jump to navigation

Idrottsnämnden 17/3 18 mars 2009

Posted by Teodor in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
add a comment

På gårdagens möte i idrottsnämnden fattades en hel den positiva beslut. Nedan följer en sammanställning av höjdpunkterna.

  • Utvecklingen av Östermalms IP fortsätter, nu med nya omklädningsrum.
  • Tillgänglighetsanpassningen av stenstallet i Enskede påbörjas.
  • Fyra stycken traktorer med steg tre dieslar köps in. Då det ännu inte finns etanoltraktorer är dessa de miljövänligaste på marknaden i dag.
  • Långbro bollplan får en 7-manna konstgräsfotbollsplan.
  • Inriktningsbeslut togs också kring en ny ridanläggning i Sätra samt
  • Anläggandet av en ny uppvärmd konstgräsplan på Grimsta idrottsplats.
  • Miljöpartiet passade på att lägga ett särskilt uttalande om att det bör ske en radikal omprövning av is-säsongens längd, dvs den bör förkortas.

(Hela protok0llet hittar du här)

Teodor

Ridsatsningen förstärks 30 januari 2009

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , ,
1 comment so far

Stockholms stad arbetar sedan 1999 med ett omfattande plan för att förstärka ridsporten i Stockholm. Sedan dess har ca 103 miljoner kronor använts till att upprusta ridskolorna i Grimsta, Enskede, Farsta mm.

Under de kommande två åren kommer nu ytterligare 130 miljoner kronor att tillsättas för ytterligare behov som finns, och dessutom byggs en helt ny ridanläggning i Sätra. (DN idag, Tidningen Ridsport))

Under flera år har situationen för Ågesta ridskola – Stockholmsområdets största – varit problematisk. Men anläggningen ska nu upprustas för att kunna välkomna människor med funktionshinder på ett bättre sätt än förr.

Ridsporten engagerar många flickor i Stockholm, och är dessutom en utmärkt ledarskola inför framtiden. Dessutom är det den viktig insats för att utjämna de historiska orättvisorna i hur mycket staden har satsat på idrotter som domineras av pojkar.

Upprustning av ridskolor 3 september 2008

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , ,
6 comments

Den satsning som Stockholms stad gjort på ridning det senaste decenniet är den största någonsin. När beslutet om satsningen fattades 1999 gjordes en avvägning mot vilka behov som fanns på stadens ridskolor och vilka behov som fanns inom andra delar av idrottslivet. Man fattade då beslutet att koncentrera satsningen på de 5 kommunala skolorna som finns inom Stockholms stad. Sedan dess har vi spenderat ca 200 miljoner kronor på att upprusta ridskolorna. Den sista att bli klar är Sätra ridskola som kommer att stå färdig inom något år. Byggarbetet börjar när som helst. Jag är glad över att ha varit med och tagit fram stora resurser just till ridningen där så många unga finner glädje och lär sig ta ansvar.

När man 1999 fattade beslutet om vilka skolor som skulle ingå i satsningen hade man självklart kunna besluta att erbjuda upprustning även av andra ridskolor runt om i Stockholm som erbjuder stockholmare ridundervisning. Men precis som i arbetet med alla andra kommunala budgetar måste man prioritera, och sätta gränser för vad man kan göra.

Charlotte har här ställt frågor om vilka som är skillnaden mellan de privata och de kommunala ridskolorna. Även om det vid första anblicken kan se ut som likartade verksamheter finns det väsentliga skillnader. De kommunala ridskolorna verkar under regler som är beslutade av idrottsnämnden. Det begränsar handlingsutrymmet för den enskilda arrendatorn, men säkrar en bred och lättillgänglig ridverksamhet för stockholmarna. En kommunal ridskola får exempelvis inte hyra ut stallplatser till privata hästar, vilket påverkar intäkterna.

Igår besökte jag Ågesta ridskola och såg återigen vilken fantastisk verksamheter de bedriver och hur väl de tar hand om själva området. Med tanke på att staden äger marken och det är många stockholmare som använder hela friluftsområdet är det självklart angeläget att ha en bra relation till dem som driver anläggningen. Diskussionen om hur samarbetet kring Ågesta kan utvecklas måste fortsätta.

Madeleine

Därför satsar vi på ridning 25 juni 2008

Posted by Peter Ahlström in Okategoriserade.
Tags: , ,
8 comments

När vi har frågat unga flickor vilka idrotter de helst utövar kommer ridning först eller väldigt högt upp på listan. Ridning är populärt. Det är en anledning till den stora ridsatsningen vi gör i Stockholm.

När vi undersöker pojkars och flickors motions- och rörelsevanor ser vi att flickor rör sig mindre än pojkar. I gymnasiet tränar eller motionerar knappt hälften av flickorna så lite som en gång i veckan eller mindre. Flickor måste röra sig mer. Det är också en anledning till vår stora satsning på ridsporten.

I Stockholm har vi bestämt oss för att de kommunala ridanläggningarna ska hålla en viss kvalitet. Det har inneburit ett omfattande renoveringsprogram för anläggningarna i Grimsta, Åkeshov, Farsta och Enskede. Vi planerar också för en ny anläggning i Sätra.

Andra tycker annorlunda.

Peter

Stortsatsning på idrottsanläggningar 25 februari 2007

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
add a comment

Pressmeddelande 2007-01-24

– Stockholm är landets viktigaste idrottsstad och vi har elitlag i alla större idrotter. Det är därför glädjande att vi under 2007 satsar 272 miljoner på att bygga nya idrottsanläggningar och även rusta upp gamla.

– De kommande tre åren satsar vi 114 miljoner på ridanläggningar. Exempelvis byggs en helt ny anläggning i Sätra. Detta är en viktig jämställdhetssatsning.

– Vi kommer även att bygga fler konstgräsplaner. Det är viktigt att Stockholm befäster sin position som landets ledande fotbollsstad. Dessutom lägger vi 8,5 miljoner på att göra våra idrottsanläggningar mer tillgängliga för funktionshindrade.

Det säger kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt med anledning av att idrottsnämnden i går antog verksamhetsplanen för 2007
Idrottsnämndens verksamhetsplan i sammandrag:

* Ny ishockeyhall byggs i Hagsätra.* Vi genomför en stor satsning på ridanläggningar i Stockholm. Sammanlagt satsar vi 114 miljoner kronor, 2007-2009, på att bygga nya anläggningar och även rusta upp gamla. En ny ridanläggning byggs i Sätra och vi genomför även satsningar på upprustning av anläggningarna i Grimsta och Åkeshov.

* Det genomförs även en omfattande satsning på konstgräsplaner, totalt 36,8 miljoner kronor under 2007. Projekten Enskede IP, Mälarhöjdens IP, Västberga IP, Ängby IP och Skarpnäcks sportfält färdigställs under 2007. Dessutom fortsätter projekteringen för en ny konstgräsplan på Hjorthagens IP.

* Vi satsar även på att göra våra idrottsanläggningar mer tillgängliga för funktionshindrade. En satsning på 8,5 miljoner kronor under 2007.

* Upprustning av Stockholms stadion för 20 miljoner kronor.

* Tensta sim- och idrottshall rustas upp för 0,7 miljoner kronor.

* Under 2007 påbörjas byggandet av en ny fullstor idrottshall i Skanstull.