jump to navigation

Socialdemokraterna och biblioteksrenoveringarna 7 december 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
add a comment

I förrgår intervjuades jag i ABC med anledning av några av de satsningar som Stockholm nästa år gör på stadens bibliotek. En av nyheterna var att det nästa år satsas 15 miljoner kronor på att renovera ett antal stadsdelsbibliotek i ytterstaden. Med i inslaget fanns också Socialdemokraternas oppositionsborgarråd och förre kulturborgarrådet Roger Mogert som dömde ut satsningen som ”ohederlig”.

Varför Mogert kallar en satsningen på renoverade stadsdelsbibliotek för ”ohederlig” är för mig en gåta. Satsningen innebär att vi kan beta av flera av de renoveringar som pekades ut i Strukturplanen för Stockholms stadsbibliotek. En Strukturplan som gällande renoveringar av stadsdelsbiblioteken antogs av kulturnämnden utan några Socialdemokratiska reservationer. Vän av ordning tycker att om Socialdemokraterna nu tycker att biblioteksrenoveringarna är ”ohederliga” så borde de ha framfört det när de röstade igenom detta i nämnden.

Men än märkligare är dock att ABC skriver att Socialdemokraterna nästa år vill lägga 100 miljoner kronor på renoveringar av stadsdelsbiblioteken. En siffra som inte bara är orimlig utan också saknas i det budgetförslag som Socialdemokraterna presenterade för ett tag sedan. I Socialdemokraternas budgetförslag satsas nämligen enbart 5 miljoner kronor mer än kommunstyrelsens förslag på biblioteken. Och då ska de 5 miljonerna både gå till utökade öppettider och förbättrad tillgänglighet.

Noteras bör att när Socialdemokraterna ansvarade för kulturen och Roger Mogert var kulturborgarråd sänkte man under fyra år anslaget till biblioteken från 235 mkr 2002 till 223 mkr 2006 (!). Sedan maktskiftet har vi kraftigt satsat på biblioteken genom att höja anslagen från 223 till 278 mnkr. Nu går vi vidare och utökar bibliotekens resurser med ytterligare 16 miljoner 2013.
Döm själva.

/ Madeleine

Att ka(s)ta sten i glashus 7 februari 2012

Posted by angusthlm in Kultur för fler.
Tags: , ,
4 comments

Efter SvD:s artiklar om Palatset menar Tomas Rudin (S) i en intervju i samma tidning att jag använt kulturnämndens pengar ”aningslöst”. Men vad Rudin glömmer när han försöker plocka billiga politiska poäng är att Stockholms stad långt ifrån varit ensamt om att stötta Palatset. Dessutom, bland dem som ”aningslöst” använt nämndens pengar återfinns ingen mindre än Rudins partikollega, tillika oppositionsborgarråd, Roger Mogert (S).

Det är alltid enkelt att vara efterklok, särskilt i situationer när olika projekt inte utvecklats som man först föreställt sig. Så är fallet med Palatset. Idag, med facit i hand, är det enkelt för envar att se att satsningen på ett palats för barn- och ungdomskulturen var fel.

Viktigt att komma ihåg är dock att många gjorde felbedömningen. Listan är lång över såväl offentliga som privata aktörer som trodde på Palatsets möjligheter: Statens Fastighetsverk, Statens kulturråd, Stockholms läns landsting, Postkodlotteriet, Natur & Kultur, Norstedt med flera. Och faktum är faktiskt att Rudins egna partikamrater röstat med alliansen i frågor rörande Palatset i kulturnämnden. Rudin satt visserligen inte själv i kulturnämnden när besluten fattades men han var å andra sidan väl företrädd av Roger Mogert, oppositionsborgarrådskollega till Rudin i Socialdemokraterna.

Tilläggas kan att på de punkter oppositionen reserverat sig i nämnden angående Palatset har det rört entrépriserna, särskilt för barn och ungdomar från stadens skolor, och att besökande elever ska kunna ha med sig matsäck. Förstnämnda ståndpunkt delade Vänsterpartiet och Miljöpartiet, sistnämnda stödde Miljöpartiet på egen hand. I inget av fallen röstade Socialdemokraterna med sina oppositionsvänner utan gick på majoritetens förslag till beslut.

Den stora skillnaden mellan Socialdemokraternas och Folkpartiets hållning i frågan verkar alltså vara huruvida man i efterhand vågar stå för fattade beslut.

Nu kommer kulturförvaltningen tillsammans med alla andra inblandade att se över vad som gick fel, varför kontollmekanismerna klickade just här. Min förhoppning är att vi alla lär oss något om hur man bygger upp bra projekt med många inblandade och att det finns ett fortsatt stort intresse att stödja barn- och ungdomskultur.  Lärande är betydligt viktigare för framtiden än partipolitiskt populistiskt skrän.

/ Madeleine Sjöstedt

Läs: Alla köpte idén utan att kolla fakta
Läs: Palatsets fiasko utreds av Stockholms stad
Läs: KUN protokoll 2009-02-10
Läs: KUN protokoll 2009-12-15
Läs: KUN protokoll 2011-04-19

Demagogen 3 maj 2011

Posted by jonasuebel in Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: ,
1 comment so far

Roger Mogert är en lustig man. Redan i den traditionella valdebatten på ABF i höstas försökte han redan i sitt inledningsanförande – med en dåres envishet – ge bilden av stora nedskärningar inom kulturen. Då valde han att inte nämna några siffror, då detta skulle ha förfelat sitt syfte. I en replik på DN-debatt idag återkommer återigen hans demagogi. Nu försöker han i en svepande formulering konkretisera vad han menar genom att påstå att jag under mina år har ”administrerat nedskärningar på kulturens område med minst 100 miljoner kronor” . Ett sådant absurd påstående kan inte bemötas på annat sätt än att redovisa stadens kultursatsningar från Roger Mogerts sista budget 2006 fram tills idag.

 

Satsning i miljoner kronor per år.
Källa: Stadens budget.

Som vem som helst kan se går Mogerts demagogi ut på att fara med ren och skär osanning. Det är tyvärr typiskt för Mogert att inte hålla sig till fakta utan bara haspa ur sig svepande formuleringar utan någon botten i verkligheten.

Men även om vi lämnar siffrorna därhän så är det intressant att läsa Mogerts ”replik”. Inte någonstans bemödar han sig att bemöta det faktum att vi under min ledning reformerat och systematiskt utvecklat kulturpolitiken – med ett ständigt nej-sägande från honom själv och Socialdemokraterna. Vi har infört den armlängds avstånd som Juholt pläderar för – och som Mogert och S sa nej till till förmån för kvalitetsbedömande politiker närmare besluten. Vi har satsat på folkbibliotek i hela staden – Mogert och S drog kraftigt ned på bibliotekspengarna. Vi har ökat incitamenten för att flera stockholmare ska få ta del av kulturen genom kulturbonus till det fria kulturlivet – Mogert och S sa nej. Vi har infört en fond för nyskapande kultur som har svårt att få annat stöd – Mogert och S sa nej. Inte någonstans i sin ”replik” bemödar sig Mogert att gå i svaromål.

Men det är i alla fall lätt att hålla med Mogert om att vi var många som drog en lättnandens suck efter både valet 2006 och 2010. För det var ju då som Roger Mogert och Socialdemokraterna förpassades till opposition, där deras politik gör sig allra bäst.

Madeleine

Läs mer om oppositionens kulturpolitik.