jump to navigation

Ny supporterkultur 14 december 2009

Posted by Erik in .
6 comments

De senaste åren har fotbollen i Stockholm drabbats av alldeles för mycket våld och oroligheter kring matcherna. Det finns många orsaker till detta, och mycket arbeta att göra. För att stadens arbete ska samordnas bättre kommer idrottsförvaltningen att ta över ansvaret för samordningen mellan alla olika aktörer: staden, polisen, kranskommunerna, klubbarna mm.

Idag skriver jag på Newsmill om stadens nya satsning på att bidra till en ny supporterkultur, och förstärka arbetet mot det idrottsanknutna våldet (se även DN). Det finns även en hel del här på bloggen.

Men det finns mycket kunskap och erfarenheter bland Stockholms fotbollsälskare också som vi vill ta med i arbetet. Jag hoppas därför att du vill bidra med såväl kunskaper som förslag till åtgärder. Lägg en kommentar, länka till en artikel eller kritisera konstruktivt det som staden redan har planerat.

Stadens plan för arbetet finns här: Bekämpa våldet och främja en ny supporterkultur kring idrotten

Madeleine

Bidra till arbetet med en ny supporterkultur 14 december 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , ,
7 comments

Idag skriver jag på Newsmill om stadens nya satsning på att bidra till en ny supporterkultur, och förstärka arbetet mot det idrottsanknutna våldet (se även DN).

Den rapport med åtgärder som staden har tagit fram finns här: Bekämpa våldet och främja en ny supporterkultur kring idrotten

Men det som staden kan göra kommer inte att vara tillräckligt, och jag vet dessutom att det finns mycket kunskaper bland stockholmarna om hur man har gjort i andra länder för att fotbollsderbyn ska bli verkliga folkfester och inte kravallmagneter. Jag hoppas därför att ni som läser detta vill bidra med såväl kunskaper som förslag till åtgärder. Jag har frågat förut, och fått flera bra svar. Men det finns mer kunskaper där ute. Lägg en kommentar, länka till en artikel eller kritisera konstruktivt det som staden redan har planerat.

Madeleine

Ps. För att diskussionen inte ska försvinna ner, har vi skapat en särskild sida för denna diskussion också.

(mer…)

Supportersmedja 22 juni 2009

Posted by Teodor in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , ,
6 comments

Battery park

Såhär inför sommaren ids vi inte tänka på allt tråkigt som kan hända kring ett fotbollsderby. Istället vänder vi på perspektivet och hyllar alla de supportrar som stöttar sitt lag i med- och motgång. Ni är många, ni är viktiga, och ni är framförallt de som vet mest om fotbollen i Stockholm. Hur kan staden bidra till att stärka den positiva supporterkulturen?

Vi är medvetna om att ett viktigt problem för Stockholmsfotbollen är att lösa arenafrågorna, och vi jobbar för fullt med det över sommaren. Dock finns det en massa mindre saker vi kan göra, redan innan första spaden är i jorden för Stockholmsarenan.

Eftersom att det är ni som är de mest hängivna, de som helst vill se fulla läktare, har ni säkert grymma idéer också.

Vi lämnar därmed över bollen till er. Vad har ni för tankar på vad vi kan göra? Tifolokaler? Familjeaktiviteter kring arenan före match? Pausunderhållning? SM i Tifo med pengar till laget i potten?

Svara i kommentatorsfältet nedan så lovar vi att ta till oss av era förslag och återkomma.

Teodor

Ny samarbetsstrategi för ny supporterkultur 9 oktober 2007

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: , , ,
3 comments

Igår stoppades ytterligare en match i Stockholm på grund av supportrar inte kunde bete sig som man bör förvänta sig. Stockholms stad tar nu ett initiativ för ett brett samarbete med klubbarna, polisen, socialtjänsten och grannkommunerna.

Pressmeddelande, 2007-10-09

Andreas Åström, pressekretarare, 076-122 94 86

NY SAMARBETSSTRATEGI FÖR NY SUPPORTERKULTUR

– När stämningen kring fotbollsmatcher präglas av medeltida machoideal som förenar supa med slagsmål har det gått alldeles för långt. Supporterkulturen måste förändras. På Stockholms arenor ska stämningen vara trygg och välkomnande för alla. Det är klubbarnas ansvar att ordna detta.

– Men problemet är större än själva idrotten. Den kriminalitet och det våld som finns kring de så kallade supporterfirmorna och som är långt bort från arenorna kan inte ligga klubbarna till last.

– Därför behövs det en samlad strategi. Stockholms stad tar därför initiativ till ett nytt och brett samarbete med polisen, klubbarna, socialtjänsten och grannkommunerna.

Det säger kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (fp). På Sjöstedts initiativ kommer kommunstyrelsen, vid sitt nästa möte, att tillsätta en utredning om hur tryggheten kan främjas och det idrottsanknutna våldet stävjas.

DN och SvD.

Stockholmsfotbollen behöver en ny supporterkultur 7 september 2007

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

Idag berättar DN och SvD att fotbollsklubbarna har bett Stockholms stad om att få använda kamerorna på Stockholms stadion och Söderstadion för att filma supportrarna, och därmed förbättra möjligheterna att porta dem som inte sköter sig.

Erik

PS. Madeleine skrev i våras en artikel i Aktuell säkerhet (2/07) om hur det idrottsanknutna våldet ska stävjas. Nedan följer artikeln och avtalet mellan Stockholms stad och Djurgården IF.

——–

Pressmeddelande 7 september 2007

STOCKHOLMSMODELLEN GER ÖKAD TRYGGHET PÅ FOTBOLLSARENORNA

– Jag har tillsammans med Stockholms fotbollsklubbar och Länsstyrelsen tagit initiativ till att göra stadens arenor tryggare. Djurgården och Hammarby ska få rätt att bedriva kameraövervakning på sina hemmamatcher och detta leder förhoppningsvis till att en positiv supporterkultur upprättas.

– Min ambition är att barnfamiljer ska känna sig trygga när de går på fotboll. Klubbarna får nu tillgång till bildmaterialet och det kommer att göra det enklare att identifiera och stänga av bråkstakar.

