jump to navigation

Badhusboom? 1 februari 2012

Posted by angusthlm in Kultur för fler.
Tags: , , ,
add a comment

För två år sedan släppte tankesmedjan Timbro rapporten Arenafeber om hur många svenska kommuner satsar stort på sportarenor. Idag var det dags för en ny rapport på samma tema men denna gång med badhusen i blickfånget: Badhusboom.

I Badhusboom driver rapportförfattaren Philip Lerulf tesen att det runtomkring i Sverige byggs många och väldigt påkostade badhus, ofta med bevekelsegrunden att ”sätta kommunen på kartan” eller med förhoppningen om att investeringen ska locka långväga besökare till kommunen. För att underbygga sin tes pekade Lerulf på ett antal kommuner i framförallt Skåne och Mälardalen, dock ej Stockholm, som den senaste tiden antingen uppfört eller planerar att uppföra badhus.

Inbjudna att kommentera rapporten var Stockholms kultur- och fastighetsborgarråd Madeleine Sjöstedt och Sveriges kommuner och landstings VD Håkan Sörman. På någon punkt höll Sörman och Sjöstedt med Lerulf, exempelvis att många kommuner säkert skulle tjäna på att i större utsträckning samarbeta om badhus- respektive simhallsetableringar och att det är oroväckande att många projekt drar iväg i kostnad. Men på många andra punkter rådde det delade meningar mellan Lerulf och de inbjudna talarna.

Stämmer det att det råder en badhusboom i Sverige frågade sig Sörman som pekade på att kommunernas investeringar i kultur- och fritidsanläggningar faktiskt har varit tämligen oförändrade och att det i snitt byggts två badhus- eller simhallsanläggningar om året i Sverige de senaste 20 åren. Madeleine menade att hon inte kunde se någon badhusboom i Stockholm och framhöll att det är en dålig idé att, som Lerulf gör i rapporten, föreslå många mindre anläggningar framför få påkostade mot bakgrund av att det är billigare att möta medborgarnas efterfrågan i en eller några större anläggningar än många små.

Samtidigt framhöll Madeleine vikten av att det finns god tillgänglighet till simhallar sett ur ett folkhälsoperspektiv. Många gånger är just simning en motionsform som efterfrågas av grupper som annars inte motionerar och som idrottsföreningslivet inte når. Att attackera just badhusen sett ur ett folkhälsoperspektiv är alltså inte en särskilt god tanke.

Men även om rapporten har sina brister pekar den ändå på ett område som de kommande åren kommer att få allt större betydelse av den enkla anledningen att många av de simhallar som finns runtom i Sverige står inför mycket stora investeringar. Det kommer att bli en riktig utmaning att rusta simhallarna för framtiden, men än verkar det vara för tidigt att tala om någon boom. Och givetvis, det finns alltid ett värde i att granska om skattebetalarnas pengar går till rätt saker och används på det mest effektiva sättet.

/Anders

Se seminariet via webbtv genom att trycka här.
Läs Philp Lerulfs och Arvid Malms debattartikel om badhusboom på Svt debatt genom att trycka här.

Simhallarna renoveras över hela Stockholm 13 februari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: ,
22 comments

På kommunfullmäktige den 15 mars kommer vi att fatta beslut om att investera 500 miljoner kronor i upprustning av simhallarna i Farsta, Vällingby, Västertorp och Åkeshov. Stadens bad och simhallar har haft fler besök för varje år under en lång tid. Och simhallarna är de mest populära idrottsanläggningarna som finns i Stockholm, bland såväl barn och ungdomar som vuxna, och gör det möjligt för många människor att motionera.

Det visar att verksamheten håller hög kvalitet och är populär bland stockholmarna. Baden är viktiga för såväl idrottsföreningar som motionsliv. De är dessutom viktiga för simundervisningen i staden.

(mer…)

Bh-löst – måste man bry sig? 24 juni 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , ,
1 comment so far

Malmö fritidsnämnd har beslutat att kvinnor kan få bada topless i stadens simanläggningar. Tänk vad politiker tvingas ägna sig åt.

Jag har svårt att tänka mig någon fråga för jämställhet som intresserar mig mindre.

Det finns många områden där kvinnors likabehandling fortfarande är långt borta. Det är riktiga problem att kvinnor diskrimineras i arbetslivet, politiken, storföretagen, familjen och inom idrotten. Diskussionen om överdelslöst är en pseudofråga och bör behandlas som en sådan.

Men eftersom jag är politiker så har jag fått frågan om vad jag tycker i själva ”sakfrågan”. Att det är en icke-fråga, men om jag måste tycka så är det rimligt att man visar respekt mot andra genom att klä sig på ett sätt som anses det gängse i badhus – med överdel. På samma sätt som jag inte tar emot besökare på mitt arbetsrum i mysdräkt, även om det skulle kännas bekvämt för mig.

Nu har även jag tyckt i denna fråga – gäsp.

Madeleine

Idrottsnämnden 14/4 16 april 2009

Posted by Teodor in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
3 comments

Idrottsnämnden har haft möte. Det var ett spännande sammanträde med en hel del diskussioner. Allt ifrån långtidslagring av energi under idrottsplatser till ringette diskuterades. Nedan följer ett axplock av de beslut som togs.

  • Inriktningsbeslut för nya omklädningsrum på Mälarhöjdens IP
  • Upprustning och moderninsering av Farsta-, Åkeshovs-, Västertorps- och Vällingby sim- och idrottshall.
  • Genomförandebeslutför anläggandet av en 11-manna och en 7- manna konstgräsfotbollsplan på Älvsjö IP.
  • Ny (lägre) taxa för ringette under för- och eftersäsong.

Hela protok0llet hittar du som vanligt här.

Teodor

Stockholm ger barn möjligheter 17 september 2007

Posted by Peter Ahlström in Kultur för fler.
Tags: , ,
2 comments

Madeleine Sjöstedt har nyss avslutat en intressant interpellationsdebatt om barns möjligheter att utöva fysisk aktivitet. Eftersom vårt budgetförslag är presenterat kunde hon redogöra för vår rekordstora satsning på nya anläggningar. Den är angelägen inte bara för den organiserade idrotten utan även för alla dem som vill spontanidrotta och motionera.

Diskussion blev det också kring den nolltaxa på simhallar för barn och ungdomar som den förra majoriteten införde, som av en händelse tre månader innan valet. Nya besökssiffror visar att även med återställd taxa stiger besökssiffrorna på Stockholms simhallar. Fakta som kanske blev lite hårdsmält i vissa läger.

Nu när vi har en rejäl renoveringsplan för simhallarna och kontroll på taxenivåerna kommer nästa steg som är en stor satsning på simkunnigheten bland barn och unga. Vi avsätter 5 miljoner kronor i budget för detta och konkreta förslag kommer under 2008.

Peter

(mer…)