jump to navigation

Lars Nyberg avgår 1 februari 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , ,
add a comment

Sedan Uppdrag Gransknings program om Telia Soneras samarbete med flera auktoritära stater i det forna Sovjetunionen har företaget varit föremål för omfattande kritik. Än värre blev det efter att samma program avslöjat de tvivelsaktiga sätt på vilket Telia Sonera kommit över de 3G-licensser som företaget har för att kunna verka i Uzbekistan.

Alldeles nyss hölls den presskonferens Telia Sonera kallade till för att kommentera den utredning företaget bett advokatfirman Mannheimer Swartling göra för att utreda huruvida Telia Sonera mutat sig till 3G-licenser i Uzbekistan. I samband med presskonferensen blev det också klart att Telia Soneras styrelseordförande VD Lars Nyberg avgår. Läs SvD:s rapportering här och om DN.s rapportering här

Jag har själv varit mycket kritisk mot hur Telia Sonera förhåller sig till auktoritära stater och hur företaget förhåller sig till grundläggande mänskliga rättigheter. Som en del av denna kritik framförde jag också att Stockholms stad i sina upphandlingar bör ta hänsyn till företagens arbete och respekt för mänskliga rättigheter.

Detta har lett till att staden nu arbetar med att ta fram striktare upphandlingskriterier. Som liberal anser jag att Sveriges kommuner i egenskap av betydande konsumenter i så hög utsträckning som är möjligt bör använda sin makt för att gynna grundläggande sociala och mänskliga rättigheter.

Att Nyberg avgår är en viktig signal om att Telia Sonera tar kritiken på allvar liksom att företaget har inlett ett arbete tillsammans med Transparency International. Sistnämnda är inte minst viktigt för att återställa företagets förtroende bland allmänheten. Svenska företag i allmänhet och sådana där svenska staten är storägare i synnerhet ska vara föredömen när det gäller mänskliga rättigheter och affärsetik. På ett sätt är vi Lars Nyberg ett tack skyldig. Han har synliggjort behovet av fortsatt intensivt arbete med frågor om mänskliga rättigheter i offentliga upphandlingar.

/ Madeleine

Läs mer: Telia Sonera återigen i blåsväder
Läs mer: Telia Sonera och de mänskliga rättigheterna
Läs mer: Oroväckande Telia
Läs mer: Ett litet steg framåt för Telia
Läs mer: Många frågetecken att räta ut Telia Sonera
Läs mer: Regeringen kräver att Telia Sonera redovisar Uzbekistan-miljarder
Läs mer: Telia Soneras vd förnekar mutor och penningtvätt
Läs mer: Telias bolag hjälper Tadzjikistan med censur
Läs mer: Telliasonera vill inte bekräfta internetcensur
Läs mer: Telia Sonera ägd mobiloperatör tvingas stänga nät
Läs mer: ”Telia hjälper diktaturer att kartlägga motståndare”

Telia Sonera återigen i blåsväder… 20 september 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter, Internet och kulturen.
Tags: , ,
add a comment

Sedan Uppdrag Gransknings program i våras om hur Telia Sonera agerat i en rad stater i det forna Sovjetunionen har företaget gått från blåsväder till blåsväder. Igår var det dags igen när det undersökande samhällsprogrammet ställde en rad frågor om hur Telia Sonera kommit över de 3G-licensser som företaget har för att kunna verka i Uzbekistan. Enligt Uppdrag Granskning ska 2,2 miljarder kronor betalats ut till ett enmansföretag i skatteparadiset Gibraltar ägt av en tjugotvåårig kvinna, en person som påstås ha nära kopplingar till diktatorn Islam Karimovs familj, för att komma åt licenserna.

Centralasien är onekligen en region där mänskliga rättigheter och demokrati lyser med sin frånvaro och där korruptionen är väl utbredd. Det är knappast någon hemlighet att Uzbekistan inte utgör något undantag. MR-organisationen Human Rights Watch skriver i sin Worl Report 2012 (wr2012) att ”Uzbekistan’s human rights record remains appalling, with no meaningful improvements in 2011. Torture remains endemic in the criminal justice system. Authorities continue to target civil society activists, opposition members, and journalists, and to persecute religious believers who worship outside strict state controls. Freedom of expression remains severely limited. Government-sponsored forced child labor during the cotton harvest continues.”

Det säger sig självt att företag som vill agera i länder som detta bör iaktta mycket stor försiktighet. Detta gäller särskilt för ett företag inom telekom och särskilt när det är ett företag i vilket svenska staten, och därmed alla svenskar, är storägare. Graverande i sammanhanget är givetvis att Telia Soneras före detta kommunikationsdirektör, Karin Moberg, i programmet framförde att hon utan framgång ställt flertalet kritiska frågor i samband med affären.

