jump to navigation

Konstvisning i riksdagen 25 juni 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
add a comment

Häromdagen bjöd Folkpartiet genom kulturutskottets vice ordförande Christer Nylander (FP) på konstvisning i riksdagshuset. Välkomnade till visningen gjorde integrationsminister Erik Ullenhag (FP).

Videkonstverket I samma stad, under samma himmel, gjort av den polska konstnären Anna Konik, lyfter fram röster och livsöden från sju kvinnor boende i Tensta med invandrarbakgrund.

”Kvinnorna berättar om vad det innebär att leva i ett av Stockholms bortglömda områden när flytten dit sällan varit frivillig och ofta traumatisk. I filmerna möter vi sju kvinnor med svensk bakgrund i deras hem i centrala Stockholm som återberättar historierna från kvinnorna i Tensta. Genom att på detta sätt förskjuta berättarperspektivet så lyfter Anna Konik frågan om vems röst vi är beredda att lyssna på.”, skriver Mobile art production (MAP) som har producerat konstverket.

Efter att en del av konstverket visats hölls ett samtal mellan Magdalena Malm, Maciej Zaremba och Anna Konik. MAP stöds genom kulturförvaltningen av Stockholms stad.

Videkonstverket kan du snart på länken här.

/ Madeleine

Nytt trafikprogram för Stockholm 11 maj 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , , ,
2 comments

I dag har jag och Lotta Edholm presenterat  Folkpartiet i Stockholm stads nya trafikprogram, vilket omfattar mer än 50 offensiva punkter om vad som bör göras för trafiken i staden.

Programmet rymmer många idéer och visioner för framtidens Stockholm med fokus på utbyggd kollektivtrafik och satsningar på cykelvägar och gångstråk. I programmet pekar vi också på behovet av fler insatser för att öka framkomligheten i Stockholmstrafiken.

Ett effektivt och miljövänligt transportsystem med god framkomlighet och tillgänglighet är en förutsättning för Stockholms – och Sveriges – tillväxt.

Programmet i sin helhet kan du läsa här: Trafikpolitiskt program för Folkpartiet i Stockholms stad.

/Madeleine

TeliaSonera och de mänskliga rättigheterna 23 april 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter, Internet och kulturen.
Tags: , , , , ,
4 comments

Imorse satt jag i en radiodebatt tillsammans med Thomas Jönsson från TeliaSonera och diskuterade företagets agerande i flertalet postsovjetiska länder, däribland Vitryssland i vilket TeliaSonera har intressen. Man kan efter debatten enbart konstatera att ju mer TeliaSonera försöker förklara sig, desto oklarare blir det hur företaget tänkt. Jag hade hoppats på förklaringar kring hur man ser på gränserna mellan fri kommunikation och övervakning, relationer till oppositionen och strategier för samhällsansvar öven i länder med totalitärt styre. Tyvärr kan jag konstatera att TeliaSonera inte förefaller dela problembilden.

Jag tänkte försöka sätta min kritik av TeliaSonera i ett större sammanhang. Kampen för demokratin är och har alltid varit en mycket central fråga för Folkpartiet. Under hela 1900-talet har Folkpartiet enträget motarbetat alla auktoritära politiska strömningar i Sverige och varit tydligt med att Sverige i utrikespolitiken måste ta ställning för demokrati. Det är ingen slump att Folkpartiets symbol, blåklinten, härstammat från rösträttsrörelsen. Två liberala statsministrar, Karl Staaff och Nils Edén var ledande politiker och opinionsbildare i kampen för demokrati i Sverige. När de totalitära vindarna under mellankrigstiden blåste över Europa och det var på mode med såväl fascism som kommunism i Sverige gick Folkpartiet till val med en affisch vars text lydde ”Bort med varje tendens till diktatursträvanden” och med en bild på en man som sopar bort en svastika respektive hammaren och skäran. Affischen hänger väl synlig på min arbetsplats.

