jump to navigation

Liljevalchs prisad av Forum för utställare 16 maj 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
add a comment

Strindbergsårets stora satsning från Liljevalchs konsthalls sida var August. En djefla utställning vars tanke och upplägg var att lyfta fram allkonstnären Strindberg. För som bekant var han inte enbart en framstående dramatiker och författare utan också bildkonstnär. Passande nog blev utställningen verklighet genom ett unikt samarbete med Stockholms stadsteater.

I utställningen visades 25 av sammanlagt omkring 80 av Strindbergs tavlor i tolv dramatiserade rum med små uppbyggda scener. På scenerna spelade Stockholms stadsteater brottsstycken ur olika pjäser. Enligt uppgift den första utställningen någonsin som just tagit ett allkonstgrepp på allkonstnären Strindberg. Läs DN:s artikel om utställningen här.

Nu har utställningen utsetts till ”Årets utställning 2012″ av föreningen Forum för utställare. Motivering löd: ”I en kreativ korsbefruktning av scenografi, konst, dramatik och musik bjuds besökaren bokstavligen in i verket. En djärv blandning av originalmålningar och vardagliga bruksföremål suggererar en stämning av att August just lämnat rummet. Med en touch av humor mellan samtid och historia meddelar sig en stor kulturpersonlighet genom sociala medier och utvecklar på så sätt museets relevans”.

Men inte nog med det. Därtill vann Ulla Kassius som arbetat med utställningen utmärkelsen ”Årets guldpris” för hennes enastående insatser i August. En djefla utställning.

Det är fantastiskt roligt att både Ulla och Liljevalchs hissas på detta sätt. Det är mycket välförtjänt! 

/ Madeleine

Läs mer: TT uppmärksammar priset, läs här.

Strindberg – vi brukar honom! 20 september 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , ,
1 comment so far

Idag hade jag den enormt stora äran att få inviga Strindbergsmuseets nya basutställning. Jag säger enormt stora äran, därför att man sannerligen blir mycket ödmjuk inför en sådan kulturpersonlighet som Strindberg.

Det är nog många som tycker att det kan vara svårt att greppa honom och hans verk, och det är inte så underligt. Han är ju en av dessa kulturpersonligheter som akademiker och författare kan ägna ett helt liv åt att studera.

Den nya utställning berättar inte bara om Strindbergs liv och verk, utan även på ett intressant och nytt sätt om bruket av hans verk. Det är just exempel på bruket av Strindbergs verk som verkligen kan få oss att förstå hans betydelse för sin samtid och för vår samtid. Detta bruk och återbruk, denna väv av tankar, idéer, kunskap och värderingar från när och fjärran, som utgör vårt kulturarv.

Det är en fantastisk utställning och jag rekommenderar alla att gå dit.

/Madeleine

Smygtitta på planerna inför Strindbergåret! 13 juni 2011

Posted by AmandaValentin in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , ,
2 comments

Den  14 maj 2012 är det 100 år sedan August Strindberg dog.  StrindbergsmuéetStrindbergs Intima TeaterStockholms Stadsteater och Liljevalchs och många fler kommer tillägna föreställningar och utställningar Strindberg.

Kulturförvaltningen har till denna veckas nämnd skrivit en rapport om vad som är på gång. Rapporten visar att Strindbergsåret kommer att bli fullmatat med spännande aktiviteter i Stockholm med nya infallsvinklar på författarens verk. Bland dessa kan nämnas Liljevalchs samarbete med Stadsteatern som levandegör Strindbergs konstnärskap. Strindbergsmuseet visar en ny basutställning, ”Strindberg i centrum”, en tillfällig utställning ”Strindberg och Ingemar Bergman” samt en vandringsutställning ”Strindberg och fotokonsten”. (Så den famöse Per Ströms tes om att Strindberg drabbats av ”feministiskt osynliggörande” tycks komma på skam…)

Ännu finns inget officiellt Strindbergprogram, men om du vill få en överblick över vad som händer under Stridbergåret i Stockholm kan du titta på förvaltningens rapport här.

Klart vi skall fira Strindberg!