– Jag förutsätter att Länsstyrelsen kontinuerligt följer upp att klubbarna använder informationen på rätt sätt.

Det säger kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (fp) som tillsammans med idrottsförvaltningen har upprättat ett avtal med Djurgården om att ge dem nyttjanderätt av Stockholms stads kamerautrustning på Stockholms stadion. Inom kort kommer ett liknande avtal att träffas mellan Globenarenorna och Hammarby.

(mer…)

Maskeringsförbud införs – de som förstör är inte välkomna 17 oktober 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
add a comment

Maskeringsförbud2

Stockholms stad vidtar nu kraftfulla åtgärder för att motverka våldsam supporterkultur. Som ett resultat av budgeten för Stockholms stad 2014 införs ett maskeringsförbud på Tele2 Arena, Ericsson Globe och Hovet.

Brottsligheten och de maskerade huliganerna måste bort från Stockholmsidrotten. Därför kommer vi att utmana lagstiftningen genom att som fastighetsägare införa maskeringsförbud. Att besöka någon av stadens arenor ska vara en positiv upplevelse där alla ska känna sig trygga.

Staden kommer även kräva att våra hyresgäster, på till exempel Tele2 Arena, polisanmäler besökare som begår lagbrott på arenorna. Stockholms budskap är tydligt: de som förstör är inte välkomna.

/ Madeleine

Läs pressmeddelandet: Maskeringsförbud på Tele2 Arena

Läs mer, DN: Maskeringsförbud i Stockholmsarenor

Läs mer, Aftonbladet: Gör ingen skillnad på det stora hela

Läs mer, Expressen: Maskeringsförbud på Stockholmsarenor

Modigt och välargumenterat av Eriksson 26 juni 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , ,
add a comment

Idag skriver regeringens nationella samordnare mot idrottsrelaterad brottslighet, Björn Eriksson på DN Debatt om svagheterna med anmälningsplikten som riksdagens klubbat igenom. Ett skärpt tillträdesförbud är enligt Eriksson det bästa vapnet mot huliganerna, eventuellt i kombination med elektronisk övervakning via fotboja.

Björn Eriksson argumenterar väl och det är svår att inte dela åsikten att ett tillträdesförbud är att föredra framför anmälningsplikt. Det viktiga är att kända bråkstakar portas från att kunna gå på matcher.

I detta spörsmål har alltså Björn Eriksson helt rätt men det är, som jag tidigare påpekat, långtifrån någon lösning på problemet med det idrottsrelaterade våldet. Idag sker det organiserade gängslagsmål mellan firmor inför många högriskmatcher bl.a. i Stockholm då man möts upp på i förväg bestämda platser för att slåss i sina respektive lags namn, och det behöver inte ens vara i närheten av arenan. Därför måste Björn Eriksson återkomma med ett batteri av åtgärder när slutbetänkandet presenteras och då också visa en förståelse för att det inte uteslutande är polisiära och repressiva insatser som stävjar våldet.
Klubbarna och supporterkulturens ansvar måste ges ökad uppmärksamhet. Det är därför ett viktigt tecken att Björn Eriksson i Almedalen nästa vecka kommer att delta i ett samtal om maskulinitet och idrottsrelaterat våld arrangerat av Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund under rubriken ”Det är mycket känslor”. Jag tror Björn Eriksson kan vara något mycket viktigt på spåren, att huliganismen bygger på en förvriden mansroll.

Madeleine

Läs tidigare inlägg i ämnet:

Ett delvis bra delbetänkande av Björn Eriksson
Samlad strategi mot fotbollsvåld
Ny supporterkultur
Bidra till arbetet med en ny supporterkultur
Den nya huliganlagen ger resultat
Kamerorna är på plats, nu måste huliganerna portas
Trygg allsvenska 2009
Spela på helgen
jump to navigation
Klubbarna måste ta ansvar för våldet

Ett delvis bra delbetänkande av Björn Eriksson 11 april 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
2 comments

Den tidigare rikspolischefen och landshövdingen Björn Eriksson, som är regeringens nationella samordnare mot huliganism, presenterar idag på DN-debatt delar av sitt delbetänkande som lämnas över till regeringen i dag.

Bland annat föreslår han en skärpt lag om tillträdesförbud. Det är rätt tänkt då det, som Eriksson skriver, ”inte är någon poäng att stänga av våldsverkare om det inte går att kontrollera att de inte kommer in på fotbolls- och hockeyarenorna.” Därför är ett nationellt register över dem som har tillträdesförbud helt nödvändigt. Att tillträdesförbudet förlängs upp till tre år och att det vidgas till att gälla för området närmast runt arenan är också bra, men långtifrån någon lösning på problemet. Idag sker det organiserade gängslagsmål mellan firmor inför många högriskmatcher bl.a. i Stockholm då man möts upp på i förväg bestämda platser för att slåss i sina respektive lags namn, och det behöver inte ens vara i närheten av arenan.

Konkreta förslag om att exempelvis förlägga derbymatcher och andra högriskmatcher på dagtid saknas dock. Jag har sedan länge ansett att det vore utmärkt om vi kan lägga ett moratorium över derbymatcher som spelas kvällstid på vardagar. Det är TV-bolagen som stretar emot men fotbollen får inte styras av TV-tablåer. Med matchstart kl 13 eller 14 borde fylleriet minska betydligt innan match. Bara det bidrar till en lugnare stämning. Det innebär också att matcherna slutar när det är ljust ute. I dag släpps publiken ut i ett mörker som bidrar till skydd för bråkstakarna och ökad otrygghet för alla andra. Det är också en tid som passar barnfamiljer mycket bättre. Att spela matcher kl 20 en vardag signalerar att detta är ett vuxenevenemang. Här hör inte barn hemma.

Den tidigare rikspolischefen förbigår också helt det faktum att man inte uteslutande stävjar våldet med polisiära och repressiva insatser. Det är klubbarna och supporterföreningarna som är ansvariga för det språk och den kultur som råder på läktarna. Aggressivt språk, ledare som tappar fattningen under match, spelare som inte tar avstånd från supportervåldet, vakter som beter sig otrevligt och så vidare trissar upp stämningen. Om språkbruket, stämningen och den organisatoriska inramningen signalerar förberedelse för bråk, kommer det sannolikt att bli bråk. Björn Eriksson klargör att han själv är supporter och att han retar sig på att begreppet supporter ges en negativ prägel. Men samtidigt blundar han för problemet med den machokultur som är gängse på arenor runt om i landet.

