jump to navigation

Gävlemoderaterna skämmer ut både sig själva och Sverige 1 juli 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Konstnärlig frihet.
Tags: , , ,
add a comment

På ganska kort tid har intresset bland kommunerna att bli en fristad för en förföljd författare vuxit markant. Sigtuna, Växjö, Jönköping och Gävle har alla röstat för. Även i Örebro skedde detta i våras, om än efter att kommunledningen med Socialdemokraterna i spetsen efter medial uppståndelsen bytt ett tydligt nej mot ett tvekande ja.

Alla är dock inte nöjda med utvecklingen. När kommunfullmäktige i Gävle röstade för att bli en fristad – i detta fall för en förföljd bildkonstnär – skedde det under högljudda protester från de lokala Moderaterna. Det hette att frågan inte beretts på korrekt sätt, det hette att stipendiet var ett understöd till enskild, det hette att hela fristadssystemet stred mot kommunallagen. Och man önskade att förvaltningsrätten prövade kommunfullmäktiges beslut. Så skedde också genom moderaten Daniel Kvarnlöf.

Idag meddelade förvaltningsrätten i Falun sin dom. Rättens slutsats är förvånande då de finner att fristadssystemet är en utrikespolitisk opinionsyttring och således inte tillhör den kommunala kompetensen.

Eftersom domen kan överklagas – och lär överklagas – finns det anledning att vänta och se om domen håller. Om bedömningen att fristadsförfattarsystemet utgör utrikespolitik och inte en kulturfråga kvarstår så är det nödvändigt och lämpligt att tillföra kommunerna kompetensen att vara fristadskommuner i lagen om kommunala kompetenser.

Ingen ska tro att det moderata motståndet grundat sig i en öm omsorg om den svenska kommunallagen. Nej, Gävlemoderaternas motstånd har hela tiden handlat om att man inte tycker om fristadsystemet. Punkt.

/ Madeleine

Läs mer: Gävle kan inte vara med i fristadsnätverk
Läs mer: Hela fristadssystemet hotat
Läs mer: Gävlemoderaterna har skämt ut Sverige
Läs mer: Fler fristäder, inte färre

 

Fler fristäder, inte färre 20 mars 2014

Posted by angusthlm in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , ,
1 comment so far

De senaste dagarna har Moderaterna i Gävle blivit kulturdebattens medelpunkt sedan de med alla tänkbara – och otänkbara – argument har försökt förhindra att kommunen blir en fristad för en förföljd kulturskapare, något en majoritet i kommunfullmäktige röstat för.

Vad som gör debatten i Gävle särskilt intressant, eller snarare avskräckande, är att Gävlemoderaterna bestämt sig för att överklaga kommunens beslut till förvaltningsrätten med motiveringen att fristadssystemet inte ryms inom den kommunala kompetensen. Ett sådant tilltag utgör ett grundskott mot hela fristadssystemet som funnits i Sverige i över 15 år.

Svenska PENs ordförande Ola Larsmo underströk i en artikel i gårdagens DN Kultur med all tydlighet det allvarliga i situationen:

Man har kanske inte så stora möjligheter att lyckas, då hela åtta kommuner tidigare ansett att det är inom kommunallagens gränser att skydda en hotad gäst. Men Gävle­moderaterna skjuter in sig på en teknikalitet: saken har inte formellt prövats. Försvaret av det fria ordet – i alla fall andras fria ord – ryms enligt dem inte i det kommunala uppdraget. Vad de syftar till är inget mindre än att försöka olagligförklara hela Fristads­systemet och utpeka åtta kommuner som lagbrytare. Läs hela artikeln här

I tisdags eftermiddag blev det också känt att Socialdemokraterna i Örebro säger nej till en Folkparti-motion om att göra Örebro till fristad. Motiveringen till beslutet är densamma som hos Gävlemoderaterna: Det ryms inte inom den kommunala kompetensen. Socialdemokraterna i Örebro olagligförklarar hela fristadssystemet. Ola Larsmo förklarar det allvarliga med Socialdemokraternas hållning i Örebro:

Örebro är det första exemplet på att fristadsfrågan fällts på ett ifrågasättande av dess laglighet, vilket tyvärr kan bli ett prejudikat.

Även Expressens kulturchef Karin Olsson har beskrivit händelseutvecklingen i Örebro och det problematiska med Socialdemokraternas hållning, läs här.

Madeleine riktar i dagens SvD hård kritik mot Gävlemoderaternas inställning till fristadssystemet, läs artikeln här eller nedan:

DEBATT Medan vi andra hoppas att antalet kommuner som tar emot utsatta författare ska öka från dagens åtta, vill Gävlemoderaterna i stället att de ska sjunka till noll. Därmed ifrågasätter de alliansens kulturpolitik, skriver Stockholm kulturborgarråd Madeleine Sjöstedt.

Det moderata motståndet mot att Gävle ska bli en fristad för en förföljd kulturskapare är inte enbart ett ifrågasättande av om kommunen ska bli fristad eller ej. Det är ett ifrågasättande av om någon kommun över huvud taget ska vara fristad och ytterst ett ifrågasättande av en central del av alliansens kulturpolitik.

