jump to navigation

Mer tillgängliga fritidsaktiviteter 8 november 2007

Posted by annaws in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
add a comment

Stockholm har som mål att vara världens mest tillgängliga huvudstad 2010. En del av detta är att skapa tillgänglighet till fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionshinder. Därför införs nu bättre samordning av arbetet med en tillgänglig fritid för barn och ungdomar med funktionshinder, vilket Radio Stockholm berättade imorse.

Den viktigaste åtgärden för att barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska få ett rikare fritids-, kultur-, och idrottsliv är att göra det ordinarie utbudet mer tillgängligt. Men tillgänglighetsarbetet kommer inte att lösa allt. Ett tydligt problem i Stockholm har varit att barn och ungdomar med funktionsnedsättningar i vissa stadsdelar inte haft kunskap om de fritidsaktiviteter som organiseras av andra stadsdelsnämnder, och därför inte kunnat delta. Samtidigt har antalet barn med liknande funktionsnedsättningar i samma stadsdel varit så få att det inte funnits resurser att organisera aktiviteter för dem.

(mer…)

Stortsatsning på idrottsanläggningar 25 februari 2007

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
add a comment

Pressmeddelande 2007-01-24

– Stockholm är landets viktigaste idrottsstad och vi har elitlag i alla större idrotter. Det är därför glädjande att vi under 2007 satsar 272 miljoner på att bygga nya idrottsanläggningar och även rusta upp gamla.

– De kommande tre åren satsar vi 114 miljoner på ridanläggningar. Exempelvis byggs en helt ny anläggning i Sätra. Detta är en viktig jämställdhetssatsning.

– Vi kommer även att bygga fler konstgräsplaner. Det är viktigt att Stockholm befäster sin position som landets ledande fotbollsstad. Dessutom lägger vi 8,5 miljoner på att göra våra idrottsanläggningar mer tillgängliga för funktionshindrade.

Det säger kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt med anledning av att idrottsnämnden i går antog verksamhetsplanen för 2007
Idrottsnämndens verksamhetsplan i sammandrag:

* Ny ishockeyhall byggs i Hagsätra.* Vi genomför en stor satsning på ridanläggningar i Stockholm. Sammanlagt satsar vi 114 miljoner kronor, 2007-2009, på att bygga nya anläggningar och även rusta upp gamla. En ny ridanläggning byggs i Sätra och vi genomför även satsningar på upprustning av anläggningarna i Grimsta och Åkeshov.

* Det genomförs även en omfattande satsning på konstgräsplaner, totalt 36,8 miljoner kronor under 2007. Projekten Enskede IP, Mälarhöjdens IP, Västberga IP, Ängby IP och Skarpnäcks sportfält färdigställs under 2007. Dessutom fortsätter projekteringen för en ny konstgräsplan på Hjorthagens IP.

* Vi satsar även på att göra våra idrottsanläggningar mer tillgängliga för funktionshindrade. En satsning på 8,5 miljoner kronor under 2007.

* Upprustning av Stockholms stadion för 20 miljoner kronor.

* Tensta sim- och idrottshall rustas upp för 0,7 miljoner kronor.

* Under 2007 påbörjas byggandet av en ny fullstor idrottshall i Skanstull.

Vi satsar på idrottscentrum för funktionshindrade 25 februari 2007

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , ,
add a comment

Pressmeddelanden – 2006-12-19

– Det är dags att vi underlättar för barn och ungdomar med funktionshinder att ta steget in i en idrottsförening. Vi lanserar därför en satsning på handikappidrotten genom att skapa ett idrottscentrum vid Bromma sjukhus.

– Idrottens hus kommer att utgöra en naturlig träffpunkt för alla idrottare med funktionshinder.

– En målsättning för folkpartiet under mandatperioden är att Stockholms idrottsanläggningar ska bli tillgängligare för funktionshindrade. Skapandet av ett idrottscentrum för funktionshindrade utgör ett viktigt delmål.

Det säger kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt med anledning av idrottsnämndens beslut att skapa ett idrottscentrum för funktionshindrade vid Bromma sjukhus. Staden köper idrottsanläggningen vid Bromma sjukhus av landstinget för 13 miljoner. Därutöver kommer staden att betala över två miljoner kronor årligen för verksamhetens drift. Stockholms handikappidrottsförbund har flyttat sitt kansli till Idrottens hus vid Bromma sjukhus.