Det är avslutningsvis glädjande att den nationella samordnaren delar min uppfattning om det orimliga i att vissa idrottsklubbar, men även kulturevenemang, tvingas betala de poliskostnader som uppstått vid så kallade högriskmatcher medan andra slipper.  Allt beroende på hur de valt att organisera sig. Det är exempelvis inte rimligt att de Allsvenska klubbar som går under beteckningen ideell förening slipper undan polisens fakturor medan de klubbar som har valt att bolagisera sin verksamhet inte gör det. Att polisen genom dagens ordningslagstiftning indirekt kan bestämma över vilka idrotts- och kulturevenemang som får förekomma är inte godtagbart. Vi måste få ett entydigt regelverk som fungerar utifrån dagens situation. Innan ett sådant är på plats bör polisen upphöra med att ta betalt för sina tjänster.

Madeleine

Läs tidigare bloggposter om huliganism:
Samlad strategi mot fotbollsvåld
Ny supporterkultur
Bidra till arbetet med en ny supporterkultur
Den nya huliganlagen ger resultat
Kamerorna är på plats, nu måste huliganerna portas
Trygg allsvenska 2009
Spela på helgen
jump to navigation
Klubbarna måste ta ansvar för våldet

Läs tidigare bloggposter om att polisen tar betalt:
Polisens fakturering
Polisens fakturering ses över – men kulturen då?
Polisens extraskatt för idrottsevenemang är orimlig
Polisens pris
Polisen bör fokusera på att lösa brott
Fel med polisens extraskatt
Polisen får inte avgöra Sveriges kultur- och idrottsliv

Kultur- och idrottspolitiskt bokslut 17 september 2010

Posted by jonasuebel in Demokrati och mänskliga rättigheter, Från huvudstad till världsstad, Internet och kulturen, Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
10 comments

Val är demokratins folkfest. Då har alla stockholmare möjlighet att ge betyg på de senaste fyra årens politik genom att ge Folkpartiet och alliansen förnyat förtroende eller välja något annat alternativ. Därför vill jag ta tillfället i akt och berätta om vad jag har varit med om att uträtta som kultur- och idrottsborgarrådn sedan maktskiftet hösten 2006.

Nedan följer en kort redogörelse av resultaten inom mina arbetsområden. Förhoppningsvis ska ni se den liberala tråden i politiken. För Folkpartiet ligger kultur- och idrottsfrågorna i kärnan av det liberala uppdraget.

Madeleine (mer…)

Mentorskap inom DIF 11 juni 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
11 comments

Danne förklarar Djurgårdsandan för migMed mig i idrottsnämnden har jag Daniele Fava, också från Folkpartiet. Han arbetar sedan länge med projektet Djurgårdsandan. Det är alltid roligt att höra honom beskriva arbetet som  han utför. Mentorsprogrammet handlar om att hjälpa ungdomar inom supporterkulturen som hamnat på glid. På olika sätt försöker Daniele och andra hjälpa ungdomar tillbaka till den positiva supporterkulturen.

Alternativa avstängningar inom ramen för Djurgårdsandan handlar om att ge avstängda supportrar en andra chans. Supportern skriver under ett kontrakt på ett år och förbinder sig att följa föreningens riktlinjer. Man får också en mentor som kan fungera som ett bollplank. Ofta är detta äldre supportar som själva stått i klacken men som tagit avstånd från våld, droger och alkohol i samband med matcher. Likafullt är de aktiva i sitt supporterskap och följer laget i ur och skur.

Supportrarna i mentorprogrammet får bara gå på Djurgårdens matcher med sin mentor. Därtill har man träffar mellan matcherna. Av de cirka 25 som ingått under dessa tre år som projektet pågått så har de flesta fullföljt kontraktet och man kan verkligen konstatera att det varit en framgång.

Djurgårdsandan är ett initiativ som visar hur viktigt det är med eldsjälar och civilsamhällets engagemang. Vi är stolta över Daniele och det arbete han gör för andra.

/Madeleine

Staden bidrar med tifolokal 30 november 2009

Posted by Teodor in Okategoriserade.
3 comments

Några av de förslag som kom in till oss om hur vi kunde hjälpa den positiva supporterkulturen var att stödja Tifogrupperna i respektive klubbar. Djurgårdens tifogrupp Fabriken inkom med en förfrågan då de behövde en lokal. Staden kommer därför nu att upplåta Torben Grut-salen på Stockholm stadion till tifogruppen så att de har någonstans att arbeta.

Madeleine Sjöstedt kommenterar.

– Det är mycket roligt att Stockholm stad kan främja den positiva och kreativa supporterkulturen. Tifo är något som livar upp läktaren och bidrar till bra stämning.

– Att göra tifon är ett kreativt och skapande arbete. Ett bra tifo tar ofta flera månader att planera och ta fram, och att hitta passande lokaler är svårt, så vi är naturligtvis glada över att vi kan hjälpa till med lokalerna.

/Teodor

Kanske har vi nått botten av fotbollsvåldet nu 5 oktober 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , ,
6 comments

När jag läste tidningarna i morse var tanken att vi måste kommentera Svenska dagbladets artikel om alkoholen på Sveriges fotbollsarenor. Att alkohol gör människor aggressiva är ju ingen nyhet. Men enligt Hammarby innebär serveringen inne på arenan också att publiken kommer tidigare, och att det därmed blir mindre tryck och stress direkt före match när många annars skulle komma från pubarna i närområdet. I ett brev till mig i morse skriver klubben så här:

Polismyndigheten har sedan två år tillbaka ingen erinran mot våra sökta serveringstillstånd och vi ser också att alkoholen inte är en stor part i de oroshändelser som uppstått på Söderstadion. Däremot är narkotika i högsta grad ett problem då det gäller detta och det underströk jag ett flertal gånger för journalisten från Svenska Dagbladet.

