jump to navigation

Pojkars läsning ökar – läsning en viktig valfråga 4 augusti 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Att unga – och då särskilt pojkar – läser lite och allt mindre har varit något som oroat många. Därför var det särskilt glädjande att Dagens Nyheter i somras rapporterade om att pojkars läsning nu ökar kraftigt. Enligt ny statistik från SCB, som tidningen tagit del av, har andelen pojkar som uppger att de läser böcker minst en gång i veckan ökat från 55 procent (2008 och 2009) till 64 procent. Läs mer här.

Att läsa böcker är för många av oss förknippat med förströelse – en spännande bok att försjunka sig i under varma sommardagar. Men en god läsförmåga är faktiskt avgörande på många plan. Att kunna tillgodogöra sig information är grundläggande i en demokrati eller för den delen i vardagen. För att inte tala om skolan. En svag läsförmåga påverkar abstrakt tänkande och därmed blir en rad skolämnen lidande. Det gäller även ämnen som matematik och naturvetenskap.

I Stockholms stad finns ett stort engagemang för att unga ska läsa mer. Inom skolan har min borgarrådsskollega och partikamrat Lotta Edholm genomfört en lässatsning med glädjande resultat. Från 2009 har antalet utlånade böcker per elev i grundskolan ökat från 7,5 till 8,8. Läs mer om detta här.

I sommar har både Dagens Nyheter och Sveriges television rapporterat om två fina biblioteksverksamheter i Stockholms stad. På det nyrenoverade biblioteket i Bredäng, ett av Stockholms första så kallade tunnelbanebibliotek, har utlåningen ökat dramatiskt den senaste tiden och en stor del av böckerna som lånas är just barn- och ungdomsböcker. Läs om två av bibliotekets stammisar – Simon Haile och Samir Wahrim – här.

Här på bloggen har jag flera gånger skrivit om den mycket positiva utvecklingen för Husby bibliotek, som nyöppnades för drygt ett år sedan efter omfattande renovering och en ny samarbetspartner: Stockholms första Berättarministerium. I sommar uppmärksammade Kulturnyheterna detta och intervjuade Elisabeth Aquilonius, enhetschef för bland annat Husby bibliotek. Läs artikeln här. En liten komisk omständighet kring Husby bibliotek är att Stefan Löfven (S) för ett tag sedan påstod att just det biblioteket var nedlagt…

I skrivande stund håller två nya bibliotekssatsningar att ta form: Ett nytt profilbibliotek i Kulturhuset Stadsteatern och den nya bibliotekslokalen i Kista. Förstnämnda blir det sjätte profilbiblioteket i Kulturhuset Stadsteatern och det tredje som har kommit till under min tid som kulturborgarråd (de övriga två är Biblioteket Plattan och barnbiblioteket TioTretton) och ska vara inriktat mot ungdomar. Det nya biblioteket i Kista kommer att både bli större och få utökade öppettider i jämförelse med det nuvarande biblioteket. Ytan blir ungefär dubbelt så stor vilket gör det till Stockholms stads näst största folkbibliotek. Öppettiderna kommer att bli desamma som för gallerian som är öppen varje dag mellan tio på förmiddagen till kl nio på kvällen, måndag till söndag.

Vi folkpartister brukar säga att klassresan början i klassrummet, jag brukar inflika att den ofta tar genvägen över biblioteket. När jag för en tid sedan intervjuades i DN Kultur om vad som är mina viktigaste valfrågor var det självklart att nämna litteraturen, läsningen och biblioteken. Jag är inte nöjd förrän varenda unge läser.

/ Madeleine

Läs mer: Viktir Barth-Kron om kulturpolitiken inför valet

Ett år efter kravallerna i Husby 15 maj 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , ,
1 comment so far

ytterstad collage

Vid den här tiden för ett år sedan skakades Stockholm av kravallerna i Husby, oroligheter som också spred sig till andra områden i Stockholms stad. Då liksom nu diskuterades livschanserna för dem som bor och växer upp i stadens utsatta områden.

Att alla har goda livschanser är centralt för oss liberaler. Detta är en viktigt förklaring till vårt stora intresse för skol- och kulturpolitik. Det är genom utbildning och bildning som individen både kan förbättra sina livsvillkor och utveckla sin egen individualitet.

Därför är det ingen slump att Stockholms stad ger extra mycket pengar till skolor med särskilt stora utmaningar genom det så kallade socioekonomiska stödet (läs mer här). Därför är det ingen slump att många av de prioriteringar som Folkpartiet gjort inom kulturens område har syftat till att skapa mer kultur i alla delar av Stockholm.

