jump to navigation

Kulturskolan på rätt väg 6 maj 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , ,
trackback

SvD skriver idag om kulturskolan och de besparingar som görs på verksamheten. Att erbjuda barn undervisning i kulturskolan tillhör inte kommunens lagstadgade kärnverksamhet, inte desto mindre läggs 146 miljoner på verksamheten. Det viktigt för mig att kulturskolan uppnår sitt mål: ger barn möjlighet att utveckla sina konstnärliga talanger. Det är skattefinansierad verksamhet, den skall var kostnadseffektiv och tillgänglig.

Angående lokalerna: Det är inte ansvarsfullt att lägga stora pengar på dyra lokaler som inte fungerar optimalt. Kulturskolan kommer i stället att vara på platser där barnen redan finns, till exempel i skolorna, det är kostnadseffektivare. Vi vill understryka att inga barn som idag undervisas skall ”hamna på gatan” på grund av lokalbrist, ens under en övergångsperiod. I längden räknar vi med att nå fler barn på detta sätt.

Angående personalneddragningar: Det  handlar det om 13 tjänster av 250 som kan sägas upp. Vi litar på att kulturskolans ledning kan göra denna neddragning utan att det drabbar barn eller ungdomar.

Under den tidigare mandatperioden investerades för varje år allt mer pengar i kulturskolans verksamhet – utan att det blev fler elevplatser. Siffror om detta finner du här. Den socialdemokratiska majoriteten förra mandatperioden misskötte sitt uppdrag: att skattefinansierad verksamhet skall vara tillgänglig och kostnadseffektiv. Detta har vi ändrat på och det är mycket bra för Stockholms barn och Stockholms skattebetalare.

Vi fortsätter reformera kulturskolan

Madeleine

Kommentarer»

1. Ulf - 6 maj 2010

Vill lämna ett par klargöranden/korrigeringar bara:

1. Ang hur mycket pengar som satsas på Kulturskolan: Omsättningen beräknas helt riktigt till ca 146 mnkr i år men det skattefinansierade anslaget är dock endast budgeterat till ca 118 mnkr (en minskning med 5 mnkr jfr med 2009). Det bör egentligen vara den siffran som redovisas.

2. Ang Blå Huset: Det är givetvis så att Kulturskolan kommer att göra allt för att redan deltagande barn och unga i Tensta inte ska ”hamna på gatan” när man nu tvingas ut ur Blå Huset. Men det skickar en tydlig signal om att den borgerliga majoriteten inte bryr sig om Tensta. Först höjer man termingsavgiften kraftigt vilket leder till att många tvingas ta sina barn och unga ur Kulturskolan. Sedan stänger man lokalerna för att det är för få barn i verksamheten.

3. Ang personalneddragningarna: Kulturskolan kommer med de nu ytterligare 13 neddragna tjänsterna att totalt ha förlorat ungefär 45 tjänster under mandatperioden. Det betyder att Kulturskolan kommer att ha tappat mer än 15 procent av sin personalstyrka under mandatperioden – det kan väl ingen våga påstå att det inte skulle drabba eleverna?

4. Ang antalet elevplatser: Det håller inte riktigt att säga att det inte var fler ”elevplatser” under det socialdemokratiska styret. 2006 räknades totalt 40 300 deltagare, 2009 totalt 24 319 deltagare. En stor andel av dessa deltagare tillhörde prova på-verksamheter under skoltid, vilket man kan ha olika åsikter om ifall det är bra eller dåligt (Sjöstedt som bekant anser det senare).

Tack!

Ulf Andersson-Greek
Borgarrådssekretare
Socialdemokraterna i Stadshuset

Tuula Rusanen - 7 maj 2010

Hej Madeleine!
Vi kan vända på det hela:
/Det är inte ansvarsfullt att lägga stora pengar på dyra lokaler och INTE fylla det med barn och ungdomar som vill utveckla sina konstnärliga talanger, det som har skett i Tensta i Blå Huset./
/Och att de som redan finns på gatan skall in i Kulturskolans verksamhet, bl a i Tensta i Blå Huset./
Detta tycker jag vore mycket bra för Stockholms barn och ungdomar, inklusive Tenstas, och för Stockholms skattebetalare, inklusive Tenstas.

