jump to navigation

Miljöpartiet och bibliotekslagen 24 april 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , ,
2 comments

Igår presenterades det nya förslaget till bibliotekslag. Ett i mångt och mycket bra förslag även om man skulle önskat att regeringen hade gått lite längre på några punkter. Mer överraskande var dock Miljöpartiets starka reaktion på lagförslaget. Deras kulturpolitiska talesperson Tina Ehn ”sågade” igår förslaget i en intervju med Svt:s Kulturnyheterna.

Det är lätt att slentrianmässigt ”såga” saker i opposition och det verkar onekligen också vara lätt att tränga igenom mediebruset med sådana budskap. Miljöpartiet gör även i Stockholms stad titt som tätt några framryckningar i biblioteksfrågan och försöker trumfa alliansens bibliotekspolitik. När de själva tillsammans med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna hade makten i Stadshuset var det dock annat ljud i skällan då man sänkte stockholmsbibliotekens anslag med 12 miljoner kronor. En nedskärning av biblioteksverksamheten som varade hela mandatperioden ut. Bibliotekens kräftgång fortsatte ändå till dess att Folkpartiet åter fick ansvar för kulturpolitiken efter valet 2006. Under dessa år har staden gjort det omvända vad Miljöpartiet & Co gjorde och istället ökat anslaget med omkring 69 mnkr.

Att Ehn säger att hon vill motverka biblioteksnedläggningarna runtom i landet klangar därför – utifrån ett Stockholmsperspektiv – falskt. När Kulturnyheterna frågar henne om hur mycket MP vill satsa på de kommunala folkbiblioteken kan hon inte ens svara:

”Jag har inga siffror just nu, men det är en uttalad politik. Vi har främst koncentrerat oss på folkbiblioteken, men det finns mycket att göra även kring andra bibliotek, säger hon.”

Eftersom Ehn inte kan svara får man ta sig en titt i Miljöpartiets höstbudgetmotion där de beskriver hur de vill utveckla kulturen och folkbiblioteken. Där hittar man på sidan 65 i tabellverket under utgiftsområde 17 (kultur) att Miljöpartiet vill satsa 20 mnkr på ”regionala bibliotekssatsningar”. Det skulle täcka Stockholms stads renoveringar av stadsdelsbibliotek 2013. Utspätt på 290 kommuner blir det 68.965 kronor per kommun. Men det är i alla fall inte minus för biblitoeken som det var när Miljöpartiet satt vid makten i Stockholm. Alltid något att glädjas över. (Om det har missats någon satsning från MP på folkbiblioteken får någon gärna upplysa om detta i kommentarsfältet.)

Kuriosa: Går man in och vill läsa om Miljöpartiets kulturpolitik på deras hemsida får man upp en bild på partiets kulturpolitiska talesperson – men inte Tina Ehn – utan Agneta Börjesson (MP). Hon slutade för ett bra tag sedan nu. Talande.

/ Madeleine