Längst fram i kampen mot auktoritära system återfinns kulturen och kulturskaparna. Konstnärer, författare, musiker, journalister och skådespelare som vägrar att underordna sig den inskränkning av varje människas rätt att fritt uttrycka sig som alla auktoritära samhällssystem vilar på. Därför har just dessa varit avgörande för länders demokratisering. Det räcker med att lära av Östeuropas frigörelse för att förstå detta.

Priset de enskilda författarna betalar i denna kamp är högt. Inget sticker så mycket i ögonen på de auktoritära ledarna som det fria ordet. Det är därför tidningar, förlag och radiostationer stängs ned, det är därför kulturskapare och journalister trakasseras, fängslas och mördas.

Efter den iranska fatwan mot författaren Salman Rushdie 1989 kom många till insikten att snabba flyktvägar till säkerhet för utsatta kulturskapare måste etableras. Ett frö till dagens fristadssystem var sått.

Principen i det fristadssystem som i dag har etablerats runtom i världen är enkel. En kommun åtar sig att under en begränsad tid ta emot en utsatt författare. Att bli antagen som fristadsförfattare innebär möjligheten att fly undan repression och en möjlighet att i säkerhet och frihet fortsätta med sitt skapande. När stipendiet är slut kan hen antingen söka asyl, få arbetstillstånd eller, om möjligheten finns, återvända.

Alla vänner av yttrandefriheten förstår det stora värdet av fristadssystemet. Med alliansregeringen har frågan prioriterats och Statens kulturråd bedriver ett föredömligt arbete för att skapa fler fristäder. Växjö, Jönköping, Sigtuna och Skellefteå har på senare tid fattat beslut om att bli fristäder. I Lund arbetar mina partikamrater för att även deras kommun ska bli det.

På sina håll stöter dock fristadssystemet utvidgning på patrull, det visade sig inte minst när Expressen kultur belyste frågan förra året. ”Vi har inte kunnat hitta någon finansiering av detta” sa Lennart Holmlund (S) när han fick frågan om varför Umeå ännu inte tar emot en förföljd kulturskapare – samme Holmlund som med vidöppen plånbok bjudit in hela Europa till kulturhuvudstadsår. När frågan gick till Nackas starke man, Mats Gerdau (M), var svaret att han inte ville ta emot en förföljd författare eftersom Nacka inte ska förvandlas till ett svenskt Christiania (!).

När frågan nu har blivit aktuell i Gävle baserar sig dock motståndet inte bara på prioriteringar eller okunskap. Det rör också principen: svenska kommuner ska inte erbjuda fristäder åt förföljda kulturskapare.

”Vi kommer anmäla det till förvaltningsrätten för att få en vägledning om huruvida det här ingår i kommunens arbete. Det är en fråga om den kommunala kompetensen, vad ska en kommun jobba med och inte jobba med.”, säger Niclas Bornegrim (M) helt frankt till SVT:s ”Kulturnyheterna”.

Medan vi andra vill se antalet fristäder öka från dagens åtta, önskar Gävlemoderaterna att antalet kommunala fristäder ska sjunka till noll. Det moderata överklagandet är alltså inte enbart ett ifrågasättande av om Gävle ska bli fristad. Det är ett ifrågasättande av om någon kommun över huvud taget ska vara fristad. Ytterst är det därmed också ett ifrågasättande av en central del av alliansens kulturpolitik.

Madeleine Sjöstedt (FP)

kultur- och fastighetsborgarråd Stockholms stad

/ Anders

Läs mer: Rasmus Jonlund (FP) skriver om debatten på sin blogg, läs här

#Fristad 13 juni 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
add a comment

Fristad

Expressen och Svenska PEN har dragit igång kampanjen #Fristad för att uppmärksamma behovet av att fler kommuner ska bli en fristad för en förföljd författare. I kampanjen har Expressen hört av sig till flera kommuner som rimligen borde ha förutsättningar för att ta emot en förföljd författare och frågat varför de inte gör det. I svaren utmärkte sig Mats Gerdau (M) i Nacka för sin okunskap och Lennart Holmlund (S) i kulturhuvudstaden Umeå. Jag skriver idag ett inlägg på Expressens kultursida om vikten av fristadssystemet, läs inlägget här eller nedan. Ovan kan du se en karta över större svenska städer som inte är med och deras motivering till varför de inte är det.

Fristadssystemet ligger mig som liberalt varmt om hjärtat. Det fria ordet är ofrihetens och samhällslögnernas främsta fiende. Därför är det oerhört viktigt att det finns fristäder dit författare och journalister snabbt kan komma när förföljelsen och hoten börjar. När fristadsnätverket Icorn förra året höll sin kongress i Kulturhuset skrev jag en artikel i SvD där jag framhöll att fler kommuner borde ta emot förföljda författare.

Stockholm har varit stolt fristad sedan 1998. Just nu är Mezgebu Hailu Habtewold Stockholms fristadsförfattare. Läs förre kulturchefen på SvD Kaj Schuelers intervju med honom här.

