jump to navigation

Både utbyggd tunnelbana och Östlig förbindelse 19 september 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
add a comment

Idag, på DN Stockholmsdebatt, meddelar regeringen att de kommer att verka för en lösning som möjliggör både en utbyggnad av tunnelbanans blå linje till Nacka samt en Östlig förbindelse. Förslaget innebär att de två projekten kan samordnas, med stora samordningsvinster till följd, då tunnelbanan och fordonstrafiken kan samsas i samma sänktunnlar under Saltsjön till Nacka. Beskedet från regeringen är mycket välkommet, då man kan lösa två för stockholmstrafiken nyckelfrågor i en smäll – att förstärka kollektivtrafiken till ostsektorn och att avlasta trafiken förbi Slussen.

I det fortsatta arbetet måste givetvis den exakta dragningen av tunnelbanan, vägen och tunneln analyseras noggrant, så att man hittar den lösning som kommer flest människor till nytta. Alla tänkbara lösningar ska testas och vägas mot varandra.

Nu hoppas jag att projektet kommer igång så fort som möjligt. Stockholmarna är värda en trafiksituation som kännetecknas av bättre framkomlighet. Det kommer både dessa projekt att hjälpa till med.

/Madeleine

Jag har tidigare skrivit om projekten här.
Lotta Edholm (FP) kommenterar också dagens beskedet från regeringen på sin blogg.

DN: Alliansen öppnar för t-bana och vägtunnel under Saltsjön