Mvh
Tuula Rusanen
Tenstabo och mor till ett barn som går i Kulturskolan, i Blå Huset i Tensta

2. Tanja Tuurala - 7 maj 2010

Verksamheten kan som sagt vara ute i skolorna och i lokalerna på Blå huset. Kulturskolan får in fler elever till undervisningen på Blå Huset om ni samarbetar med skolorna. Då kan Tenstas elever också få uttrycka sig och jobba i en proffessionell atmosfär med en riktig teater scen, ljus, ljud etc. Vilket så klart ger mer kunskap vad scenkonst / teatervärlden är för något. Inte tråkiga matsals visningar, dansföreställningar framför en för liten scen, publiken ser inget p g a att de sitter på samma plan, med matsals ljussättning etc. Då tappar vem som helst lusten.

Har ni testat?

Vad har ni gjort för rekryteringskampanjer Kulturskolan! Jag som Tenstabo har inte märkt av en enda under de här tio åren. Då kan man inte påstå att ni har försökt med ALLT! Jag borde i så fall ha märkt det.
Vem tar ansvar för vad som händer med lokalerna, tänker någon därborta vid makten längre än näsan? Tänk åtmistone på de kommande valen.

Så vad ska vi göra, om ni vill göra bra beslut så handlar det väl i lika mycket som pengar om att Kulturskolan ska utvecklas till det bättre, inte till det sämre. Eller hur vill ni ha det? Det kanske inte spelar någon roll. Säg det då, klart och tydlig.

Varför spelar inga kloka ord, undersökningar etc. inte någon roll när ni tar era beslut. Varför tar ni tag i tomma ord som inte leder någon vart utom till nedskärningar och marginalisering. vad är det för mening med att medborgarna slösar tid på alla enkäter som kommer hela tiden om inget av det märks i resultaten? Ska väl sluta svara, ska tänka bara på mitt, ska marginalisera mig, så som ni marginaliserar er.

Äh, det är väl bäst att strunta i aktiviteterna på Kulturskolan och göra som regeringen kanske vill, starta en egen Kulturskola i Tensta. Då får ni lämna Tensta, varsågoda!

Jag har redan en underbar vision. En lockande färggrann lokal som på Blå huset, som lockar in Tenstaborna med att de får berätta vad de vill göra, sina historier som personalen vägleder till att omvandla till skaparglädje. Smarbeten med skolorna, göra tydlig skyltning med en logga som syns när vi har våra annonser i mitti.Etc. Idéer fattas inte.

Mvh Tanja Tuurala, Tensta bo mamma till till ett barn som går på Kulturskolan – Blå Huste – Tensta.

3. Fredrik Gräslund - 10 maj 2010

Madeleine har ännu ej lyckats svar på dessa tre sakliga inlägg med invändningar ang. Kulturskolan.
Däremot har hon idag lyckats med konststycket att ännu en gång gå ut och beljuga Aspuddsbadet (i City)
Hon påstår sig citera att badhusföreningen från början sagt att de ockuperar om de inte får som de vill, en ren lögn förstås eftersom föreningen från första stund lagt ner enorma ansträngningar på att komma till tals med Madeleine eller nån från Alliansen,för att föra en dialog. Detta kan föreningen förstås dokumentera.
Sen kan man ju fråga sig hur någon lyckats säga detta till Madeleine, när hon vägrat träffa föreningen ?

