jump to navigation

Ett år efter kravallerna i Husby 15 maj 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , ,
1 comment so far

ytterstad collage

Vid den här tiden för ett år sedan skakades Stockholm av kravallerna i Husby, oroligheter som också spred sig till andra områden i Stockholms stad. Då liksom nu diskuterades livschanserna för dem som bor och växer upp i stadens utsatta områden.

Att alla har goda livschanser är centralt för oss liberaler. Detta är en viktigt förklaring till vårt stora intresse för skol- och kulturpolitik. Det är genom utbildning och bildning som individen både kan förbättra sina livsvillkor och utveckla sin egen individualitet.

Därför är det ingen slump att Stockholms stad ger extra mycket pengar till skolor med särskilt stora utmaningar genom det så kallade socioekonomiska stödet (läs mer här). Därför är det ingen slump att många av de prioriteringar som Folkpartiet gjort inom kulturens område har syftat till att skapa mer kultur i alla delar av Stockholm.

I början av denna vecka var jag inbjuden på ett studiebesök till Kista för att se det nya stadsdelsbibliotek som börjar växa fram inne i Kista galleria. Det kommer till ytan att bli stadens näst största bibliotek efter Stadsbiblioteket och vara det mest öppna av alla stadens bibliotek (från kl 10 på förmidaggen till kl 21.00 på kvällen alla veckans dagar). På biblioteket kommer det också att finnas ett digitalt galleri, en scen för kulturframträdande och väldigt många studieplatser där studenten kan stänga om sig.

Det nya biblioteket i Kista är en del av vårt arbete med att lyfta stadens bibliotek, inte minst utanför Stockholms innerstad: Tunnelbanebibliotek har öppnats i Bredäng och Högdalen. Biblioteken i Hagsätra, Skärholmen,  Bagarmossen, Björkhagen, Farsta och Husby har renoverats. I Hässelby gård invigdes ett helt nytt bibliotek alldeles nyligen.

På tal om Husby. Renoveringen av bibiblioteket i en denna del av Stockholm är särskilt intressant. Samtidigt som det nyrenoverade biblioteket öppnade invigdes en helt ny verksamhet i dess anslutning: Stockholms första Berättarministerium. Det är en verksamhet som arbetar både med skrivning och läsning och som vänder sig till barn och unga mellan 8-18 år i områden med hög arbetslöshet. Efter nyöppnadet har utvecklingen varit mycket positiv för biblioteket, exempelvis var antalet besök ökat från 7857 för januari-april 2012 till 17658 för samma period i år. Se diagram här nedan:

besök husby bibliotek driagram

I den lässatsning som Stockholms stadsbibliotek och utbildningsförvaltningen nu genomförs finns också ett extra fokus på kulturnämndens så kallade växtplatser (Tensta, Husby, Skärholmen Farsta och Bredäng). Förutom att biblioteken ska ta kontakt med förskolorna och erbjuda samarbete kring läsning ska biblioteket i dessa områden arbeta särskilt för att nå ut till barn och unga.

En annan prioritering är införandet av den helt kostnadsfria och banbrytande musikundervisningsformen El Sistema som staden genomför tillsammans med Sveriges Radiosymfoniker och Radiokören sedan 2013. I dagsläget deltar omkring 340 barn från Husby/Kista och Bredäng och till hösten kommer verksamheten att starta även i Tensta och Skärholmen. Målet är att omkring 900 barn ska delta i El Sistema.

I slutet av sommaren kommer jag också ha den stora äran att inviga kulturförvaltningens nya lokaler i Rinkeby som då har flyttats från Drottninggatan och Odenplan. Att kulturförvaltningens centrala administration flyttar ut ökar givetvis inte det kulturella utbudet, men det är ett annat onekligen ett sätt att använda kulturen för att lyfta ytterstaden.

/ Madeleine

 

Löfven har fel om Husby bibliotek 28 maj 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
4 comments

I Ekots lördagsintervju nu i helgen intervjuades Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven om oroligheterna i Husby. I inslaget menade Löfven att Husby har allt mindre offentlig samhällsverksamhet. Som exempel nämnde på denna utveckling tog hand biblioteket i Husby som han menar hade lagts ned (lyssna här ca 12.30 in i intervjun).

Detta påstående är helt gripet ur luften. Biblioteket i Husby finns kvar och dess lokaler återinvigdes alldeles nyligen. Dessutom. I samband med nyinvigningen hade jag och min borgarrådskollega Lotta Edholm förmånen att vara med och inviga en helt ny kulturverksamhet i anslutning till biblioteket – Berättarministeriet. En fantastisk verksamhet med mål att öka Husbybarnens intresse för berättande och läsning.

Alliansen med Folkpartiet i spetsen har sedan maktskiftet 2006 – tvärtemot Löfvens världsbild – kraftigt höjt anslagen till biblioteken. Ska han i denna fråga skylla på någon borde han ringa upp sina partikamrater i Stockholms stad. Det var nämligen Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet som senast drog ned på biblioteksanslagen.

Värt att nämna är att det fattats en rad beslut den senaste tiden på just bibliotekssatsningar i ytterstaden. Beslut som antingen redan har genomförts eller kommer att göra det inom kort. Dessutom en större satsning på musikundervisning i ytterstaden.