Christer Nylander: Strindbergåret 2012!

Offensiv satsning på kulturen 14 oktober 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , , , , ,
2 comments

När konjunkturen går ned och många människors ekonomi är osäker, fyller kulturen en nyckelroll i samhället. Kulturen skapar mötesplatser, inspirerar samtal, främjar kreativitet och sprider bildning. Det vore en katastrof att spara på kulturen när den behövs som mest. Inför 2010 lägger vi därför en mycket offensiv kulturbudget.

Kulturbudgeten ökar totalt med 22 mkr, men eftersom flera projekt avslutats under 2009 och därmed inte behöver finansieras, kommer ännu mer pengar att frigöras.

Läs gruppledarnas presentation här: Budgetpresentation 2010. Förslaget till budget finns här. Uppdatering: Gruppledarna skriver om budgeten på Newsmill.

Den största satsningen blir på biblioteken runt om i hela staden. Redan förra året inledde vi arbetet med att förnya biblioteksstrukturen. Nu förstärker vi det arbetet ytterligare. Biblioteken ska ligga där stockholmarna är och vara öppna när stockholmarna vill går dit. (Mer om denna satsning kommer lite senare.)

En annan viktig satsning på kulturen är att kulturnämnden ska få en viktigare roll i utvecklingen av hela Stockholm. I arbetet med att genomföra översiktsplanen i Stockholm ska kulturnämnden samarbeta med stadsbyggandsnämnden, fastighetsnämnden och exploateringsnämnden så att kulturverksamheter blir en integrerad del av stadsutvecklingen. I Hjorthagen ska kulturnämnden och exploateringsnämnden planera för en kulturscen i en av Ferdinand Bobergs gamla gasklockor.

Kulturen ska också fylla en roll i de stora ombyggnadsprojekt som pågår i Stockholm. Stockholm konst (tidigare konstkansliet) får därför uppdraget att tillsammans med exploateringsnämnden arbeta med att använda exempelvis Slussen och Odenplan till tillfälliga plattformar för konstprojekt. Dessa centrala platser i Stockholm får inte bara vara irritationsmoment, de ska också berätta något annat.

När det nya Stockholm växer fram är barn och unga den prioriterade målgruppen. Under 2010 ska barn- och ungdomskulturplanen ”Kultur i ögonhöjd” genomföras i alla delar av Stockholm. Nytt är att inte bara kulturnämnden och stadsdelsnämnderna har ansvar för detta, utan även bostadsbolagen, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden med flera. Alla de delar av staden som planerar och beslutar över barns och ungdomars miljöer och verksamheter ska utarbeta former för att ta till vara deras åsikter och värderingar

Incitamentsstrukturen inom kultur- och integrationsstödet ska även fortsättningsvis vara utformad så att det lönar sig för de fria grupperna att öka sina egna intäkter. Kulturnämndens arbete med att stärka samarbetsformerna mellan kulturlivet, näringslivet och andra aktörer fortsätter. En viktig del i det arbetet är att staden ska vara en god arbetsgivare även när det gäller konst och kultur. Konstnärer och musiker som anlitas av stadens institutioner eller institutioner med ekonomiskt stöd från staden, ska erbjudas skäliga ersättningar och skrivna avtal.

Stockholms Stadsmuseum och Stadsarkiv ska genomföra policyn för hur bilder och annat material som finns på stadens olika webbplatser får användas, i syfte att tillgängliggöra kulturarvet.

Tillgängligheten i Stockholms kulturliv ska ses över och åtgärder föreslås för att det ska vara mer tillgängligt för alla. Målet är att Stockholm ska vara världens mest tillgängliga huvudstad 2010, detta gäller även kulturlivet. Tillgänglighetsguiden ska publiceras i elektronisk form som möjliggör för användarna att uppdatera informationen.

Stockholms stadsteater får i uppdrag att, i samarbete med andra aktörer, ansvara för att uppmärksamma August Strindberg, med anledning av det förestående Strindbergsjubiléet 2012. Stadsteaterns 50-årsjubileum 2010 ska också uppmärksammas.

Madeleine