Madeleine Sjöstedt - 11 maj 2010

I början av februari 2009 besökte föreningens ordförande Björn Svensk, en annan representant för badhusförening samt föreningens jurist kultur- och idrottsroteln och samtalade med bl a Erik Jennische, min borgarrådssekreterare. Detta var efter att avtalet med badhusföreningen löpt. ut. Föreningen bedrev trots detta verksamhet i lokalen, trots att ingen försäkring fanns då man inte kan försäkra en lokal som man inte har besittningsrätt till. Vid uppmaning att sluta med verksamhet i badet sade Björn Svensk att badet skulle ockuperas om inte badhusföreningen fick sin vilja igenom.
Så ser sanningen ut.
Madeleine

Fredrik Leijonhufvud - 11 maj 2010

”Så ser sanningen ut”?

Att offentligt citera uttalanden från personer man själv aldrig hört prata är kanske inte den högsta formen av sanning?.

Ett uttalande från Erik Jennische som faktiskt deltog på mötet skulle vara mera trovärdigt.

Peter Åkerbäck - 12 maj 2010

Nej, Nej, Nej, Madeleine, sluta att ljuga NU GENAST!!!
Herregud, vi kan inte ha politiker som ljuger på detta uppenbara sätt.
Du var inte med på mötet, men jag (Peter Åkerbäck) var det och Björn Svensk uppmanade absolut inte till någon ockupation av badet och att detta var föreningens intention. Vi ville ha ett samtal och veck oss allt vi kunde efter detta möte för att få tillstånd vidare förhandling. Jag vet inte varför din sekreterare Erik har påstått detta, kanske hade det varit bra om du själv hade träffat oss någon gång, men sluta genast upp med att ljuga för oss….det skär i ens hjärta att en politiker som skall företräda folket och som dessutom påstår sig vara liberal går runt och far med sådana lögner.
(Jag flyttade mitt svar till hit där det hör hemma)
Svara

4. Fredrik Jeppsson - 11 maj 2010

citat:
”Att erbjuda barn undervisning i kulturskolan tillhör inte kommunens lagstadgade kärnverksamhet, inte desto mindre läggs 146 miljoner på verksamheten.”

Ska detta tolkas som att föräldrar och barn ska vara tacksamma över att verksamheten överhuvudtaget existerar och därmed borde visa den goda smaken, genom att avstå från synpunkter och invändningar?

Dessutom kan man fråga sig om det ingår i kommunernas lagstadgade åtaganden, att finansiera filmproduktion av kommersiella filmer?

citat:
”Det är inte ansvarsfullt att lägga stora pengar på dyra lokaler som inte fungerar optimalt.”

På vad sätt är lokalerna inte optimala? Och när blir en kostnad anvarsfull? Var går den kritiska gränsen? Är inte vara bra ifall barnen får ombyte från skolmiljön?

citat:
”Vi litar på att kulturskolans ledning kan göra denna neddragning utan att det drabbar barn eller ungdomar.”

Misslyckas neddragningarna så är det kulturskolans lednings fel, inte politikerna som gett dem uppdraget?

citat:
”Den socialdemokratiska majoriteten förra mandatperioden misskötte sitt uppdrag: att skattefinansierad verksamhet skall vara tillgänglig och kostnadseffektiv.”

Alla samhällsproblem som har förekommit i det här landet har varit sossarnas fel. Detta börjar bli lite tjatigt, när ska vi bli överraskade med nya problemformuleringar?

5. Jan - 11 maj 2010

Du passar inte som demokratiskt politiker 🙂

6. Andreas Palmborg, Hägersten - 11 maj 2010

Hej Madeleine
Vad vill du med Kulturskolan? Det är inte en kärnverksamhet, vi skär ner men det är samtidigt viktigt att våra barn får möjlighet att utveckla sina konstnärliga talanger. Men hur? Det saknar jag i ditt inlägg, du talar bara om besparingar och kostnadseffektivitet. Inget om hur det ska gå till att få barn att utveckla sin konstnärlighet?

Måste vara jättetråkigt att ha din tjänst om du inte har större ambitioner med kulturskolan än att spara och kostnadseffektivisera.

