jump to navigation

El Sistema införs i Stockholms stad 10 oktober 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , ,
2 comments

Mitt i musiken rapporterade igår att musikundervisningsformen El Sistema ska införas i Stockholms stad under nästa år. Ännu en kulturnyhet från nästa års budget för Stockholms stad som presenteras om en stund.

Sedan tidigare finns El Sistema i Södertälje och i Göteborg. Ursprungligen kommer undervisningsformen från Venezuela men den har sedan dess gjort succé på många håll runtom i världen. Framförallt riktar sig El Sistema till barn och unga i socialt utsatta områden och undervisningsformen lägger stor vikt vid att, förutom själva musikundervisningen, även utveckla elevernas sociala förmågor och samarbetsförmåga. Genom ett samarbete med en etablerad orkester lyfts förebilder från vuxenvärlden också fram för eleverna.

Förhoppningen är att El Sistema i Stockholm ska få barn och unga som traditionellt sett befinner sig långt bort Kulturskolan att komma i kontakt med musikundervisning och kulturutövande. Omkring fem miljoner kronor kommer att avsättas i nästa års budget för projektet.

/ Madeleine

40 % mer till subventionen 15 december 2011

Posted by angusthlm in Kultur för fler.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

För att få fler barn och unga i Stockholm att gå på teater-, dans- och musikföreställningar subventionerar Stockholms stad skolornas inköp av biljetter till föreställningar inom det fria kulturlivet. Systemet kallas subventionen och har varit mycket uppskattat. Ja, faktiskt så populärt att det för ett tag sedan visade sig att pengarna som staden avsatt till biljettsubventioner inte räckte till.

Därför har vi i budgeten för 2012 valt att öka anslagen till subventionen från 4,7 miljoner kronor till 6,7 miljoner kronor. I procent räknat blir det en ökning på över 40 procent. Ett gott prov på hur hög ambitionsnivån inom Stockholms stads kulturpolitik är.

Vår förhoppning med denna kraftiga anslagshöjning är givetvis att det i subventionen ska finnas tillräckligt med pengar så att alla skolor som vill ta med eleverna på en teater-, dans- eller musikföreställning ska kunna göra det. Detta av den enkla anledningen att vi tycker det är viktigt att barn och ungdomar tidigt kommer i kontakt med professionell kultur av hög kvalitet. Det är i barn- och ungdomen som grunden för ett livslångt intresse för kultur kan läggas.

Subventionen är också en satsning på det fria kulturlivet i Stockholm. Genom att staden subventionerar biljettpriserna kan de fria aktörerna inom teater-, dans- och musikscenen lättare sälja in sina föreställningar till skolorna och därmed få bättre ekonomi i sin verksamhet.

 / Anders

Jämtins röstfiskehån mot framtida generationer 2 februari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , ,
87 comments

Carin Jämtin går till hårt angrepp mot att Stadshagens konstgräsplan inte värms upp i vinter. Ett hån mot damfotbollen säger (s). Detta får nog anses vara ett cyniskt röstfiske.

För mig är miljöfrågorna värda att ta på allvar. Även idrotten har här ett ansvar. Att värma bassänger, värma och kyla hockeyarenor, kyla bandyplaner och värma konstgräs slukar enorma mångder energi. Endast uppvärmingen av landets hockeyarenor slukar ett halvt kärnkraftverk fick jag lära mig för ett tag sedan! Korrigering: Landets hockey- och bandyhallar slukar en halv procent av energin från svenska kärnkraftsverk, fick jag lära mig för ett tag sedan!

Därför  fattade Stockholms stad beslut om att inte värma upp Stadshagens konstgräsplan i år. Ur miljösynpunkt är detta det enda rimliga.

Även ur ekonomisk synpunkt var det ett vettigt beslut. Om Stadshagen hade värmts upp i januari i år hade det kostat 700.000 kronor. I Södertälje kostade uppvärmningen av en konstgräsplan en vintermånad i år 950.000 kronor!   

Självklart ska vi försöka hjälpa fotbollsdamerna till fler tider än de som Fotbollförbundet fördelat till dem i Spånga-hallen. Om de vill plogar vi konstgräset i Gubbängen.

Men att lägga ner miljontals kronor för att smälta snö i smällkalla vintern är, för att använda Jämtins retorik, ett hån – både mot framtida generationer och mot alla de barn och unga som mister resurser vi kan använda till nya konstgräsplaner.

Så ser mina prioriteringar ut.  

Madeleine