Detta arv förvaltas på många sätt vidare i dagens liberala rörelse. Folkpartiet är det mest EU- och eurovänliga partiet för att vi tror att ett europeiskt samarbete är förutsättningen för att sprida demokratin över vår kontinent. I omläggningen av det svenska biståndet har vi framhållit vikten av att det ska främja demokratins spridning runtom i världen – vilket det nu också gör. I debatten om svensk vapenexport har Folkpartiet varit drivande för att det införs ett demokratikriterium. Internationellt har den liberala rörelsens biståndsorganisation Swedish International Liberal Center, SILC, arbetat med att stödja demokrater i bland annat Kuba, Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Gällande just sistnämnda land kan det vara på sin plats att nämna det långvariga och omfattande arbete som SILC och Folkpartiet ägnat sig åt i landet. Dessutom, läs gärna Tobias Ljungvalls utmärka bok Kontroll om situationen i Vitryssland, utgiven på SILC förlag.

Helt enkelt. Folkpartiet har alltid och kommer alltid att ta ställning för demokrati och emot diktatur – oavsett om kraven på diktatur kommer från höger eller vänster, oavsett om situationen gäller Sverige eller något annat land ute i världen. Detta är ett skäl till varför jag är liberal.

Jag tycker dock att det är oerhört viktigt att påpeka att demokratins sak inte uteslutande är en fråga för politiker. Ska demokratin spridas och de auktoritära staterna motarbetas krävs att även andra delar av samhället tar ställning. Svenska företag måste ta ett ansvar när de gör affärer i auktoritära länder. Ett grundläggande ansvar enligt min mening är att de inte ska hjälpa en auktoritär stat som Vitryssland att förfölja oppositionella. Uppträder svenska företag på ett oetiskt sätt står det oss alla fritt som konsumenter att markera en avvikande åsikt genom att välja ett annat företag, att rösta med fötterna. Sådana val gör jag själv när jag handlar och det tycker jag även att Stockholms stad som är en av Sveriges största konsumenter bör göra.

/ Madeleine

Se inslaget i TV4 här
Läs artikeln i DN här
Läs artikeln i SvD här
Se inslaget i SVT här
Läs Helsingborgs Dagblads ledarartikel här
Lyssna på intervjun i Ekot här
Lyssna på debatten i P1-morgon här

Alliansens kampanj presenterad 11 augusti 2010

Posted by Teodor in Okategoriserade.
Tags: ,
7 comments

Idag presenterades Alliansens nya kampanj, bra grejer.

Du hittar alla bilder här

/Teodor

Kollektivtrafik eller vägar – skojar de?! 27 april 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
1 comment so far

Sedan den famösa överenskommelsen mellan socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet om att folkrösta om Förbifart Stockholm blev känd har jag inte kunnat släppa tanken på vad det är de egentligen säger. Jag vet att det inte handlar om att ge väljarna mera att säga till om. Jag vet att det inte handlar om att driva en politisk fråga och sedan ta ansvar för att ro den i land. Men kan det vara så att de tre partierna faktiskt vet vad de vill. Men inte vågar säga det?

När man ställer kollektivtrafik mot vägar och gör stor sak av att det är viktigt att det är just dessa två linjer som medborgarna ska välja mellan måste ju slutsatsen vara att socialdemokraterna inte vill ha Förbifarten. Det vore ärligare att säga detta.

Kollektivtrafikutbyggnaden är inte bara nödvädnig för att värna klimatet den är absolut nödvändig för att Stockholmsregionen ska fungera. Det finns inga alternativ till en kraftigt utbyggd kollektivtrafik. Därutöver krävs en Förbifart för att få bort bilarna från Stockholms stadskärna. 

Jag är glad för att Folkpartiet inte kommer att försöka finta väljarna utan säger nej till att folkomrösta. Vi tar ansvar att driva vår linje. Lotta Edholm skriver om detta här.

Madeleine