jump to navigation

Sveriges kulturbistånd får inte urholkas 5 mars 2012

Posted by davidlindberg in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , , ,
2 comments

Idag skriver Madeleine på DN Debatt om kulturens viktiga roll i biståndet, som katalysator till utveckling och demokrati. Kulturbiståndet får inte urholkas!

Sedan länge har kulturbistånd varit en naturlig del av den svenska biståndspolitiken. Men de senaste åren har något hänt, och kulturbiståndet har kraftigt minskat sedan 2007. Då satsade Sida 180 miljoner kronor per år i kulturbistånd, samma siffra för 2011 stannade vid 40 miljoner kronor. Denna trend måste vändas om vi ska bedriva ett effektivt bistånd som åstadkommer förändring.

För att biståndet verkligen ska hjälpa måste vi koncentrera det till de länder där Sverige kan göra skillnad och sätta in biståndet där det är som mest avgörande för att främja demokrati och minska fattigdom. Ingen annan hållning är möjlig om man verkligen tar biståndets uppgift och de människor det berör på allvar. (mer…)

Absurd neddragning av kulturbiståndet 18 januari 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , ,
1 comment so far

Sedan länge har kulturbistånd varit en naturlig del av den svenska biståndspolitiken. Men enligt Kulturnyheternas granskning har kulturbiståndet minskat kraftigt de senaste åren. 2007 satsade Sida 180 miljoner kronor, samma siffra för 2011 stannade vid 40 miljoner kronor.

Det är en klen tröst att biståndsminister Gunilla Carlsson (M) svarade Kulturnyheterna att  neddragningen skett utan några som helst direktiv från regeringen. Oavsett vad måste utvecklingen vändas.

Det har funnits en substantiell kritik av att biståndet för att bli mer effektivt måste smalna av såväl innehållsmässigt som geografiskt. Det är helt riktigt, för att biståndet verkligen ska hjälpa måste vi koncentrera det till de länder där Sverige kan göra skillnad och sätta in biståndet där det är som mest avgörande för att främja demokrati och minska fattigdom. Ingen annan hållning är möjlig om man verkligen tar biståndets uppgift och de människor det berör på allvar. Folkpartiet, med sitt starka biståndsengagemang, har starkt drivit detta länge. Då jag satt i den stora parlamentariska utredningen som förslog en ny biståndspolitik, Globkom, var detta just huvudkritiken i min och Folkpartiets reservation.

Men att biståndet ska bli effektivare betyder på inga sätt att  kulturbiståndet ska minska. Tvärtom är kulturen i alla samhällen en kraft för förändring. Både i historien och i samtiden är exemplen många på hur kulturen utgjort ett rum där viktiga samhällspolitiska frågor har varit möjliga att diskutera. I mitt yrkesliv innan jag blev borgarråd arbetade jag just med denna sorts bistånd inom Silc och inom CHwB. Jag vet vilken stor betydelse körerna hade i Estland, litteraturen i Polen och teatern i Tjeckien för diktaturens fall. Jag har sett bibliotekarier och fria journalister arbeta för ett fritt Kuba och sett den repression de blivit föremål för.

Under fyra år arbetade jag för Kulturarv utan Gränser med kulturarvsbistånd framför allt på Balkan. Då kriget utbröt var de kulturella uttrycken och monumenten de första måltavlorna i konflikten. Både det som beskrev motståndarens urgamla kulturella tillhörigheten och de kulturella institutionerna som manifesterade det gemensamma kulturarvet blev hot som måste förgöras: Biblioteket i Sarajevo, Historiska museet i Sarajevo, bron i Mostar, moskéer runt om i landet är några exempel. En återuppbyggnad av kulturarvet är här att arbeta med demokrati och mänskliga rättigheter.

Kulturen är inte bara ett medium för oliktänkande att använda sig av, utan också ett verktyg för människor att både förstå och påverka sina egna liv. Att låta människor ta del av litteratur, musik, konst, teater och kulturarv är att rusta dem till aktiva medborgare med kunskap om världen och historien. Kultur är makt, för att parafrasera den välkända devisen. Det räcker att tänka på Östeuropa där kulturen var helt avgörande för befrielsen. Och det är därför det krävs ett svenskt kulturbistånd.

En av de kulturverksamheter som berörs av Sidas neddragningar är Stockholmsföreningen Selam vars biståndsarbetet nu riskerar att inte få någon fortsättning. Föreningen har tidigare bland annat varit aktiv i att bygga upp en infrastruktur för musiken i Östafrika. Det ser mörkt ut nu, kommenterade Selams verksamhetschef Teshome Wondimu nyheten i Kulturnyheternas inslag igår.

Jag anser att kulturlivet är en omistlig del av vår demokrati och för vårt samhälles utveckling. Därför anser jag i konsekvensens namn att kulturen måste vara en del av det bistånd som just ska främja utveckling och demokrati i andra länder.

Madeleine

Läs om Sidas nyhetsklipp om minskningen genom att trycka här.

Vänsterpartiets stöd till diktaturer 5 juli 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , ,
1 comment so far

Varje riksdagsparti har en biståndsorganisation knuten till sig som årligen får ett mandatbaserat stöd från Sida för att bedriva utvecklingssamarbete. Min kollega Fredrik Malm skriver idag en utmärkt och samtidigt förskräcklig artikel på DN debatt om hur Vänsterpartiet genom sin biståndsorganisation slussar skattemedel till diktaturer.

Myndigheten Sadev presenterade en utvärdering i februari i år om partinära biståndsprojekt i Ukraina, Colombia och Uganda där det slås fast att Vänsterns Internationella Forum, VIF, använt skattemedel för att stödja Partido Communista Colombiano i Colombia. Då Sadevs granskning bara omfattade tre länder har Fredrik sedan granskat VIF:s dokument för åren 2005–2009. Genomgången visar att det finansiella stödet till icke-reformerade kommunistpartier är betydande och omfattar flera miljoner kronor. Ett exempel är VIF:s stöd till den revolutionära gruppen Laban ng Masa i Filippinerna, ett annat är det faktum att Vänsterpartiet 2007 indirekt donerade 150.000 svenska skattekronor i den sittande diktaturen i Vietnamn, där pressfriheten nästan är obefintlig och situationen för de politiska rättigheterna får sämsta betyg av Freedom House.

Under många år var jag generalsekreterare och sedan ordförande för den liberala biståndsstiftelsen Silc. Under denna tid fick vi igenom att partierna sk a kunna bedriva demokratibistånd. Det ä ren viktig del av  bitsåndet eftersom det inte går att skapa en demokrati utan partier och för Sida är det svårt att bedriva ett så politisklt arbete. Under omvandlingen av Östeuropa fyllde dessa partianknutna organisationer en viktig roll. Det skär i hjärtat då Vänstern nu genom  sitt agerande angriper själva kärnan i varför det finns denna typ av bistånd: att vi unnar andra det demokratiska samhällssystem som vi själva åtnjuter.

Vänsterpartiet visar då och då sitt rätta ansikte. Kommunisterna finns fortfarande där och är långt ifrån reformerade.

Fler liberala bloggare skriver om detta läs här.

Madeleine