jump to navigation

Kulturskolans verksamhet på fritiden är viktigast 14 februari 2008

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

(Denna artikel publicerades i senaste numret av Bänkpressen, Lärarnas riksförbunds nyhetsbrev i Stockholm.)

Debatten om kulturskolan har varit livlig under hösten, och full av missförstånd. I förra numret av Bänkpressen fanns ytterligare ett. Alda Larsson oroade sig för att Kulturskolans budget inte längre ska räcka till för att barn och ungdomar ska ”få kreativa upplevelser och en meningsfull fritid”. Men det är precis vad jag också oroar mig för. Vi delar problembeskrivning och borde inte stå emot varandra i denna debatt.

Det tråkigaste i höstens stundom hårda debatt har nämligen varit att innehållet i Kulturskolans verksamhet har diskuterats så lite. Ambitionen från kulturnämnden är nämligen att stärka Kulturskolans verksamhet på barn och ungdomars fritid så att fler kan få bra undervisning i olika kulturella uttryck.

(mer…)

Kulturskolan får samma budget nästa år 15 december 2007

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , ,
3 comments

Pressmeddelande från kultur- och idrottsborgarråd Madeleine Sjöstedt, fp

2007-12-15

Leif Lanke, vik presskontakt (fp) 076-122 94 86

Kulturskolan får samma budget nästa år

– Kulturskolan får samma budget som 2007. Elever i Kulturskolan ska få behålla sin plats. Skolan ska ta emot fler elever och omvandlas till en mer flexibel organisation. Det säger Stockholms stads kultur- och idrottsborgarråd Madeleine Sjöstedt (fp) med anledning av att kulturnämnden på torsdag kommer att fatta beslut om att Kulturskolan inte får någon budgetneddragning 2008.

(mer…)