jump to navigation

Rapport från gårdagens kulturnämnd 30 augusti 2013

Posted by angusthlm in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , ,
add a comment

Igår var det kulturnämnd, den första efter sommarens uppehåll. Dagordningen denna gång var inte särskilt lång men innehöll däremot det efterlängtade genomförandebeslutet för nytt bibliotek och lärandecenter i Hässelby gård. Dessutom rapporterade Stockholms stadsbibliotek om hur öppethållandet sett ut på biblioteken i Järvaenheten och Skärholmensenheten i sommar.

Kulturnämnden och Hässelby – Vällingby stadsdelsnämnd ställde sig i redan i våras bakom planen i ett gemensamt inriktningsbeslut. Detta uppmärksammades här på bloggen och i media, se här och här.

Det nya biblioteket med lärandecenter och mötesplats kommer att disponera en lokal om cirka 500 kvadratmeter. Lokalen som biblioteket ska flytta in i är belägen på Hässelby torg nr 10. Biblioteket får en egen entré med hiss ut mot torget. I lokalen kommer det att finnas en större yta för bibliotekets verksamhet. Det kommer även att finnas tre aktivitetsrum för grupp – och föreningsaktiviteter , varav ett blir mer anpassat för Kulturskolans musikundervisning. Dessa rum blir möjliga att användas även kvällstid.

Genomförandeplanen anger att det nya biblioteket öppnas mot slutet av året när renovering och ombyggnad av lokalen är klar. I avvaktan på detta kommer viss verksamhet att kunna starta i provisoriska lokaler.

Att öppna ett nytt bibliotek i Hässelby gård är en del i arbetet med att förverkliga Stockholms stads strukturplan för Stockholms stadsbibliotek som antogs i kulturnämnden för ett och ett halvt år sedan. I strukturplanen ingick även att alla bibliotek i staden ska vara öppna minst fyra dagar i veckan, varav en lördag eller söndag, och att en lång rad stadsdelsbibliotek ska renoveras och moderniseras. Detta kunde förverkligas i och med stadens budget för 2013. Om detta rapporterade Dagens Nyheter om för ett tag sedan, läs här.

Stockholms stadsbibliotek svarade också på oppositionens skrivelse om öppethållandet i sommar för biblioteken i Järvaenheten (Tensta, Rinkeby, Kista och Husby) respektive Skärholmsenheten (Skärholmen, Bredäng, Fruängen och Telefonplan). Stadsbiblioteket kunde i sitt svar konstatera att biblioteken i år både hade mer öppet och fler besökare än under 2012. Se tabellen nedan.

 

Enhet Öppna timmar   Besök  
  2012 2013 2012 2013
Järvaenheten 827

 

999

 

43 460

 

48 233

 

Skärholmensenheten (exklusive deltagandet i 127 festivalen) 625 705

 

 

33 039

 

39 276

 

/ Anders

Kista bibliotek – mitt i gallerian 17 maj 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
1 comment so far

kista bibliotek

På tisdag i nästa vecka är det dags för nästa kulturnämnd. Ett av ärendena som nämnden då ska ta ställning till gäller flytten av Kista bibliotek vilket bland annat Mitt i Kista och Metro har uppmärksammat i veckan. Läs ärendet här.

Biblioteket ligger nu på Kista Torg, vid sidan av flödet i Kista. Sommaren 2012 erbjöds kulturförvaltningen ett läge inne i Kista Galleria, i en av de mest trafikerade korsningarna där Modeboulevarden och Kistagången möts. Detta läge bedöms uppfylla de ställda kraven på tillgänglighet, synlighet och därmed också på effektivitet och kulturförvaltningen har gått vidare med att utveckla verksamhetsprogrammet i de föreslagna lokalerna i Kista galleria. 

Gallerian är öppen varje dag mellan tio på förmiddagen till kl nio på kvällen, måndag till söndag. Bibliotekets öppettider ska vara desamma som gallerians.

Genom den föreslagna placeringen av biblioteket och de nya öppettiderna bedömer kulturförvaltningen att man kan fördubbla antalet biblioteksbesökare. Från dagens 250 000 till ca 500 000 per år. Kista Galleria har 19 miljoner besök per år, eller 60 000 per dag.

Flytten av Kista bibliotek är ett led i förverkligandet av stadens biblioteksplan och strukturplanen för Stockholms stadsbibliotek som antogs i Kulturnämnden i mars förra året. I båda dokumenten fastslås det att biblioteken ska finnas där stockholmarna rör sig och vara öppna när stockholmarna har tid att besöka dem. Det betyder flytt av befintliga bibliotek, förändrade öppettider och etablering av nya bibliotek.

Att öka läsandet är en av Stockholms och Sveriges största utmaningar. Den litteraturutredning som nyligen överlämnades till regeringen pekar på vikten av att öka läsandet bland barn och unga, särskilt unga pojkar. I staden antar vi denna utmaning med en offensiv bibliotekspolitik och satsningar på läsande i skolan.

/ Madeleine

Bild: ”Wester + Elsner”