jump to navigation

Stockholm har fullt av affischtavlor 3 november 2008

Posted by annaws in Kultur för fler.
Tags: ,
3 comments

Oskar Schönning skrev i Expressen för någon vecka sedan att demokratin är hotad för att man inte får affischera överallt i Stockholms stad. Jag håller inte med honom. Det är trots allt ingen demokratisk rättighet att affischera på ”elskåp, garageportar, husväggar, stolpar och träd” som Schönning föreslår.

Stockholm ska vara en kulturstad i världsklass. I det ingår att det att det ska finnas gott om platser i det offentliga rummet där det fria kulturlivet kan informera stockholmarna om sina evenemang. Vi har därför infört 100 nya affischplatser i staden som är öppna för fri affischering. Det är den största satsning på fria affischeringsplatser som gjorts i Stockholm och vi letar vidare efter fler platser för affischering.

Oskar Schönning och andra är mer än välkomna att pryda våra 100 nya, stora, centrala affischtavlor med hur många affischer som helst. Däremot är jag säker på att många med mig tycker att träden i staden ska få vara affischfria.

Madeleine

Stockholm skapar 100 nya affischeringsplatser 6 juli 2007

Posted by annaws in Kultur för fler.
Tags: ,
add a comment

Pressmeddelande 2007-06-05

Idag invigde Mikael Söderlund (m) och Madeleine Sjöstedt (fp) ”Affischplats Stockholm” tillsammans med Magnus Heljeberg, VD för JCDecaux.

– Att öka utrymmet för laglig affischering skapar inte bara bättre möjligheter för exempelvis fria grupper att synas, utan bidrar förhoppningsvis också till att den olagliga affischeringen minskar. Nolltolerans mot olaglig affischering är lika självklart som att det ska finns goda möjligheter att sprida information om allt det spännande som händer runt om i staden utan att träda utanför lagens ramar, säger Mikael Söderlund (m)

– De nya tavlorna erbjuder Stockholms kulturliv över 200 kvm för fri affischering. Det är en historisk satsning på affischeringsmöjligheter för det fria kulturlivet, säger Madeleine Sjöstedt (fp).

– Med över 100 nya specialdesignade platser för fri affischering i City så kommer staden både att kunna reducera ”vildaffischeringen” samt öka möjligheten för ideella föreningar och organisationer att synas med sina budskap. Vi på JCDecaux är glada över att genom detta samarbete med staden få bidra till en förbättrad gatumiljö i Stockholm säger Magnus Heljeberg, VD för JCDecaux.

Fakta:

Trafikkontoret i Stockholms stad påbörjar i samarbete med JcDecaux byggandet av en av nordens största fria affischeringsplatser. Totalt handlar det om 100 nya fria affischeringsplatser på totalt 200 kvadratmeter. På pelarna är en sida avsedd för fri affischering för kultur- och föreningslivet och en eller två ytor nyttjas för kommersiell reklam. JcDecaux ansvarar för drift och underhåll av de fria affischeringsplatserna. Utbyggnaden av ”Affischplats Stockholm” påbörjas i juni 2007 och beräknas vara klar våren 2008. Planer finns på en ökning av fria affischeringsplatser i ytterstaden.