Till bakgrunden hör att polisen omhändertog ett 40-tal personer för narkotikabrott efter derbyt mellan AIK och DIF på Råsunda i förra veckan. Men problemen är uppenbarligen de samma på Söderstadion. Detta visar inget annat än att problemen på fotbollsläktarna är allvarliga, och måste åtgärdas.

Det är inte bara ölen som är problemet, för i så fall skulle det vara enkelt att bara ta bort den. Men det finns ingen anledning att tro att det skulle räcka. Stockholms stad, klubbarna, polisen och alla andra intressenter måste samarbeta bättre, och finna fungerande metoder. Förhoppningsvis ska vi ha en samarbetsmodell för detta klar under hösten.

Anmärkningsvärt är också att Länsstyrelsen i Svd kritiserar Stockholms stad för utskänkningen på fotbollsarenorna, men inte har tagit upp det en enda gång på någon av de tre långa sittningar staden, fotbollsklubbarna, polisen med flera har haft med landshövdingen det senaste halvåret.

Min andra tanke i morse var att jag väntat för länge med att hylla Staffan Thorsell och Bosse Sundling, som är ordförande i Hammarby Fotboll AB respektive Hammarby IF Fotbollförening, för det öppna brev till alla som älskar Hammarby som de skrev i förra veckan. Brevet var en kraftfull reaktion på bråken på Söderstadion när Hammarby mötte Gais häromveckan. Så här skrev de:

Det värsta är att själva glädjen och den härliga stämningen runt Söderstadion håller på att gå förlorad. I onsdags fick en tioårig flicka bland Gais supportrar en sten i huvudet som kastats från en Hammarbysektion. En sexårig pojke, som hade oturen att hålla på Gais fick lämna vår arena omgiven av fullt utrustad kravallpolis. Det dröjer innan han kommer tillbaka. Hans pappa har gått på Bajens matcher i trettio år.

Uppenbarligen var det för mycket för många Hammarbysabotörer, som började ringa in hot till Thorsell. Föga förvånande, men mycket beklagligt, har Thorsell nu känt sig så hotad att han idag meddelat att han avgår.

De som fortsätter att säga att våldet och bråket kring fotbollen är en mediakonstruktion och att problemen inte är på riktigt, har en hel del att förklara. Om det inte vore för den förlåtande stämning som funnits bland många supportrar, skulle arbetet mot fotbollsvåldet varit mycket enklare. Kanske har vi nått botten nu.

Thorsell och Sundlings brev, tidnings- och tevekampanjen Supporterlaget, och Djurgårdens beslut att kräva att supportrarna betalar klubbens böter har satt ny energi i arbetet mot fotbollsvåldet. Det borde leda till att vi kan samarbeta om flera viktiga åtgärder under året som kommer.

Madeleine

Ännu tyngre för Djurgården efter tumult på Stadion 14 september 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
4 comments

Djurgården fotboll brottas både med en dålig tabellplacering och med dålig ekonomi. Nu förlorade man mot Malmö FF med 1-2. Som om inte detta skulle vara nog urartade kvällens match mot Malmö FF på Stadion i tumult då Djurgårdssupportrar gick in på planen och även slängde in föremål under matchen.

Detta var det sista den hårt prövade klubben behövde. Nu blir det böter eller poängavdrag. Med sådana vänner behöver man inga fiender.

För Stockholmsfotbollen finns det anledning att känna sorg, såväl för det sportsliga som för avarterna av supporterkulturen.

Madeleine

DN, SvD, Ab, Expr

Fortsatt derbydiskussion 12 augusti 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , ,
3 comments

Kul att så många hittar till bloggen, och att döma av era frågor och inlägg känner ni också att vi lyssnar, vilket vi självklart gör!

Jag tänkte passa på att kommentera lite av det som skrivits.

Det var mindre bråk under matchen än vanligt enligt polisen, men vill man bråka så hittar man sätt att göra det på. Dock vill jag mena att den tidigarelagda matchtiden ledde till synbart fler barnfamiljer. En mer uppblandad fotbollspublik skapar också en trevligare stämning, något som stockholmslagen håller med om.  De låga publiksiffrorna kan nog tillskrivas flera orsaker, såsom semestertider och  tabellplaceringar.

Att lägga högriskmatcher tidigare och på helgerna är också bara en av många åtgärder vi vill se.

Till sist är det alltid polisens uppgift att anhålla de som misshandlar och hotar andra. Från vår sida har vi även försökt att främja den positiva supporterkulturen på dess egna villkor. Bland annat genom att här på bloggen fråga er vad ni tycker.

Madeleine

Den nya huliganlagen ger resultat 29 juli 2009

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: ,
2 comments

Dagens eko rapporterar idag att polisen har börjat använda den nya huliganlagen och att ett 40-tal personer runt om i landet numer har tillträdesförbud till fotbollsarenor.

Det nya med lagen är att även polisen kan utfärda tillträdesförbud till matcherna, och inte bara klubbarna. Men ingen ska tro att detta kommer att få bukt med allt våld kring fotbollsmatcher. Det som behövs är en ny supporterkultur kring fotbollen. Men för att det ska ske krävs många små steg, av vilka tillträdesförbud är ett.

Erik

Kamerorna är på plats, nu måste huliganerna portas 23 april 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , , , , , , ,
15 comments

I dag och på fredag spelas omgång 5 i allsvenskan. Hammarby möter IFK Göteborg på Söderstadion ikväll, och Djurgården möter Brommapojkarna på Stockholms stadion på fredag.

De båda matcherna är viktiga tillfällen för klubbarna att visa att de har blivit bättre på att hantera dem i publiken som förstör den goda stämningen och som ställer till bråk.

Förra årets åtgärder gav inte de förbättringar som vi alla hade hoppats. En av åtgärderna som vi trodde skulle ge resultat var att klubbarna skulle kunna använda kamerorna som finns på arenorna för att identifiera dem som sätter igång bråken, och sedan belägga dem med tillträdesförbud till matcherna. Dock var det mycket få som stängdes av trots omfattande bråk vid flera tillfällen.

