jump to navigation

Madeleine invigde konstgräs på Johannes BP 22 oktober 2008

Posted by Peter Ahlström in Kultur för fler.
Tags: , ,
add a comment

I dag invigdes en ny konstgräsplan på Johannes BP. Den 40:e konstgräsplanen i Stockholm faktiskt. Det var stor fest på skolan när eleverna paraderade in för att lyssna på invigningstal och bandklippning av Madeleine och skolans rektor. Redan när vi kom till skolan kryllade det av barn på planen, löparbanorna och innebandyrinken. Man insåg snabbt att det här kommer att bli ett riktigt lyft för både skolan, föreningarna och spontanidrotten.

Peter

Beslut i idrottsnämnden – konstgräs på Johannes BP 15 april 2008

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
1 comment so far

dagens möte i Stockholms stads idrottsnämnd fattades beslut om att upprusta Johannes bollplan med konstgräs, ny belysning och nya stängsel. Dessutom renoveras rakbanorna för friidrott. Detta kommer att vara ett viktigt lyft för idrottsföreningarna i Vasastan och resten av innerstan där bristen på fotbollsplaner varit stor. Arbetet kommer att inledas i vinter och bli klart under början av 2009.

Stockholms stad har satsat mycket på konstgräsplaner de senaste åren och med beslutet om Johannes bollplan så har det totalt blivit 40 planer runt om i staden. Satsningen har inte bara varit bra för fotbollen i allmänhet, utan har också givit en mycket tydlig jämställdhetseffekt. Mellan 2001 och 2006 ökade antalet fotbollsspelande barn och ungdomar i Stockholm med 2500. Av dessa var hela 1750 flickor. Den allmänna bedömningen är att detta till stor del beror på det ökade utbudet av konstrgräsplaner.

Erik

Nytt konstgräs på Bellevue BP 8 maj 2009

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: , ,
2 comments

Vi har på sistone fått flera frågor om hur det ska bli med Bellevue BP, som är en av få bollplaner på Norrmalm. Idag är det en tråkig grusplan men under veckorna som kommer sätter arbetet igång med att lägga nytt konstgräs, uppgradera belysningen och dessutom skapa en bra ”bollfångningsfunktion”, som det heter på idrottsförvaltningsspråk, kring bollplanen så att bollarna inte ska åka ut på vägen. Hela projektet ska vara klart i augusti.

Många fotbollsungdomar på Norrmalm är frustrerade över att det finns ont om bollplaner i området. Men under de senaste åren har många förbättringar ändå gjorts. I höstas invigde Madeleine den 40e konsträsplanen i Stockholm, på Johannes BP.

Under vintern har staden lagt konstgräs på hela Östermalms IP så att det motsvarar två 11-mannaplaner. Och häromåret blev det konstgräs i Vasaparken.

Erik

Fotbollssatsning i innerstan 20 december 2007

Posted by Peter Ahlström in Kultur för fler.
Tags: , ,
3 comments

Idrottsnämnden har beslutat om sin verksamhetsplan för 2008. Det ryms många satsningar i hela Stockholms stad, men jag tänkte ägna den här texten åt den debatt som varit under hösten om fotbollens förutsättningar i innerstan.

(mer…)

Fotboll i Vasastan 7 november 2007

Posted by Peter Ahlström in Okategoriserade.
Tags: , ,
9 comments

Vi får många brev angående situationen för fotbollsklubbarna på Norrmalm. Vi vill naturligtvis försöka tillgodose behoven av idrottsanläggningar även i innerstaden, men det har sina givna svårigheter. Det är mycket svårt att hitta mark som är lämplig för idrott innanför tullarna. Norrmalm är den stadsdel som har minst tillgänglig mark och drabbas därför hårdast av detta.

Tyvärr ställs ibland stadsdelar mot varandra i diskussionen. Den typen av jämförelser känns ganska orättvis eftersom varje stadsdel har sina förutsättningar. Ytterstaden har dessutom betydligt mer tillgänglig mark och det vore oansvarigt att inte bygga bra idrottsanläggningar där vi kan göra det. Vi har gjort bedömningen att det är bättre att utöka eller förbättra för innerstadsidrotten där det är möjligt att fatta snabba beslut om rejäla anläggningar. Annars hade innerstadens situation varit ännu sämre.

Det finns några konkreta förslag som jag vill kommentera: (mer…)

Fritidsgårdar är inte hela svaret 9 oktober 2008

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , ,
1 comment so far

Frågan om vad stadens stöd till ungdomars fritidsliv har diskuterats flitigt i DN den senaste veckan. Utgångspunkten för artiklarna har varit hur mycket staden har satsat på just fritidsgårdar under det senaste kvartsseklet.

Vi är väl medvetna om att resurserna till den öppna fritidsverksamheten minskade under 1990-talet. Men såväl den socialdemokratiska som de borgerliga majoriteterna har sedan dess satsat på att utöka verksamheterna. I stadsdelarna har budgeten för den öppna fritidsverksamheten ökat med 36 procent mellan 2002 och 2007. Det fanns 2007 68 stycken fritidsgårdar. Det är 24 fler än 2002. Stadsdelarna, som är ansvariga för fritidsgårdarna, har ökat sina satsningar från 65 mkr till hela 96 mkr per år under perioden.

(mer…)