och yttrandefriheten innebär inte att det offentliga måste bereda plats för organisationer som kan ställas ansvariga för förtryck av sin egen befolkning och fängslandet av Dawit Isaak. Svenska skattemedel ska inte användas till att sprida den eritreanska regimens propaganda.

När en motsvarande händelse inträffade i Stockholm 2010 uppmanade jag alla stockholmare att bojkotta den eritrianska festivalen på Järvafältet – det bör ansvariga politiker i Göteborg också göra. Göteborgspolitikerna i Isaaks hemkommun måste uttrycka sin starka sympati för Isaak och sin ilska över evenemanget. I det ingår att inte hyra ut lokaler till hans gångvaktare.

/ Madeleine

Informationens kraft 2 mars 2011

Posted by AmandaValentin in Demokrati och mänskliga rättigheter, Internet och kulturen.
add a comment

I Expressens blogg idag frågar Karin Olsson om upprorsvågen i Nordafrika når Eritrea. Någon facebookmobilisering kan det inte bli fråga om, konstaterar hon, eftersom det finns mycket få privata uppkopplingar i Eritrea, till och med i huvudstaden Asmara. Det är verkligen en milsvidd skillnad på till exempel Egypten och Eritrea när det gäller tekniska resurser och utbildningsnivå. Folket i Eritrea kontrolleras av diktatorn med cenur och genom att de hålls nere i fattigdom.  Här i Sverige kan vi läsa några av de texter som Dawit Isaak sitter fängslad för att ha skrivit, och som stoppades av censuren i Eritrea. Förr eller senare når upprorsvågen även Eritrea.

Tunisien och det fria ordet

Eritreafestival genomförd och Eritrea angriper Dawit

/Amanda

Tunisien och det fria ordet 19 januari 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter, Internet och kulturen.
2 comments

Det som sker i Tunisien just nu är anses av vissa vara början till slutet för de auktoritära regimerna i arabvärlden. Det har liknats vid Berlinmurens fall 1989. Männskans inneboende behov av att uttrycka sig och att påverka sin livssituation ledde till slutet för den tunisiska regeringen. Lögnarna i det f d regeringspartiet RDC tycks misslyckas med att klamra sig kvar vid makten. 

En kvinnlig 27-årig bloggare, Lina Ben Mhenni, med bloggen ”A Tunisian girl” har betytt mycket för proteströrelsen. Hon skriver även en hel del på engelska på sajten Global voices. Det finns många som kritiserar det nya informationssamhället, att mängden information och hastigheten leder till stress och till instabilitet. Men jag är övertygad om att när fler människor får möjlighet att delta i det offentliga samtalet, när fler människor kan läsa och skriva, så är det tvärtom stabilitet vi uppnår. En efter en faller de diktatorer som försöker föra ett helt folk bakom ljuset. 

/Madeleine

Här i bloggen: Europas sista diktatur, Eritresfestival genomförd – Eritrea angriper Dawit, Öppen data i Stockholms nya e-arkiv Ny teknik är inget hot, Internet skapar social gemenskap och medborgarskap

Copyriot: Sju tankar om Tunisien

DN: Tunisiens maktelit klamrar sig fast

DN: Många talar om en Dominoeffekt

SvD: Ministrar flyr ny regering

Fajaf blogg: Piratpartist får ansvar för ungdomsfrågor när Tunisien bildar ny regering

Cecilia Malmström: Strasbourg, cyberbrott och ministermöte

Kultur- och idrottspolitiskt bokslut 17 september 2010

Posted by jonasuebel in Demokrati och mänskliga rättigheter, Från huvudstad till världsstad, Internet och kulturen, Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
10 comments

Val är demokratins folkfest. Då har alla stockholmare möjlighet att ge betyg på de senaste fyra årens politik genom att ge Folkpartiet och alliansen förnyat förtroende eller välja något annat alternativ. Därför vill jag ta tillfället i akt och berätta om vad jag har varit med om att uträtta som kultur- och idrottsborgarrådn sedan maktskiftet hösten 2006.

Nedan följer en kort redogörelse av resultaten inom mina arbetsområden. Förhoppningsvis ska ni se den liberala tråden i politiken. För Folkpartiet ligger kultur- och idrottsfrågorna i kärnan av det liberala uppdraget.

Madeleine (mer…)

Inget mer stöd till diktaturkramare 6 november 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: ,
4 comments

Stockholms stads kultur- och integrationsstöd ska främja demokrati och mänskliga rättigheter. Att kulturstöd i somras utbetalades till en festival med starka kopplingar till den eritreanska regimen är oacceptabelt och får aldrig hända igen. Nu sätter kulturförvaltningen igång ett ordentligt arbete för att säkra detta.

Kultur- och integrationsstödet ska främja demokrati och mänskliga rättigheter. Det måste vara självklart att de ansökandes inställning och evenemangets förhållningssätt till demokrati och mänskliga rättigheter är en förutsättning för att komma i fråga som mottagare av kulturstöd överhuvudtaget.  Först därefter bör andra avväganden göras kring konstnärlig kvalitet etc.

När det i somras uppdagades att Eritreafestivalen hade fått pengar från kulturnämndens stödsystem, gav nämnden, efter ett initiativ från mig och mina allianskollegor, kulturförvaltningen i uppdrag att se över hur detta kunde hända, samt om det skulle vara möjligt att kräva tillbaka pengarna. Kulturförvaltningen gav detta uppdrag till den oberoende utredaren Anna Nilsdotter. Nilsdotters rapport är nu färdig och kommer upp på kulturnämndens bord den 17 november.