När jag hade ett möte med klubbarna i mars förklarade de att en av anledningarna till att de stängde av så få bråkstakar var att kamerorna på arenorna inte var tillräckligt bra för att identifiera dem som förstör.

Jag gav därefter idrottsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt förbättra kamerautrustningen på Stockholms stadion. Idrottsförvaltningen har nu investerat 70 000 kronor i kamerautrustningen som uppfyller de krav som polisen ställer.

Globen investerade redan i höstas 170 000 kronor i ett nytt kamerasystem på Söderstadion.

Om det blir bråk på matcherna denna vecka förutsätter jag att klubbarna använder utrustningen för att identifiera dem som sätter igång våldsamheterna. I längden är det orimligt att staden hyr ut anläggningar till evenemang där publiken riskerar att hamna mitt i stora slagsmål, samtidigt som de som har satt igång våldsamheterna kan komma tillbaka vecka efter vecka.

Fotbollen behöver en ny supporterkultur, och den måste skapas på varje match. De som förstör ska inte vara välkomna.

Madeleine

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Heja regeringen! 23 oktober 2008

Posted by Erik in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
3 comments

Pressmeddelande, 2008-10-23

Andreas Åström
pressekreterare
076-122 94 86

Madeleine Sjöstedt (fp):

HEJA REGERINGEN!

– Äntligen! Regeringen har lyssnat och agerat, därför kommer vi inför nästa fotbollssäsong att ha en ny kraftfull lag mot supportervåldet. Fotbollens dödgrävare ska motas bort från fotbollsarenorna en gång för alla.

(mer…)

Sista derbyt på kvällstid 21 oktober 2008

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
2 comments

Pressmeddelande, 2008-10-20Andreas Åström
pressekreterare
076-122 94 86

Madeleine Sjöstedt (fp):

SISTA DERBYT PÅ KVÄLLSTID!

– Stockholmsderbyn och andra högriskmatcher i fotboll har under lång tid präglats av för mycket våld. Därför hoppas jag att dagens fotbollsderby är det sista som spelas kvällstid. Inför nästa säsong måste derbyn och andra högriskmatcher spelas dagtid på helger.

– Stockholms arenor ska vara trygga och välkomnande för alla. Om matcherna spelas dagtid på helger kanske barnfamiljerna återigen kan gå på fotboll utan att behöva vara rädda för att hamna mitt i ett firmabråk.

(mer…)

Halvtid – sagt och gjort efter halva mandatperioden 14 oktober 2008

Posted by Erik in .
18 comments

Min förhoppning med denna sida är att berätta vad jag har varit med om att uträtta som kultur- och idrottsborgarråd sedan maktskiftet hösten 2006. Nu har halva mandatperioden gått och det känns därför viktigt att summera vad vi har åstadkommit.

Nedan följer en kort redogörelse av resultaten inom våra arbetsområden. Förhoppningsvis ska ni se den röda liberala tråden i politiken. För folkpartiet ligger kultur- och idrottsfrågorna i kärnan av det liberala uppdraget.

Vissa av er läsare tycker nog att det mesta är positivt, andra blir mindre entusiastiska. Men jag hoppas i alla fall att ni är många som vill berätta nedan vad ni tycker att vi ska göra under de två år som är kvar till valet. Jag och mina medarbetare följer diskussionerna på bloggen mycket noga och använder ofta kommentarerna i vårt arbete.

Vänliga hälsningar

Madeleine Sjöstedt

Bättre villkor för kulturarbetare – Kulturen måste växa

Min utgångspunkt i kulturpolitiken är att om kulturens kraft ska ta större del i samhället måste den drabba fler. Om fler människor tar del av kvalitetskulturen kommer det leda till större biljettintäkter för verksamheterna och till att hela kultursektorn växer ekonomiskt.

I Stockholm har vi försökt vända utvecklingen genom nya växtpengar till det fria kulturlivet. Satsningen är på 10 miljoner kronor per år, en ökning av anslaget med ca 20 procent. Syftet är att stärka incitamenten för verksamheterna att öka sina egna intäkter och därmed tillväxten i hela branschen. I växtpengarna ingår så här långt:

  • ett bonussystem som fördelas till de verksamheter som ökar sina egna intäkter och sin barn- och ungdomspublik,
  • en fond för nyskapande kultur ”Innovativ kultur” som tillsammans med ett resurscenter ska stärka samarbetet mellan kulturlivet och näringslivet,
  • ekonomiskt stöd till dem som söker EU-bidrag, export av Stockholmskultur och internationella utbyten,
  • stöd till en satsning inom det fria kulturlivet om att samordna biljettförsäljning och marknadsföring på internet.

Under många år har såväl statliga som kommunala konsthallar runt om i Sverige blankt struntat i att betala konstnärer som ställer ut sina verk. Alla andra i konsthallarna har däremot fått betalt; städare, butikspersonal, producenter, curatorer och chefer. Under förra året utarbetade konstnärernas riksorganisation och staten ett nytt avtal om utställningsersättning till konstnärer. Det är egentligen inte bindande för kommuner. Men Stockholm kommer ändå att följa avtalet för att även konstnärerna ska ha betalt för det arbete de utför.

Flera bidragsformer har fått nya riktlinjer. Ateljéstödet till ca 700 konstnärer kommer i framtiden att fördelas mer rättvist och ge bättre incitament för konstnärer att skaffa billiga ateljéer. Det ger mer pengar i handen på konstnären, istället för att anpassa stipendierna till hyreskostnaderna för ateljén.

Kulturstödet och integrationsstödet har slagits samman till en stödform, för att de invandrarföreningar som gör professionella evenemang av hög kvalitet ska få samma möjligheter som de ordinarie kulturverksamheterna, och för att tydliggöra att inte bara invandrarföreningar, utan alla delar av Stockholms kulturliv, har ansvar för den kulturella integrationen.

Stödet till studieförbunden fördelas numera i större utsträckning efter innehållet i verksamheten, inte omfattningen. Bland annat ska öppen offentlig verksamhet, samverkan med etniska föreningar, integrationsverksamhet, verksamhet för funktionshindrade och verksamhet i förorter premieras.