I början av denna vecka var jag inbjuden på ett studiebesök till Kista för att se det nya stadsdelsbibliotek som börjar växa fram inne i Kista galleria. Det kommer till ytan att bli stadens näst största bibliotek efter Stadsbiblioteket och vara det mest öppna av alla stadens bibliotek (från kl 10 på förmidaggen till kl 21.00 på kvällen alla veckans dagar). På biblioteket kommer det också att finnas ett digitalt galleri, en scen för kulturframträdande och väldigt många studieplatser där studenten kan stänga om sig.

Det nya biblioteket i Kista är en del av vårt arbete med att lyfta stadens bibliotek, inte minst utanför Stockholms innerstad: Tunnelbanebibliotek har öppnats i Bredäng och Högdalen. Biblioteken i Hagsätra, Skärholmen,  Bagarmossen, Björkhagen, Farsta och Husby har renoverats. I Hässelby gård invigdes ett helt nytt bibliotek alldeles nyligen.

På tal om Husby. Renoveringen av bibiblioteket i en denna del av Stockholm är särskilt intressant. Samtidigt som det nyrenoverade biblioteket öppnade invigdes en helt ny verksamhet i dess anslutning: Stockholms första Berättarministerium. Det är en verksamhet som arbetar både med skrivning och läsning och som vänder sig till barn och unga mellan 8-18 år i områden med hög arbetslöshet. Efter nyöppnadet har utvecklingen varit mycket positiv för biblioteket, exempelvis var antalet besök ökat från 7857 för januari-april 2012 till 17658 för samma period i år. Se diagram här nedan:

besök husby bibliotek driagram

I den lässatsning som Stockholms stadsbibliotek och utbildningsförvaltningen nu genomförs finns också ett extra fokus på kulturnämndens så kallade växtplatser (Tensta, Husby, Skärholmen Farsta och Bredäng). Förutom att biblioteken ska ta kontakt med förskolorna och erbjuda samarbete kring läsning ska biblioteket i dessa områden arbeta särskilt för att nå ut till barn och unga.

En annan prioritering är införandet av den helt kostnadsfria och banbrytande musikundervisningsformen El Sistema som staden genomför tillsammans med Sveriges Radiosymfoniker och Radiokören sedan 2013. I dagsläget deltar omkring 340 barn från Husby/Kista och Bredäng och till hösten kommer verksamheten att starta även i Tensta och Skärholmen. Målet är att omkring 900 barn ska delta i El Sistema.

I slutet av sommaren kommer jag också ha den stora äran att inviga kulturförvaltningens nya lokaler i Rinkeby som då har flyttats från Drottninggatan och Odenplan. Att kulturförvaltningens centrala administration flyttar ut ökar givetvis inte det kulturella utbudet, men det är ett annat onekligen ett sätt att använda kulturen för att lyfta ytterstaden.

/ Madeleine

 

Fler besökare i Husby och Björkhagen efter biblioteksrenoveringar 4 februari 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
1 comment so far

Förnyelsen av stadens bibliotek utgör kärnan i Folkpartiets kulturpolitik i Stockholm. Sedan maktskiftet 2006 har fokus legat på att flytta och öppna bibliotek där stockholmarna befinner sig i sin vardag, att de ska vara öppna på kvällar och helger då stockholmarna har tid att besöka dem och att de ska ha attraktiva, ändamålsenliga och moderna lokaler som stockholmarna trivs att vara i.

Exempel på sistnämnda är den omfattande prioriteringen att renovera och modernisera en rad stadsdelsbibliotek, från 2012 bland annat biblioteken i Björkhagen, Gröndal, Skärholmen, Farsta, Husby, Sköndal, Aspudden och Hagsätra. Om drygt två veckor invigs ett nytt bibliotek i Hässelby gård och i augusti kommer – om allt går enligt tidtabell – de helt nya lokalerna för Kista bibliotek att invigas.

Färsk statistik från biblioteken ger exempel på hur upprustningsprojekten gett positiva effekter. Utvecklingen för Husby bibliotek som nyinvigdes i mars 2013 är ett exempel, Björkhagens bibliotek som nyinvigdes september 2013 ett annat. Antalet besök för december 2013 var för Husby bibliotek 3896, att jämföra med 1328 besök samma månad 2012. I Björkhagen var antalet besök i december 2013 5100, att jämföra med 2570 samma månad 2012.

Särskilt glädjande är att personalen i Husby uppger att verksamheten sedan biblioteksrenoveringen och det nya samarbetet med Berättarministeriet även nått nya grupper stockholmare. Det är särskilt viktigt för biblioteken att nå de grupper som vanligtvis inte besöker ett bibliotek och där steget till böckernas värld är lite längre än för andra grupper.