Hälsningar,
Andreas Palmborg

7. Peter Åkerbäck - 11 maj 2010

Nej, Nej, Nej, Madeleine, sluta att ljuga NU GENAST!!!
Herregud, vi kan inte ha politiker som ljuger på detta uppenbara sätt.
Du var inte med på mötet, men jag (Peter Åkerbäck) var det och Björn Svensk uppmanade absolut inte till någon ockupation av badet och att detta var föreningens intention. Vi ville ha ett samtal och veck oss allt vi kunde efter detta möte för att få tillstånd vidare förhandling. Jag vet inte varför din sekreterare Erik har påstått detta, kanske hade det varit bra om du själv hade träffat oss någon gång, men sluta genast upp med att ljuga för oss….det skär i ens hjärta att en politiker som skall företräda folket och som dessutom påstår sig vara liberal går runt och far med sådana lögner.

8. Bur-q-ua97 - 12 maj 2010

Vadå ”otroligt sorgligt”, Madeleine Sjöstedt?!
(ang. citat ur nedanstående intervju)

Vadå ”förlust för demokratin”?!

Vad avses, rent konkret?

Vad är detta för slags hyckleri?
Närmast ett skolboksexempel på hyckleri.

Det var ju DU, som i princip enda person, som drev på rivningen av Aspuddsbadet!

Du och ingen annan.

Folket ville bevara badet!

Är det en förlust för demokratin att folket försökte kämpa emot dig, eller vad?

Är det en förlust för demokrati att en landsortspolitiker med uppenbara mindervärdeskomplex vill sätta sitt avtryck i den stora staden, genom att förstöra en av Stadsmuséet närmast k-märkt byggnad?

(SVAR: ett rungande ”JA!”)

Är du kanske självkritisk?
Jag förstår faktiskt inte logiken i det du sade i Citys intervju.

Kanske beror det på att det inte finns någon logik.

[citat ur ett e-mail från Ola Bergner Schubert, d. 11/5:]City 2010-05-10
CITY: Hur bra är du på kommunikation? I bråket om Aspuddsbadet kände folk att du inte lyssnade.

Madde S:
Som politiker får man ofta höra att man inte lyssnar när man tycker annorlunda. Det första som företrädarna sa var: ”får vi inte som vi vill, så ockuperar vi badet”. Det är ingen bra grund för en politiker att inleda en konversation på. Då finns det inte så mycket mer att säga. Men visst, jag hade kunnat förklara det för dem ansikte mot ansikte i stället för på bloggen.

CITY:
Är du nöjd med hur det slutade?

Madde S:
Det finns ingen som kan vara nöjd med en historia som får ett så dramatiskt förlopp. Jag tyckte det var otroligt sorgeligt, och en förlust för demokratin.

Idag har Madeleine för första gången någonsin svarat på en blogpost angående Aspuddsbadet.

/
B97, av Dans stam (97-108)
rättsröte-kontrollant
för Sällskapet Bur-q-ua – för allas lika värde, emot rättsröta
BB – bröd och bur-q-ua åt folket

9. Bur-q-ua97 - 12 maj 2010

Ni representanter för folket: det är, som bekant, valår i år.

Ta därför tillfället i akt att förvalta er rösträtt, så att korrupta, prestigebefläckade politiker, med sitt eget bästa för ögonen, inte återväljs till s.k. ”tunga” befattningar och höga poster.

Utan att förringa en viss typ av arbeteten…
jag har förresten läst att det ska finnas ett jobb på Mc Donald’s, Västberga (inte så långt från Aspudden).

Ett köksjobb, där man vet sin plats och där man, i sakta mak, arbetar sig upp till den plats, som man har gjort sig förtjänt av.
Vissa anställda stiger i graderna och blir handledare, kökschef och kanske restaurangchef.

Kanske ett jobb för dig Madeleine, med tanke på att du är fel kvinna på fel plats* inom politiken?

Kanske dags att sadla om och börja med nötkött, istället för att tära på folket?

(*= med detta menar jag helt enkelt att FOLKET, vars represenTANT du trots all är, uppenbarligen inte vill ha dig!)

