jump to navigation

Unikt ljusprojekt i Stadshuset 4 mars 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
add a comment

Fotograf: Tomas Franck, Swedlite

Stockholms stad har ambitiösa miljömål och för en ansvarsfull miljöpolitik. För boende och besökare är den goda miljön en av Stockholms absolut främsta tillgångar. Frisk luft, rent vatten och en giftfri miljö främjar hälsa och livskvalitet, närheten till naturen gör staden attraktiv. Stockholm ska fortsatt vara ett internationellt föredöme i klimatarbetet.

För att lyckas med detta är det viktigt att stadens egna fastigheter är miljömässigt hållbara. Fastighetskontoret arbetar därför ständigt med energibesparingar, och en omställning till förnybara energislag, i de kommunala fastigheterna.

Som ett led i arbetet har fastighetskontoret bytt ut all belysning i Prinsens Galleri i Stadshuset till lysdioder (LED-belysning). Projektet är unikt därför att vi nu kan visa att de mer energieffektiva lysdioderna även fungerar i kristallkronor och i kulturmiljöer.

Projektet innebär att energianvändningen minskar från 26 200 kWh/år till cirka 2 000 kWh/år. Besparingen motsvarar den el som går åt för belysning i cirka 20 normalstora villor under ett år, och ger minskade elkostnader på cirka 25 000 kronor/år. Livslängden för LED-lamporna är dessutom cirka 20 år vid normalt bruk, vilket kan jämföras med en glödlampas livslängd på ungefär ett år.

Denna energieffektivisering är ett tydligt exempel på där ekonomi och klimatarbete går hand i hand. Lägre energiförbrukning innebär sänkta driftkostnader. Att vi föregår med gott exempel innebär också att Stockholm sätts på kartan som en innovativ och framsynt stad som andra storstäder vill lära mer av. Det ska vi fortsätta med.

/David

Newsdesk: Unikt ljusprojekt i Stadshuset

Idag invigs nya trygghetsanpassade motionsspår i Ågesta 2 september 2008

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , ,
2 comments

Pressinbjudan

Jonas Uebel
biträdande pressekreterare
076-122 91 77

MADELEINE SJÖSTEDT (FP) INVIGER TRYGGHETSANPASSASDE MOTIONSSPÅR I ÅGESTA FRILUFTSOMRÅDE

Madeleine Sjöstedt lovade i valrörelsen att trygghetsanpassa Stockholms motionsspår. Installation av belysning och röjning av sly och buskage har därför prioriterats i stadens motionsspår. Under året har idrottsförvaltningen rustat upp Ågesta friluftsområde.

Tid: Tisdagen den 2 september, kl. 18.00. Press och allmänhet inbjuds att provspringa de nya spåren kl 17.00.
Plats: Ågesta friluftsområde
Kommunikationer: Ågesta friluftsområde ligger i slutet av Bonäsvägen.

Fakta om Ågesta friluftsområde

Ågesta friluftsområde ligger i Huddinge kommun, nära Farsta i sydvästra Stockholm. Stockholms stad äger och förvaltar marken. Friluftsområdet erbjuder tre elbelysta motionsspår: 1 km, 3,3 km samt Stockholms längsta elbelysta spår på 6,2 km. Vidare finns skogsslingor på upp till 10 km, en promenadslinga, ett belyst friluftsgym samt nya fotboll/handbollsmål för spontanidrott.

En samlingsplats har anlagts invid den nya spårstationen vid start/mål. Ågesta har vidare fått nya spårmarkeringar och sly och buskage har rensats utmed spåret. Allt detta har skett för att öka tryggheten för områdets besökare, som tycker om att röra sig i naturen året runt. Vintertid prepareras spåren för skidåkning när snödjupet är tillräckligt.

————–

Mer information om motions- och skidspår finns här.

Här är ett par bilder från invigningen:

Stockholm gör motionsspåren tryggare 6 juli 2007

Posted by annaws in Okategoriserade.
Tags: , ,
add a comment

Pressmeddelande 2007-03-01

– På flera håll i staden finns otrygga motionsområden som ofta är dåligt belysta eller helt mörka. Framförallt kvinnor känner rädsla och utsätts för risker i de mörka joggingspåren.

– Stockholmarna ska ha rätt till säker motion. Det är oacceptabelt att många kvinnor hindras från att jogga eller promenera bara för att mörkret faller på. Stockholm satsar därför 5 miljoner på att förbättra tryggheten i stadens motionsspår. Exempelvis ska Grimstaskogens motionsspår i Hässelby-Vällingby få ett nytt upplyst spår.

Det säger kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (fp) med anledning av att majoriteten i Stockholms stad vid nästa möte med trafiknämnden fattar beslut om en satsning på 5 miljoner kronor för att förbättra belysningen i stadens motionsspår. Detta är en del av idrottsförvaltningens uppdrag att föreslå trygghetsskapande åtgärder för att ge stockholmarna rätt till säker motion.

Följande motionsspår ska få bättre belysning:

* Hålliformtorpets motionsslinga i Vantör ska få bättre belysning.

* Kaknäs motionsspår rustas upp.

* Soviksbadet i Bromma och motionsspåret i Åkeshov får bättre belysning.

* Johannelundstoppen och Grimstaskogens motionsspår i Hässelby-Vällingby får ny belysning.

* Knutbyspåret i Spånga-Tensta får förbättrad belysning.

* Kärrtorps IP, Hellasgården och Ågesta ska rustas upp.

* En nytt elljusspår från Hammabrby sjöstad in i Nackareservatet ska projekteras.