jump to navigation

Lars Nyberg avgår 1 februari 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , ,
add a comment

Sedan Uppdrag Gransknings program om Telia Soneras samarbete med flera auktoritära stater i det forna Sovjetunionen har företaget varit föremål för omfattande kritik. Än värre blev det efter att samma program avslöjat de tvivelsaktiga sätt på vilket Telia Sonera kommit över de 3G-licensser som företaget har för att kunna verka i Uzbekistan.

Alldeles nyss hölls den presskonferens Telia Sonera kallade till för att kommentera den utredning företaget bett advokatfirman Mannheimer Swartling göra för att utreda huruvida Telia Sonera mutat sig till 3G-licenser i Uzbekistan. I samband med presskonferensen blev det också klart att Telia Soneras styrelseordförande VD Lars Nyberg avgår. Läs SvD:s rapportering här och om DN.s rapportering här

Jag har själv varit mycket kritisk mot hur Telia Sonera förhåller sig till auktoritära stater och hur företaget förhåller sig till grundläggande mänskliga rättigheter. Som en del av denna kritik framförde jag också att Stockholms stad i sina upphandlingar bör ta hänsyn till företagens arbete och respekt för mänskliga rättigheter.

Detta har lett till att staden nu arbetar med att ta fram striktare upphandlingskriterier. Som liberal anser jag att Sveriges kommuner i egenskap av betydande konsumenter i så hög utsträckning som är möjligt bör använda sin makt för att gynna grundläggande sociala och mänskliga rättigheter.

Att Nyberg avgår är en viktig signal om att Telia Sonera tar kritiken på allvar liksom att företaget har inlett ett arbete tillsammans med Transparency International. Sistnämnda är inte minst viktigt för att återställa företagets förtroende bland allmänheten. Svenska företag i allmänhet och sådana där svenska staten är storägare i synnerhet ska vara föredömen när det gäller mänskliga rättigheter och affärsetik. På ett sätt är vi Lars Nyberg ett tack skyldig. Han har synliggjort behovet av fortsatt intensivt arbete med frågor om mänskliga rättigheter i offentliga upphandlingar.

/ Madeleine

Läs mer: Telia Sonera återigen i blåsväder
Läs mer: Telia Sonera och de mänskliga rättigheterna
Läs mer: Oroväckande Telia
Läs mer: Ett litet steg framåt för Telia
Läs mer: Många frågetecken att räta ut Telia Sonera
Läs mer: Regeringen kräver att Telia Sonera redovisar Uzbekistan-miljarder
Läs mer: Telia Soneras vd förnekar mutor och penningtvätt
Läs mer: Telias bolag hjälper Tadzjikistan med censur
Läs mer: Telliasonera vill inte bekräfta internetcensur
Läs mer: Telia Sonera ägd mobiloperatör tvingas stänga nät
Läs mer: ”Telia hjälper diktaturer att kartlägga motståndare”

Telia Sonera återigen i blåsväder… 20 september 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter, Internet och kulturen.
Tags: , ,
add a comment

Sedan Uppdrag Gransknings program i våras om hur Telia Sonera agerat i en rad stater i det forna Sovjetunionen har företaget gått från blåsväder till blåsväder. Igår var det dags igen när det undersökande samhällsprogrammet ställde en rad frågor om hur Telia Sonera kommit över de 3G-licensser som företaget har för att kunna verka i Uzbekistan. Enligt Uppdrag Granskning ska 2,2 miljarder kronor betalats ut till ett enmansföretag i skatteparadiset Gibraltar ägt av en tjugotvåårig kvinna, en person som påstås ha nära kopplingar till diktatorn Islam Karimovs familj, för att komma åt licenserna.

Centralasien är onekligen en region där mänskliga rättigheter och demokrati lyser med sin frånvaro och där korruptionen är väl utbredd. Det är knappast någon hemlighet att Uzbekistan inte utgör något undantag. MR-organisationen Human Rights Watch skriver i sin Worl Report 2012 (wr2012) att ”Uzbekistan’s human rights record remains appalling, with no meaningful improvements in 2011. Torture remains endemic in the criminal justice system. Authorities continue to target civil society activists, opposition members, and journalists, and to persecute religious believers who worship outside strict state controls. Freedom of expression remains severely limited. Government-sponsored forced child labor during the cotton harvest continues.”