10. Bur-q-ua97 - 12 maj 2010

[korrigering:]

en viss typ av arbeten… [<= "arbeten" korrigerat]

11. Bur-q-ua97 - 12 maj 2010

[korrigering no II:]

”trots allt” [<= "allt" korrigerat]

Tuula Rusanen - 12 maj 2010

Tuula Rusanen – 12 maj 2010
Hej Madeleine! / En brännhet valfråga
-Kulturskolan utnyttjas mest av barn och ungdomar i de högre socioekonomiska grupperna. Det är samma sak i hela landet, säger Ulf Blomdahl, forskningsledare i Stockholms stad i en artikel i DN. Nu är det dags att ändra på den trenden. De flesta av Tenstas barn och ungdomar hör inte till den gruppen. Huruvida Kulturskolan behåller lokalerna i Blå Huset eller ej, kan bli den hetaste valfrågan, så brännhet att det kommer att avgöra valet. Ett öppet sår som behöver plåstras om snarast. Ingen Stockholmare gillar att det blöder någonstans i stadens utkanter. Där får politikerna chansen att visa ifall de har mod, handlingskraft och kreativitet. Det som krävs av bra och duktiga ledare i dagens samhälle. Tensta är som ett litet samhälle, utsatt och nedsatt på många områden, de som lyckas hitta en fungerande lösning för att Kulturskolan hittar trygghet i Blå Huset tillsammans med äldre ungdomar och hittar vägar för att locka fler barn och ungdomar i Tensta till Kulturskolan i Blå Huset och behåller lokalerna där, har förmågan att lösa en sårbar, avslöjande knytpunkt, som vittnar om hur samhället mår på djupet. Samhällsutvecklingens avigsidor syns tydligast i de utsatta bostadsområdena. Istället för att med alla krafter lösa problematiken som påverkar hela samhället och kostar mycket pengar så flyr man fältet. Då har man gett upp. Det gick inte att lösa, låt oss lämna slagfältet. Uppgivenheten är den mest felaktiga metoden att lösa problem. Låt oss Stockholmare få höra hurdana lösningar ni politiker har inför valet för att lösa problematiken med att Kulturskolan planerar att lämna lokalerna i Blå Huset. De som har den bästa lösningen vinner valet! Lars Ohly t ex sade enligt Metro idag, att V satsar på förorten. Jätte bra! Hur kommer ni att lösa denna ovannämnda redan rikskända, ytterst viktiga problematik? Lyckas man lösa detta har man visat att man kommer att lyckas med andra problem också. Väntar ivrigt på svar från alla!

Mvh
Tuula Rusanen
Tenstabo

12. Fredrik Jeppsson - 12 maj 2010

Om hyreskostnaderna är för höga för kulturskolan. Borde man inte då prova på möjligheten till att omförhandla hyrorna med fastighetsägaren? Det är väl ingen omöjlighet i dessa kristider. Om det dessutom är fråga om ett kommunalt fastighetsbolag, då borde det finnas ännu större möjligheter till samsyn.

Det lär väl knappast uppstå en trängsel av liberala tankesmedjor som är villiga att ta över lokalerna till marknadsanpassade lokalhyror.

Barn och ungdomar ska ses som en investering i framtiden istället för kostnader!

13. Fredrik Gräslund - 12 maj 2010

Nu får ytterligare en bieffekt av att Madeleine rev badet:
De som bygger dagiset tänker såga ner alla träden på tomten, inklusive den stora Bellmanseken. Den som många föräldrar haft att hänvisa till här i området när de berättat för sina barn om Bellman i Hägersten.
Man kan faktiskt spara historiska byggnader och göra om dem för annan verksamhet, Madeleine

