jump to navigation

Liberal politik gör skillnad lokalt 21 november 2008

Posted by Peter Ahlström in Kultur för fler.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

I veckans nummer av den liberala tidningen NU (ej online) finns en artikel av Madeleine om de delar av folkpartiets idrottspolitiska program som berör den lokala idrottspolitiken. För den som inte är prenumerant kommer artikeln i sin helhet här.

Peter

(mer…)

Nytt idrottspolitiskt program 7 augusti 2008

Posted by Peter Ahlström in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
add a comment

I veckan presenterades det nya liberala idrottspolitiska programmet av Hans Backman, riksdagsledamot (fp) och ordförande i den arbetsgrupp som tagit fram programmet, och Mats Hasselgren, oppositionsråd (fp) i Täby. Madeleine har också ingått i gruppen.

DN(ej på nätet) uppmärksammade framför allt förslaget att upphöra med det särskilda stödet till SOK och istället ge hela summan till Riksidrottsförbundet som sedan kan fördela pengarna mellan olika behov.

Bland andra förslag kan nämnas:

– Garantera minst tre lektionstillfällen idrott i veckan för både grundskole- och gymnasieelever. Svenska barn behöver röra på sig mer. Tre schemalagda tillfällen tillsammans med mer individuellt anpassad verksamhet skulle hjälpa många barn som i dag inte rör sig alls.

– Avskaffa stödet från Svenska spels utdelning och inför ett direkt statligt stöd. Dagens system innebär en stor riskfaktor för idrotten eftersom bolagets utdelning inte kan beräknas på samma sätt som ett direkt stöd från staten.

– Regelförenklingar för de ideella föreningarna. En ofta bortglömd faktor inom idrotten är arbetssituationen för alla de ideella föreningsledarna runt om i landet. En anledning till att det blir allt svårare att få människor att ta på sig uppdrag som tex kassörer i sin förening är den stora regelbördan. Det är lätt att göra fel och bli uthängd som fuskare även för den som försöker göra rätt. Vi har flera konkreta förbättringar för dessa i programmet.

Programmet tar naturligtvis upp andra ämnen som ledarutveckling, idrottens värdegrund, anläggningar och huliganism mm.

Här kan du läsa hela programmet (pdf).

Peter

Mera rörelse i skolan! 26 juli 2007

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

En rad svenska idrottare krävde i förra veckan mera idrott i skolan för att komma åt barnfetman. Det är ett bra initiativ. I Stockholm har vi ägnat barn och ungas passivitet stor uppmärksamhet sedan vår Idrottsförvaltning under våren i en rapport visade alarmerande siffror. Rörelse har blivit en klassfråga och runt hörnet lurar ohälsan i dess spår. Idrottarna refererar också till undersökningen. De får mothugg av medicinsk expertis som hävdar att mer idrott i skolan inte löser barnfetman.

Nej, idrott i skolan är inte en lösning för de barn som blivit feta. Men om rörelse blir en naturlig del i hela livet däribland i skolan är mycket vunnet. Visionen är rörliga barn som finner glädje i just den form av aktivitet som passar dem blir motionerande och friska vuxna. Jag har skrivit en motion till folkpartiets landsmöte i frågan som jag hoppas kan leda till åtgärder av skolminister Jan Björklund (fp).

I Stockholm arbetar vi nu aktivt med att finna lösningar på de problem som rapporten pekar på. Bl a gäller det att se vad ungdomar önskar sig för aktiviteter för att rör på sig. Närmare trehundra miljoner till ridningen bara i Stockholms stad 2007 är ett resultat av detta sätt att tänka. Den en snabba utbyggnadstakten av inomhushallar är en annan. Likaså olika trygghetsskapande åtgärder, såsom säkrare motionsspår.