Det säger sig självt att företag som vill agera i länder som detta bör iaktta mycket stor försiktighet. Detta gäller särskilt för ett företag inom telekom och särskilt när det är ett företag i vilket svenska staten, och därmed alla svenskar, är storägare. Graverande i sammanhanget är givetvis att Telia Soneras före detta kommunikationsdirektör, Karin Moberg, i programmet framförde att hon utan framgång ställt flertalet kritiska frågor i samband med affären.

Det är därför positivt att Telia Soneras vd Lars Nyberg nu meddelat att en utredning om vad som egentligen har hänt ska tillsättas. Företaget måste kunna svara bättre än vad Lars Nyberg gjorde på den nyss avslutade presskonferensen och bättre än vad kommunikationsdirektören Cecilia Edström gjorde igår.

Företag som helt eller delvis ägs av staten måste agera som ett föredöme, både gällande mänskliga rättigheter och korruption. Det är inte rimligt att Sverige genom biståndet satsar på demokratiutveckling och korruptionsbekämpning samtidigt som Telia Sonera – om uppgifterna stämmer – kliver över lik för att tjäna pengar åt aktieägaren staten.  

Lika viktigt som att korruptionsanklagelserna reds ut är också att det pågående CSR-arbete som håller på att utvecklas inom Telia Sonera blir verklighet och sätter avtryck i företagets agerande.

/ Madeleine

Läs mer: Regeringen kräver att Telia Sonera redovisar Uzbekistan-miljarder
Läs mer: Telia Soneras vd förnekar mutor och penningtvätt
Läs mer: Telias bolag hjälper Tadzjikistan med censur
Läs mer: Telliasonera vill inte bekräfta internetcensur
Läs mer: Telia Sonera ägd mobiloperatör tvingas stänga nät
Läs mer: ”Telia hjälper diktaturer att kartlägga motståndare”

Ett litet steg framåt för Telia Sonera 24 augusti 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , , ,
1 comment so far

I våras rönte Uppdrag gransknings reportage om Telia Soneras och dess dotterbolags agerande i ett antal auktoritära stater stor uppmärksamhet. Och så sent som för två veckor sedan avslöjade Sveriges Radio att ett dotterbolag till Telia Sonera i Tadzjikistan har blockerat nyhetsportaler på uppdrag av regimen i landet.

Men för första gången verkar det nu synas tecken på att Telia Sonera tar till sig kritiken och annonserar åtgärder. I Aktuellt igår medges att man brytt sig för lite om mänskliga rättigheter och att man nu ska ha bättre kontroll på de länder man har avtal med. Rent konkret så ska beslut om att stänga ner nät flyttas upp till koncernledningen.

Det är ett litet steg i rätt riktning och jag hoppas nu att Telia Sonera menar allvar. Stockholm stad, med över 40 000 anställda, har, som jag skrivit tidigare, avtal med TeliaSonera för mobiltelefoni. På Folkpartiets initiativ, men med stöd av våra allianskollegor, ser stadens jurister över möjligheten att införa ett slags demokratikriterium när staden upphandlar varor och tjänster.

Att beslut om att stänga ner nät flyttas till koncernledningen i Stockholm, istället för att beslut tas i respektive land, kan förhoppningsvis leda till det bättre. Men då krävs det ett annat tänk än det som VD:n Lars Nyberg gav uttryck för i på DN-debatt i samband med de första avslöjandena i våras. Då försvarade Nyberg TeliaSoneras agerande i Vitryssland och andra diktaturer och menar att enskilda företag måste lyda de lagar som finns i de länder där de agerar, trots att det kan betyda att företaget därmed bistår en diktatur i dess arbete att förfölja demokratiaktivister. Om detta förenklade tankesätt råder i koncernledningen finns risk att gårdagens beslut inte förändrar något i sak. Låt oss hoppas att så inte är fallet

Madeleine

Demokratikriterium för upphandlingar 21 april 2012

Posted by angusthlm in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , , ,
3 comments

Idag intervjuades Madeleine Sjöstedt i Sveriges Radio angående  Lars Nybergs, TeliaSoneras koncernchef,  inlägg på DN-debatt . I artikeln försvarar Nyberg TeliaSoneras agerande i Vitryssland och andra diktaturer och menar att enskilda företag måste lyda de lagar som finns i de länder där de agerar, trots att det kan betyda att företaget därmed bistår en diktatur i dess arbete att förfölja demokratiaktivister. Folkpartiet i Stockholms stad vill nu att staden ser över om det kan införas ett demokratikriterium när staden upphandlar varor och tjänster.

/ Anders

Lyssna på intervjun: Stockholms borgarråd kritiserar Telia Sonera
Läs: Det är inte vi som bryter mot mänskliga rättigheter