Tuula Rusanen - 16 maj 2010

OBS! Beslut ang Kulturskolans planer på att lämna lokalerna i Blå Huset tas 18.5 i Kulturnämnden.///Efter att ha läst Johanna Langhorsts artikel i dag i SvD/Brännpunkt/Gängen ges spelrum i förorten/ blir det ännu tydligare att om Kulturskolans planer på att lämna lokalerna i Blå Huset förverkligas kommer det att ha allvarliga konsekvenser för Tensta. I artikeln står det att ”ett fåtal kriminella ungdomar på jakt efter snabba cash och svarta rubriker har under flera årstid regerat miljonprogrammet Tensta”. Varken polis eller Tensta stadsdelsförvaltning har lyckats lösa problemet. På min egen gård växer det fram ett nytt gäng ungdomar som redan nu busar och skadegör gården. Trots att närpolisen och stadsdelsförvaltningens fältassistenter har kopplats in så har ingen förändring till det bättre skett. Ungdomarna själva påstår att de inte har någonstans att ta vägen. De hänger i trappuppgångarna. Kulturskolan och ungdomsgården tillsammans i Blå Huset skulle här kunna göra en insats för att ändra den destruktiva utvecklingen. Exempelvis ett teater- eller filmprojekt för dessa ungdomar kan ha en mer djuptgående effekt för deras beteende. En fri teatergrupp som jobbar med viktiga ungdomsfrågor skulle kunna kopplas in. Robert Jelinek från Teater De Vill har redan visat intresse. Det är bara att ringa honom. Ungdomarna hittar man på gården och de kan vara intresserade nu, men det kan redan vara för sent om ett tag. Då är de förmodligen en del av de ”30 kända individer”, som Johanna Langhorst skriver i sin artikel idag, i Tensta centrum, som bränner upp bilar, rånar och kastar stenar på polisen. Så länge den välrenoverade fina teaterlokalen finns (som är en av lokalerna Kulturskolan tänker lämna i Blå Huset) så länge har man en perfekt plats att samla ungdomarna i ett skapande projekt. Där har de en plats att ta vägen till. Det är mer lönsamt för samhället att försöka ändra den negativa utvecklingen till något konstruktivt än att ge upp och fly ifrån problematiken. Kulturskolan får inte lämna lokalerna i Blå Huset, anser jag, utan Kulturskolan bör göra en nystart i lokalerna med en mer för Tensta anpassad verksamhet.

Tuula Rusanen
Tenstabo

Tuula Rusanen - 29 maj 2010

Hej Madeleine!
I går natt promenerade jag genom Tensta centrum. Det var bara några ungdomar på Tenstaplan som hördes, för övrigt helt öde och tomt. Den lilla korvkioskvagnen på torget är till salu. Det gamla förvaltningshuset hade nu helt och hållet rivits ned. Vad som nu har blivit den centrala byggnaden där är Blå Huset! Där lyste det blått i sin ensamhet majestätiskt i den mörka natten. Då tänkte jag återigen på vad som har skrivits om det och undrar nu vad det är som har hänt sedan sist? Nu är det ett perfekt läge att planera om området på ett nytt sätt. Göra Blå Huset till ett Kulturhus för barn och ungdomar, måla om det, lämna det synligt från Tenstastråket, som det är just nu. Det såg ut som ett slott. Där har vi vår möjlighet att lyfta fram Tensta C på ett nyarkitektoniskt sätt. Utlys en arkitekttävling ang området. Nu har vi chansen att tänka om och tänka nytt. Kulturskolan kan här få en viktig roll, när de stannar i Blå Huset. Ungdomarna kan engageras i omformandet av området. Det är NU det måste hända. Bygga konstruktivt och kreativt i Tensta med fokus på barn och ungdomar. Varför hade vi Bo-utställningen här år 2006? Bara för stunden? Tänkte man inte långsiktigt då? Missa inte den här chansen. Tenstas barn och ungdomar måste få tillträde in i det svenska samhället. Gör man Tensta attraktivt så diskrimineras man inte längre bara för att man kommer därifrån. Barn och ungdomar kan stolt kunna säga att JA, jag bor i Tensta och vi har det bra, vi har en jätte fin Kulturskola där i Blå Huset. Kom och titta!

Tystnaden kring frågan känns märklig. Vad är det som händer nu? Det är viktigt att få veta.

Mvh
Tuula Rusanen
Tenstabo


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: