jump to navigation

Nu presenteras budgeten för 2009 – Kulturen och idrotten går stärkta in i 2009 10 september 2008

Posted by Erik in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , , , , ,
3 comments

Just nu presenterar gruppledarna för m, fp och kd i Stockholms stad förslaget till budget för 2009. Kultur- och idrottspolitiken är två av de stora vinnarna. (mer…)

Stockholms bibliotek går mot strömmen – besök och utlåning ökar 8 september 2008

Posted by annaws in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , ,
3 comments

Svd kultur skriver idag att besök och utlåning går ner vid de svenska biblioteken. I Stockholm går trenden i motsatt riktning. Fler och fler stockholmare besöker stadens bibliotek. Fler och fler böcker lånas ut och öppettiderna ökar.

Förra året ökade besöken totalt vid Stockholms stadsbiblioteks alla bibliotek med 6,5 procent och utlåningen ökade med 2,4 procent. Särskilt roligt är att utlåningen av barnböcker ökade med 5,2 procent. Även öppettiderna ökade med 2,8 procent.

De positiva siffrorna visar att Stockholms bibliotek har kompetens i toppklass. Men de är också en effekt av en medveten satsning på biblioteken. Satsningen började förra året, med ett nettopåslag på 3,5 mkr. I år har vi investerat 35 mkr i en ny biblioteksstruktur, som innebär att biblioteken ska ligga där människor är, exempelvis i tunnelbanan och i köpcentra.

Vi håller på att vända den nedrustning av biblioteken som den förra vänsterstyrda majoriteten hann med på sina fyra år vid makten. Under sista året av den förra mandatperioden med alliansstyre, 2002, fick biblioteken ett påslag från staden med 16 mkr. Nettoanslaget ökade därmed med över 7 procent, från 219 mkr till 235 mkr. Under vänsterstyrets sista år vid makten, 2006, låg bibliotekens nettoanslag på 223 mkr, en nedskärning på 12 mkr. Se tabellen här:

År

Majoritet

Nettobudget

2001

fp+m+kd

219

2002

fp+m+kd

235

2003

s+v+mp

234

2004

s+v+mp

222

2005

s+v+mp

223

2006

s+v+mp

223

2007

fp+m+kd

226,5

2008

fp+m+kd

226,5 + 35

Den s-märkta nedrustningen av biblioteken är över. Stockholms bibliotek ska vara i världsklass.

Madeleine

Bibliotekens budget på väg upp efter s-märkt nedrustning 27 februari 2008

Posted by annaws in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , ,
6 comments

Stockholms bibliotek gynnas av alliansstyre. Det visar budgetutvecklingen under 2000-talet. Den senaste tiden har bibliotekens budget diskuterats en del i medierna, eftersom den ligger på samma nivå som förra året. Låt mig som svar på detta visa några hard facts: (mer…)

Kulturskolans verksamhet på fritiden är viktigast 14 februari 2008

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

(Denna artikel publicerades i senaste numret av Bänkpressen, Lärarnas riksförbunds nyhetsbrev i Stockholm.)

Debatten om kulturskolan har varit livlig under hösten, och full av missförstånd. I förra numret av Bänkpressen fanns ytterligare ett. Alda Larsson oroade sig för att Kulturskolans budget inte längre ska räcka till för att barn och ungdomar ska ”få kreativa upplevelser och en meningsfull fritid”. Men det är precis vad jag också oroar mig för. Vi delar problembeskrivning och borde inte stå emot varandra i denna debatt.

Det tråkigaste i höstens stundom hårda debatt har nämligen varit att innehållet i Kulturskolans verksamhet har diskuterats så lite. Ambitionen från kulturnämnden är nämligen att stärka Kulturskolans verksamhet på barn och ungdomars fritid så att fler kan få bra undervisning i olika kulturella uttryck.

(mer…)

Kulturskolans budget lika stor 2008 som 2007 20 december 2007

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , ,
add a comment

Kulturnämnden bestämde i morse att Kulturskolan nästa år kommer att få en lika stor budget som 2007, 145.2 miljoner kronor. Den av kulturförvaltningen föreslagna neddragningen med 0.9 procent vilken återremitterades vid nämndens förra möte tillbakavisades av kulturnämnden. Det kommunala anslaget per elev i ordinarie undervisning blir därmed ca 8000 kronor.