  • I år satsar kulturnämnden omkring 18 mnkr på renoveringar och moderniseringar av stadsdelsbibliotek, däribland Skärholmens bibliotek och Husby bibliotek.
  • Berättarministeriet öppnade i Husby alldeles nyligen. Berättarministeriet är en fri kulturverksamhet men stöds av staden genom Järvalyftet. Samarbetar tillsammans med det nyrenoverade biblioteket.
  • På förra kulturnämnden fattades beslut om ett nytt bibliotek i Kista galleria. Det nya biblioteket hamnar på en mycket mer attraktiv adress än idag och ska ha de mest generösa öppettiderna bland alla stadens bibliotek.
  • På kulturnämnden i april fattades beslut om ett helt nytt bibliotek i Hässelby gård.
  • I budgeten för 2013 fattades beslut om att El Sistema (ny musikundervisningsform med tydliga integrationssyften) ska påbörjas i Stockholm under 2013. På kulturnämnden i april fattades beslut om att verksamheten ska placeras i Husby och Skärholmen.

Bakgrunden till de mycket allvarliga händelserna som utspelats sig på senare tid i olika delar av Stockholms ytterstad har många olika förklaringar och arbetet med att vända utvecklingen är komplext. Det står Löfven fritt att bilda sig en egen uppfattning om orsaker och lösningar till denna problematik men han borde åtminstone bemöda sig om att ta reda på fakta innan han anklagar alliansen för att lägga ned ett bibliotek som finns kvar – i helt nyrenoverade lokaler!

/ Madeleine

Nyrenoverade bibliotekslokaler och unikt samarbete med Berättarministeriet 26 mars 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
3 comments

Berättarministeriet alla

 

Berättarministeriet

Idag öppnas och invigs det nyrenoverade stadsdelsbiblioteket i Husby. Men att Husby bibliotek återinvigs är inte den enda nyheten för Husby idag. För idag invigs också Stockholms första skrivarverkstad för barn och unga mellan 8 och 18 år, Berättarministeriet, vägg i vägg med biblioteket. I och med att Berättarministeriet öppnar i Husby inleds ett unikt samarbete mellan Berättarministeriet och Stockholms stadsbibliotek med fokus på barns och ungas läsande och skrivande.

Berättarministeriets verksamhet är tänkt att vara ett komplement till kulturnämndens verksamheter och framför allt öka intresset för kreativt berättande. Berättarministeriet vill genom sina kostnadsfria skrivarverkstäder lyfta fram alla de berättelser som kanske inte skulle hörts annars, få de barn och unga som skriver historierna att känna en större samhörighet och delaktighet i samhället. Berättarministeriets arbete syftar till att stärka barn och ungas relation till det skrivna ordet. Skrivarverkstäderna är öppna för barn och unga mellan 8 och 18 år. På förmiddagarna kommer hela skolklasser (8-11 år) på besök och skriver en bok tillsammans på två timmar.

Husby bibliotek hade 2011 21 000 besökare i olika åldrar. Redan idag finns ett flertal arrangemang på biblioteket för de yngre besökarna. Exempelvis erbjuds sagostunder och det finns boksamarbete med BVC och Öppna förskolan. På biblioteket erbjuds även läxhjälp varje måndag kl. 16-19 samt lovaktiviteter i form av skrivarkurs och skapandeverkstäder. Biblioteket har redan idag samarbete med flera övriga kulturaktörer i Husby som Kulturskolan och Husby konsthall som ett led i kulturförvaltningens växtplatssatsning på stadens ytterområden.

Samarbetet mellan Berättarministeriet och Stockholms stadsbibliotek innebär en spännande verksamhetsutveckling genom att det gör bibliotekets verksamhet ännu mer intressant, angelägen och varierad för ännu fler.

Samarbetet innebär också att man kan dela varandras resurser på ett bra sätt. När Berättarministeriet inte har aktiviteter i sina lokaler ska det vara möjligt för biblioteket att efter gemensam överenskommelse nyttja skrivarverkstaden till annan verksamhet och annan målgrupp än Berättarministeriets. På samma sätt kan Berättarministeriet använda bibliotekets lokaler för sin verksamhet förutsatt att det är ett öppet evenemang i enlighet med Stockholms stadsbiblioteks uppdrag. Berättarministeriet ska även ha möjlighet att göra klassbesök under ledning av sin egen personal i biblioteket utanför ordinarie öppettid.

Renoveringen av Husby bibliotek är en del av kulturnämndens satsning på att renovera och modernisera flera av stadens stadsdelsbibliotek. I Stockholms stads strukturplan som antogs av kulturnämnden i mars 2012 pekades 14 bibliotek ut som är i behov av renovering eller modernisering. Under 2013 kommer Björkhagen, Aspudden, Brommaplan, Enskede, Gubbängen, Hagsätra, Sköndal, Telefonplan, Tensta och Årsta att moderniseras eller renoveras. För inte så längesedan öppnades biblioteket i Skärholmen efter en kortare renovering och strax före årsskiftet gjorde biblioteket i Fruängen detsamma. Kostnaden för 2013 uppgår till omkring 18 miljoner kronor.

/ Madeleine

Läs mer: Pressinbjudan: Berättarministeriet öppnar på Järva och Husby bibliotek återinvigs
Läs mer: Moderaterna och Folkpartiet backar upp Berättarministeriet