En avgörande förutsättning för att kulturlivet ska kunna marknadsföra sig är möjligheten att sätta upp affischer. Beslut har fattats om att sätta upp 100 nya affischplatser för kultur- och föreningslivet på strategiska platser runt om i staden, ”Affischplats Stockholm”. De allra flesta är nu på plats.

Citykultur i toppklass

Stadsteatern har haft flera mycket lyckosamma år med en beläggning på en bra bit över 90 procent varje år, och allt högre biljettintäkter. En anledning till detta är det genomgripande reformarbete som teaterns ledning har genomfört. Staden har stöttat arbetet genom att höja det årliga anslaget till Stadsteatern med 12 miljoner kronor sedan 2008 och ytterligare 2 miljoner 2009.

Stadsteaterns lilla scen blir från och med våren 2009 en gästspelsscen för fria grupper och utländska gästspel.

För att den offentliga konsten i Stockholm, och stockholmarnas egen konsthall Liljevalchs ska stärka sin närvaro i staden, har deras verksamheter slagits ihop till nya Stockholm konst. Stockholmarna kommer att märka skillnaden i konstlivet under 2009.

Fler och bättre idrottsanläggningar

Arbetet med att stärka stadens utbud av idrottshallar fortsätter. I början av förra året köpte idrottsförvaltningen 10 idrottshallar från SISAB (det bolag som äger stadens skolbyggnader) för att upprusta dem och därefter integrera dem i det ordinarie hallutbudet så att fler föreningar ska kunna boka tider i dem.

Arbetet med Skanstullshallen kommer att påbörjas under hösten, Det blir också nya hallar vid Smedshagsskolan och Engelbrektsskolan som kommer att vara öppna för föreningslivet.

I Beckomberga har staden köpt och renoverat en idrottshall som tidigare ägdes av Landstinget, och som nu har blivit ett stort centrum för stadens handikappidrott.

2007 renoverades Zinkensdamms ishall för att säkra möjligheterna att spela ishockey på Södermalm.

Grismsta IP renoverades under 2007 och blev en godkänd allsvensk arena. Renoveringsarbetet på Stockholms stadion har påbörjats. Sedan maktskiftet har vi färdigställt 16 konstgräsplaner i Stockholm och har påbörjat eller tagit initiativ till ytterligare 11.

Förra vintern gjorde vi de första försöken i Stockholm med att lägga plast-is på nya skridskoytor. Försöket slog väl ut och i vinter fortsätter vi med ännu fler platser. Det läggs plast-is under hela vintersäsongen på Slottsbacken, Stora Essinge IP och Medborgarplatsen.

Från huvudstad till världsstad

Kulturlivet är en avgörande faktor för att Stockholm ska utvecklas till en världsstad. När staden nu gör en stor satsning på att förbättra stadsdelarna kring Järvafältet till mer attraktiva områden är därför kulturlivet en viktig faktor. Tensta konsthall har fått en aktiv roll i arbetet på Järvafältet och ett stort extra anslag för att både fortsätta med den högklassiga utställningsverksamhet som man alltid har haft, och bidra till kreativiteten i själva stadsdelsutvecklingen.

För att ytterligare stärka Stockholm som evenemangsstad, och för att förbättra ekonomin i Globenarenorna, har staden nyligen sålt Globens evenemangsbolag till AEG. Staden får därmed den bästa tänkbara strategiska partnern för att fortsätta utveckla idrotts- och evenemangsutbudet i Stockholm.

Globenområdet har Stockholms främsta evenemangsarenor. I augusti i år beslutade fullmäktige att bygga ”Stockholmsarenan” en ny idrotts- och evenemangsarena i området. Den ska fungera året runt för alla typer av stora evenemang. Hammarby fotboll är självklart en av stadens viktigaste partners i arbetet med att utforma arenan.

Arbetet med att finna en ny arenalösning för Djurgården fotboll har tagit flera steg framåt och kommer att bli färdigt under mandatperioden.

Under 2009 kommer arbetet med Europas största skatepark att påbörjas vid Högdalstopparna. Det kommer att bli en attraktion för skatare från hela landet och skapa förutsättningar för stora internationella skate-evenemang.

Våren 2008 återfördes det nyrenoverade segelskeppet af Chapman till södra Djurgården. Båten ägs av idrottsnämnden som genomfört en omfattande renovering av båten så att den ska kunna glädja stockholmare och vandrarhemsboende i flera decennier framåt.

Stockholm var tidigare en framstående filmstad. Genom att satsa på Stockholm film commission och Filmpool Stockholm-Mälardalens arbete med Millennietrilogin har staden bidragit till att Stockholm ska bli det även i framtiden.

En världsstad måste ta ansvar de globala miljöproblemen. Under 2007 och 2008 har Hovet, Åkeshovs sim- och idrottshall och Kulturhuset fått såväl solceller som mini-vindkraftverk.

Kulturhuset öppnar snart ett ekologiskt showroom som ska inspirera stockholmarna att leva mer miljövänligt. Under 2009 kommer ett omfattande arbete med att minska energianvändningen på stadens idrottsanläggningar att påbörjas.

Stockholm är en vattenstad. Därför kommer kulturnämnden i framtiden att stödja de sista återstående ångbåtarna så att dessa kan trafikera vattnen i staden där de utgör en viktig del av vårt kulturarv.

Ett av de första stora internationella evenemangen som genomfördes i Stockholm var de olympiska spelen 1912. Under året har vi därför satt igång förberedelsearbetet inför 100-årsjubileet sommaren 2012,

Under året har det blivit klart att ishockey-VM kommer att spelas i Stockholm och i Sverige 2013. Dessutom kommer bangolf-VM att anordnas i Tantolunden 2011.

Kultur och idrott för fler

Under hösten kommer Stockholm att anta en ny barn- och ungdomskulturplan. Målet är att stärka utbudet av kultur för, med och av barn och ungdomar i Stockholm. Planen utgår inte i första hand från vilka verksamheter som Stockholms stad redan har, utan från det kulturliv som Stockholms barn och unga redan lever i. I budgeten för 2009 har vi tillfört 6 miljoner kronor till barn- och ungdomskulturen.

