jump to navigation

Glädjande motionsreaktioner 11 november 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , ,
3 comments

Det engagemang som finns kring vikten av motion för unga går inte att ta miste på. Responsen som jag mött kring mitt initiativ kring behovet av en ny idrottspolitik är stor och glädjande.

Rikdsidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber och hennes motsvarighet i Stockholm, Peter Larsson, svarade under rubriken ”Det är skillnad på idrottspolitik och folkhälsomål” i DN igår på min DNdebatt artikel om att det behövs en ny idrottspolitik.

Det är positivt att RF delar problembeskrivningen – att alltför få barn och unga skaffar sig motionsvanor för livet och att idrottsrörelsen tappar dem i början av tonåren. Detta leder till att idrottspolitiken inte lever upp till folkhälsomålet.

Oroande är dock att RF distanserar sig från sitt breda ansvar även för folkhälsan. RF är tydliga med sina prioriteringar och ambitioner – att folkhälsoarbetet bör stödjas genom ett särskilt folkhälsoanslag.

Det viktiga är dock vad vi förefaller vara överens om att dagens system inte fungerar och att och upplägget i sin helhet måste diskuteras. En sådan uppbyggnad bör klara både ett brett folkhälsoarbete och behoven för elitidrotten. Det har vi inte idag.  

RF delar alltså frågeställningen och är beredd att diskutera lösningar. För det behövs en ny politik. Den kräver andra prioriteringar och själv skulle jag gärna se att RF uppgraderade folkhälsomålet.

 Madeleine

En ny idrottspolitik! 8 november 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , ,
65 comments

Idag skriver jag på DN-debatt om behovet av en ny idrottspolitik; en politik som inte i första hand svarar mot idrottsrörelsens intresse, utan som svarar mot barn och ungas behov av motions och idrottsaktiviteter.

Artikeln bygger på ett antal forskningsrapporter som idrottsförvaltningen har publicerat de senaste åren, idrottsutredningen som kom i mitten av 2008 och flera rapporter från idrottsrörelsen. Mina medarbetare på roteln har sammanställt forskningsläget i en rapport som finns här:

Rotelrapport: Det behövs mer än idrott i idrottspolitiken

En av de viktiga slutsatserna vi har dragit av detta arbete är att idrottsrörelsen når många barn och ungdomar, men inte alla, och att många av dem som man inte når inte heller är intresserade av idrott. Det saknas dock genomtänkta politiska verktyg för att dessa barn och ungdomar ska börja motionera mer.

För att försöka skapa dessa verktyg behöver vi kunskaper och idéer från alla som är engagerade i barn och ungdomars folkhälsa; föräldrar, lärare, idrottsledare, fritidsledare och inte minst barn och ungdomar. Svaren på frågan vad som behöver göras ligger inte och skräpar i någon skrivbordslåda. De behöver arbetas fram. Och vi behöver hjälp i det arbetet.

Praktiskt innebär det att vi kommer att lägga en skrivelse i idrottsnämnden i vinter med ett antal frågeställningar som förvaltningen ska utreda och återkomma med svar på. Men vi har ännu inte skrivit klart skrivelsen, utan hoppas att det finns många som redan nu i inledningsskedet vill komma med åsikter och tillägg.

Utkastet till skrivelse har vi publicerat här, och dessutom på  min wiki. Vi hoppas sedan att alla som är intresserade ska skriva ned sina förslag. Under julen sammanställer vi förslagen och utformar själva skrivelsen som ska läggas på idrottsnämndens första möte i januari.

Det ska bli mycket intressant att läsa alla förslag och idéer.

Madeleine

Laholms tidning, Norra Skåne, Skånska Dagbladet, RF

Vi vill konkurrera med hälsa och idrott 23 februari 2009

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
5 comments

Denna krönika bidrar Madeleine med i senaste numret av Sport och affärer:

Sport och affärer handlar ofta om idrottsklubbar som blivit företag, evenemang för att sälja orter som har problem, eller arenabyggande i världsklass. I Stockholm arbetar vi hårt med att möta behoven hos besöksnäringen, vilken ökat med 40 procent på tio år. Investeringar i infrastruktur, hotell och nya arenor skapar goda förutsättningar för ytterligare tillväxt.