/ Madeleine

El Sistema byggs ut 12 december 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
3 comments

Nästa år står barns och ungas tillgång till kultur i centrum. Barnkulturår, lässatsning, Rum för barn och Lava på Kulturhuset Stadsteatern. Och så utbyggnaden av den prisbelönta musikundervisningsformen El Sistema.

El Sistema bygger på idén om att använda musiken som verktyg för social och kulturell utveckling. Upphovsmannen José Antonio Abreu belönades med Polarpriset 2009 för sina insatser med El Sistema.

Undervisningsformen är ett viktigt komplement till Kulturskolan för att nå fler barn och unga i områden där Kulturskolan har svårt att nå ut. Men El Sistema handlar om så mycket mer än bara musikundervisning. Målet är att med musiken som verktyg lyfta barn i socialt utsatta områden.

Stockholms stad fattade i och med budget för 2013 beslut om att införa El Sistema i Husby och Skärholmen/Bredäng som ett komplement till Kulturskolan. Satsningen sker i samarbete med Berwaldhallen/Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören.

I början av hösten samlades alla El Sistema-elever i Berwaldhallen för en kick-off tillsammans med Sveriges Radios Symfoniorkester. Det var en magisk stämning när de 350 barnen samlades för att sjunga.

För 2014 kommer El Sistema att byggas ut mycket kraftigt med målsättningen att nå dubbelt så många barn i ytterstaden och att undervisningsformen ska etableras i ytterligare i någon av kulturnämndens så kallade växtplatser (Tensta, Farsta, Skärholmen, Bredäng, Husby). Utbyggnaden är en del av kulturförvaltningens verksamhetsplan som kulturnämnden fattar beslut om tisdagen den 17 december.

Ekonomiskt höjs anslaget för El Sistema från omkring 5 till 9,5 miljoner kronor per helår.

/ Madeleine

Rasmus Jonlund (Fp) bloggar om utbyggnaden av El Sistema, läs här.

El Sistema invigt 18 september 2013

Posted by angusthlm in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
add a comment

El SIstema berwaldhallen

Idag invigde Madeleine tillsammans med Michael Tydén, chef på Berwaldhallen, Stockholms stads musiksatsning El Sistema. På plats i Berwaldhallen fanns Sveriges Radios Symfoniorkester och omkring 330 barn från Bredäng, Husby och Skärholmen.

Sedan tidigare finns El Sistema i Södertälje och i Göteborg. Ursprungligen kommer undervisningsformen från Venezuela men den har sedan dess gjort succé på många håll runtom i världen. El Sistema bygger på visionen om musikens förmåga att få människor att växa i ett socialt sammanhang och visar på möjligheten och potentialen i att använda musik som verktyg för social, kulturell och mänsklig utveckling, stärka gemenskapen, barnens och ungdomarnas självkänsla och identitet. Som ett led i undervisningen får eleverna i El Sistema träffa det professionella kulturlivet, i Stockholms stad fall är det Radiokören och fanns Sveriges Radios Symfoniorkester.

Satsningen på El Sistema initierades i Stockholms stads budget för 2013, det vill säga för drygt ett år sedan. I mars i år fattade kulturnämnden beslut om hur och var satsningen skulle genomföras, läs tjänsteutlåtandet här. Den totala kostnaden uppgår till omkring 5 miljoner kronor per år. Satsningen sker som ett komplement till Kulturskolans ordinarie musikundervisning och är inriktat mot tre ytterstadsområden: Husby, Bredäng och Skärholmen. Stadsdelar där barnen traditionellt sett står längre bort ifrån Kulturskolan än vad många barn i andra stadsdelar i Stockholms stad gör.

/ Anders

Nyrenoverade bibliotekslokaler och unikt samarbete med Berättarministeriet 26 mars 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
3 comments

Berättarministeriet alla

 

Berättarministeriet

Idag öppnas och invigs det nyrenoverade stadsdelsbiblioteket i Husby. Men att Husby bibliotek återinvigs är inte den enda nyheten för Husby idag. För idag invigs också Stockholms första skrivarverkstad för barn och unga mellan 8 och 18 år, Berättarministeriet, vägg i vägg med biblioteket. I och med att Berättarministeriet öppnar i Husby inleds ett unikt samarbete mellan Berättarministeriet och Stockholms stadsbibliotek med fokus på barns och ungas läsande och skrivande.

Berättarministeriets verksamhet är tänkt att vara ett komplement till kulturnämndens verksamheter och framför allt öka intresset för kreativt berättande. Berättarministeriet vill genom sina kostnadsfria skrivarverkstäder lyfta fram alla de berättelser som kanske inte skulle hörts annars, få de barn och unga som skriver historierna att känna en större samhörighet och delaktighet i samhället. Berättarministeriets arbete syftar till att stärka barn och ungas relation till det skrivna ordet. Skrivarverkstäderna är öppna för barn och unga mellan 8 och 18 år. På förmiddagarna kommer hela skolklasser (8-11 år) på besök och skriver en bok tillsammans på två timmar.