/ Madeleine

Läs: Fritt från fristad
Läs: En fristad för nyliberalismen
Läs: Sökes: fler fristäder
Läs. Tre frågor

Sverige har en av världens äldsta tryckfrihetslagstiftningar. Det är ett arv som förpliktigar. I Chydenius anda bör Sverige ta ledartröjan i kampen för det fria ordet.

Expressen kunde i måndags visa att bara sex av de 25 största kommunerna erbjuder fristäder. Kunskapen om fristadssystemet verkar vara påfallande låg på sina håll. Att moderatledaren i Nacka, Mats Gerdau, tror att fristadssystemet skulle innebära att ett Christiania öppnas i hans hemkommun är pinsamt.

På andra håll saknas viljan. I Umeå har Lennart Holmlund (S) med vidöppen plånbok bjudit in till kulturhuvudstadsår, samtidigt saknas pengar när en förföljd författare knackar på dörren.

Det hela är mycket enkelt. Principen i fristadssystemet är att en kommun åtar sig att under en begränsad tid härbärgera en utsatt författare när trycket blir för stort i det egna landet.

Den fria kulturen har en oerhörd kraft. I den kan samtidens villkor skildras och det som skulle kunna ersätta missförhållanden rymmas. Den som inte förstår kulturens betydelse bör studera hur auktoritära ledare skyr fria bibliotek, fri press och fria kulturinstitutioner. Det är därför tortyr, trakasserier och fängslanden tillhör många kulturskapares vardag i auktoritära stater. Och det är därför vi demokrater ska sträcka ut en hjälpande hand, bland annat i form av kulturbistånd, när förföljelsen börjar.

Sverige har i dag sju fristäder. Det räcker inte på långa vägar. För varje ny eller ledig plats står det 40-50 förföljda författare i kö. En rad kommuner borde rimligen ha förutsättningar att erbjuda en plats om bara den politiska viljan fanns. Kan Norge ha dubbelt så många fristäder, kan Sverige ha fler.

För mig som liberal är det en stor ära att Stockholm kan ta emot en skribent som vägrat vika sig. Fristadssystemet knyter an till kärnan i kulturpolitiken: yttrandefriheten. Innan fler kommuner erbjuder en fristad för förföljda författare, och kanske även andra kulturskapare, klingar honnörsorden falskt.

Madeleine Sjöstedt (FP)
Kultur- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad.

Det fria ordets vecka införs i Stockholm 7 oktober 2009

Posted by annaws in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , ,
10 comments

Yttrandefriheten är en mänsklig rättighet och en grundbult i en demokrati. På många håll runtom i världen lyser yttrandefriheten med sin frånvaro. Att kämpa för yttrandefrihet är en av de viktigaste uppgifterna för liberaler. Därför inför vi nu Det fria ordets vecka i Stockholm.

Stockholm har en stolt tradition av att verka för yttrandefrihet. Bland annat erbjuder vi varje år en förföljd författare en fristad, som innebär författaren får bo med sin familj i en lägenhet i Stockholm och ägna sig åt sitt författarskap i lugn och ro. Författarfristaden är ett viktigt projekt, som infördes under det förra folkpartistiska kulturborgarrådet, Birgitta Rydells ledning. Staden ingår också i projektet Shahrazad, ett EU-projekt som syftar till att ge förföljda författare och journalister en röst, liksom att hålla debatten om yttrandefrihet levande.

Häromdagen föreslog jag, tillsammans med Folkpartiets utrikespolitiska talesman, Birgitta Ohlsson, att Mynttorget utanför riksdagen ska bli ett frihetens torg och en minnesplats för de övergrepp mot mänskliga rättigheter som begås runtom i världen.

Vi går nu vidare med att starta ett veckolångt arrangemang, där kampen för det fria ordet står i centrum. Idén kommer från Roger Mogert (S), som i en skrivelse till kulturnämnden har föreslagit att staden ska införa en dag för det fria ordet. Vi väljer istället en hel temavecka. I samverkan med Shahrazad, ska Internationella Biblioteket och Kulturhuset ansvara för att sjösätta aktiviteter som debatter, föreställningar, musikarrangemang och webbkampanjer. Kulturförvaltningen får nu i uppdrag att utarbeta en strategi för hur en temavecka för det fria ordet kan genomföras.

Madeleine

Yttrandefrihet i centrum på bokmässan 26 september 2008

Posted by annaws in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , , , , ,
add a comment

För en bokmässa är yttrandefrihet ett självklart och ständigt aktuellt tema. Vid bokmässan som just nu pågår finns en mängd intressanta seminarier och utställningar om yttrandefrihet och demokrati. Bland annat finns Stockholms stad representerat genom det europeiska projektet Shaharazad, som ger förföljda författare en fristad och möjlighet till större publik.

(mer…)

Stockholm stödjer förföljda författare 26 september 2007

Posted by annaws in Demokrati och mänskliga rättigheter, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
1 comment so far

Sedan länge fungerar Stockholm som fristad åt förföljda författare. Nu har vi inlett ett samarbete med medel från EU för att ge förföljda författare en större publik och en större arena att verka på. SvD, DN och Radio Stockholm berättar om detta. Se pressmeddelande nedan.

Anna (mer…)