(mer…)

Kulturskolan får samma budget nästa år 15 december 2007

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , ,
3 comments

Pressmeddelande från kultur- och idrottsborgarråd Madeleine Sjöstedt, fp

2007-12-15

Leif Lanke, vik presskontakt (fp) 076-122 94 86

Kulturskolan får samma budget nästa år

– Kulturskolan får samma budget som 2007. Elever i Kulturskolan ska få behålla sin plats. Skolan ska ta emot fler elever och omvandlas till en mer flexibel organisation. Det säger Stockholms stads kultur- och idrottsborgarråd Madeleine Sjöstedt (fp) med anledning av att kulturnämnden på torsdag kommer att fatta beslut om att Kulturskolan inte får någon budgetneddragning 2008.

(mer…)

Kulturskolans budget minskar med 0,9 procent 4 december 2007

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , ,
1 comment so far

Oron bland föräldrar, elever och lärare inom kulturskolan har varit betydande de senaste veckorna. Och efter dagens artikel i SvD har den självklart ökat. Fattas bara annat.

Jag som kultur- och idrottsborgarråd måste självklart tillsammans med resten av majoriteten inom kulturnämnden, ta oron på allvar. Därför har kulturnämnden idag återremitterat ärendet för att kulturförvaltningen noggrannare ska utreda konsekvenserna av kulturskolans budget.

Men, och detta är viktigt, oron inom kulturskolan står inte i proportion till den förändring i budgeten som kulturnämnden har att ta ställning till inför 2008.

De senaste åren har nettoanslaget till Kulturskolan ökat betydligt. Mellan 2000 och 2006 ökade det med närmare 37 procent, medan antalet barn i undervisningen på fritiden bara ökade med ca 11 procent. (Se tabeller nedan.)

Anslaget utslaget per elev har också ökat kraftigt, från ca 7000 kronor per elev 2000, till mer än 8000 kronor i förslaget till budget för 2008. Även anslagets andel av den totala budgeten har ökat, från 81 procent 2000 till ca 83 procent 2008, medan andelen som finansieras genom avgifterna har minskat.

Om man räknar på den totala budgeten för kulturskolan – det vill säga inte bara nettoanslaget utan även intäkterna som kommer från avgifter och annat – ser man i kulturförvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2008 att Kulturskolan får 3,2 miljoner kronor i minskad budget. Denna summa är dock baserad på att intäkterna ökar med  2 miljoner kronor, vilket var kommunfullmäktiges intäktskrav.

Men verksamhetsplanen visar att avgiftsintäkterna förväntas öka med hela 3,9 miljoner kronor, vilket gör att den totala budgetminskningen inte blir större än 1,3 miljoner kronor. Det innebär en förändring på 0,9 procent jämfört med budgeten för 2007, som var på 145,2 miljoner kronor. Det borde inte påverka eleverna i kulturskolan i någon större utsträckning.

När oron inom Kulturskolan de senaste åren har ökat i samma takt som budgeten, och en budgetminskning på mindre än en procent sägs få de dramatiska konsekvenser som framkommer i SvDs artikel, är det inte i första hand budgeten som är problemet.

Som ansvarig politiker för kulturlivet i Stockholm är jag också ansvarig för att skattebetalarnas pengar används på bästa möjliga sätt. Under hösten har jag blivit allt mer oroad för att så inte är fallet. Av den anledningen kommer kulturförvaltningen under nästa år att göra en genomgripande översyn av Kulturskolans verksamhet och administration.

Kulturskolan kommer även fortsättningsvis att ha en stor budget, för vilken det kan göras mycket fin och viktig verksamhet. Inom dess ekonomiska ram ska det finnas goda möjligheter att även nästa år bereda plats för alla elever som redan går i undervisningen, och skapa plats för fler.

Madeleine

Kulturskolans budget 2000 – 2008
Årtal Kostnader Intäkter Netto
2008 (Kuf förslag) *142 000 – 22 500 119 500
2007 145 210 – 20 500 124 710
2006 147 610 – 22 000 125 610
2005 141 125 – 20 500 120 625
2004 129 125 – 20 500 108 625
2003 130 385 – 20 500 109 885
2002 120 205 – 22 000 98 205
2001 116 430 – 22 000 94 430
2000 113 980 – 22 000 91 980
* Gäller vid intäktsökning om 2 mkr. Förvaltningens prognos är dock 3,9 mkr
Antal elever i kulturskolan på fritiden
Årtal Instrument/sång På fritiden totalt
2007 prognos Ej klar Ej klar *)
2006 8 850 14 478
2005 9 067 14 581
2004 8 485 13 884
2003 9 106 14 789
2002 8 611 14 259
2001 8 209 13 391
2000 8 150 13 062
*) 14157 Vårterminen  07