Husby bibliotek hade 2011 21 000 besökare i olika åldrar. Redan idag finns ett flertal arrangemang på biblioteket för de yngre besökarna. Exempelvis erbjuds sagostunder och det finns boksamarbete med BVC och Öppna förskolan. På biblioteket erbjuds även läxhjälp varje måndag kl. 16-19 samt lovaktiviteter i form av skrivarkurs och skapandeverkstäder. Biblioteket har redan idag samarbete med flera övriga kulturaktörer i Husby som Kulturskolan och Husby konsthall som ett led i kulturförvaltningens växtplatssatsning på stadens ytterområden.

Samarbetet mellan Berättarministeriet och Stockholms stadsbibliotek innebär en spännande verksamhetsutveckling genom att det gör bibliotekets verksamhet ännu mer intressant, angelägen och varierad för ännu fler.

Samarbetet innebär också att man kan dela varandras resurser på ett bra sätt. När Berättarministeriet inte har aktiviteter i sina lokaler ska det vara möjligt för biblioteket att efter gemensam överenskommelse nyttja skrivarverkstaden till annan verksamhet och annan målgrupp än Berättarministeriets. På samma sätt kan Berättarministeriet använda bibliotekets lokaler för sin verksamhet förutsatt att det är ett öppet evenemang i enlighet med Stockholms stadsbiblioteks uppdrag. Berättarministeriet ska även ha möjlighet att göra klassbesök under ledning av sin egen personal i biblioteket utanför ordinarie öppettid.

Renoveringen av Husby bibliotek är en del av kulturnämndens satsning på att renovera och modernisera flera av stadens stadsdelsbibliotek. I Stockholms stads strukturplan som antogs av kulturnämnden i mars 2012 pekades 14 bibliotek ut som är i behov av renovering eller modernisering. Under 2013 kommer Björkhagen, Aspudden, Brommaplan, Enskede, Gubbängen, Hagsätra, Sköndal, Telefonplan, Tensta och Årsta att moderniseras eller renoveras. För inte så längesedan öppnades biblioteket i Skärholmen efter en kortare renovering och strax före årsskiftet gjorde biblioteket i Fruängen detsamma. Kostnaden för 2013 uppgår till omkring 18 miljoner kronor.

/ Madeleine

Läs mer: Pressinbjudan: Berättarministeriet öppnar på Järva och Husby bibliotek återinvigs
Läs mer: Moderaterna och Folkpartiet backar upp Berättarministeriet

Fler jobb i ytterstaden när förvaltningar flyttar 10 januari 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: ,
1 comment so far

Idag skriver stadshusalliansens gruppledare på SvD Brännpunkt om att flera av stadens förvaltningar och bolag bör flytta sina kontorslokaler från innerstaden till olika ytterstadsområden. Tanken med omlokaliseringen är att skapa fler arbetsplatser i ekonomiskt svaga ytterstadsområden och på så sätt sätta igång en positiv spiral. Fler arbetsplatser skapar ett större underlag för det lokala näringslivet vilket i sin tur skapar fler arbetstillfällen. Ett klokt förslag som kan innebära mycket för att lyfta stadsdelarna Tensta, Rågsved, Farsta, Skarpnäck, Skärholmen, Husby och Ulvsunda som pekas ut i debattartikeln. Sammanlagt berörs strax över 1500 arbetsplatser av förslaget.

Förutom att förslaget kan innebära en rad positiva effekterna för de områden dit arbetsplatserna flyttar innebär det också att möjligheten öppnas för att i gamla kontorslokaler i innerstaden skapa bostäder. En annan positiv effekt som kan förväntas är att nämnderna och bolagen kan byta höga kontorskostnader i innerstaden mot billigare i ytterstaden. På så sätt kan mer av skattepengarna läggas på själva verksamheten istället för på dyra lokaler.

En av de förvaltningar som nämns i debattartikeln är kulturförvaltningen som idag har sina lokaler på Drottninggatan nära Sergels Torg. Räknat per kvadratmeter är kulturförvaltningens lokalkostnader på Drottninggatan den högsta bland stadens förvaltningar. Viktigt att nämna är att nämnden inte har någon publik kulturverksamhet på adressen. Som en tänkbar ny placering för förvaltningen föreslår Stadsledningskontoret Husby där det finns lokaler som passar förvaltningens behov. Det förslaget ska nu utredas.

/ Madeleine