När Stadsmuseet införde fri entré 2006 var det massor av stockholmare som upptäckte museet och började gå dit. Mellan 2006 och 2007 ökade besökssiffrorna med 21,5 procent. För mig var det självklart att Stadsmuseet skulle fortsätta ha fri entré även efter maktskiftet, precis som stadens bibliotek alltid har haft.

I år har vi fattat beslut om att redan från början ingå ett nära samarbete redan med det nya barnkulturpalatset i gamla statsarkivet på Riddarholmen som ska öppna om några år.

Under 2007 infördes den nya stödformen ”Jalla! inom kulturstödet, som ger stöd till mångkulturella kulturevenemang.

På idrottsnämnden inspirerades vi av kulturens stipendieform ”En snabb slant” för ungdomar som vill göra mindre kulturprojekt. Så nu kan man även ansöka om En snabb slant” för idrottsprojekt med hjälp från stadens fritidsgårdar.

Ett allvarligt problem i flera av stadens stadsdelar är att många barn och vuxna inte kan simma. Det har varit en av våra viktigaste satsningar under 2008 att utöka simundervisningen i staden kraftigt.

Ju bättre Stockholms idrottsföreningar fungerar som organisationer desto fler kommer att ansluta sig och använda deras verksamhet för att idrotta och motionera. Därför har vi inlett arbetet med att hitta former för hur förutsättningarna för föreningarna att stärka sina egna intäkter ska öka. Det handlar inte om att finna argument för att minska det kommunala stödet, utan istället om att finna satsningar som ger föreningarna bäst möjligheter att utvecklas.

Stadens fem ridanläggningar har genomgått omfattande renoveringar de senaste åren. Grimsta ridhus står nu alldeles nytt, och under nästa år påbörjas arbetet med Sätra ridanläggning. Då står också de nya anläggningarna i Åkeshov och Enskede klara. Anläggningen i Farsta renoverades för några år sedan.

Ett svårt problem inom idrotten är att behålla tonåringarna. Därför har vi infört en tonårspeng” i stadens stöd till idrotten, som innebär att det lokala aktivitetsstödet för tonåringar höjs under 2009.

Ingen ska känna sig ovälkommen idrottsrörelsen. De föreningar som får stöd av staden måste därför visa att de aktivt arbetar mot diskriminering på grund av sexuell läggning såväl som på alla andra grunder.

Under flera år har kulturskolan haft ett otydligt uppdrag ”att ge Stockholms barn och ungdomar möjligheter till kulturella aktiviteter på sin fritid.” och därigenom missat att prioritera sin kärnverksamhet. Under 2009 sjösätts en ny organisation och nytt uppdrag för Kulturskolan. Uppdraget ska i framtiden vara: ”Kulturskolan ska erbjuda undervisning av hög kvalitet i kulturella färdigheter till Stockholms barn och ungdomar på deras fritid.”

Mer läsning och bättre bibliotek

Ett av våra viktigaste strategiska beslut för kulturlivet i Stockholm har varit att satsa stort på att utveckla biblioteken. Nettohöjningen till biblioteken var 3,5 mkr kr 2007. 2008 anslogs dessutom 35 mkr i investeringsmedel för en ny biblioteksstruktur. Inför 2009 ökar anslaget till biblioteken med ytterligare 19 miljoner kronor.

De övergripande målen med satsningen är att öka öppettiderna, framförallt på söndagar, och att inleda arbetet med att förnya hela biblioteksstrukturen i staden. Biblioteken ska finnas där stockholmarna är och vara öppna när stockholmarna vill gå dit.

Hittills har detta lett till 1709 fler öppettimmar 2007 jämfört med 2006, söndagsöppet vid ytterligare fem bibliotek och att vi inlett arbetet med att flytta bibliotek till mer strategiska platser och utöka dem som är för små. Högdalens bibliotek kommer att flytta till T-banestationen, precis som biblioteket i Bredäng. Biblioteket på Östermalm öppnar en filial i Tunnelbanestationen vid Östermalmstorg, uppgång Stureplan. Biblioteket i Hammarby Sjöstad blir betydligt större och biblioteket i Kista flyttar in i gallerian.

Den jury som arbetat med att ta fram det nya stadsbiblioteket presenterade i november 2007 det vinnande förslaget i arkitekttävlingen. Totalt kom det in nästan 1200 bidrag till tävlingen, vilket gjorde den till världens största arkitekttävling under 2007. Arbetet fortsätter nu med detaljutformningen och finansieringen.

Tryggt i Stockholm

Känslan av otrygghet när det är mörkt utomhus är ett allvarligt hinder för många människor som vill motionera utomhus. Sedan 2007 har vi därför byggt trygghetsanpassade motionsspår i flera delar av staden. Det finns bland annat i Ågesta friluftsområde och i Nackareservatet. Belysningen ska alltid fungera. Det ska inte finnas sly eller buskage nära stigarna och det ska vara lätt att se andra människor som är ute i spåren.

Våldsamheterna kring fotbollen i Stockholm har blivit allt värre. Jag har därför tagit initiativ till att samla krafterna som arbetar emot det idrottsanknutna våldet för att skapa en gemensam strategi för hur våldet kan motarbetas. Dessutom ska högriskmatcherna i framtiden spelas mitt på dagen på helgerna för att minska våldsamheterna, så att fotbollen återigen kan bli en familjefest.

Mänskliga rättigheter

Yttrande- och organisationsfrihet är två grundbultar i Stockholms kultur- och idrottsliv. Därför har det varit viktigt för mig att tydligt ta ställning för att även människor i andra länder ska ha dessa rättigheter.

När den kinesiska ambassaden ringde en av mina medarbetare och begärde att vi skulle stoppa ett kinesiskt kulturevenemang i Stockholm, var det självklart för mig att uppmärksamma svenska massmedier om den kinesiska regeringens avsaknad av respekt för yttrandefriheten även i Sverige, och kräva en ursäkt från Kinas ambassad. Ambassaden har dock inte svarat.

En annan viktig del i arbetet har varit att kräva att Svenska olympiska kommittén, SOK, skulle använda OS i Kina för att kräva att även kinesiska idrottare ska ha yttrandefrihet och organisationsfrihet, precis som svenska.

