jump to navigation

Hållbar samverkan för hållbara fastigheter 17 april 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Forum för hållbara fastigheter

Foto: Lennart Johansson

I går gick den första programaktiviteten inom ramen för ”Stockholms stads forum för hållbara fastigheter” av stapeln. Forumet bildades i januari i år av Stockholms stad, Akademiska Hus, AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Diligentia, Einar Mattsson fastigheter, Hufvudstaden, Humlegården FastigheterJernhusenRiksbyggenStatens fastighetsverkWallenstam och Vasakronan  med det uttalade syftet att tillsammans inspirera, utmana och stötta varandra i det framtida hållbarhetsarbetet.

Mycket av det fastighetsbestånd som kommer finnas i Stockholm i framtiden är redan byggt. Därför är det oerhört angeläget att fokusera på hur vi gör de redan existerande byggnaderna hållbara. Forumets syfte är just att lyfta och utveckla Stockholms fastighetsägares arbete med redan befintliga fastigheter.

Fokus för gårdagens seminarium var hur fastighetsägare och hyresgäster kan samverka i hållbarhetsarbetet och programmet var digert och effektivt. Runt 70 personer fick under ledning av moderatorn Johan L Kuylenstierna, VD för Stockholm Environment Institute höra represenentanter för Fastighetsägarna, Hyreskartan, Hyresgästföreningen, Stockholmshem, Strategisk arkitektur, Niras, Diligentia och Sweden Green Building council. En kavalkad av erfarenheter och infallsvinklar som startade många samtal.

Nu fortsätter arbetet. En viktig del är att dela positiva och negativa erfarenheter öppet med varandra. Det gör vi på denna sida. Vi kommer också att tillsammans med Sweden Green Building Council vara värd för ett pris som ska delas ut vid Green Building Conference i november 2014. Detta nya pris ska fylla en lucka bland de utmärkelser som idag finns kring arbetet att hållbarhetsanpassa det vi bygger. Vårt pris ska uppmärksamma fastighetsägare som i sitt vardagsarbete bedriver ett målmedvetet och framgångsrikt arbete för att miljöanpassa och energieffektivisera sina fastigheter och som gör detta i samråd med sina hyresgäster.

Jag är väldigt glad över att det som började som en tanke för ett år sedan nu verkligen är igång och får så gott gensvar. Stockholms fastighetsägare har verkligen visat att de inte bara mycket engagerade i hållbarhetsfrågorna. De är också entusiastiska över att arbeta tillsammans och dela med sig av sina erfarenheter för att vi alla ska få en hållbar stad.

/ Madeleine

Tillsammans för hållbarhet i befintliga Stockholmsbyggnader 22 januari 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
2 comments

Idag har Stockholms stads forum för hållbara fastigheter grundats av staden och 13 av de största fastighetsägarna i Stockholm. Det är en stor sak att företag som verkar på samma marknad visar sig villiga att dela med sig av sina erfarenheter för en bättre framtid.

För att nå våra mål om ett hållbart Stockholm måste vi, förutom att bygga morgondagens stad, samtidigt se till att utveckla och förnya allt det som redan är byggt. Stockholm har många fastighetsägare som ligger i fronten när det gäller att energieffektivisera och hållbarhetsanpassa sina fastigheter och Stockholm stad är en av dem. Men om vi delar med oss av våra goda och mindre goda exempel så kommer vi tillsammans att nå längre, fortare. Och det behövs.

Därför tog jag för ett halvår sedan ett initiativ till att bilda ett forum för utbyte av denna kunskap. I dag grundades det formellt av Stockholms stad, Akademiska Hus, AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Diligentia, Einar Mattsson fastigheter, Hufvudstaden, Humlegården Fastigheter,  Jernhusen,  Riksbyggen,  Statens fastighetsverk,  Wallenstam och Vasakronan.

Huvuduppgifterna för Stockholms forum för hållbara fastigheter kommer att vara att:

– Lyfta fram och samtidigt utveckla det hållbarhetsarbete som sker, både i stadens fastigheter, av privata och offentliga fastighetsägare samt bland bostadsrättsföreningar.

– Ge de medverkande företagen möjlighet att utbyta kunskap och information samt sprida goda exempel på framgångsrikt hållbarhetsarbete.

– Arrangera seminarier och i samarbete med Sweden Green Building Council inrätta ett pris för framgångsrikt hållbarhetsarbete som fastighetsägare bedriver med hyresgäster och boende.

signering_G5Q8861

 

Madeleine