Det är därför positivt att Telia Soneras vd Lars Nyberg nu meddelat att en utredning om vad som egentligen har hänt ska tillsättas. Företaget måste kunna svara bättre än vad Lars Nyberg gjorde på den nyss avslutade presskonferensen och bättre än vad kommunikationsdirektören Cecilia Edström gjorde igår.

Företag som helt eller delvis ägs av staten måste agera som ett föredöme, både gällande mänskliga rättigheter och korruption. Det är inte rimligt att Sverige genom biståndet satsar på demokratiutveckling och korruptionsbekämpning samtidigt som Telia Sonera – om uppgifterna stämmer – kliver över lik för att tjäna pengar åt aktieägaren staten.  

Lika viktigt som att korruptionsanklagelserna reds ut är också att det pågående CSR-arbete som håller på att utvecklas inom Telia Sonera blir verklighet och sätter avtryck i företagets agerande.

/ Madeleine

Läs mer: Regeringen kräver att Telia Sonera redovisar Uzbekistan-miljarder
Läs mer: Telia Soneras vd förnekar mutor och penningtvätt
Läs mer: Telias bolag hjälper Tadzjikistan med censur
Läs mer: Telliasonera vill inte bekräfta internetcensur
Läs mer: Telia Sonera ägd mobiloperatör tvingas stänga nät
Läs mer: ”Telia hjälper diktaturer att kartlägga motståndare”

Oroväckande Telia 14 augusti 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , , , , ,
2 comments

I våras rönte Uppdrag gransknings reportage om Telia Soneras och dess dotterbolags agerande i ett antal auktoritära stater stor uppmärksamhet. En kritikerstorm ledde till att Telia Sonera sedan gjorde en pudel och påbörjade ett arbete med att se över hur företaget ska arbeta på marknader i auktoritära stater. Nu verkar det dessvärre inte bättre än att Telia Sonera står inför en ny debatt om mänskliga rättigheter och demokrati. Enligt Sveriges Radio har ett dotterbolag till Telia Sonera i Tadzjikistan blockerat nyhetsportaler på uppdrag av regimen i landet.

”Vi tar avstånd från alla kränkningar av mänskliga rättigheter och vill skicka en tydlig signal om att vi tagit till oss kritiken och är beredda att göra det vi kan för att stödja strävan mot ett öppnare samhälle i alla de länder vi finns”, hette det i ett pressmeddelande från Telia Soneras ordförande Anders Narvinger för några månader sedan när företaget gjorde en pudel och backade från tidigare uttalanden då företaget urskuldade sig med att de endast följde lagstiftningen i respektive land.

Man kan undra vad det utlovade arbetet med att ta större hänsyn till mänskliga rättigheter och demokrati har tagit vägen när företaget nu mottar hård kritik från bland annat Reportrar utan gränser och det tadzjikiska riksförbundet för oberoende medier. Johann Bihr, europachef för Reportrar utan gränser, säger till ekot att Telia Sonera ”borde (…) vänta på ett domstolsbeslut och hänvisa till de internationella avtal som Tajikistan skrivit under” innan de blockerar sajter på uppmaning av landets säkerhetstjänst. Och Nuriddin Karsjibojev, ordförande i det tadzjikiska riksförbundet för oberoende mediet, säger till ekot att” TCell går i den tadzjikiska regeringens ledband, och de blir därmed delaktiga i kränkningarna av tadzjikernas rätt till fri och oberoende information.”

Tadzjikistan är onekligen ett land som borde kräva stor försiktighet och varsamhet från Telia Soneras sida. Human Right Watchs beskriver i sin World Report 2012 Tadzjikistan föga smickrande: ”The human rights situation in Tajikistan remains poor. The government persisted with enforcing a repressive law on religion and introduced new legislation further restricting religious expression and education. Authorities continued to restrict media freedoms.”

Min kritik av Telia Soneras ryggradslösa agerande ledde i våras till att Stockholms stad inledde ett arbete med hur stadens upphandlingspolicy kan förändras så att krav ställs på att de företag staden upphandlar varor och tjänster av ska respekterar grundläggande etiska och sociala krav. En stad som värnar demokrati och mänskliga rättigheter kan inte anlita företag som samvetslöst går i diktaturernas ledband för att tjäna pengar.

De nya uppgifterna om TCell är oroväckande och jag hoppas att en mediegranskning följer kring hur företaget har skött sina kontakter med de tadzjikiska myndigheterna. Det vore fullständigt oacceptabelt om det visade sig att Telia Sonera nu beter sig likartat i Tadzjikistan som det tidigare gjort i ett flertal auktoritära öststater.

/ Madeleine