Den nya Stockholmsarenan i Globenområdet, med plats för 30 000 åskådare under tak, och Stockholms stads nya samarbete med det internationella evenemangsbolaget AEG, kommer att göra Stockholm till självklar mittpunkt i Skandinavien för idrotts- och kulturevenemang.

Men än viktigare är de krav på den attraktiva och växande staden som den nya motionsmedvetna människan kräver. Det har gått en hälsokur över Sverige och världen de senaste decennierna. Kunskaperna om vad som påverkar hälsan positivt har ökat dramatiskt och även påverkat vårt beteende. Gymindustrin blomstrar och företag kräver friskvård för sina anställda. Socialstyrelsens folkhälsorapport från 2005 berättar t ex att svenskarnas motionsvanor sedan 1980-talet har förbättrats tydligt, och särskilt bland kvinnor.

(mer…)

Liberal politik gör skillnad lokalt 21 november 2008

Posted by Peter Ahlström in Kultur för fler.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

I veckans nummer av den liberala tidningen NU (ej online) finns en artikel av Madeleine om de delar av folkpartiets idrottspolitiska program som berör den lokala idrottspolitiken. För den som inte är prenumerant kommer artikeln i sin helhet här.

Peter

(mer…)

Vardagshjältar 8 september 2008

Posted by Peter Ahlström in Kultur för fler.
Tags: , ,
add a comment

I helgen var det dags för årets upplaga av Stockholm Halvmarathon. Med ett nytt deltagarrekord (9000 anmälda) var det upplagt för folkfest. Den kom dock av sig lite eftersom regnet strilade ner över Stockholm hela dagen. Men det blev ändå en bra tävling som arrangerades på ett förtjänstfullt sätt av de tre arrangörsföreningarna, Hässelby, Spårvägen och Tureberg.

Mest imponerades jag faktiskt inte av de duktiga elitlöparna. Istället gjorde alla de motionärer som trotsade regn och rusk för att springa drygt två mil en lördagseftermiddag/kväll störst intryck på mig. Jag var som banfunktionär utstationerad på St Paulsgatan på Södermalm 2-3 km från mål och det var mäktigt att se de tusentals löparna som närmade sig mål efter en så stor ansträngning som en halvmara faktiskt är.

Grattis alla ni som genomförde tävlingen trots förhållandena. Ni är föredömen för oss alla. Ni är faktiskt vardagshjältar.

Peter

Mera rörelse i skolan! 26 juli 2007

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

En rad svenska idrottare krävde i förra veckan mera idrott i skolan för att komma åt barnfetman. Det är ett bra initiativ. I Stockholm har vi ägnat barn och ungas passivitet stor uppmärksamhet sedan vår Idrottsförvaltning under våren i en rapport visade alarmerande siffror. Rörelse har blivit en klassfråga och runt hörnet lurar ohälsan i dess spår. Idrottarna refererar också till undersökningen. De får mothugg av medicinsk expertis som hävdar att mer idrott i skolan inte löser barnfetman.

Nej, idrott i skolan är inte en lösning för de barn som blivit feta. Men om rörelse blir en naturlig del i hela livet däribland i skolan är mycket vunnet. Visionen är rörliga barn som finner glädje i just den form av aktivitet som passar dem blir motionerande och friska vuxna. Jag har skrivit en motion till folkpartiets landsmöte i frågan som jag hoppas kan leda till åtgärder av skolminister Jan Björklund (fp).

I Stockholm arbetar vi nu aktivt med att finna lösningar på de problem som rapporten pekar på. Bl a gäller det att se vad ungdomar önskar sig för aktiviteter för att rör på sig. Närmare trehundra miljoner till ridningen bara i Stockholms stad 2007 är ett resultat av detta sätt att tänka. Den en snabba utbyggnadstakten av inomhushallar är en annan. Likaså olika trygghetsskapande åtgärder, såsom säkrare motionsspår.