jump to navigation

Ringleder för cyklister knyter ihop Stockholm 13 september 2012

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , ,
2 comments

Idag skriver Madeleine, tillsammans med partikollegorna Mark Klamberg, Jesper Svensson och Charlotta Schenholm, på DN Stockholmsdebatt om den cykelplan som snart ska antas för Stockholm. Planen är bra, men kan bli ännu bättre. Det finns mycket kvar att göra för att förbättra situationen för Stockholms cyklister.

/David

Ringleder för cyklister knyter ihop Stockholm

Stockholm behöver fler och säkrare cykelvägar, inte minst för att avlasta andra färdmedel. Men det räcker inte med att förenkla pendlingsmöjligheterna mellan innerstaden och övriga Stockholm. Med tre ringleder skulle det bli lättare att cykla mellan ytterstadens stadsdelar, skriver fyra folkpartister.

Det finns mycket kvar att göra för att förbättra situationen för Stockholms cyklister. Men då måste bilarna på vissa ställen flytta på sig. På de viktigaste pendlingsstråken bör parkeringsplatser tas bort eller flyttas och körfälten för biltrafiken begränsas eller tas i anspråk.

Att ta cykeln ska aldrig vara krångligt eller otryggt. Cykelvägarna bör också bli bättre skyltade och markerade, så att det både är lätt att hitta och se vart de leder. De senaste åren har antalet cyklister i Stockholm ökat kraftigt och en vanlig dag cyklar över 150.000 stockholmare i innerstaden. Säkra och tillgängliga cykelleder höjer väg- och gatusystemets kapacitet och cykeln har en stor potential att avlasta andra färdmedel. Men utan bra infrastruktur kommer denna avlastning inte att bli så stor som den kan bli. (mer…)

Varför har vi infört kulturbonus? 26 augusti 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , ,
4 comments

Kulturen är storstadens syre. Hela vår politik går ut på att lägga grunden för att kulturen ska ta större plats och växa. Fler stockholmare ska nås av kulturen, det finns ett egenvärde i det. Hur får man då kulturen att ta större plats och kultursektorn att växa?

Antingen har man ett system för offentlig finansiering, som uppmuntrar att kulturen växer eller så har man det inte. Vi tror på det förra. Det är därför vi har ökat verksamhetsstödet – som bara de som uppnått högt ställda kvalitetskriterier har möjlighet att ta del av – från socialdemokraternas 54 miljoner per år 2006, till drygt 64 miljoner per år i år.

Ovanpå detta anslår vi dessutom 6 miljoner per år i kulturbonus, som går till dem som stärker sina intäkter och andelen barn och unga i publiken. Men det är viktigt att understryka: det är bara verksamheter som först har fått del av det kvalitetssäkrade verksamhetsstödet som kan få bonus.

Varför är detta en bra politik? Vi tror på ett system där de som lyckas locka ny publik inte får mindre pengar utan istället uppmuntras genom att få en bonus. Förr var det så att om man hade lyckats öka sin publik och därigenom sina intäkter, så riskerade man att få minskat stöd. Det systemet motverkade den grundlägande idén med kulturpolitiken, nämligen att kulturen ska nå fler.

Enligt de rödgröna – understödda av DN kultur – är det fult att bedriva en verksamhet med hög konstnärlig kvalitet, samtidigt som man även lyckas locka fler människor att besöka teatern eller andra verksamheter. Att de rödgröna idag klargjort att de vid ett maktskifte kommer att skrota bonusen är ett klargörande för stockholmarna att denna elitism kan bli verklighet redan om några veckor.

Madeleine

Läs mer om kulturbonusen och vår kulturpolitik.

Osmakligt och stötande av DN om Afghanistan 9 februari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags:
3 comments

Dagens Nyheter har idag en huvudledare som får åtminstone mig att studsa rejält. Man säger sig vara för att Sverige behåller sina trupper. Därefter följer långa diskussion ”interventioner har en destruktiv sida”, i delar av Afghanistan är det ”nästan omöjligt att etablera kontroll över utifrån” och att ”resurserna är inte oändliga”.

DN tycker alltså att dagen efter att två personer skjutits till döds är rätt tillfälle att säga att insatsen i Afghanistan saknar värde. Jag delar inte den uppfattningen. Sverige ska vara en aktiv partner i att återupprätta människovärdet i världen. Humanitära interventioner är en viktig del i detta. Om inte Sverige vill ingripa då det sker övergrepp mot de mänskliga rättigheterna – vem ska då göra det? 

Jag finner tidpunkten osmaklig och slutsatsen stötande.

Madeleine