Jag skrev också flera artiklar om att SOK och resten av idrottsrörelsen borde tagit tillfället i akt och informerat svenska ungdomar om situationen för de mänskliga rättigheterna i Kina. Tyvärr tog varken SOK eller idrottsrörelsen möjligheten som fanns, och nu är OS över och därmed deras direkta möjligheter till påverkan. Jag tycker att Idrottssverige agerade ansvarslöst och med avsaknad av respekt för sina idrottande kolleger i Kina.

En förutsättning för att kulturlivet ska utvecklas i frihet är att kulturverksamheterna ska kunna arbeta utan politiska pekpinnar. Efter maktskiftet avskaffade vi därför alla de politiskt tillsatta biblioteksråd som den förra majoriteten hade påtvingat biblioteken runt om i Stockholm, och det kulturstödsutskott som fanns i kulturnämnden och som hade till syfte att vissa politiker skulle kunna styra vilka verksamheter som skulle ha lite mindre respektive lite mer i stöd. Numer är det kulturförvaltningens bibliotekarier som styr över biblioteken och handläggare som styr över bidragsgivningen, även om kulturnämnden fortfarande har ansvar för de medel som förmedlas.

En annan förutsättning för att demokratin ska fungera och fortsätta att garantera stockholmarnas mänskliga rättigheter är att vi lär av stockholmspolitikens egen historia. Stockholmsforskningen inledde därför 2007 arbetet med projektet ”Makten i stadshuset”, som just har till syfte att studera hur stockholmspolitiken har fungerat sedan demokratiseringen av Sverige och Stockholm för snart 100 år sedan.

Nya arbetsformer

Min förhoppning som politiker är att kommunicera direkt med stockholmarna, såväl skattebetalare i allmänhet som er som är direkt påverkade av stadens kultur- och idrottspolitik. Därför har arbetet med denna blogg och kommentarerna från läsarna varit viktigt för mig och givit många goda kunskaper och uppslag för arbetet. Dessutom hoppas jag att flera svåra frågor har kunnat redas ut.

Jag och mina medarbetare försöker använda bloggen som ett ”öppet kontor”, där vi arkiverar mycket av det vi arbetar med; förvaltningens underlag för beslut, pressmeddelanden, mina artiklar, anteckningar från nämndmöten, kommentarer till nyheter och artiklar som handlar om stockholms kultur- och idrottsliv. Min förhoppning är att det ska vara lätt för stockholmare att se hur det politiska arbetet fungerar.

Vi har också utvecklat samarbetet med Stockholms Idrottsförbund genom att skapa årliga rådslag med de olika specialidrottsförbunden i länet. Syftet är att skapa en bättre dialog mellan politiken och idrotten, men också inom själva idrottsrörelsen, för att hitta vägar att använda de gemensamma resurserna på bästa sätt.

Jag har också försökt lyfta erfarenheterna från Stockholm för att påverka den statliga kultur- och idrottspolitiken. Jag har skrivit flera artiklar i dessa ämnen som ni hittar under kategorin artiklar/pressmeddelanden.

Inom folkpartiet har jag också varit med om att ta fram ett nytt kulturpolitiskt program och ett nytt idrottspolitiskt program.

Den koaltion som folkpartiet ingår i tillsammans med moderaterna och kristdemokraterna har också gjort en halvtidsrapport för alla de olika politikområdena. Du hittar den rapporten här: halvtidsrapport_080923-alliansen

Större allvar kring våldet 2 september 2008

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , ,
add a comment

Efter skandalscenerna på Råsunda förra veckan har något hänt i diskussionerna kring fotbollsvåldet. Ingenstans läste jag i kommentarerna något annat än att alla inblandade nu inser allvaret. Stollarna kan välta en fin sport över ända då vanliga människor börjar dra sig från att gå på det som ska vara fotbollens höjdpunkt, de laddade derbymatcherna. I de omedelbara kommentarerna efter matchen utmärkte sig Suleyman Sleyman som istället för att tala om sitt första mål i allsvenskan valde att ta avstånd från bråkstakarna: jag tycker att man borde stänga av dem på livstid. En tydlig signal som han ska all heder av.

Ett av mina förslag för att få ner fyllan och bråken vid derbyn är att de ska spelas på dagtid på helgerna. Jag talade med såväl Alf Johansson, VD Djurgården fotboll, som Michael Andersson, VD Hammarby fotboll, som inte förkastade idén. Både var mycket oroade över utvecklingen. Ingenstans hörde jag en ton av varken urskuldran , bortskyllan eller förringande.

Även många journalister inser vikten av att den förändring måste komma snabbt. Johan Esk, DN, var kraftfull i sin kommentar:

Även många journalister ”Alla” väntar på den stora enkla, lösningen.

Sorry, den finns inte.

Det är små, små steg som hela tiden måste tas och de viktigaste har de senaste åren tagits av dem som är närmast problemen. De gör den avgörande hårdmarkeringen. De jobbar med och mot unga pojkar som är farliga för sig själva och andra. De finns i klubbar och supporterorganisationer och andra nätverk och får inte vika ner sig nu. Det är ett maratonlopp men det kan vara upploppet de är inne på.

Och visst handlar det om personligt ansvar, att ”inte vika ner sig”. Min fp-kollega i idrottsnämnden Danne Fava, trogen Djurgårdare, är en av dem som inte ger tappt. På matcherna tar han ansvar för en av de ungdomar som har trott att fotboll handlar om att slåss. Och Danne är inte ensam. Många är de inom såväl Hammarby som Djurgården som sliter på.

Men alltför många börjar ge upp. Klubbledare, journalister, publik och även vissa politiker suckar uppgivet. I förlängningen leder utvecklingen till att publiken sviker fotbollen. Då faller en av mest publikvänliga idrotterna. Det vore en stor sorg. Jag lyfter på hatten för Suleyman, Johan, Danne, Alf, Micke och alla andra som arbetar vidare. Vi får inte lägga fingrarna emellan och skyddda våldsverkarna. Fotbollens framtid hänger på det.

Madeleine