I rapporten konstaterar utredaren att kulturförvaltningen har handlat enligt gängse rutiner, men att praxis och riktlinjer behöver ses över. Det visar sig att det inom förvaltningen inte funnits kunskap om de arrangerande organisationernas förhållande till Eritrea och att det finns oklarheter kring hur organisationer och deras verksamhet ska bedömas. Utredaren beskriver tre problemområden.

Det första handlar om huruvida de sökandes organisation eller aktivitet ska bedömas vid beslut om stöd. Kulturförvaltningen har hittills sett till endast aktiviteten, men rapporten understryker vikten av att även se till den arrangerande organisationens värderingar och historia.

Det andra problemområdet fokuserar på omvärldsbevakning, där rapportförfattaren menar att det inom kulturförvaltningen saknats ordentlig omvärldsbevakning av organisationerna.

Det tredje området rör hur man ser på riktlinjerna, där det framgår att kultur- och integrationsstödet ska främja demokrati och mänskliga rättigheter.

I rapporten framgår att det inom förvaltningen finns olika syn på hur detta ska tolkas. Till sist konstateras i utredningen att det inte är möjligt att kräva tillbaka de pengar som utbetalats till Eritreafestivalen, då det inte har kommit fram att Eritreafestivalen gjort några fel i förhållande till sin ansökan, utan de har fått pengar för det de har sökt för.

Kulturförvaltningen tar utredningen på stort allvar. I sitt tjänsteutlåtande lägger förvaltningen fram fyra förslag om åtgärder för att säkra att en sådan här felaktig betalning inte kan göras igen: Kontroller av stödsökande organisationers värdegrund genom utökad omvärldsbevakning, operationalisering av riktlinjernas krav på integration, demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, förtydligad praxis vad gäller likabehandling av alla organisationer och institutioner avseende krav som ställs om att i integrationssyfte främja mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och motverka utanförskap, rasism och diskriminering samt en översyn av rutinerna för hantering av projekt som genererar överskott.

Det är ett viktigt arbete som börjar. Inget mer stöd ska ges till diktaturkramare.

Madeleine

Inte heller SL borde stödja diktaturen 14 augusti 2009

Posted by Erik in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , ,
1 comment so far

Idag skriver Birgitta Ohlsson föredömligt om SL och Eritreafestivalen (Svd). Det är onekligen anmärkningsvärt att man inte kollar sin reklam noggrannare, utan låter en odemokratisk organisation annonsera för sina evenemang runt om i hela Stockholm.

Skulle SL tillåta reklam för evenemang som tog ställning för förtryck av mänskliga rättigheter i Sverige och var motsåndare till den svenska demokratin? Knappast. Då ska man inte göra det när det lägger andra länder heller.

(Läs mer om Madeleines agerande i samband med Eritreafestivalen här)

Erik

Eritreas förtryck måste bekämpas både här och där 12 augusti 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags:
74 comments

I samband med den Eritreafestival som genomfördes häromveckan har det uppstått en angelägen, om än inte angenäm, diskussion om det offentliga Sveriges förhållande till exilgrupper som stöder icke-demokratiska regimer i hemlandet.  Festivalen har nämligen fått 50 000 kr i stöd från Stockholms stad.

Festivalen genomfördes av en förening som finns här i Stockholm men hade till syfte att skapa en plattform för Eritreas regeringsparti PFDJ.

PFDJ är tillsammans med Eritreas president Isaias Afewerki ansvariga för att Eritrea ligger sist på Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex, och för att Amnesty anklagar landet för att hysa tusentals samvetsfångar, bland annat Dawit Isaak. Detta är självklart inte den typ vad evenemang som Stockholms stad ska bidra till.

Anledningen till att många eritreaner söker asyl i Sverige är att man får hysa vilka åsikter man vill här. Det blir då underligt när svenska skattemedel används till att bjuda in representanter för dem som bär skulden för att människor flyr. (Nedan finns det skrivelse som Cecilia Brink, M Inga-Märta Fröman, KD, och jag har lagt i kulturnämnden med uppdraget att kulturförvaltningen ska se över sina rutiner och undersöka förutsättningarna för att återkalla stödet.)

Under många år var jag generalsekreterare och sedan ordförande för den liberala biståndsstiftelsen Silc. Silc engagerade sig redan 2002 för Dawit Isaaks öde. Under åren har jag därför kommit i nära kontakt med eritreanska organisationer i Sverige som stödjer den eritreanska regeringen.

Jag har flera gånger frågat mig varför de utnyttjar de rättigheter de har glädje av i Sverige, till att motarbeta att landsmännen i Eritrea ska ha samma rättigheter. En av anledningarna ligger sannolikt i att förtrycket sträcker sig hela vägen hit, via ambassaden och den kontroll de har över eritreaner som bor i Sverige. I en rapport från Human Rights Watch i våras kan man få information om hur läget är i landet och hur hot och förtryck riktas även mot eritreaner i exil

Jag vägrar nämligen att tro att de eritreaner som var på festivalen, eller som organiserade den, verkligen är stolta över och stödjer den regering som förbjuder det fria ordet, och sätter människor i fängelse för deras åsikters skull.

Madeleine

DN

Skrivelse till kulturnämnden

Kräv tillbaka bidraget från Eritreafestivalen

Under de senaste veckorna har det uppmärksammats att kulturstöd har förmedlats till en festival som har till syfte att vara en politisk plattform för Isayas Afewerkis regeringsparti PFDJ i Eritrea. Detta är mycket beklagligt eftersom PFDJ är ansvarigt för det mycket omfattande förtrycket av mänskliga rättigheter i Eritrea.

(mer…)