jump to navigation

Stockholm satsar på Stadsteatern 30 april 2008

Posted by annaws in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
2 comments

De senaste dagarna har en debatt om Stadsteaterns organisation och ekonomiska förutsättningar pågått, se exempelvis DN och SvD. Stadsteatern är ett bolag och beslutar själv om hur budgeten ska fördelas och hur teatern ska organiseras. Det politiska ansvaret är att ge ekonomiskt anslag och ge ägardirektiv. Några hard facts om stadens och statens anslag till Stadsteatern:

(mer…)

Kulturskolans verksamhet på fritiden är viktigast 14 februari 2008

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

(Denna artikel publicerades i senaste numret av Bänkpressen, Lärarnas riksförbunds nyhetsbrev i Stockholm.)

Debatten om kulturskolan har varit livlig under hösten, och full av missförstånd. I förra numret av Bänkpressen fanns ytterligare ett. Alda Larsson oroade sig för att Kulturskolans budget inte längre ska räcka till för att barn och ungdomar ska ”få kreativa upplevelser och en meningsfull fritid”. Men det är precis vad jag också oroar mig för. Vi delar problembeskrivning och borde inte stå emot varandra i denna debatt.

Det tråkigaste i höstens stundom hårda debatt har nämligen varit att innehållet i Kulturskolans verksamhet har diskuterats så lite. Ambitionen från kulturnämnden är nämligen att stärka Kulturskolans verksamhet på barn och ungdomars fritid så att fler kan få bra undervisning i olika kulturella uttryck.

(mer…)